Visar 2 resultat

Arkivbeskrivning
Handskriftssamlingen - Kungliga biblioteket Boktryckare
Förhandsgranska utskrift Visa:

Material rörande J.L. Horrn

  • SE S-HS ACC1992/20
  • Arkiv

Lista över hans i KB förvarade lagerförteckningar 1728-1795, upprättad av Sten G. Lindberg (genomslagskopia). Korrespondens rörande Horrn mellan Sten G. Lindberg och dåvarande bibliotekarien vid Västerås SBL Åke Åberg 1968-1969.

Horrn, J. L.

Handlingar efter medlemmar i släkten Meyer

  • SE S-HS Acc2017/4
  • Arkiv
  • 1881--1931

Skisser efter J.F. Meyer till matsedlar vid två kungliga festmiddagar, brev från J.F. Meyer i Stockholm, brev från Karl Meyer i Montevideo, brev från Julius Meyer i Verpeshult, Liatorp samt brev från konstgjutare Otto Meyer i Stockholm till broder...


Kungliga biblioteket
Kontakta oss