Visar 42889 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

206 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

In den Wohnungen des Todes, tryckt 1947. Maskinskrift (original och genomslagskopia).

Nach der Mitternacht (förarbeten till In den Wohnungen des Todes). 12 blad.:
Chor der Toten.
Chor der Lebenden.
Chor der Geretteten.
Erntelied.
Werdende Mutter.
Ein trauernde Braut.
Wasserschöpferin.
An die Sänger Israels.
Chor der Kaufleute.
Chor der Marktleute; Chor der Kinder.
Chor der Arbeitenden.

Dein Leib im Rauch durch die Luft. 14 blad, maskinskrift (genomslagskopia).:
Rahel, Mutter, der Mütter!
O die Schornsteine.
O, der weinenden Kinder Nacht!
Wer aber leerte den Sand aus euren Schuhen.
Aus der Greise.
Eine totes Kind spricht: Die Mutter hielt mich an der Hand.
Einer war, der blies den Schofar.
Hände der Todesgärtner.
Schon vom Arm des himmlischen Trostes umfangen.
Welche geheimen Wünsche des Blutes.
Lange haben wir das Lauschen verlernt!
Ihr Zuschauenden.
Lange schon fielen die Schatten.

Gebete für den toten Bräutigam. 12 blad, maskinskrift (original och genomslagskopior).:
Die Kerze, die ich für dich entzündet habe.
Nacht, mein Augentrost du, ich habe meinen Geliebten verloren!
Vielleicht aber gebraucht Gott die Sehnsucht, wo sollte sonst sie auch bleiben.
Auch dir, du mein Geliebter.
Meine Arme werden kein Masskrug sein.
Du gedenkst der Fusspur, die sich mit Tod füllte.
Qual, Zeitmesser eines fremden Sterns.
Ich sah eine Stelle, wo ein Herd stand.
Im Morgengrauen, wenn ein Vogel leise das Erwachen übt.
Wenn ich nur wüsste.
Deine Augen, o du mein Geliebter.

Grabschriften in die Luft geschrieben. 5 blad, maskinskrift (original och genomslagskopia).:
Der Ruhelose K.F.; Der junge Prediger H.M.; Die Markthändlerin B.M.
Sie, die ihrem Kinde das Grab grub M.A.; Das Kind; Der Hausierer G.F.
Die Braut A.H.; Die Tänzerin D.H.; Die Abenteuerin A.N.
Die Malerin M.Z.

Die Chöre nach der Mitternach. 6 blad, maskinskrift (genomslagskopia).:
Chor der Tröster.
Chor der Waisen.
Chor der Geretteten.
Chor der Wandernden. (2 ex).
Chor der verlassenen Dinge.

Von Welle und Granit. Übertragungen schwedischer Lyrik. 136 blad, maskinskrift (original och genomslagskopia).

Dan Andersson, 14 blad; Edith Södergran, 14 blad; Karin Boye, 14 blad.
Anders Österling, 19 blad; Hjalmar Gullberg, 17 blad; Johannes Edfelt, 17 blad.
Gunnar Ekelöf, 7 blad; Harry Martinson, 4 blad; Karl Vennberg, 10 blad.
Erik Lindegren, 4 blad; Olof Lagercrantz, 2 blad; Pär Lagerkvist, 4 blad; Bertil Malmberg, 9 blad.
Auszüge aus den Kritiken schwedischer Dichter. 1 blad, maskinskrift.

Pressklipp

Edfelt, Johannes: Hon skulle ha varit berömd skaldinna. Idun.
odaterat

Thoursie, Ragnar: En syster till Kafka.
odaterat

Die Tat. 19. Oktober 1946. Schwedische Dichtung unserer Zeit:
Edfelt, Johannes: Die schwedische Lyrik im 20. Jahrhundert.
Sachs, Nelly: Chor der Tröster.
Andersson, Dan: Lied am Kohlenmeiler. Översättning av Nelly Sachs.
Södergran, Edith: Das Land, welches nicht ist. Översättning av Nelly Sachs.
Boye, Karin: Alles enthältst du... . Översättning av Nelly Sachs.
Österling, Anders: Winterschwan. Översättning av Nelly Sachs.
Gullberg, Hjalmar: Undine. Översättning av Nelly Sachs.
Edfelt, Johannes: Archaisches Bild; Hier, wo das Wasser begegnet Granit. Översättning av Nelly Sachs.
Lagercrantz, Olof: Vogel im Eis. Översättning av Nelly Sachs.
Vennberg, Karl: Sieger. Översättning av Nelly Sachs.
Lindegren, Erik: Ich sah sein dunkles Bild..., Bei des Alptraumes Ziel springt der Löwe hervor. Översättning av Nelly Sachs.
Ekelöf, Gunnar: Meerverwandlungen. Översättning av Nelly Sachs.

Pär Lagerkvist: Brev

  • SE S-HS Acc1999/10
  • Arkiv
Innehåller brev m. m. till Pär Lagerkvist angående affärsmässiga förbindelser med Bonniers och andra förlag i utlandet, bl. a. beträffande ekonomiska redogörelser och upplagor. Innehåller även några böcker med anteckningar av Pär Lagerkvist.

Dedikationsexemplar från Selma Lagerlöf.

Anna Svärd.
1928

Antikrists mirakler.
1897

Bannlyst.
1918

Charlotte Löwensköld.
1925

Drottningar i Kungahälla.
1899

Gösta Berlings saga.
1891

En herrgårdssägen.
1899

Jerusalem. 1-2.
1901 -- 1902

Kejsarn av Portugallien.
1914

Kristuslegender.
1904

Körkarlen.
1912

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. 1-2.
1906 -- 1907

Osynliga länkar.
1894

En saga om en saga.
1908

Zachris Topelius.
1920

Troll och människor. [1.]
1915

Hauptmann, Gerhart, Vinterballaden. ... Översättning och bearbetning av Selma Lagerlöf.
1919

Höst.
1933

Liljecronas hem.
1911

Löwensköldska ringen.
1925

Meli.
1934

Mårbacka. 1.
1922

Mårbacka. 2. Ett barns memoarer.
1930

Mårbacka. 3. Dagbok.
1932

Troll och människor. 2.
1921

Mårbackablomster. Utan dedikation från författaren.
1933

Jugendbewegung, m.fl. tyskrelaterade manuskript

Jugendbewegung. Drömmen om ungdomsriket. Radioföredrag. Flera versioner och varianter, 1961

Deutsche Jugendvewegung, den tyska ungdomsrörelsen

Den ungnationella riktningen inom Bündische Jugend

Etwas über die deutsche Jugendbewegung. Föredrag (på tyska) vid Stockholms Högskolas sommarkurs, 1942

Drag ur det tyska undervisningsväsendets historiska utveckling. Med bidrag av följande författare: E. Behm, O. Friedländer, F. Mockrauer

Tyskt undervisningsväsen

PM om en undersökning av det tyska undervisningsväsendets återuppbyggnad under ockupationen

Intervjuer med Erich Maria Remarque, m.fl. manuskript

Intervjuer med Erich Maria Remarque. Med rättelser och tillägg av Remarque egenhändigt

Striden om Remarques "På västfronten intet nytt" och Remarque-Material

Rainer Maria Rilke. Föredrag. 1936

Adrian Leverkühns Tyskland. Utkast och anteckningar till ett föredrag om Thomas Mann i litteraturhistoriska seminariet i Uppsala

Lycksalighetens ö. Versioner - delvis fragmentariska - av recension av Holger Frykenstedts avhandling 1951

Viktor Rydberg. Föredrag i Deutsch-Schwedische Studiengesellschaft zu Berlin. Bilaga: Anteckningar och pressklipp. 1940

Minnesbilder av Erik Blomberg. Utkast till bidrag till: Allt är nytt under solen, ett minnesprogram om Erik Blomberg, sänt av Sveriges Radio 1965 och 1966
Anm. Bilaga: Bandutskriften av programmet med dedikation av C. M. v. Seth

Talspråkliga företeelser i Strindbergs prosa. För Nordiska seminariet Uppsala, höstterminen 1915. 47 blad, varav bladen 13-39 saknas. 1915

Dikt och psykoanalys

Avskedsblick från fyrtornet. Berlin (augusti 1936?), m.fl. manuskript

Avskedsblick från fyrtornet. Berlin, augusti 1936?

Demokratins diktatur. (Fragment)

Tavernan. Tillägg

Kulturfrågan. Föredrag i Årstaklubben 14.02.1955. Föredragets titel obekant. Inledningen icke refererad

Filosofin som bildningsfaktor i undervisningen. Föredrag 05.02.1963 vid länsstudiedag. Bilaga: Anteckningar och pressklipp

Massmedia och opinionsbildning i gymnasiet. Diskussionsinldedning 04.01.1963 vid Skolveckan januari 1963. Bilaga: Anteckningar och pressklipp

Utlåtande till Svenska bokförlaget om Elisabeth Hammar: Schwedische Grammatik

Recension av H. G. Jägerstads manuskript till en lärobok i historia för realskolan Bilaga: Anteckningar

Historieundervisningen och nynazismen. Utkast för en artikel 1961 i Tidning för Sveriges läroverk. Flera utkast

De utländska språklektoraten. Manus till artikel i Dagens Nyheter 15.07.1958

Det svenska utlandslektoratet i Hamburg 1944. Inlägg av V. Scharp. Bilaga: Inlägg av E. Roth

Internationellt samarbete

Sverige och Unesco. Bilaga: PM för förberedande diskussion om Unescos arbetsuppgifter med anteckningar av V. Scharp

Seminarium i internationellt samförstånd

Det internationella lärarseminariet i Sèvres

Internationella seminariekurser för lärare

Unescos sommarseminarier

Gustav Vasas och Sten Sture den yngres kontakter och hänvändelse till Hansan om hjälp mot Danmark 1512-1522

Minnesanförande över Dag Hammarskjöld den 29 sept. 1961 i Norra flickläroverkets aula

Tidnings- och tidskriftsartiklar

Förteckning över tidnings- och tidskriftsartiklar

Dagens Tyskland. Europas problembarn. (Stockholms Tidningen 28.04.1934)

Skolbarnsutbytet bör ej försummas. 1936

Den tyska kyrkogården. Recension av C. Jäderlunds bok "Hitler stänger kyrkogårdsgrinden". 1945

Vid Goethe-husets ruiner. 1948

Myten om Canaris. (Dagens Nyheter 1950)

Canaris, Abwehr och Sverige. 1950

Ironisk moralist. Erich Kästner. (Dagens Nyheter 1953)

Hermann Göring. (Dagens Nyheter 1953)

Hitler som fredsängel. (Dagens Nyheter 1953)

Gäster hos diktaturen. (Dagens Nyheter 1955)

Från fred till nyordning. (Dagens Nyheter 1955)

Det underminerade riksbygget. (Stockholms-Tidningen 1961)

Storgermansk släktkärlek. (Stockholms Tidningen 1961)

Litteratur om den nationalsocialistiska regimen i Tyskland och Andra världskriget. (Aktuellt från skolöverstyrelsen. 1962:45)

Goebbels dagböcker. (Utrikespolitik. 1948:2)

Schwedens Heldenlied. (Die Woche. 1933:36)

Det tyska ungdomsproblemet. (Tyskland av i dag. 1946:2)

Det tyska ungdomsproblemet. (Fortsättning, Tyskland av i dag. 1946:3)

Jag steg av tåget i Hamburg (Vi 29.9.1947)

En skoldag bland tyska gymnasister. (Vi 04.10.1947)

Den förlorade generationen. (Vi 27.11.1947)

Tyska skolan i Stockholm. (Dagens Nyheter 1944)

De utländska språklektoraten. (Dagens Nyheter 15.07.1958)

De svenska utlandslektorernas konferens i Jena 1931. (Upsala Nya Tidning maj 1931)

Unescos sommarseminarier. (Svensk skoltidning. 1949:41)

Kultur och politik. Kulturpolitik och universitetslektorat. (Dagens Nyheter 29 och 30.08.1944)

Försvarsfrågan i ungdomsskolornas läroböcker (Statens offentliga utredningar 1945:21)

Den tysk-nordiska historiker konferensen i Braunschweig 1960. (Historielärarnas förenings årsskrift 1960/61)

Romantikens tragedi. (Dagens Nyheter 1951)

Ångest inför döden. Efter John Keats "Terror of the death"

Soldatplikt och officersära. (Dagens Nyheter 1943)

Judendomens historia i svenska läroböcker. (Dagens Nyheter 22.04.1952)

Gisbert Klingemann in memoriam. (Dagens Nyheter 15.03.1961)

En svensk utlandspräst. Birger Forell. 18.07.1958

Den praktiska studentskandinavismen. (Stockholms Dagblad 23.10.1918). Med 2 handskrivna bilagor

Översättning av Les Lettres Nouvelles. Écrivains du Danemark, des Iles Féroé, d'Islande, de Norvège de Finlande et de Suède

Bibliographie de littérature norvégienne
Sommaire
Bjurström, C G Le Versant Ouest
Le Climat Litteraire au Danemark Depuis la Guerre
Beckman, Erik Le rat de bois Irlandais
Ekner, Reidar La légende de l’amant ébloui
Enquist, Per Olov Commentaire
Gustafsson, Lars Thorn
Mon ami Kalle
Myrdal, Jan Tuer Ax
Trotzig, Birgitta
Haavardsholm, Espen L’Indien
Jacobsen, Rolf La lune et le pommier, Dans le miroir et dans l’eau, Un autre soileil, La Lumiere vinet d’abord aux pierres, La silence apres
Obrestad, Tor Le chant de rivage, Nous ne parlons jamais du Vietnam, toi et moi
Vesaas, Tarjei
Vold, Jan Erik Ce que tout le monde sait
Økland, Einar Une caisse ouverte, La mer s’endort
Bjørnvig, Thorkild Vibration
Brostrøm, Torben Les choses et les mots
Holm, Sven La chute
Madsen, Svend Age Le Juge
Rifbjerg, Klaus
Ronild, Peter Demain: La nuage qui à la forme d’un champignon
Seeberg, Peter L’espion
Sonne, Jørgen Translatio, Couronnes d’Oiseau, In memory of Ann Jones
Sørensen, Villy Le chemin du retour L’oiseau habillé en jeune fille
Dahl, Regin Nouvel an, Carême
Heinesen, William La Grulle
Helmsdal, Gudrid Toilette du matin
Jacobsen, Steinbjørn B. Oiseaux
Liggjas i Bø, Il y aura
Bragi, Einar Chant de noel, Chant d’automne au printemps 1951, Chevaux au pied leger, A la nuit tombante, Strophes du matin
Oskar, Jón Printemps, Silence, Autmne, Pensee et parole, La nuit sur nos epaules
Kyrklund, Willy La paix en Bulgarie
Simoneau, François-Noël Les annes 60: Recherches formelles et engagement
Resultat 301 till 400 av 42889

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.