Visar 46237 resultat

Arkivbeskrivning
Handskriftssamlingen - Kungliga biblioteket
Förhandsgranska utskrift Visa:

384 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

”Affärer”

Brev, ca 1915-1926
Pressklipp
Ekonomiska handlingar/ kontrakt (kassabok, kvitton, hyreskontrakt). Ca 1914-1938
Dossié: Göteborg (brev, anteckningar)
Dossié: Göteborgs musei rit- & målarskola (brev, anteckningar)
Dossié: Göteborgsskolan. Kladd till skrivelse till förbättringar… elevanteckningar m.m.
Manuskript och utkast (inkl. brevutkast). Bl.a. om förslag till nytt bostadskomplex på Mariaberget, Sthlm)
Diverse anteckningar

1 inbunden volym av G. O. Hyltén-Cavallius: Tryckta arbeten och uppsattser af Gunnar Olof Hyltén-Cavallius. 1835-184[?]

Innehåller bl.a.: Vocabularium Vaerendicum, disputation 1838-39. - Herr Scott och methodismen, 1842. - Förteckning öfver de taflor som visas i det Kongl. Museum i Stockholm 1841. - Förteckning öfver de taflor som visas i det Kongl. Museum i Stockholm, 2:a upplaga, 1841. - Förteckning på de statyer, byster och antiker, som förvaras å Kongl. Museum i Stockholm. 1841. - Beskrifning öfver staden Stockholm (ur Läsning för folket, årg. 7-8). - Tidningsartiklar och uppsatser.

10 sånger

Maj lilla majbarn, Kvinnoland, Julevisan, Höst, Mitternacht, Von Ferne, Gleicht doch nichts-, Byte, Bröllopspsalm, Das Schwert, Det sitter en duva på liljekvist, Ur operan Engelbrekt. Röst och piano, manuskript
Resultat 1 till 100 av 46237

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.