Print preview Close

Showing 74 results

Archival description
Stockholm
Print preview View:

1 results with digital objects Show results with digital objects

Material rörande Sven Låstbom
Material rörande Sven Låstbom
Katalog över lärjungar vid Hillska uppfostringsskolan å Barnängen
Katalog över lärjungar vid Hillska uppfostringsskolan å Barnängen
Förteckning över Christoffer Eichhorns samling i Stockholms stadsarkiv
Förteckning över Christoffer Eichhorns samling i Stockholms stadsarkiv
Ruben G:son Bergs samling
Ruben G:son Bergs samling
Lychou, Nils d.ä.: 130 år i Katarina församling
Lychou, Nils d.ä.: 130 år i Katarina församling
Henning Julin: Papper : Mest om Resultanten år 1887
Henning Julin: Papper : Mest om Resultanten år 1887
Ven Nybergs samling
Ven Nybergs samling
Hattmakarnas låda i Stockholm 1650-1750
Hattmakarnas låda i Stockholm 1650-1750
"Svenska livsbilder" uppsatser av Hugo F. Frölén
"Svenska livsbilder" uppsatser av Hugo F. Frölén
Papper rörande Herman Bjursten
Papper rörande Herman Bjursten
Herbert Grevenius: Frid över Ludvigsson
Herbert Grevenius: Frid över Ludvigsson
Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm
Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm
Gerda och Viktor Klemmings middagsbok
Gerda och Viktor Klemmings middagsbok
Visbok
Visbok
Repertoardagbok för Intima Teatern 1913-1919
Repertoardagbok för Intima Teatern 1913-1919
Yvonne Jerlin: Trebetygsuppsats "Willy Brandt - Die Stockholmer Jahre 1940-1945"
Yvonne Jerlin: Trebetygsuppsats "Willy Brandt - Die Stockholmer Jahre 1940-1945"
Ord till sorgmusiquen wid Hans Maj:t Konung Gustaf III:s begrafning i Kongl. Riddareholmskyrkan den 14 Maji 1792.
Ord till sorgmusiquen wid Hans Maj:t Konung Gustaf III:s begrafning i Kongl. Riddareholmskyrkan den 14 Maji 1792.
Fratres amicitiae verae: Stadgar och protokoll
Fratres amicitiae verae: Stadgar och protokoll
Bengt Bergman: Stockholm genom tiderna. Del II. Om Spånga socken
Bengt Bergman: Stockholm genom tiderna. Del II. Om Spånga socken
Tyra och Olof Örströms samling
Tyra och Olof Örströms samling
Robert Murrays samling
Robert Murrays samling
Pettersson, Johan: Brev
Pettersson, Johan: Brev
Adele och Allvar Elmström
Adele och Allvar Elmström
Kungsgatan 18, kvarteret Bryggaren m.m.
Kungsgatan 18, kvarteret Bryggaren m.m.
Helena Odhner: Köpebrev
Helena Odhner: Köpebrev
Konstnärsgillet: Handlingar
Konstnärsgillet: Handlingar
Södermalms högre läroanstalt för flickor
Södermalms högre läroanstalt för flickor
Charles Lachs: Utställningskatalog
Charles Lachs: Utställningskatalog
Notifikationer : Tillkännagivanden av dödsfall och begravningar, inbjudningar till vigselakter m.m.
Notifikationer : Tillkännagivanden av dödsfall och begravningar, inbjudningar till vigselakter m.m.
Berndt Fredgren: Pjäshäfte
Berndt Fredgren: Pjäshäfte
Carl Johan Grafströms släktarkiv
Carl Johan Grafströms släktarkiv
Claes J.E.E. Funck: Stockholmsbilder
Claes J.E.E. Funck: Stockholmsbilder
Södermalms kommunala flickskolas kamratförening
Södermalms kommunala flickskolas kamratförening
Greta Giertz: material till läroböcker för sjuksköterskeelever
Greta Giertz: material till läroböcker för sjuksköterskeelever
Olle och Gurli Nystedts brev m m
Olle och Gurli Nystedts brev m m
Lars Olssons samling
Lars Olssons samling
Dagbok från 1814 : "Dag Journal öfver 1814 Års Tåg, till och ifrån Stockholm och Noriges Gräntz"
Dagbok från 1814 : "Dag Journal öfver 1814 Års Tåg, till och ifrån Stockholm och Noriges Gräntz"
Nils Strindbergs samling
Nils Strindbergs samling
Turid Elgstrom Lindahl: Barndomsminnen och memoarer. Tillägg
Turid Elgstrom Lindahl: Barndomsminnen och memoarer. Tillägg
Lennart Groll: Släkten Groll i Stockholm
Lennart Groll: Släkten Groll i Stockholm
Elgstrom Lindahl, Turid: Några manuskript
Elgstrom Lindahl, Turid: Några manuskript
Erland Josephsons samling
Erland Josephsons samling
Arne Sands arkiv
Arne Sands arkiv
Familjen Gyldéns brevsamling
Familjen Gyldéns brevsamling
Merit Forsbergs berättelser om barnpromenader i Bastuparken i Stockholm
Merit Forsbergs berättelser om barnpromenader i Bastuparken i Stockholm
Sällskapet Februarigubbarnas arkiv
Sällskapet Februarigubbarnas arkiv
Brev från Poul Bjerre till Erik Fries samt manuskript
Brev från Poul Bjerre till Erik Fries samt manuskript
Barbro Lindgrens samling
Barbro Lindgrens samling
Olle Hägers samling
Olle Hägers samling
Sjögrens släktarkiv
Sjögrens släktarkiv
Kurt Bergengrens samling
Kurt Bergengrens samling
Oscar Mannströms papper
Oscar Mannströms papper
Bengt Emil Johnsons arkiv
Bengt Emil Johnsons arkiv
Uppfostringsanstalten på Tjärhovsgatan
Uppfostringsanstalten på Tjärhovsgatan
Biographica rörande August Strindberg och dottern Greta von Philp
Biographica rörande August Strindberg och dottern Greta von Philp
Vilhelm Holmgrens samling
Vilhelm Holmgrens samling
Tomas Tranströmers samling
Tomas Tranströmers samling
Sällskapet Idun
Sällskapet Idun
Per Anders Fogelströms samling
Per Anders Fogelströms samling
Två fotoalbum
Två fotoalbum
Sigfrid Siwertz papper
Sigfrid Siwertz papper
Strindbergsarkivet
Strindbergsarkivet
Axel Strindberg: August Strindbergs födelsehus
Axel Strindberg: August Strindbergs födelsehus
Material rörande August Strindbergs En blå bok
Material rörande August Strindbergs En blå bok
Carlheim-Gyllenskölds samling: Tillägg
Carlheim-Gyllenskölds samling: Tillägg
August Strindberg: Diverse smärre strindbergsautografer
August Strindberg: Diverse smärre strindbergsautografer
Biographica rörande August Strindberg
Biographica rörande August Strindberg
Brevväxlingar Kerstin Strindberg, Frida Uhl, Marie Uhl, Friedrich Uhl med flera
Brevväxlingar Kerstin Strindberg, Frida Uhl, Marie Uhl, Friedrich Uhl med flera
Arvid Ulrichs strindbergsamling
Arvid Ulrichs strindbergsamling
Strindbergs vistelseorter i Sverige (utom skärgården)
Strindbergs vistelseorter i Sverige (utom skärgården)
August Strindberg: Teckningar och fotografi
August Strindberg: Teckningar och fotografi
August Strindberg: Förlagskontrakt och andra ekonomica
August Strindberg: Förlagskontrakt och andra ekonomica
August Strindberg: Röda rummet
August Strindberg: Röda rummet
Axel Nathanael Abramson
Axel Nathanael Abramson

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.