Visar 41500 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

205 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Ett förslag

Blandade sid-/kapitelutkast, uppslag, anteckningar.Kapseln titulerad ”Ett förslag – Jules Verne, Donner” Oklart om materialet även rör andra verk.

Diverse brev 1982-2005

Häri flera juridiska/ekonomiska brevBrevskrivare:Bl.a. Gerard Bonnier, Peter Marcuse, Einar Thorsrud, Birgitta von Otter, Herbert Abimorad, Anthony Swerling, international council for adult education/svenska institutet, Seppo Isolato, Jan Myrdal, ...

Diverse personer

1. Marianne Ahrne 1980-19862. Madeleine Gustafsson 1981-19873. Johanna Holm Bodin 1984-19884. Barbro Johnni 1979-19885. Helga de la Motte 1980-19816. Birgitta Odén 1978-19837. Suzanne Osten och Etienne Glaser8. Bi Puranen 1984-1988

Diverse brev 1999-2001

Häri flera klippFlera brev rörande Nu dog du, Ökendykarna, Utrota varenda jävel, Gräv där du stårHäri Kellgrenpriset 2000Brevskrivare:Bl.a. Anders Burius (Kungliga Biblioteket), Göran Skogmar, Peter Jenkins (The Africa centre), Kalle Haskel, Cecil...

Diverse personer

1. Oscar Lindqvist 1961-1963, 1967-1968 (Från S.L.s tid i Kina, Indien och Peru)2. Clara Norman1986-1987 (Vykort från resor)

Från tiden i Kina och Indien

1. Från tiden i Kina 1961-1962Huvudsakligen brev i form av reseskildringar/dagbok.Häri även utkast till texterMottagare:Bl.a.Sigvard Cederoth, Clas Engström, Pye Engström, Tomas Tranströmer, Monica Tranströmer, Jan ?, Oscar Lindqvist, Henry Olsson...

Diverse brev

Kopior och utkast.Mottagare:Bl.a. Gösta Ekman, Barbro Johnni, Clas Engström, Pye Engström (”CP” i breven), Joice NanKivell Loch, Jakob ?, Harry Järv, Barbro Järv, Oscar Lindqvist, Sven Öste, Ingemar Hedenius, Knut Jaensson, Tora Jaensson,

Diverse brev

Kopior och utkast.Häri även manusutkastFlera brev till organisationer, företagHäri även 2 brev u.å. till Aron och Clara(längst bak)Mottagare:Bl.a. Gerard Bonnier, Ritva Jacobsson, Paul Thompson, Bo Lindblom, Gertrud Gidlund, Alva Myrdal, Gunnar M...

Diverse brev 1979-1982

Häri flera juridiska/ekonomiska brevBrevskrivare:Bl.a. SIDA, Sven Borelius (Cementa), Daniel Bertaux (Centre D’étude des mouvements sociaux), Ingalisa Munck, Harry Breidensjö, Göran Palm, Gun Britt Sundström, Elisabeth Tegnér (Västerbottens museum...

Diverse brev 2001-2011

1. Diverse 2001-2011Häri flera klippFlera brev rörande Terra Nullius, Utrota varenda jävel, Nu dog du,Brevskrivare:Bl.a. Geoff Dyer, Henrik Othman, Antoine Hatzenberger, Anna-Lisa Lindqvist, Antonio Monegal, Beverley Southgate, Per Wästberg, Cecil...

Diverse personer

1. Jan Stenvinkel 1943-19812. Nordiska Korrespondensinstitutet 19453. Per Lindqvist 1946 (Även från Oscar Lindqvist)4. Gösta Kellerman 1954-1958

Diverse brev 1940-tal

Titulerade kuvert.1. Åke Westberg2. Arenf van Opstal3. P. G. Wodehouse4. Diverse firmor5. Diverse tidningar6. Familjen Sommaren 19487. Satens bränslekommission

Diverse brev

Kopior och utkast.Flera brev till organisationer, företagHäri även manusutkastBl.a. Cecilia Lindqvist, Arne Sand, Geoffrey Tailor (the guardian), Konsul B. Lindwall, Kinesiska ambassaden, Algot Werin, Clas Engström, Karl Schlechta, Deutsche Staat...

Diverse brev 1957-1978

Häri flera juridiska/ekonomiska brevBrevskrivare:Bl.a. Werner Aspenström, Håkan Mörne, R.L. Leonard, Mary Kay Wilmers, Olof Lagercrantz, Dreyers forlag (Anton Fredrik Klaveness Andresen), Sylvia Clayton, Rupert Hart-Davis, Tor Ulving, Harald Elovs...

Diverse brev 1978

Flera brev rörande Gräv där du står Brevskrivare:Bl.a. Per Wästberg, Clas Engström, Oscar Lindqvist, Christina Björk (SR), Jan Ahltorp (Brevskolan), Penguin Books, Ingalisa Munck, Roland Gunter, Frances Vestin (Tuuloskorpi), Arne Sand (Kungliga B...

Diverse brev 1979

Flera brev rörande föredrag Som Gräv där du står.Brevskrivare:Bl.a. Lena Sommestad, Matts Heijbel, Tor Kihlman (Chalmers), Sven-Eric Sjöstrand (IFL), Nils Gärdegård (Folket i Bild), Bo Malmberg, ABF, Thomas Tempte, Sven Borelius, Aron Lindqvist, ...

Diverse brev 1980-1981

Flera brev rörande Gräv där du står, en älskares dagbok m.fl.Brevskrivare:Bl.a. Ritva Jacobsson, Charles MEdawar (Social Audit Ltd), Enrique Suarez Gaona, Siv Widerberg, Ulf Bergengren, Clara Norman, Aron Lindqvist, Gertrud Gidlund, Britt Edwall, ...

Diverse brev 1986-1987

Häri flera klippHäri foto på S.L.Flera brev rörande föredrag (bl.a. rörande afghanistan)Häri program och inbjudan för Olof Palmes begravningBrevskrivare:Bl.a. Sven Sillén, Per-Erik Lindqvist, Johan ?, Lidia Beduschi, Ulla Montan, ingrid Molander, ...

Diverse brev 1988-1989

Flera vykortBrevskrivare:Bl.a. DN, Marianne Cecilgård Burgess, Bo Lindblom, Nina Enström, KUNGLIGA BIBLIOTEKET, Inger Fredriksson, Agneta Stark, Bo Huldt, Anna-Lisa Lindqvist, Torsten Renqvist, Sten Niklasson, Rkchard Gott, Astor Emanuelsson, Jan ...

Diverse brev 1981-1982

1. 1981-1982Flera brev rörande föredrag rörande Gräv där du står, en gift mans dagbok m.fl.Brevskrivare:Bl.a. Clara Norman, Svenska Institutet, Jan Stolpe, Per Wästberg, Jaques Robnard (Centre culturel suédois), Kerstin Sommestad, Stephen R. Graba...

Diverse brev 1983-1984

Häri flera klippBrevskrivare:Bl.a. Per Erik Lindqvist, Social Audit, Gertrud Gidlund, Bengt Göransson, Olof Lagercrantz, Horace Engdahl; Folke Isaksson, Jan Stolpe, Jan Lundberg (SVT ), Gerard Bonnier, Lars Lönnroth, Hanasaari, Värmlands läns bild...

Diverse brev 1985

Häri kassettFlera brev rörande föredrag, elefantens fotHäri flera klippBrevskrivare:Bl.a. Sven Sillén, Stig Hansén, Kari Andén-Papadopoulus, Sigurd Bergmann, Lars Foxe, ABF, Anna-Lisa Lindqvist, Oscar Lindqvist, Per Wästberg, Tomas Tranströmer, O...

Diverse brev 1992

Flera brev rörande Utrota varenda jävelFlera födelsedagshälsningarHäri flera klippBrevskrivare:Bl.a. Göran Skogmar, Göran Drougge, Cecilia Lindqvist, Clara Norman, Carl-Henning Wijkmark, Viggo Junkes, Eva Lilja, Hans Ruin d.y., Ingvar Carlsson, Si...

Diverse brev 1994-1995

Flera brev rörande Utrota varenda jävel och AntirasisterHäri flera klippBrevskrivare:Bl.a. Frances Vestin (Tuuloskorpi), Eskil Block, Robert M. Pirsig, Sara Danius, Etienne Glaser, Torsten Renqvist, Birgitta Zachrisson, Elena Balzamo, Anders Ehnma...

Diverse brev 1974

Brev rörande bl.a. LatinamerikaBrevskrivare:Bl.a. Arbetaren (Karl Beijbom), Torsten R., Dragoslav Avramovic Olof Lagercrantz (DAGENS NYHETER), Sven-Eric Rydh, Peter Bratt, Bernt Carlsson, Tribunale Russell II (Francois Rigaux), Ann Margret Dahlqui...

Diverse brev 1976

Brevskrivare:Bl.a. Bonniers, Per Wästberg, Agneta Pleijel, Sverker Åström, Magnus Mörner, Ernst Michanek (SIDA), Staffan Burenstam Linder, Folke (Isaksson?), Ritva Jacobsson, Ingemar Hedenius, Sten Tengelin, Statens naturvetenskapliga forskningsrå...

Diverse brev 1986-1987

Flera brev rörande Bänkpress, föredragBrevskrivare:Bl.a. Olof Lagercrantz, Richard Gott, Torsten Renqvist, Harriet Ganetz, Per Wästberg, Werner Aspenström, Tomas Lappalainen, Ritva Jacobsson, Agneta Stark, Bonniers, Etienne Glaser, Anna-Lisa Lindq...

Diverse brev 1988-1989

Flera brev rörande föredrag, Bänkpress, gräv där du stårBrevskrivare:Bl.a. Ulla von Vegesack (Kungliga Biblioteket), Anna-Lisa Lindqvist, Bi Puranen, , Kerstin M. Lundberg (RIkradion), Ronny Ambjörnsson (Institutionen för idéhistoria Umeå), Bertil...

Diverse brev 1989

Häri flera klipp.Flera brev rörande gräv där du står, bänkpress, ökendykarnaBrevskrivare:Bl.a. Horace Engdahl, Bo Lindblom, Etienne Glaser, Richard Gott, Mats Ek, Torsten Renqvist, Anna-Lisa Lindqvist, Jan Stenvinkel, Tore BRowaldh, Henning Mankel...

Diverse brev 1997-1998

Häri flera klippFlera brev rörande Antirasister, utrota varenda jävelBrevskrivare:Bl.a. Frances Vestin (Tuuloskorpi), Ebba Witt Brattström, Barbara Garson, Etienne Glaser, Suzanne Osten, Annika Berg, Manfred Dammeyer, Göran Palm, Carlos Enrique BE...

Diverse brev 1978

Flera brev rörande Gräv där du står och Myten om Tao-tzu Brevskrivare:Bl.a. Gunnar Eriksson (Idéhistoria Umeå), Peter Mosskin, Sune Berger (Kulturgeografiska institutionen UU), Nils-Eric Frinnman, Lars Furhoff, Stig Hagskog, Lennart Grenholm (Bon...

Diverse brev 1980

Flera brev rörande Gräv där du står, Hamiltons Slutsats m.fl.Flera brev rörande S.L.s artikel om kvinnors utsatthet i stan i DAGENS NYHETER:s På stan.Häri fotografier på S.L.Brevskrivare:Bl.a. Sara Lidman, Olof Lagercrantz, Clara Norman, Teofilo K...

Diverse brev 1983

Fler brev rörande föredrag, En gift mans dagbok och Gräv där du stårHäri flera tyskspråkiga brev (längst bak i kapseln)Brevskrivare:Bl.a. Göran Tunström, Tomas Cramér, Pia Garde, Anthony Swerling, Per-Eric Lindqvist, Gunilla Norris, Torsten Renqvi...

Diverse brev 1984

Flera brev rörande Elefantens fotHäri fotografier på släkt/S.L.Häri flera klippBrevskrivare:Bl.a. Etienne Glaser, Olof Lagercrantz, Jan Myrdal, Oscar Lindqvist (inkl. foton), Jens Fellke, Anthony Swerling, Gnistan, Karin Lindell, Stig Carlsson, Li...

Diverse brev 1990-1991

Häri flera klippBrevskrivare:Bl.a. Clara Norman, Jan Håfström, Jan Carlsen, Mats ?, Gunilla ?, Horace Engdahl, Brita Sandklef, Bi Puranen, Torsten Örn,Cecilia Lindqvist, Richard Gott, Ola Larsmo, Bengt Göransson (Utbildningsdepartementet), Jan lin...

Diverse brev 1992-1993

Flera brev rörande Utrota varenda jävelHäri flera klippHäri foto på S.L.Brevskrivare:Bl.a. Per Wästberg, Clara Norman, Frans Lettenström, Madeleine Gustafsson, Etienne Glaser, Frances Vestin (Tuuloskorpi), Bertel Nygård, Göran Rosenberg, Stefan J....

Diverse brev 1996-1997

Häri flera klippFlera brev rörande AntirasisterBrevskrivare:Bl.a. Per-Erik Lindqvist, Mats (Ek?), Svenska Institutet, Stig Hansén, Mats Ottosson, Lokman Karzan, Clara Norman, Lena Rosendahl (Sydsvenskan), Rune ?, Anders Ehnmark, Rodolphe Rapetti (...

Diverse brev 1973

1.Brev rörande bl.a. Latinamerika och reklamutredningenBrevskrivare:Bl.a.Per Wästberg, Richard Gott, Agneta Pleijel (Ord och Bild), Cecilia Lindqvist, Sigvard Cederoth, Greta Hofsten (Folket i Bild), Margareta Ekström, Ingvar Carlsson (Utbildning...

Diverse brev 1974-1975

1. 1974-1975Brevskrivare:Bl.a. Birgitta Odén (Historiska institutionen Lund), Clas Engström, Jan Myrdal, Olof Lagerxrantz (DAGENS NYHETER), Erwin Leiser, Harald Ofstad, Ann-Mari Henschen-Dahlquist, Folke Ölander, Hans Haste (Svenska Kommittén för ...

Diverse brev 1976-1977

1. 1976-1977Brevskrivare:Bl.a. Simen Skjönsberg (Dagbladet), Jan Myrdal, Per Wästberg, Sture Öberg, Britta Ljungen (Centrum för tvärvetenskapliga studier GU), Cecilia Lindqvist, Alfred Balk (Atlas), Ann Marie Thunberg, Dan Israel (Ordfront), Mats ...

Diverse brev 1940-1949

Ligger i titulerade/numrerade kuvert.Häri även registerkort för avsändare/mottagare. (Inte komplett)Brevskrivare:Bl.a. Moster Mäni, Nordiska Korrespondensinstitutet/Hermods, Oscar Lindqvist, Carl E. Peterson, Jan Stenvinkel, Jan von de Berg, Maj H...

Diverse brev 1955-1956

Häri även ett fåtal svar från S.L.Brevskrivare:Bl.a. Staffan Björck, Bonniers, Sigvard Cederoth, Dagens Nyheter, Folke D., Rolf Ekman, Clas Engström, Pye Engström, Emilia Fogelklou, Robert Germain, Britta Gröndahl, Ingemar Hedenius, Knut J., Moll...

Diverse brev 1956-1958

Flera brev rörande Reklamen är livsfarlig.Brevskrivare:Bl.a.Birte Lindblom, Bo Lindblom, Johan Norman, Knut Jaensson, Ingrid Ydén, Åke Ortmark, Olof Lagercrantz (DAGENS NYHETER), Ragnar Oldberg (Perspektiv), Mauritz Edström, Carl Emil Englund, Åke...

Diverse brev 1959-1960

1. Lund 1959:Brevskrivare:T. Vannoni, Åke Runnquist (Bonniers)2. Från Clas och Pye Engström 1959-19603. Författarvänner 1960:Brevskrivare:Bl.a. Werner Aspenström, Sigvard Cederoth, Harry Järv (Kungliga Biblioteket), Sara Lidman, Joice NanKivell Lo...

Diverse brev 1968-1969

1. 1968Huvudsakligen brev från S.L.s tid i LatinamerikaBrevskrivare:Bl.a. Per Wästberg, Jan Lindberger (Litteraturhistoriska institutionen Stockholm), Clas Engström, Pye Engström, Kungliga Svenska ambassaden (Louis de Geer, Göran Hasselmark m.fl),...

Diverse brev 1970

Flera brev rörande reklamutredningenBrevskrivare:Bl.a. Tomas Tranströmer, Folke Isaksson, Ritva Jacobsson, Sigvard Cederoth, Richard Gott, Per-Eric Lindqvist, Näringslivets opinionsnämnd, Svenska delegationen, Marcio Moreira Alves, Ingvar Törnqvis...

Diverse brev 1950-1951

Ligger i titulerade/numrerade kuvert.Brevskrivare:Bl.a. Alice Blomqvist, Bosse Holmqvist, Jörn Donner, Robert Germain, Barbro Johnni, Inga Britt ?, Ester Ann Compton

Diverse brev 1952-1954

Ligger i titulerade/numrerade kuvert.Brevskrivare:Bl.a. Ola Östin, Bo Lindblom, Cecilia Lindqvist, Axel Liffner, Rabbe Enckell, Göran Palm, Rolf Ekman, Josef Rydén, Harry Järv, ”Refuseringar”, ”Resor 1954”

Diverse brev 1961-1963

Huvudsakligen från S.Ls tid som kulturattaché i Kina.1. PrivatBrevskrivare:Bl.a. Oscar Lindqvist, Carl Eric af Geijerstam, Clas Engström, Pye Engström, Arne Sand2. Affärsbrev:Brevskrivare:Bl.a. Motormännens riksförbund, Royal Swedish Consulate, Pe...

Diverse brev 1964

Huvudsakligen rörande S.L. artiklar om Kina och Indien.Huvudsakligen förlag/organisationer/ institutioner.Brevskrivare:Bl.a. Johan och Anita ?, Ross features, Hans Haste, Swedish Features (Gustaf von Sydow), Olle Engkvist, the Guardian, Dagens Nyh...

Diverse brev 1966

Huvudsakligen förlag/organisationer/ institutioner.Häri flera brev rörande S.L.s doktorsavhandling. (Se även ämnesordnade handlingar)Brevskrivare:Bl.a.Stockholms Universitet, Åke Runnquist (Bonniers), CWK Gleerup bokförlag, Ragnar Oldberg, Helene ...

Diverse brev 1940-1949

Ligger i titulerade/numrerade kuvert.Brevskrivare: Bl.a. Dorothe Farner, John Gardner, Annelise Hesse, Barbro Lundin, Eivor Pettersson, Ruht Brinsner, Eva Andersson, Radiotjänst, Barbara Lee, ”Diverse”

Diverse brev 1956-1958

1. Privat:Brevskrivare:Bl.a. Harry Järv, Arne Sand, BO Grandien, Gösta Kellerman, Jacob och Elsa ?, Mauritz Edström2. Affärsbrev, Tackbrev:Brevskrivare:Bl.a.Harry Järv, Ingrid Wänghammar, Olov Hartman, Sigfrid Leander, Emilia Fogelklou, John-Henry...

Diverse brev 1959

Brevskrivare:Bl.a.Åke Runnquist (Bonniers), Oscar Lindqvist, Sven SJönell (SR), Ingemar Hedenius, Olle Engkvist, Åke Ortmark (SR), Clas Engström, Pye Engström, Joice NanKivell Loch, Stig Torsten Hultman, Carl Eric af Geijerstam, Göran Palm, Tora ...

Diverse brev 1967-1968

1. 1967Huvudsakligen förlag/organisationer/ institutioner.Brevskrivare:Bl.a. Utrikespolitiska föreningen Lund, Litteraturhistoriska institutionen, Lars Bjurman, Hans Palmstierna, Roy Landquist, Björn Håkansson, Kjell Öberg, Åke Runnquist, Nils Hör...

Diverse brev 1969

Flera brev rörande reklamutredningenFlera brev rörande S.L.s tid i LatinamerikaBrevskrivare:Bl.a. Oscar Lindqvist, Torsten Renqvist, Cecilia Lindqvist, Bobi SOurander (DAGENS NYHETER), Hans Palmstierna, Kungliga Svenska Ambassaden (louis de Geer, ...

Diverse brev 1971

1. 1971Brev rörande bl.a. Latinamerika och reklamutredningenBrevskrivare:Bl.a. Sven Eketorp, Per Wästberg, Gunnar Myrdal (Institutet för internationell ekonomi), Claes-Adam Wachtmeister, Torsten Renqvist, Erland Waldenström, Lars Gyllensten, Richa...

Diverse brev 1940-1949

1. Diverse brev 1940-1949Ligger i titulerade/numrerade kuvert.Brevskrivare:Bl.a. Elfriede Leuckel, Arbetsförmedlingen, Solveig Heineborn, John Williamson, Heléne Duchnowski, Robert Moraldo, Bo Grandien, George Carver2. Diverse brev 1946-1949Ej de...

Diverse brev 1950-1953

1. Diverse 1950-1951Ej del av de numrerade kuverten.Bl.a. Brevskrivare: Theo Gerber, Julis Waties Waring, Fingal Fallgren Oscar Lindqvist, Åke Runnquist, RFSU, KFUM2. Diverse 1951-1953Ligger i titulerade/numrerade kuvert.Brevskrivare:Bl.a. Ian Hem...

Diverse brev 1952-1953

1. 1952:Brevskrivare:Bl.a.Gösta Ekman, Dagens Nyheter, Stina Aronson, Oscar Lindqvist, Moster Mäni, K.A. Svensson, Gunnar Brandell, Eyvind Johnson, Axel Bergenfalk, Mauritz Edström, Eva Engström, Gösta Carlberg, Emilia Fogelklou2. 1953:Brevskrivar...

Diverse brev 1963

Huvudsakligen rörande S.L. artiklar om Kina och Indien.Huvudsakligen förlag/organisationer/ institutioner.Brevskrivare:Bl.a. Bonniers (Åke Runnquist, Barbro Dalm.fl.) , Dagens Nyheter (Olof Lagercrantz m.fl.), the guardian, Lars Furuland, Kungliga...

Diverse brev 1965

Huvudsakligen förlag/organisationer/ institutioner.Brevskrivare:Bl.a. Oskar Angelus, Lasse Bergström, BBC, Algot Werin, Studentersamfundet i Tronhjem, Hans-Henrik Ley, Dreyers Förlag, Harry Järv (Kungliga Biblioteket), Rupert, Kungliga Svenska Amb...

Brev

Brevskrivare: vanligt förekommande och namnkunniga.Flera brev är ställda till Cecilia Lindqvist eller Agneta Stark tillsammans med S.L.Stor del brev från författar-/journalistkollegor.Brev från Tomas Tranströmer har plockats ur brevsviten. (Enstak...

Brev till S.L.

Diverse-serien innehåller i huvudsak endast arbetsrelaterade brev, dock även en del privata brev. Huvudsakligen brev från organisationer, förlag, institutioner m.m.

Resultat 801till900av41500

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.