Showing 41203 results

Archival description
Print preview View:

205 results with digital objects Show results with digital objects

L - M.

L - M.

Manuskript, fotografier, diverse

Manuskript, fotografier, diverse

Biblioteksstyrelsens protokoll

Biblioteksstyrelsens protokoll

Utlåningsjournaler

Utlåningsjournaler

Tryckta bibliotekskataloger

Tryckta bibliotekskataloger

Förvärvslistor

Förvärvslistor

Låntagarförteckning; Historik, arkivförteckning; Tryck m.m.

Låntagarförteckning; Historik, arkivförteckning; Tryck m.m.

Korrespondens

Korrespondens

Korrespondens, N - O

Korrespondens, N - O

Korrespondens, S

Korrespondens, S

Språkfrågan i Finland

Språkfrågan i Finland

Språkfrågan i Finland, pressklipp

Språkfrågan i Finland, pressklipp

Språkfrågan i Finland, pressklipp finska tidningar

Språkfrågan i Finland, pressklipp finska tidningar

Manuskript och anteckningar

Manuskript och anteckningar

Underlag och manuskript till boken: Forsaringens tolkning

Underlag och manuskript till boken: Forsaringens tolkning

Övrigt

Övrigt

Föreläsningsanteckningar i svensk historia från Uppsala universitet : nedteck...

Föreläsningsanteckningar i svensk historia från Uppsala universitet : nedtecknade 1716, 1718, 1749

"Mag. Fallenii Collegium in Historiam Patriae, anno 1716 confectum"...

"Mag. Fallenii Collegium in Historiam Patriae, anno 1716 confectum". 122 s., häftad, Ex libris: Lundsbergs skola, Alkvetterns bibliotek. Namnteckning: Em. Geijer.

Diverse brev samt ett manuskript

Diverse brev samt ett manuskript

Material angående Eyvind Johnsons släkt.

Material angående Eyvind Johnsons släkt.

Kallelser till Eyvind Johnson att ingå som medlem respektive ledamot i Sverig...

Kallelser till Eyvind Johnson att ingå som medlem respektive ledamot i Sveriges författareförening och Svenska institutet för kulturellt utbyte med utlandet; 4 dokument

Köpekontrakt mellan Eyvind Johnson och Harry Holmberg beträffande en reseskri...

Köpekontrakt mellan Eyvind Johnson och Harry Holmberg beträffande en reseskrivmaskin. 1925

1 tal "Vid bordet" tillägnat Aase och Eyvind Johnson

1 tal "Vid bordet" tillägnat Aase och Eyvind Johnson

Brev

Brev

Brev

Brev

Hallberg: Visbok

Hallberg: Visbok

Manuskript till Lucifer-avhandlingen.

Manuskript till Lucifer-avhandlingen.

Brev till Oscar Carlheim-Gyllensköld från Ida Carlheim-Gyllensköld

Brev till Oscar Carlheim-Gyllensköld från Ida Carlheim-Gyllensköld

Brev till Oscar Carlheim-Gyllensköld från Ida Carlheim-Gyllensköld

Brev till Oscar Carlheim-Gyllensköld från Ida Carlheim-Gyllensköld

Brev mellan Ida och Vilhelm Carlheim-Gyllensköld

Brev mellan Ida och Vilhelm Carlheim-Gyllensköld

Övrigt :manuskript till provpredikan i Adelös 1846, brevavskrifter 1836, ante...

Övrigt :manuskript till provpredikan i Adelös 1846, brevavskrifter 1836, anteckningar, kvitton och räkenskaper.

Gustaf Rune Eriks efterlämnade papper

Gustaf Rune Eriks efterlämnade papper

Förord till utg. 1947.

Förord till utg. 1947.

Hänryckningens tid (Uppbrott).

Hänryckningens tid (Uppbrott).

Lyktorna

Lyktorna

Bortom orden.

Bortom orden.

Arvid.

Arvid.

Birgit och våren.

Birgit och våren.

Blommande päronträd.

Blommande päronträd.

Danskväll.

Danskväll.

Diamanter i Kimberley.

Diamanter i Kimberley.

En ny kostym.

En ny kostym.

Flaggstången.

Flaggstången.

Fågelskrämmorna.

Fågelskrämmorna.

Förändringen.

Förändringen.

Höstlig fågel.

Höstlig fågel.

Krukväxten.

Krukväxten.

Lisa.

Lisa.

Lång resa.

Lång resa.

Mellankrigsgeneration.

Mellankrigsgeneration.

Mot vinter och tystnad.

Mot vinter och tystnad.

Nederlaget.

Nederlaget.

[Ormen].

[Ormen].

Röda flyplan och svarta himlar.

Röda flyplan och svarta himlar.

Sommarens svala skuggor.

Sommarens svala skuggor.

Tjällossning.

Tjällossning.

Thor Aug. Odenctrants. Anteckningar i dagbok om Torpa och dithörande. Sentida...

Thor Aug. Odenctrants. Anteckningar i dagbok om Torpa och dithörande. Sentida handskriven avskrift.

Utdrag ur Thor August Odencrants dagboksanteckningar rörande Jönköping och li...

Utdrag ur Thor August Odencrants dagboksanteckningar rörande Jönköping och livet där, 1800-1828. Sentida handskriven avskrift.

Föreläsningsanteckningar och manuskript

Föreläsningsanteckningar och manuskript

Experimental-Physiken, af Professor Nordmarck. Anmärkt af Aug. Odencrants, 18...

Experimental-Physiken, af Professor Nordmarck. Anmärkt af Aug. Odencrants, 1800 April och Maij

Physiquen, Föreläst af Professor Zach. Nordmark År 1800 Hösttermin

Physiquen, Föreläst af Professor Zach. Nordmark År 1800 Hösttermin

Biographica

Biographica

Släktpapper. Original såväl som sentida avskrifter.

Släktpapper. Original såväl som sentida avskrifter.

Ett porträtt av Andreas Olai Rhyzelius, svartvit repoduktion.

Ett porträtt av Andreas Olai Rhyzelius, svartvit repoduktion.

Minnestal över Andriette F. Odencrants, f. Fröberg (1748-1803), maka till Joh...

Minnestal över Andriette F. Odencrants, f. Fröberg (1748-1803), maka till Johan Rhyzelius

Carl Odencrants (1768-1840). Ett sorgtryck och ett fotografi av ett porträtt ...

Carl Odencrants (1768-1840). Ett sorgtryck och ett fotografi av ett porträtt av Carl Odencrants.

Handlingar rörande egendomen Torpa från 1600-talet till 1807. Även papper rör...

Handlingar rörande egendomen Torpa från 1600-talet till 1807. Även papper rörande övriga Tveta härad samt Jönköpings stad under denna tid.

Div. fastighetshandlingar m.m. rörande Torpa, Tveta härad och Jönköpings stad

Div. fastighetshandlingar m.m. rörande Torpa, Tveta härad och Jönköpings stad

Diverse handlingar om olika verksamheter med anknytning till Torpa

Diverse handlingar om olika verksamheter med anknytning till Torpa

Överlåtelsehandling 1802 gällande Torpa. - Div. handlingar från Åhs häradstin...

Överlåtelsehandling 1802 gällande Torpa. - Div. handlingar från Åhs häradsting i Wäby, 1808-1810

Köpebrev för Thor August Odencrants vid förvärvet av Tofta.

Köpebrev för Thor August Odencrants vid förvärvet av Tofta.

Avtal mellan staden och Tofta gällande vattenledning. Utslag angående roterin...

Avtal mellan staden och Tofta gällande vattenledning. Utslag angående roteringsskyldighet efter avslutad postföringsskyldighet för Torpa.

Försäljning resp. utarrendering av mark, 1895-1902. Försäljningen av Torpa, 1...

Försäljning resp. utarrendering av mark, 1895-1902. Försäljningen av Torpa, 1906 - köpekontrakt mm.

Svanaholmshandlingar rörande arvskiftet efter ägarinnan fröken Ulrika Vilhelm...

Svanaholmshandlingar rörande arvskiftet efter ägarinnan fröken Ulrika Vilhelmina Cedercrantz (1743-1814)

Ritningar och tryckta bilder

Ritningar och tryckta bilder

Anna von Strokirchs ritbok

Anna von Strokirchs ritbok

Karl Vennberg: Synfält : korrektur till diktsamlingen

Karl Vennberg: Synfält : korrektur till diktsamlingen

Manuskript till film

Manuskript till film

Manuskript till film

Manuskript till film

Dikter och texter

Dikter och texter

Anteckningsbok: Notiser från Petanders studier i rättspropedeutik

Anteckningsbok: Notiser från Petanders studier i rättspropedeutik

Anteckningsbok: Notiser från Petanders studier i filosofi

Anteckningsbok: Notiser från Petanders studier i filosofi

Anteckningsbok: Notiser från Petanders studier i nationalekonomi

Anteckningsbok: Notiser från Petanders studier i nationalekonomi

Anteckningsbok: "Ekonomisk lagstiftning". Kronologisk översikt över...

Anteckningsbok: "Ekonomisk lagstiftning". Kronologisk översikt över den ekonomiska lagstiftningen i Sverige, 1700-talet

Anteckningsbok: Notiser från föreläsningsturné

Anteckningsbok: Notiser från föreläsningsturné

Anteckningsbok: Diverse smånotiser samt anteckningar om "Monism och utve...

Anteckningsbok: Diverse smånotiser samt anteckningar om "Monism och utveckling"

Anteckningsbok: "Diskussionskrets i Birkagården"

Anteckningsbok: "Diskussionskrets i Birkagården"

Mina fäder (Fäderna). Tryckt i Ord och Bild årgång 4, 1895. Omtryckt i Vildma...

Mina fäder (Fäderna). Tryckt i Ord och Bild årgång 4, 1895. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 2 blad.

Vid Mickelsmässan (Efter skörden). Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 29, 1...

Vid Mickelsmässan (Efter skörden). Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 29, 1893. Omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning, 1934. 2 blad.

Fiskarvisa. Undertecknad Axel Karlfeldt. Tryckt i Jul årgång 7, 1894. Omtryck...

Fiskarvisa. Undertecknad Axel Karlfeldt. Tryckt i Jul årgång 7, 1894. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 2 blad.

Tysk översättning av: Det förgångna, Flora och Pomona. Översättare: Dr. Karl ...

Tysk översättning av: Det förgångna, Flora och Pomona. Översättare: Dr. Karl Schneider, Düsseldorf.

Skrivböcker från studietiden, 6 st.

Skrivböcker från studietiden, 6 st.

Brev från Karlfeldt till August Andersson (Karlfeldts halvbror) och hans hust...

Brev från Karlfeldt till August Andersson (Karlfeldts halvbror) och hans hustru Hilma (omgift Lefrin). 14 st.

Två volymer med pressklipp och tidskrifter med texter av och om Karlfeldt, sa...

Två volymer med pressklipp och tidskrifter med texter av och om Karlfeldt, samlade av Nils Arvid Afzelius (1894-1970, 1:e bibliotekarie). Folio.

Karlfeldt, Sune (1907-2001): Minnesbilder av min far. Maskinskrift, 15 sid. K...

Karlfeldt, Sune (1907-2001): Minnesbilder av min far. Maskinskrift, 15 sid. Kopia med ändringar av Sune Karlfeldt. Originalet hos Carin von Sydow vid tiden för förtecknandet.

Lychou, Nils d.ä.: 130 år i Katarina församling

Lychou, Nils d.ä.: 130 år i Katarina församling

Jeanne Marie Bouvier de la Motte Guyon : Christeliga och anderika bref

Jeanne Marie Bouvier de la Motte Guyon : Christeliga och anderika bref

Korrespondens V. Langlet

Korrespondens V. Langlet

"Teltsch m.m., penning-ärenden. Huvudsakligen 1940-talet"

"Teltsch m.m., penning-ärenden. Huvudsakligen 1940-talet"

"Valdemar Langlet" / "Kultur - svenska industriärenden i Unger...

"Valdemar Langlet" / "Kultur - svenska industriärenden i Ungern etc." / "Brev, koncept m.m. 1930-1940-tal" / "Diverse koncept, brev" / "Hjälpverksamhet efter 1945 samt diverse tackbrev"
Results 301 to 400 of 41203

The National Library of Sweden
Contact us