Visar 41080 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

205 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Hans Grandlids papper, tillägg

 • SE S-HS Acc2009/67
 • Arkiv
 • 1997

Accessionen innehåller " Dagbok I 1997 " (1/1-30/6). Bläck, 134 sid.

Granlid, Hans O.

Hans Granlids papper: manuskript

 • SE S-HS Acc2001/83
 • Arkiv

Manuskript till "En synnerligen sinnrik ordvävnad" Om Walter Ljungquists prosakonst och dess innebörder

Granlid, Hans O.

Elsa Brändström: Dagboksanteckningar m. m.

 • SE S-HS ACC1989/55
 • Arkiv

Minnnen: anteckningar från den sista levnadstiden; dagboksanteckningar 21 jul - 8 nov 1918; resa i Sovjetunionen 18 jan - 11 apr 1929; 1 brev och 1 telegram 1929 till maken Robert Ulich; diverse anteckningar 1929, 1939 och 1948; biografiska handli...

Brändström, Elsa

Elsa Brändström: Diverse handlingar

 • SE S-HS L235
 • Arkiv
 • 1930--1951

Brevsamling m.m.Brev till och från Elsa Brändström samt mellan andra personerMaterial rörande Marienborn och Neusorge, hjälphem i Tyskland för barnRöda korsets Elsa Brändström-paketMänniskor som fått hjälpBidragsgivareJubelfesten 1927 i UppsalaBrö...

Brändström, Elsa

Ellen Keys samling, tillägg

 • SE S-HS L41b
 • Arkiv
 • Slutet 1800-talet--1987

Brev och telegram till Ellen Key. Biographica (bl.a. inventarielistor och Ellen Keys testamenten). Strands gästbok 1910-1987. Ekonomiska handlingar i form av kassaböcker, kvitton o.a. för perioden 1901-1926. Ritningar och annat specifikt för Stran...

Key, Ellen

Ellen Keys samling, tillägg

 • SE S-HS L41a
 • Arkiv
 • 1879--1926

Samlingen innehåller brev, manuskript, pressklipp, tryck, fotografier m. m. Består av accession 1980/25.

Key, Ellen

Staffan Beckmans samling Tillägg

 • SE S-HS Acc2016/38
 • Arkiv
 • 1984--2016

Tillägget till Staffan Beckmans arkiv innehåller 2 inbundna, handskrivna dagböcker för tiden 15 januari 2016 till 13 augusti 2016, manuskript till 2 versioner av teaterpjäsen "Oskulder" från 1984 resp 2016, testamente samt några brev.

Beckman, Staffan

Britte och Åke Hammarskjölds brevsamling

 • SE S-HS Acc2006/102
 • Arkiv

Brevsamlingen innehåller brev mellan medlemmar i släkten Hammarskjöld samt brev till Britte och Åke Hammarskjöld från andra. Breven är huvudsakligen från perioden 1920-1936 med enstaka brev från tiden 1909-1919. Utöver breven finns det inbjudninga...

Brev till Edith Santesson

Brev från Bertel Bertel-Nordström 1916, 1920, Siri Derkert 1932, Liv Derkert 1933, Greta Santesson 1926, Lena Santesson-Carlson 1933 samt brev och telegram från diverse andra personer 1919-1931

Brev till Lena Santesson-Carlson

Brev från: Bertel Bertel-Nordström 1920-1921, Carlo Derkert 1925, Ninnan Santesson 1925, 1929 och odaterade, Edith Santesson odaterade, Etty Santesson 1921. Innehåller även brev till Lenas svåger, Olle Carlson, från Eli Krog 1942? och Ninnan Sant...

Tryck

Innehåller även oskrivna vykort från Spanien, Algeriet, Frankrike, England och Norge

Brev till Edith Santesson

Brev från Etty "Putte" Santesson: en anteckningsbok med ett brev 1920, 1919-1921, 1924, 1928 och "Englandsbrev" 1933 samt odaterade brev

Brev till Etty Santesson

Brev från: Bertel Bertel-Nordström 1919-1921, Ninnan Santesson 1916-1948 och odaterade, Lena Santesson-Carlson 1940-1969 och odaterade samt diverse personer 1923-1926, 1945, 1948

Gunilla Pagès papper

"Ninnan Santesson, skulptör", Gunilla Pagès uppsats i konstvetenskap, Stockholms universitet 1988, brev från Lena Carlson 1990 samt diverse brev och material rörande Ninnan Santesson 1986-1990

Biographica

Innehåller även biographica för Edith Santesson, Etty Santesson och Lena Santesson-Carlson

Ninnan Santesson: tillägg

 • SE S-HS Acc2019/38
 • Arkiv
 • 1913-1994

Brev till/från Ninnan Santesson, modern Edith Santesson, systern Etty Santesson och dottern Lena Santesson-Carlson samt brev till/från andra personer. Dessutom biographica, pressklipp, tryck och fotografier samt Gunilla Pagès uppsats och material ...

Santesson, Ninnan

Carl Broberg: Inbunden brevsamling

 • SE S-HS Acc2019/58
 • Arkiv
 • 1872-1899

Brev till Carl Broberg i inbunden volymInnehållsbeskrivning av Thulins antikvariat:"Volymen innehåller 88 st originalbrev, enstaka visitkort och brevkort etc. från Olof Agrell, Fredrika Bremer, P. Wieselgren, Rudolf Wall, K.F. Werner, Carl Si...

Broberg, Carl August

Vitter kalender: Utgifven af Uppsalastudenter

 • SE S-HS SgKB1972/125
 • Arkiv
 • 1872

1 volym 8:o. Exemplar av medarbetarupplaga på tjockt papper med dedikationsdikterna. Fyra handskrivna parodier på dikter insatta i detta exemplar. Dessutom förteckning över signaturerna och deras rätta namn. "Bragadrakka" i avsrkft. Allt...

Strindberg, August

Erik Adolf Windahl: Förteckning på de böcker...

 • SE S-HS ACC1968/22
 • Arkiv
 • 1804

1 volym med Förteckning på de böcker, som efter aflidne Stads Fiskalen Windahl kommer att försäljas i Falu Stads Auctionskammare den 17 Martii 1804.

Brev till Tore Svennberg

 • SE S-HS Acc2018/19
 • Arkiv

Innehåller brev till Tore Svennberg från olika brevskrivare.Brev från August Strindberg förda till Ep S 53. Kvitto skrivet av August Strindberg till fru Julia Håkansson för Brott och Brott (2 st) fört till Ep S 53 HåkanssonBrev från Selma Lagerlöf...

Svennberg, Tore

Diverse

1. "Halls berättelser" (månadstidsskrift, nr 2 1933), med en artikel om Elsa Brändström.2. Minnesskrift över Elsa Brändströms moster Elsa Eschelsson (1861-1911, juris doktor). Utgiven av Akademiskt Bildade Kvinnors Förening vid dess 25-å...

Pressklipp

1. Pressklipp om resan i U.S.A. 1923.2. Pressklipp med recensioner av Elsa Björkman-Goldschmidts bok (1932) om Elsa Brändström samt utdrag ur den tyska översättningen av boken.3. Pressklipp rörande Elsa Brändströms verksamhet i Sibirien.4. Presskl...

Biographica m. m.

1. Elsa Brändströms pass och legitimationshandlingar samt fullmakter från de ryska myndigheterna 1917-1919.2. Album med avskrifter av poesi m. m.3. Fotografier av Elsa Brändström från olika perioder.4. Från doktorspromotionen i Uppsala 1927.5. Utk...

Föredrag, rapporter m. m.

1. Rapporter från NF (Nationernas Förbund) och Svenska Välfärdskommitténs i Rysslands verksamhet 1920, samt rapporter beträffande förhållandena i ryska fångläger 1920 (?).2. Material till föredrag och radiotal 1920-1944.3. Föredrag över Rädda Barn...

Manuskript, utkast, diverse

1. Uttalanden om Sverige och dess politik 1940-1941.2. Papper rörande "Wings for Norway".3. Utkast till diverse föredrag (odaterade).4. Amerikaresan 1923.

Resultat 501till600av41080

Kungliga biblioteket
Kontakta oss