Visar 41176 resultat

Arkivbeskrivning
Utökade sökmöjligheter
Förhandsgranska utskrift Visa:

205 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

af Schmidtska handlingar

a-c. Schmidt, Carl Johan Georg af. 3 st dagböcker i form av interfolierade almanackor för åren 1829, 1831, 1832.d-e. Schmidt, Carl August af. 2 st dagböcker i form av interfolierade almanackor för åren 1879 och 1882.f. Inventarium över lösegendom,...

d'Argentré-Rask, Monique: Bellman på franska

  • SE S-HS Acc2010/21
  • Arkiv
  • 1990-tal

Accessionen innehåller Monique d'Argentré-Rasks översättning till franska av ett antal epistlar av Carl Michael Bellman, "Bellman en français. Traductions chantables", 30 blad. Dessutom skriften "Carl Michael Bellman. Le génie ...

von Feilitzens släktarkiv, tillägg

  • SE S-HS Acc2015/22
  • Arkiv
  • 1536--1991

Tillägget till von Feilitzens släktarkiv innehåller handlingar rörande medlemmar av släkten von Feilitzen, en förteckning över släktarkivet på KB, acc. 1976/100, dukar med släktträdet, handlingar rörande godsen Tirsen och Adlehn i Livland samt inf...

Feilitzen, von (släkt)

Äldre Suecana i Bibliothèque Mejanes

  • SE S-HS ACC1994/68
  • Arkiv
  • 1560-1854

Äldre Suecana i Bibliothèque Mejanes, Hotel De Ville, Aix-en-Provence. 1560-1854, mest 1600- och 1700-talstryck av stor, delvis högsta sällsynthet.

Äldre brev, utgivna och kommenterade

Johan Ekeblads bref. Utgifna af Nils Sjöberg. I, Från Kristinas och Cromwells hof. II, Från Karl X:s fälttåg samt lifvet i hufvudstaden. Stockhom 1911-15. 2 volymer. Med bilaga: "Buller när busen var borta" (pressklipp).Lilliehöök, Bengt...

Äldre tid [t.o.m. 1600-talet]

10 styck mappar med papper rörande i första hand följande personer: Marquard I-III (Tab. 1-3), Melker II (Tab. 6), Viktor (Tab. 8), Jasper I (Tab. 9), Mauritz II (Tab. 10), Evert I (Tab. 11), Evert II (Tab. 12) och Mauritz II (Tab. 13)

Resultat 40001till40100av41176

Kungliga biblioteket
Kontakta oss