Print preview Close

Showing 331 results

Archival description
Sverige
Print preview View:

2 results with digital objects Show results with digital objects

Kopior av material av Olof von Dalin och Carl Gustaf Tessin
Kopior av material av Olof von Dalin och Carl Gustaf Tessin
Material rörande Sven Låstbom
Material rörande Sven Låstbom
Katalog över lärjungar vid Hillska uppfostringsskolan å Barnängen
Katalog över lärjungar vid Hillska uppfostringsskolan å Barnängen
Per Albin Hansson: Tal vid frukostmiddag i Arboga 27 maj 1935.
Per Albin Hansson: Tal vid frukostmiddag i Arboga 27 maj 1935.
Gelliware Lappmarck med en del af Jockmocks Lappmarcks pastorat
Gelliware Lappmarck med en del af Jockmocks Lappmarcks pastorat
Johan August Groth och Gustava Groth: personalier
Johan August Groth och Gustava Groth: personalier
Sigfrid Andersson: Anteckningar
Sigfrid Andersson: Anteckningar
Brev till Anders Gustaf Hedenskog
Brev till Anders Gustaf Hedenskog
Förteckning över Christoffer Eichhorns samling i Stockholms stadsarkiv
Förteckning över Christoffer Eichhorns samling i Stockholms stadsarkiv
Erik Adolf Windahl: Förteckning på de böcker...
Erik Adolf Windahl: Förteckning på de böcker...
Biblioteca Skokloster. Catalogus 1869
Biblioteca Skokloster. Catalogus 1869
Ruben G:son Bergs samling
Ruben G:son Bergs samling
Christianus Rosbeck: Dissertation
Christianus Rosbeck: Dissertation
Pehr Reinhold Bergmans samling
Pehr Reinhold Bergmans samling
Reinhold Rudbeck: Förteckning över Edsbergsarkivet
Reinhold Rudbeck: Förteckning över Edsbergsarkivet
Sven Billingson: Den svenska kronodomänens uppkomst : Uppsalaödena. Ursprung och etymologi
Sven Billingson: Den svenska kronodomänens uppkomst : Uppsalaödena. Ursprung och etymologi
Släkten Rudbeck: Släktanteckningar m.m.
Släkten Rudbeck: Släktanteckningar m.m.
Ingvar Rörs: Bondetåget den 6 februari 1914 : Ett 80-årsminne
Ingvar Rörs: Bondetåget den 6 februari 1914 : Ett 80-årsminne
Lars Bagge: Kataloglappar för okänt ändamål
Lars Bagge: Kataloglappar för okänt ändamål
Lychou, Nils d.ä.: 130 år i Katarina församling
Lychou, Nils d.ä.: 130 år i Katarina församling
Charlotta Winnbergs resedagbok år 1853
Charlotta Winnbergs resedagbok år 1853
Henning Julin: Papper : Mest om Resultanten år 1887
Henning Julin: Papper : Mest om Resultanten år 1887
Brev till Emil Söderman
Brev till Emil Söderman
Yngve och Tor Hagerman: Självbiografiska och släkthistoriska anteckningar
Yngve och Tor Hagerman: Självbiografiska och släkthistoriska anteckningar
C. A. Tamms boksamling vid Tvetaberg 1851, förtecknad af Egaren Åren 1844-1851 (fotokopior)
C. A. Tamms boksamling vid Tvetaberg 1851, förtecknad af Egaren Åren 1844-1851 (fotokopior)
Brevsamling, flera personer, 1900-talet : de flesta hemmahörande i Orrekläpp, Bohuslän
Brevsamling, flera personer, 1900-talet : de flesta hemmahörande i Orrekläpp, Bohuslän
Redogörelser för grundvattenundersökningar för Borgholms stad. : Av Ingeniörsfirman VIAK (Olsson och Jonsson)
Redogörelser för grundvattenundersökningar för Borgholms stad. : Av Ingeniörsfirman VIAK (Olsson och Jonsson)
Gustaf von Paykulls samling
Gustaf von Paykulls samling
Ven Nybergs samling
Ven Nybergs samling
Hattmakarnas låda i Stockholm 1650-1750
Hattmakarnas låda i Stockholm 1650-1750
Anna Rydstedt: Brev
Anna Rydstedt: Brev
Diabilder från Erik Axel Karlfeldt-utställning
Diabilder från Erik Axel Karlfeldt-utställning
Erik Lindegren: Tillägg
Erik Lindegren: Tillägg
Släkten von Essens släktbok
Släkten von Essens släktbok
Poul Bjerre: Brev och fotografier
Poul Bjerre: Brev och fotografier
Förteckningar över tryckta böcker och skrifter 1857-1860
Förteckningar över tryckta böcker och skrifter 1857-1860
Kompendium i "Elementar fysik"
Kompendium i "Elementar fysik"
Anteckningar uti Sveriges yttre laghistoria under professor Schlyters föreläsningar Upsala vårterminen 1835
Anteckningar uti Sveriges yttre laghistoria under professor Schlyters föreläsningar Upsala vårterminen 1835
Akademiska avhandlingar
Akademiska avhandlingar
Komittén för den svensk-norska bokhandelsclearingen
Komittén för den svensk-norska bokhandelsclearingen
Brev och kalendariefragment
Brev och kalendariefragment
Skolkrior i miniatyr
Skolkrior i miniatyr
Släkten Schjander tillägg
Släkten Schjander tillägg
"Svenska livsbilder" uppsatser av Hugo F. Frölén
"Svenska livsbilder" uppsatser av Hugo F. Frölén
Brev från personer i släkten von Düben
Brev från personer i släkten von Düben
Brief an meinen Sohn (über Schweden)
Brief an meinen Sohn (über Schweden)
Bellman på tyska
Bellman på tyska
Papper rörande Herman Bjursten
Papper rörande Herman Bjursten
Charles Daniel Tottie: Kungliga Bohusläns regementes chefer
Charles Daniel Tottie: Kungliga Bohusläns regementes chefer
Per August Mellin och Oscar Maximilian Mellins papper
Per August Mellin och Oscar Maximilian Mellins papper
Antonio Joaquin Gomes d'Oliviera: Informação abreviada do estado actual da Suecia
Antonio Joaquin Gomes d'Oliviera: Informação abreviada do estado actual da Suecia
Wilhelm Walldéns samling
Wilhelm Walldéns samling
Catalogue de la Bibliothèque de Rosersberg
Catalogue de la Bibliothèque de Rosersberg
Carl Afzelius: Westman, släkten
Carl Afzelius: Westman, släkten
Grisbådatvisten
Grisbådatvisten
Thorsten Quennerstedt: Bergslaget och Söderfors 1907
Thorsten Quennerstedt: Bergslaget och Söderfors 1907
Herbert Grevenius: Frid över Ludvigsson
Herbert Grevenius: Frid över Ludvigsson
Heijkenskjöld: Papper från gamla Selin
Heijkenskjöld: Papper från gamla Selin
Gustaf Abraham Granströms samling
Gustaf Abraham Granströms samling
Werner Aspenström "Les Encheres"
Werner Aspenström "Les Encheres"
Receptbok
Receptbok
Knut Wicksell: Brev
Knut Wicksell: Brev
Brev från Gustaf Nyblaeus till Olof Eneroth
Brev från Gustaf Nyblaeus till Olof Eneroth
Carl August Ehrensvärd: Philosophie des arts libres
Carl August Ehrensvärd: Philosophie des arts libres
Ester Gunilla Persson: Visböcker
Ester Gunilla Persson: Visböcker
Henrik Aminson: Bibliotheca Templi Cathedralis Strengnesensis
Henrik Aminson: Bibliotheca Templi Cathedralis Strengnesensis
Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm
Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm
Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna
Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna
Hyllningsadresser till Emil Kinander
Hyllningsadresser till Emil Kinander
Fabian Månssons dagbok 1919
Fabian Månssons dagbok 1919
Gerda och Viktor Klemmings middagsbok
Gerda och Viktor Klemmings middagsbok
Henning Bergers "Katten"
Henning Bergers "Katten"
Katalog över Knut Posses bibliotek på Svanå
Katalog över Knut Posses bibliotek på Svanå
"Gustavus Adolphus King of Sweden and his times"
"Gustavus Adolphus King of Sweden and his times"
Brev från Hedvig Posse till Carl Kämpe
Brev från Hedvig Posse till Carl Kämpe
Visbok
Visbok
Repertoardagbok för Intima Teatern 1913-1919
Repertoardagbok för Intima Teatern 1913-1919
Tegnériana
Tegnériana
Ljufwa tidsfördrif av Johan David Valerius
Ljufwa tidsfördrif av Johan David Valerius
Ivar Petersén "En liten mal"
Ivar Petersén "En liten mal"
Yvonne Jerlin: Trebetygsuppsats "Willy Brandt - Die Stockholmer Jahre 1940-1945"
Yvonne Jerlin: Trebetygsuppsats "Willy Brandt - Die Stockholmer Jahre 1940-1945"
Diverse pjäser som tillhört Roger Magnus Björnsjerna
Diverse pjäser som tillhört Roger Magnus Björnsjerna
Avhandlingen "Delineationem genuini scientiarum systematis"
Avhandlingen "Delineationem genuini scientiarum systematis"
Arkivförteckningar för Gyllenstiernska familjearkivet, Bjersgårds gårdsarkiv och Krapperups godsarkiv
Arkivförteckningar för Gyllenstiernska familjearkivet, Bjersgårds gårdsarkiv och Krapperups godsarkiv
H.C. Andersen brevregister
H.C. Andersen brevregister
Hugo Segerdahls samling
Hugo Segerdahls samling
Carl Jacobssons autografsamling
Carl Jacobssons autografsamling
Konung Carl XI:s syn
Konung Carl XI:s syn
Ellen Key: Gårdagen gav tre starka intryck.
Ellen Key: Gårdagen gav tre starka intryck.
Ord till sorgmusiquen wid Hans Maj:t Konung Gustaf III:s begrafning i Kongl. Riddareholmskyrkan den 14 Maji 1792.
Ord till sorgmusiquen wid Hans Maj:t Konung Gustaf III:s begrafning i Kongl. Riddareholmskyrkan den 14 Maji 1792.
Harald Tornée: Om släkterna Laurell från Österplana och Håtorp
Harald Tornée: Om släkterna Laurell från Österplana och Håtorp
Fredrik Philip Hierta: Brev
Fredrik Philip Hierta: Brev
J.A.G. Ackes samling
J.A.G. Ackes samling
Södergrens bokhandel: Verifikationer
Södergrens bokhandel: Verifikationer
Allan Andersson: "Fröken får jag betala"! Uppsalas Kaféer & Konditorier 1925-1967
Allan Andersson: "Fröken får jag betala"! Uppsalas Kaféer & Konditorier 1925-1967
Funckska släktarkivet [tillägg] : Alexander Funck
Funckska släktarkivet [tillägg] : Alexander Funck
Sara Wikström: Betygsbok 1859-1860
Sara Wikström: Betygsbok 1859-1860
Christian Eriksson: Brev
Christian Eriksson: Brev
Ivar Dahlberg: Efterlämnade papper
Ivar Dahlberg: Efterlämnade papper
Holger Frykenstedt: Förarbeten till hans bok "Jean Jacques och Aurora Taube de Geer af Finspång och deras värld"
Holger Frykenstedt: Förarbeten till hans bok "Jean Jacques och Aurora Taube de Geer af Finspång och deras värld"
Results 1 to 100 of 331

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.