Showing 315 results

Archival description
Print preview View:

Victor Hugo Wickströms papper

Victor Hugo Wickströms papper

Rare Manuscripts and Books in the Libraries of the Romanian Peoples Republic

Rare Manuscripts and Books in the Libraries of the Romanian Peoples Republic

Erik Lindegrens papper - tillägg

Erik Lindegrens papper - tillägg

Kurt Bergengrens samling

Kurt Bergengrens samling

Lars O. Ericssons arkiv

Lars O. Ericssons arkiv

Adolf och Eva Björks samling: Leif Björks dokument

Adolf och Eva Björks samling: Leif Björks dokument

Josef Haglunds papper

Josef Haglunds papper

Greta Giertz: material till läroböcker för sjuksköterskeelever

Greta Giertz: material till läroböcker för sjuksköterskeelever

Annie Åkerhielms papper

Annie Åkerhielms papper

Adrian Molins efterlämnade papper

Adrian Molins efterlämnade papper

Hodell, Åke: Accession till L 283

Hodell, Åke: Accession till L 283

Mörnerska samlingen

Mörnerska samlingen

Bernhard Karlgrens efterlämnade papper

Bernhard Karlgrens efterlämnade papper

Erik Lindorms samling

Erik Lindorms samling

Bernhard Meijers samling

Bernhard Meijers samling

Kati Nordgren-Karléns samling

Kati Nordgren-Karléns samling

Wilhelm Reslow: Oktobersnö - minnen och anteckningar

Wilhelm Reslow: Oktobersnö - minnen och anteckningar

Nelly Sachs, tillägg

Nelly Sachs, tillägg

Verna och Folke Lindbergs samling: Tillägg

Verna och Folke Lindbergs samling: Tillägg

Kristina Hasselgrens samling, tillägg

Kristina Hasselgrens samling, tillägg

Pär Lagerkvists samling

Pär Lagerkvists samling

Släkten Arborelius papper

Släkten Arborelius papper

Lydia Wahlströms papper

Lydia Wahlströms papper

Oscar Mannströms papper

Oscar Mannströms papper

Hammarskjöldska arkivet

Hammarskjöldska arkivet

Skämttidningen Kurres arkiv

Skämttidningen Kurres arkiv

Kjell Alinges samling

Kjell Alinges samling

Margaretha Åsbergs handlingar

Margaretha Åsbergs handlingar

Kerstin Anckers arkiv

Kerstin Anckers arkiv

Rune Zetterlund: Strindbergiana

Rune Zetterlund: Strindbergiana

Viveka Holmén: Brev från Frans G. Bengtsson

Viveka Holmén: Brev från Frans G. Bengtsson

Birgit Nilssons arkiv

Birgit Nilssons arkiv

Karl Gerhards samling, tillägg

Karl Gerhards samling, tillägg

Oscar Krooks samling

Oscar Krooks samling

Valdemar och Nina Langlets samling

Valdemar och Nina Langlets samling

Anna Breitholtz papper

Anna Breitholtz papper

Papper efter några medlemmar av släkten Herlin

Papper efter några medlemmar av släkten Herlin

Patrik Reuterswärds efterlämnade papper

Patrik Reuterswärds efterlämnade papper

Karl-Gunnar Walls samling

Karl-Gunnar Walls samling

Eva-Lisa Lennartssons efterlämnade papper. Tillägg

Eva-Lisa Lennartssons efterlämnade papper. Tillägg

Hallström, Gunnar: Björkö saga

Hallström, Gunnar: Björkö saga

August Blanches papper

August Blanches papper

Göran Zachrisons arkiv

Göran Zachrisons arkiv

Birger Wedbergs samling

Birger Wedbergs samling

Jacob Oscar Högstadius samling

Jacob Oscar Högstadius samling

Gustaf Stridsbergs efterlämnade papper

Gustaf Stridsbergs efterlämnade papper

Carl Milles samling : Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem

Carl Milles samling : Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem

Anna Maria Roos samling, tillägg

Anna Maria Roos samling, tillägg

Tora Dahls och Knut Jaenssons samling

Tora Dahls och Knut Jaenssons samling

Karin och Harald Johnssons efterlämnade papper

Karin och Harald Johnssons efterlämnade papper

Handlingar rörande Bo Bergman : Ingrid Renwiks forskningsmaterial rörande Bo ...

Handlingar rörande Bo Bergman : Ingrid Renwiks forskningsmaterial rörande Bo Bergman

Mia Leche Löfgrens papper

Mia Leche Löfgrens papper

Molanderska släktarkivet : Harald och Olof Molanders släktarkiv

Molanderska släktarkivet : Harald och Olof Molanders släktarkiv

Uno Willers samling

Uno Willers samling

Lydia Wahlström - tillägg

Lydia Wahlström - tillägg

Sohlman, släkten. Tillägg

Sohlman, släkten. Tillägg

Ellen Keys samling, tillägg

Ellen Keys samling, tillägg

Göran Palms samling

Göran Palms samling

Sven Ståls samling

Sven Ståls samling

Körlingska notsamlingen

Körlingska notsamlingen

Moses Pergaments samling rörande Nelly Sachs

Moses Pergaments samling rörande Nelly Sachs

Karin Smirnoffs samling

Karin Smirnoffs samling

Fredrik Ulrik Wrangels samling

Fredrik Ulrik Wrangels samling

Arne Wettermarks handlingar rörande forskning kring drottning Kristina

Arne Wettermarks handlingar rörande forskning kring drottning Kristina

Vilhelm Mobergs efterlämnade papper

Vilhelm Mobergs efterlämnade papper

Carin Mannheimers samling

Carin Mannheimers samling

Pär Lagerkvists samling. Tillägg

Pär Lagerkvists samling. Tillägg

Carl Gustaf Bjurströms arkiv

Carl Gustaf Bjurströms arkiv

Ria Wägners arkiv

Ria Wägners arkiv

Bengt och Margaretha Holmqvist: Material av och om Nelly Sachs

Bengt och Margaretha Holmqvist: Material av och om Nelly Sachs

Claes Hooglands papper

Claes Hooglands papper

Karl Valentins familjearkiv

Karl Valentins familjearkiv

Jonas Simas arkiv

Jonas Simas arkiv

Hugo Lindbergs papper

Hugo Lindbergs papper

Helge Hagermans samling

Helge Hagermans samling

Karl Asplunds samling, tillägg

Karl Asplunds samling, tillägg

Handlingar rörande Harriet Löwenhjelm

Handlingar rörande Harriet Löwenhjelm

Breitholtz släktarkiv, tillägg

Breitholtz släktarkiv, tillägg

Katharina Ottows samling

Katharina Ottows samling

Gustaf Collijns och Anna Lenah Elgström-Collijns samling

Gustaf Collijns och Anna Lenah Elgström-Collijns samling

Kristina Hasselgrens samling

Kristina Hasselgrens samling

Natanael Bergs donation

Natanael Bergs donation

Hodell, Åke: Accession till L 283

Hodell, Åke: Accession till L 283

Olof Molanders samling

Olof Molanders samling

Anna Warburgs papper

Anna Warburgs papper

Arne Ebers samling

Arne Ebers samling

Robert Brobergs samling

Robert Brobergs samling

Erik och Per-Erik Lindorm: Efterlämnade papper

Erik och Per-Erik Lindorm: Efterlämnade papper

Jacques Outins arkiv, tillägg

Jacques Outins arkiv, tillägg

Sohlman, släkten. Tillägg

Sohlman, släkten. Tillägg

Bodil Malmstens samling

Bodil Malmstens samling

Folke Mellvigs samling

Folke Mellvigs samling

Elizabeth Laurin-Cedershiölds papper

Elizabeth Laurin-Cedershiölds papper

Martin och Greta Lamms arkiv

Martin och Greta Lamms arkiv

John Rohnström: Manuskript, skisser och fotografier

John Rohnström: Manuskript, skisser och fotografier

Göran Ståls samling

Göran Ståls samling

Rut Hillarps samling

Rut Hillarps samling

Släkten Silows arkiv, tillägg

Släkten Silows arkiv, tillägg

Ragnar von Holtens arkiv

Ragnar von Holtens arkiv

Nils-Olof Franzéns samling

Nils-Olof Franzéns samling
Results 201 to 300 of 315

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.