Visar 41176 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

205 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Brev till Magnus von Platen

 • SE S-HS Acc1994/49
 • Arkiv

Brev till litteraturforskaren och professorn Magnus von Platen.

Platen, Magnus von

John Granlunds samling

 • SE S-HS ACC1993/267
 • Arkiv

Brev, pressklipp, anteckningar, biographica, manuskript, föreläsningar, tryck.

Granlund, John

Arnold Ljungdals samling

 • SE S-HS Acc1978/108
 • Arkiv

Samlingen omfattar huvudsakligen manuskript. Dessutom biografiska handlingar, fotografier, tryck och pressklipp.

Ljungdal, Arnold

Hilding Östlunds samling

 • SE S-HS ACC1978/76
 • Arkiv

Samlingen innehåller huvudsakligen manuskript och pressklipp av Östlunds artiklar.

Östlund, Hilding Josef Emanuel

Svenska humanistiska förbundet: diverse handlingar

 • SE S-HS ACC1977/86
 • Arkiv
 • ca 1954--1976

Accessionen innehåller protokoll, årsberättelser (även från lokalförbunden), meddelanden, ekonomiska redogörelser, skrivelser m.m.

Svenska humanistiska förbundet

Birger Lynes papper

 • SE S-HS ACC1969/148
 • Arkiv
 • 1900-tal

Innehåller anteckningar, pressklipp, fotografier.

Lyne, Birger

Arvid Gabrielssons papper

 • SE S-HS ACC1969/125
 • Arkiv

Professor Arvid Gabrielssons föreläsningar samt en del brevkoncept.

Gabrielsson, Arvid

Rudén, Jan Olof: vattenmärken

 • SE S-HS ACC1968/67
 • Arkiv

Samling av vattenmärken med narrmotiv ur Dübensamlingen vid Uppsala universitetsbibliotek. [Duplikat] 2 volymer.

David August Kruks samling

 • SE S-HS ACC1968/34
 • Arkiv

Arkivet innehåller 3 kapslar med material samlat av D. A. Kruks. Översättningar av Martialis, Tibullius, Catullus, Persius, Phaidros samt Shelleys Prometeus befrielse.

Kruks, David August

Johannes Rudbecks samling av Rudbeckiana

 • SE S-HS ACC1967/41
 • Arkiv

Rudbeckiana samlade av Johannes Rudbeck, samt autografer och 1 porträtt i olja av Johannes Rudbeck. 5 kapslar och 1 låda

Rudbeck, Johannes

Nils Henrik Vult von Steyerns papper

 • SE S-HS ACC1966/47
 • Arkiv

Statsrådet och hovrättspresidenten Nils Henrik Vult von Steyerns papper. 5 kapslar.

Vult von Steyern, Nils Henrik

August Landegrens autografsamling m.m.

 • SE S-HS ACC1966/8
 • Arkiv

August Landegrens autografsamling, samt material rörande Carl Gustaf Tessin och Fredrik Sparre.

Landegren, August

Erik Gunnar Hallbergs manuskript

 • SE S-HS ACC1965/86
 • Arkiv

Författaren Erik Gunnar Hallbergs efterlämnade manuskript, varv en del opublicerade romaner och skådespel, dikter etc. Materialet förvaras i 4 kapslar och 1 låda.

Hallberg, Erik Gunnar

Sven Adolf Hedins papper

 • SE S-HS ACC1965/28
 • Arkiv
 • 1800-tal, 1900-1905

Innehåller brev, pressklipp, manuskript mm.

Hedin, Sven Adolf

Anna Fröbloms samling

 • SE S-HS Acc1964/100
 • Arkiv
 • 1800-tal

Innehåller brev från Anna Fröblom till döttrarna Anna och Elsa. Även brev från andra till Anna Fröblom. Lösa recept och receptböcker med anteckningar om mat och medicin.

Fröblom, Anna

Karl Löfströms samling

 • SE S-HS Acc1964/94
 • Arkiv

Innehåller brev, manuskript, pressklipp och tryck

Löfström, Karl

Christoffer Eichhorns papper

 • SE S-HS Acc1964/81
 • Arkiv

Innehåller excerpter och avskrifter. Samlingen omfattar manuskript till Eichhorns Bellmansutgåva, avskrifter av Columbus samlade vitterhets-arbeten, Thomas Hiärnes Vitterhetsarbeten, Peter Lagerlöfs vitterhetsarbeten, diker upplästa i olika ordens...

Eichhorn, Christoffer

Wilhelm Walldéns samling

 • SE S-HS Acc1964/69
 • Arkiv

Innehåller handlingar rörande Stockholms Dagblad (rester av tidningens arkiv, som ska ha förstörts för bara några år sedan [skrivet 1964]), Riksdagshusbygget, unionsfrågan, 11 sidor anteckningar från ett sammanträde 25/8 1889 med utrikesminister G...

Walldén, Wilhelm

Svenska Praktsamlingen

 • SE S-SBS 289 Pr 1
 • Arkiv
 • 1501 - ?

Praktband och bokband: kungaband, dedikationsband, förlagsband och andra tryck med konstnärlig utformning

Kungliga biblioteket

Registerkort

Alfabetiskt register över alla beställare till Björkmans tryckeri. Alla större beställare har egna kort medan mindre beställare delar kort i en stor avdelning ”Diverse A-Ö”.

Björkmans tryckeriarkiv

 • SE S-SBS 297 E 8
 • Arkiv
 • 1954-1970, 1982-1989

Samlingen ger en beskrivning av hela tryckprocessen hos en hovboktryckare från 1950- till 1980-talet, trycksaker som enkla kölappar från myndigheter samsas med exklusiva konstkatalogerÅrsvis ordnade handlingar rörande cirka 22 000 trycksaker firma...

Björkmans tryckeri

Gunnar Brandells brevsamling

 • SE S-HS Acc2012/62
 • Arkiv
 • 1956--1974

Accessionen innehåller brev till Gunnar Brandell, samt ett antal brev från denne. Dessutom brev rörande Litteraturhistoriska institutionen vid Uppsala universitet, diverse utlåtanden, handlingar rörande tillsättandet av tjänster, rörande undervisn...

Brandell, Gunnar

Brev från Greta Linder

Brev från Greta Linder till: Bien, Corabel (1889- ) 11 st., 1922-1961 Amerikansk bibliotekarie Brackbrill, Lucile (1890-1995) 19 st., 1927-1961 Amerikansk bibliotekarie Bil.: 1 st. Foto (Greta Linder 1916 Princeton USA) Hansen, Robert L (1890-1...

Tryck

Innehåller teaterprogram

Brev från Greta Linder till Åkerman samt brev mellan andra

Brev till Åkerman:Åkerman, Anna-Lisa (1889- ) 87 st., 1910-1958 Professorska Oidentifierad 2 st., 1939-1941Brev mellan andra personer Till: Jones, Perrie(USA) Från: stadsbibliotekarie 1 st., 1963 Osborn, Kerstin (1911-2011), Till: Jones, Perrie...

Resedagböcker

De 8 kapslarna innehåller 32 resedagböcker samt biljetter, vykort, fotografier, tryck och räkningar daterade:Åren 1915-1929, numrerade 1-9Åren 1932-1940, numrerade 10-13Åren 1946-1950, numrerade 14-17Åren 1951-1954, numrerade 18-21Åren 1955-1957, ...

Manuskript och tryck

Innehåller ett manuskript, ej av Tyra Linders hand, samt tryck. Ingår även visitkort och matsedel

Brev till Greta Linder

Brev till Greta Linder från:Adell, Gun (1907- ) 4 st., 1938-1963 Bibliotekarie Andersson, Ivar (1891-1980) 1 st., 1954 Politiker, tidningsman Asplund, Karl (1890-1978) 1 st., 1941 Författare, konsthistoriker Bergman, Bo (1869-1967) 3 st., ...

Diverse material

L285:C:2 innehåller diverse verser i avskirfterL285:C:3 innehåller pressklipp, skolkatalog, festvisa tillägnad Greta Linder samt meritförteckningL285:C:4 innehåller material rörande telefonkatalogens utformning 1962L285:C:5 innehåller diverse tryck

Brev till Tyra Linder

Innehåller 5 kapslar innehållandes brev till Tyra Linder sorterade alfabetiskt samt 2 kapslar osorterade brevVid Bo Bergmans brev även ett manuskript

Brev till Gurli Linder från B-Str

Brev till Gurli Linder från:Berg, Ruben G:son (1876-1948) 1 st., 1933 svensk litteraturhistoriker och språkforskare Bonnier, Elise (Lisen) (1861-1952) 11 st., 1926-1943 f. Josephson Bonnier, Karl Otto (1856-1941) 3 st., 1926-1944 Bokförläggare ...

Linder, släkten

 • SE S-HS L285
 • Arkiv
 • 1870--1970

Linder (släkt)

Nils Linder

Innehåller brev, dagböcker, anteckningsböcker, almanackor, samt pressklipp

Linder, Nils

Resultat 401till500av41176

Kungliga biblioteket
Kontakta oss