Showing 41174 results

Archival description
Print preview View:

205 results with digital objects Show results with digital objects

Anne Charlotte Lefflers papper

 • SE S-HS L4
 • Fonds
 • 1860--1922

Samlingen omfattar brev, manuskript, dagboksanteckningar och biographica samt pressklipp och tryck.

Leffler, Anne Charlotte

Övriga handlingar.

Diverse handlingar 1919-1986Anteckningar rörande konst. Spridda år.Kvitton och inkomster-utgifter 1955-1968 resp. 1938-1966Fakturor och kvitton 1940-1966Tryck och kvitton från resor 1955, 1965Handlingar rörande Osborn Norrman 1952-1954Korresponden...

August Strindberg: Svanehvit

 • SE S-HS SgKB1980/57
 • Fonds
 • 1901

Manuskript till Svanehvit. 107 paginerade sidor i pappärm. Samt 19 lösa blad med anteckningar och en teckning av Harriet Bosse som Eleonora i Påsk.

Strindberg, August

Sjögren, Gunnar P. O.: Lars Månsson i Tranemåla

 • SE S-HS ACC1993/61
 • Fonds
 • 1967

Skrift författad 1967 av Peter Oskar Gunnar Sjögren, jur. kand., stadsfogde i Karlskrona, om Lars Månsson (1827-1904), bonde, boksamlare och under en kortare period riksdagsman. Stencil, ca 15 blad. 1 A4-häfte.

Sjögren, Peter Oskar Gunnar

Gustaf Åman-Nilssons efterlämnade papper

 • SE S-HS L12
 • Fonds
 • 1911--1942

Samlingen innehåller brev, dagboksanteckningar, affärshandlingar m.m. ur Gustaf Åman-Nilssons efterlämnade papper.

Åman-Nilsson, Gustaf

Karl Warburg: Efterlämnade trycksaker med anteckningar

 • SE S-HS ACC1989/66
 • Fonds
 • 1947

Anteckningsböcker med dramer och litteraturcitat, tryck med en del anteckningar. Ett maskinskrivet blad ang. Petrus de Dacia. 1 kapsel.AnteckningarAnteckningsbok: Forssberg, Edvard August (1848-1902) och Personne, Nils (1850-1928), Roms brand elle...

Warburg, Karl

Manuskript

1. Kollegium i rättsfilosofi: "Antikens rättsfilosofi" (maskinskrivet) samt meddelande från Karl Schlyter (1937) 19222. Kollegium i rättsfilosofi: "Nyare tidens rättsfilosofi" (maskinskrivet) 19223. Kompendium: Kollegium i rätt...

Fallstudier (kriminalpsykologi)

1. Kriminalpsykologiska intervjuer. 1906, odaterat2. Besöksförteckning, namnförteckning. 1910-1911, odaterat.3. Kriminalpsykologiska minnesanteckningar. 1911, 1915, odaterat.

Fallstudier (handskrivna anteckningar)

1. Berg, Västmanland, 19112. Ellin, 3 st, 19113. Engström, Arvika, 2 st, 19114. Ersson, Delsbo, 19115. Larsson, Albrechtsson, Persson, 19116. Persson, Gärdsjö, 2 st, 19117. Pettersson, Kalmar, 19118. Strange, Marie-Louise, 19119. Wergelius, Pär Ca...

Fallstudier (handskrivna anteckningar)

1. Stoltz och Hallenberg, 3 st, 1911-19122. Karlsson, Hjo, 3 st, 1911-19133. Lindström, Trolle-Ljungby, 8 st, 1911-19154. Olsson, Kapistorp Värmland, 19125. Andersson, Gunnilse, 1912-19136. Nordal, Stockholm, 1912-19137. Andersson, Gustav Adolf, 1...

Vetenskapliga anteckningar 1902-1920

1. "Personlighetens uppkomst" 19022. "Grubbel" 19053. Utan titel, om osjälvständighet, 19054. Utan titel, om tankar, 19105. Kriminalpsykologiska minnesanteckningar, 3 st, 19116. "Korta minnesanteckningar" 19117. Blyer...

Litteraturanteckningar och litteraturlistor

1. Litteraturanteckningar, 13 häften. Odaterat.2. Litteratur: Frihetsstraff; Kriminalpsykologi; Kriminalantropologi. Odaterat.3. Kriminalpsykologisk litteratur. Odaterat.4. Straffrättsfilosofisk litteratur, 1919

Papper / Handlingar

1. "Absinth", dikt 18962. Sophie Elise Vilhelmina Bjerre (f. Jörgensen), testamente. Odaterat.3. Gert Koch; "Willensfreiheit und Strafrecht" samt "Das Strafensystem im Entwurf zu einem estnischen Strafgesetzbuche". Od...

Kontrakt

1. Distributionskontrakt "Mordets psykologi", P.A. Norstedt o söner 22 maj 19192. Kontrakt "Mordets psykologi", P.A. Norstedt o söner 21 februari 19253. Kontrakt "Mordets psykologi", P.A. Norstedt o söner 6 mars 1925

Fotografier och negativ från Wegeholm 1924

1-3. Lena (?) Hamilton, unga kvinnor, hund.4-5. Louise Hamilton med fyra andra personer.6-9. Lena (?) och Louise Hamilton, med ung kvinna.10. Louise Hamilton med tre andra personer.11-20. Fotografier och negativ på oidentifierade personer.21-22. E...

Fotografier från Stora Malm juni-juli 1924

1. Lena (?) Hamilton sittande på häst.2-5. Gruppfotografier med Lena (?) Hamilton.6. Lena (?) Hamilton och en präst.7-8. Lena (?) Hamilton och unga kvinnor.9. Louise Hamilton och nio kvinnor.10-65. Femtiosex st fotografier på oidentifierade person...

Tryck redovisat per titel

8. "Catalogue d´ouvrages de droit utiles aux étudiants 1922/1923", 19229. "Folkrättsliga regler rörande neutralitet, sjö- och lantkrig, röda korset, m.m.", 191410. "Internationale Rundschau", Dr. H. Lammasch, Dr. Lucy...

Olle Holmberg: "Den främmande passageraren"

 • SE S-HS Acc2008/44
 • Fonds

Accessionen innehåller en tryckt bok, "Den främmande passageraren" (1937) av Olle Holmberg. På försättsbladet finns en odaterad dedikation till Hjalmar Söderberg.

Holmberg, Olle

Results 801 to 900 of 41174

The National Library of Sweden
Contact us