Visar 39911 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

205 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Tryck

1. "Riksdagsmannaredogörelse för åren 1867-1869 af Carl J. Grafström", 18692. "Apoteksvarors behandling i Tullen. Några ord till belysning af frågan om ändring af rubriken "apoteksvaror" och andra dermed i sammanhang ståen...

Brev, manuskript, personarkiv A-H

1. Brev mellan okända, 19332. Utkast till Gösta Gustaf-Jansons bibliografi, 2003 (se 2004/73:4.4 för medföljande diskett)3. Personarkiv A4. Personarkiv B5. Personarkiv C-D6. Personarkiv E-Elfstrand7. Personarkiv Eriksson8. Personarkiv F9. Personar...

Personarkiv J-R

1. Personarkiv J-K2. Personarkiv L3. Personarkiv M4. Personarkiv N-O5. Personarkiv R

Diverse

1. Låneblanketter från olika bibliotek, ifyllda och icke ifyllda2. Diverse: Bokmärken, spårvagnsbiljetter, anteckningar på lappar, småtryck m m3. Föremål: Biblioteksetiketter på hård kartong4. Diskett som hör ihop med utkastet till Gösta Gustaf-Ja...

Kortfilmer

Synops till kortfilmer: om olyckor i hemmet 1963, om ägg 1963, för Försäkringsbolagens upplysningstjänst 1963, om tobak 1962, om ull för IWS 1961, om bomull för AB Melka 1960, Läder för Läderföreningen 1960, en saga om skor 1953 och Vestvattentjuv...

Vikingafilm

Korrespondens, med bl.a. Jerry Bresler 1956-1957, Dag Lindstrand 1954, John Steinbeck 1952-1953 och Gustaf Unger Films 1956, originalsynopsis, kopior och tryck, anteckningar och teckningar, formidéer och adresser samt pressklipp

Essä, artiklar och uppsats m.m.

Den sekulära klimatväxlingen - tvärvetenskaplig essä, två artiklar i Industria 1970, Egil Holmsen - idéfilmare och ungdomsskildrare. En uppsats om en svensk filmregissör av Bengt Bengtsson, 1989-1990

Brev och filmmanuskript

Synpunkter på vikingaskeppens exteriör 1958, brev från Gad Rausing med filmsynopsis till Solblot 1974-1975, diverse brev 1979-1984. Solblot: kopior och pjäsex., filmmanus: Killen med tandborsten 1969 och The guy with the tooth-brush 1971 med ett b...

Utgående handlingar

1. Utgående handlingar 1994-19962. Utgående handlingar 1997-19983. Utgående handlingar 19994. Utgående handlingar 2000-20035. Medlemsutskick 1994-19966. Medlemsutskick 1997-19997. Medlemsutskick 2000-20028. Medlemsutskick 2003-20049. Nyhetsbrev 20...

Stadgar, revisionsberättelser m m

1. Stadgar 19942. Verksamhetsberättelser 1994-20033. Revisionsberättelser (original) 1996-20074. Styrelseförteckningar 1996-20035. Handlingar rörande Fotomässan 1995, 19976. Rekommendationer och värderingskriterier för urval och gallring 1999

Telegram

• Telegram 50-årsdagen 3/12 1931• Telegram 1935• Bröllopstelegram 1938• Telegram 75-årsdagen 3/12 1956• Nyårstelegram 1962

Sjögrens släktarkiv

 • SE S-HS Acc2017/11
 • Arkiv
 • 1858 - 1992

Brev, manuskript, anteckningsböcker, teckningar, biographica, pressklipp, tryck och fotografier från familjen Sjögren: Otto, hustrun Lydia, barnen Una, Gustaf och Dagmar m fl.

Sjögren, Otto

Brev

1. Brev till Otto och Lydia Sjögren från Gustaf Sjögren 1902-1906, odat.2. Brev till Otto från Una 1910-1917, odat.3. Brev till Otto från John Pontén 1899-19124. Brev till Otto från John Pontén 1913-19175. Brev till Otto från Gustaf Pontén 1910-19...

Manuskript

1. Diverse manuskript samt klippbok, odat.2. Manuskript till verser, 1858-1870, odat.

Biographica, pressklipp, tryck, fotografier

1. Biographica: Betyg, låneblankett, notor för medicin och likkista, resepass, kvitton för betald skolavgift, kvitton för kursavgift, beslut om tjänstledighet, vaccinationsintyg, dödsbo, testamente; 1871-19072. Kompletterande biographica tillagd a...

CD-ROM-skivor: Codex Gigas

 • SE S-HS Acc2010/27
 • Arkiv
 • 2006

Accessionen innehåller 39 st CD-ROM-skivor med bilder på handskriften A 148, Codex Gigas, underlag till presentation av handskriften på Kungliga bibliotekets externa webb

Rönnog Seaberg, tillägg

 • SE S-HS Acc2010/38
 • Arkiv
 • 1977-1991

Accessionen innehåller 5 st manuskript

Seaberg, Rönnog

Tillägg

Tillägg till Acc2008/134 som inte ingår i sökhjälpmedlet

Brev

1. Brev till E.E. - på efternamn: Bl.a. Uno Eng, Eric Grate, Karl Hugogård, Antony Kloman, Olof Lagercrantz, Stellan Mörner, Owe Pellsjö, Åke Porne, Ebba Richert, Vagn Steen, Georges Vantongerloo2. Brev till E.E. - på förnamn3. Utan namn/oläsliga...

Diverse handlingar

Ett diplom, en utnämning till hedersdoktor, samt en liten skissbok med teckningar (troligen av Tor Hedberg)

Södermalms kommunala flickskolas kamratförening

 • SE S-HS Acc2001/33
 • Arkiv
 • 1930-1994

Accessionen innehåller diverse handlingar från Södermalms kommunala flickskolas kamratförening samt protokoll från föreningen Helikons möten

Södermalms kommunala flickskolas kamratförening

Resultat 39201till39300av39911

Kungliga biblioteket
Kontakta oss