Visar 41176 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

205 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Barnteckningar

Barnteckningar

Utställningskataloger

Utställningskataloger

Prisma

Prisma

Böcker

Böcker

Illustrationer till artiklar om konst

Illustrationer till artiklar om konst

Handlingar om släkten Wertmüller.

Handlingar om släkten Wertmüller.

Wertmüller. III:e led , 7-9.

Wertmüller. III:e led , 7-9.

Album 2 (olim nr I).

Album 2 (olim nr I).

Album 4 (olim nr IV).

Album 4 (olim nr IV).

Jacques Outins arkiv, tillägg

Jacques Outins arkiv, tillägg

Privata brev

Privata brev

Åke Hammarskjölds papper: Arvskifte och andra juridiska handlingar

Åke Hammarskjölds papper: Arvskifte och andra juridiska handlingar

Carl Reinhold Berch: Beskrifning öfwer svenska mynt...

Carl Reinhold Berch: Beskrifning öfwer svenska mynt...

Ämnesordnade handlingar - Begravningstal och verser för Magnus Olof Beronius ...

Ämnesordnade handlingar - Begravningstal och verser för Magnus Olof Beronius Björnstjerna död och begravning

Brev/Biographica - Familjehandlingar

Brev/Biographica - Familjehandlingar

Samlade skrifter- Om Indelta armé befälets lönereglering

Samlade skrifter- Om Indelta armé befälets lönereglering

Samlade skrifter– (Politiskt) Militaira Avhandlingar på Franska

Samlade skrifter– (Politiskt) Militaira Avhandlingar på Franska

Biographica- Fullmakter och förordnanden

Biographica- Fullmakter och förordnanden

Biographica/Diverse

Biographica/Diverse

Brev/Biographica - Familjehandlingar

Brev/Biographica - Familjehandlingar

Brev - Brev till Carl Magnus Ludvig

Brev - Brev till Carl Magnus Ludvig

Utkast - Anföranden

Utkast - Anföranden

Dagböcker - Resejournaler

Dagböcker - Resejournaler

Anteckningsböcker

Anteckningsböcker

Brev - Brev från Ellen Björnstjerna (f.Jonzon)

Brev - Brev från Ellen Björnstjerna (f.Jonzon)

Brev - Brev från släkt 1853-1940

Brev - Brev från släkt 1853-1940

Brev - Brev från övriga

Brev - Brev från övriga

Manuskript/koncept – militärhistoriska och försvarspolitiska anteckningar

Manuskript/koncept – militärhistoriska och försvarspolitiska anteckningar

Brev - Brev från familj

Brev - Brev från familj

Biographica/Diverse

Biographica/Diverse

Övrigt - Kokbok

Övrigt - Kokbok

Brev - Brev till och från Marie Björnstjerna

Brev - Brev till och från Marie Björnstjerna

Kopior/avskrifter – diverse kopior på historiska dokument

Kopior/avskrifter – diverse kopior på historiska dokument

Diverse handlingar rörande Almare Stäket

Diverse handlingar rörande Almare Stäket

Arvskiften, testamenten och bouppteckningar – Diverse

Arvskiften, testamenten och bouppteckningar – Diverse

Kassaböcker och hushållsböcker

Kassaböcker och hushållsböcker

Kassaböcker och hushållsböcker

Kassaböcker och hushållsböcker

Kartor - Diverse - Karta över del av Juktån

Kartor - Diverse - Karta över del av Juktån

Köpekontrakt och handlingar rörande avstyckning av fastigheten Almare Stäket

Köpekontrakt och handlingar rörande avstyckning av fastigheten Almare Stäket

Manuskript - Svärdsliljor av Adolph Björnstjerna

Manuskript - Svärdsliljor av Adolph Björnstjerna

Fotografier – På släkten

Fotografier – På släkten

Diverse: anteckningar, förteckning över länder där Barabbas utkommit i översä...

Diverse: anteckningar, förteckning över länder där Barabbas utkommit i översättning (febr. 1956), förteckning över personer till vilka Pär Lagerkvist skickat sina verk, premiärer på Lagerkvists dramatik m. m.

Hald, Arthur: Linjer i Pär Lagerkvists ungdomsdiktning. Uppsats för litteratu...

Hald, Arthur: Linjer i Pär Lagerkvists ungdomsdiktning. Uppsats för litteraturhistoriska proseminariet, vt 1941. Samt ett brev från A. Hald, 1941.

Skollerud, Kari: Pär Lagerkvist og "vägen mot livsuppgiften". En st...

Skollerud, Kari: Pär Lagerkvist og "vägen mot livsuppgiften". En studie i "Gäst hos verkligheten" og andre tekster til belysning av dikterens utvikling. Avhandling for magistergraden i litteraturvitenskap.

[Anders J. Lagerkvists självbiografi]. 2 gröna häften.

[Anders J. Lagerkvists självbiografi]. 2 gröna häften.

Brev mellan andra och manuskript av andra

Brev mellan andra och manuskript av andra

Musik

Musik

Tryckta skrifter.

Tryckta skrifter.

Förarbeten till nr 104 med rättelser av Pär Lagerkvist. 38 blad.

Förarbeten till nr 104 med rättelser av Pär Lagerkvist. 38 blad.

Tillägg

Tillägg

Brev till och från Pär Lagerkvist, till och från Elin Lagerkvist, från Bengt ...

Brev till och från Pär Lagerkvist, till och från Elin Lagerkvist, från Bengt Lagerkvist och mellan andra. Sa 92 st brev.

Tillägg

Tillägg

Svenska sällskapet för antropologi och geografi

Svenska sällskapet för antropologi och geografi

G - O

G - O

Brev mellan andra

Brev mellan andra

August Strindberg: Kaspers fet-tisdag. Fastlags-Spel

August Strindberg: Kaspers fet-tisdag. Fastlags-Spel

Karl Gerhards manuskript 52-63, 65-67, 69

Karl Gerhards manuskript 52-63, 65-67, 69

Karl Gerhards manuskript 142-143, 145-148, 152-157, 159, 161-162, 164-165

Karl Gerhards manuskript 142-143, 145-148, 152-157, 159, 161-162, 164-165

Pressklipp, Biographica, 1 manuskript (Hennes lilla majestät), 1 pjäshäfte, n...

Pressklipp, Biographica, 1 manuskript (Hennes lilla majestät), 1 pjäshäfte, nothäften

Bjarne Beckman: Biografisk studie

Bjarne Beckman: Biografisk studie

Indras dotter [Ett drömspel]

Indras dotter [Ett drömspel]

Johan utan jag

Johan utan jag

Barn och blommor

Barn och blommor

Styfmor

Styfmor

Strödda fragment och utkast

Strödda fragment och utkast

Brev till Gärda Chambert

Brev till Gärda Chambert

August och Tekla Larsons papper

August och Tekla Larsons papper

Brev till August Larson från Tekla Öhrn, 285 st.

Brev till August Larson från Tekla Öhrn, 285 st.

Pressklipp

Pressklipp

Pressklipp

Pressklipp

Pressklipp

Pressklipp

Pressklipp

Pressklipp

Pressklipp, brev, anteckningar

Pressklipp, brev, anteckningar

Conrad Pineus: 2 brev till Ivan Atmer

Conrad Pineus: 2 brev till Ivan Atmer

Brev till Henrikson, Bra Böcker

Brev till Henrikson, Bra Böcker

Brev till Henrikson, F - G

Brev till Henrikson, F - G

Brev till Henrikson, Kj - Kö

Brev till Henrikson, Kj - Kö

Brev till Henrikson, P

Brev till Henrikson, P

Brev till Henrikson, T - U

Brev till Henrikson, T - U

Brev till Henrikson, gratulationer på 80 årsdagen

Brev till Henrikson, gratulationer på 80 årsdagen

Brev från Henrikson

Brev från Henrikson

Ab urbe condita

Ab urbe condita

Alla tider, korrektur

Alla tider, korrektur

Allt ifrån Roms grundläggande, utkast

Allt ifrån Roms grundläggande, utkast

Allt ifrån Roms grundläggande, manuskript

Allt ifrån Roms grundläggande, manuskript

Allt ifrån Roms grundläggande, korrektur

Allt ifrån Roms grundläggande, korrektur

Danmarks boken, utkast och underlag

Danmarks boken, utkast och underlag

Det västliga Hellas; korrektur

Det västliga Hellas; korrektur

Hexikon; utkast, korrektur

Hexikon; utkast, korrektur

Lyriken från PST

Lyriken från PST

Lyriken från PST

Lyriken från PST

Tusen år i Norden

Tusen år i Norden

Uppslagbok: A - Ö; underlag, korrektur

Uppslagbok: A - Ö; underlag, korrektur

Manuskript, kortare texter

Manuskript, kortare texter

Manuskript till verser

Manuskript till verser

Verser mesta dels från 1980-talet

Verser mesta dels från 1980-talet

Verser översatta till engelska

Verser översatta till engelska

Utkast till filmmanuskript

Utkast till filmmanuskript

Sångtexter

Sångtexter

Förteckningar över Henriksons böcker och andra litterära verk samt över hans ...

Förteckningar över Henriksons böcker och andra litterära verk samt över hans medverkan i TV och radio.
Resultat 201till300av41176

Kungliga biblioteket
Kontakta oss