Visar 42676 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

206 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

August Strindbergs böcker

 • SE S-HS SgNM_E14
 • Arkiv
 • 1883--1892
Förteckningar över Strindbergs böcker och bibliotek. SgNM E 14:3, Materialet rörande bokauktionen 1892, är tidigare flyttad hit från Carlheim-Gyllenskölds samling 28a.

Pressklipp.

Strindbergs sommarbrev: "Från det vaknandet Italien".
1884
Anm. Publicerad i Dagens Nyheter i mars 1884

Klipp ur tyska tidningar med anteckningar av Emil Schering.

Övriga klipp.
Anm. Eventuellt härrörande från Carlheim-Gyllensköld (många har samband med hans versamhet i Vetenskapsakademien). Se vidare anteckningar på kuvertet.

Hellström, Gunnar: Dagböcker

 • SE S-HS Acc2002/111
 • Arkiv
 • 1969--1974
2 handskrivna dagböcker, en från 1969 (häfte) och en 1970-1974 (inbunden).

Jan Ulric Westerbergs stambok

 • SE S-HS Acc2016/51
 • Arkiv
 • 1786--1816
* Handskriven stambok tillhörig Jan Ulric Westerberg skriven åren 1768-94, 1798 samt 1816 med ryggtiteletikett "Pour mes amis". Tvär-8:0 (98) blad och 1 insatt skyddspapper vid ett svart siluettporträtt med fint blyertsramverk. Stamboken består av 41 blad med text. Marmorerat skinnband med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg och röd titeletikett i marokäng. Pärmarna med guldornerat ramverk och pärmkanterna med blindpressad dekor. Helt guldsnitt. Åtminstone sex blad är urrivna.
* Bland bidragsgivare kan nämnas Georg Adlersparre, Sven Nicol. Storm, Ehrengranat, Claes A Fleming Jan Gyllenborg, P.A. Tham, Carl Adolf Wahlbom

Anteckningsböcker

Från skolan, 3 st.
Från universitetet, 4 st.
Litterära försök, 3 st.
Musiknoter, 1 st.
Räkenskapsböcker, 10 st.
Övrigt, 2 st.

Carl-Erik Sjöberg: Bibliografi

 • SE S-HS ACC1993/279
 • Arkiv
 • 1948--1991
Bibliografi 1948, 1971-1991 samt kopior av publiceringar. Maskinskriven kopia.

Fotografier

A. Lärare vid Kungsholmens Realskola:" (amatörfotografier, ca 7 x 4,5 cm): Kylén, Tage Bergh, Eimir Björkström, Sjöborg och Hannerz, kollegierummet i Kungsholmens Realskola.

B. Fotografier av lärare, professorer m.fl. i visitkortsformat. (1 kuvert, C5).

Brev från Jenny Lind till Charlotte Birch-Pfeiffer

 • SE S-HS ACC1996/117
 • Arkiv
 • 1845 -- 1849
34 brev från tiden 1845-1849, varav de flesta är till Jenny Linds förtrogna vän Charlotte Birch-Pfeiffer, skådespelerska och författarinna, men några riktas till en annan adressat ("Tante Louise"). - 1 portfölj

Diverse handlingar

Pass och passhandlingar

Diverse ekonomiska handlingar

Sommarbostaden Bedarö, Nynäshamn

Promemorior angående Arvid Sohlmans avvecklande av engagemangen i Aftonbladet

Karlskoga och Bofors skolor samt Rosendals och Loviselunds skolhus

Falu folkskoleseminarium, avgångsklassen 1948

 • SE S-HS Acc2012/101
 • Arkiv
 • 1944--2012
3 klass/brevböcker förda av avgångsklassen vid Falu folkskoleseminarium 1948. Klassboken startades 1944, under utbildningen. Efter examen 1948 så har böckerna skickats mellan lärarinnorna som förd in anteckningar om sina liv, illustrerade med fotografier, teckningar, pressklipp mm.

Brev från Gustaf Nyblaeus till Olof Eneroth

 • SE S-HS ACC1969/128
 • Arkiv
 • 1867
Brev från Gustaf Nyblaeus till Olof Eneroth (1 st., 1867). Nyblaeus var fäktmästare och gymnastiklärare i Lund. Eneroth utvecklade den svenska trädgårdskonsten och var förespråkare för en ny folkskola.

Anonym dikt

 • SE S-HS ACC1968/38
 • Arkiv
1 anonym dikt: Vid underrättelsen om demoiselle Ulrika Fredrika Hultmans dödliga frånfälle den 25 Dec. 1836 samt Dikt till mor (Johanna) 21 juli 1826 av Louise. 1 omslag.

Eva von Zweigbergks klippsamling

 • SE S-HS ACC1996/29
 • Arkiv
 • 1920-talet -- 1970-talet
Eva von Zweigbergks klippsamling innehåller klipp ur dagspressen i Stockholm av hennes egna och andras artiklar, mest kulturartiklar - i vid mening, t. ex. en hel del personhistoria m.m. Tidsspannet är från slutet av 1920-talet till slutet av 1970-talet. Klippen är monterade i 40 ringpärmar. Dessutom finns en förteckning i en inledande pärm över hennes egna artiklar från åren 1936-1977. Pärmarna är onumrerade, men märkta med tidsperiod. - 41 pärmar

Koralbok

 • SE S-HS ACC1993/310
 • Arkiv
Handskriven svensk koralbok, 1 volym.

Emilia Ugglas papper

 • SE S-HS ACC1993/226
 • Arkiv
Brev från bland andra Elin Lilliehöök född Uggla och Kate Bang. Fotografier, program, almanackor, inbjudningskort, pressklipp, testamente. Samt material rörande Emilia Ugglas äktenskap med Verner von Heidenstam. Även material rörande Elsa Brändström.

Torsten Renqvists samling

 • SE S-HS Acc2012/30
 • Arkiv
 • 1940-tal--ca 2005
Accessionen innehåller brev, dagböcker, manuskript, anteckningar, pressklipp, samt tryck.

Om Nelly Sachs

Berg, Eva (1904-1980): Den religiösa mystiken i Nelly Sachs diktning. Maskinskrift, 6 sid.

Dinesen, Ruth: Hinübergerettet in die Heimatsprache. Nelly Sachs als Übersetzerin Johannes Edfelts. Fotokopia, 36 sid.

Fritz, Walter Helmut: "besprochen für den Süddeutschen Rundfunk und den Südwestfunk". Maskinskrift, genomslagskopia, 4 sid.

Geissner, Hellmut (1926- ), ty. fil.dr., lektor: Nelly Sachs zum 70. Geburtstag. 15.9. 61. (Wird gedruckt im Dezember-Heft der Zeitschrift Deutschunterricht für Ausländer). Maskinskrift, genomslagskopia, 12 sid.

Geissner, Hellmut (1926- ), ty. fil.dr., lektor: Nelly Sachs. [70 år]. (9.12. 61 im Saarländischen Rundfunk). Maskinskrift, genomslagskopia, 7 sid.

Hansson, Gunnar D.: Om Nelly Sachs.
Anm. Se volym L90c:4:1 Hansson, Gunnar, brev till Bengt och Margaretha Holmqvist, bilaga.

Richard, Lionel: Nelly Sachs entre la tradition et l'experience vecue. Fotokopia, 7 sid.

Tryck om Nelly Sachs

Berendsohn, Walter A.: Nelly Sachs. Ekstatischer Aufstieg und künstlerische Entwicklung.
1965
Anm. Med dedikation till Bengt Holmqvist från författaren.

Dinesen, Ruth: Verehrung und Verwerfung. Nelly Sachs - Kontroverse um eine Dichterin. Särtryck.
Anm. Med dedikation till Margaretha och Bengt Holmqvist från författaren, 1986.

Dischner, Gisela Bezzel-: Poetik des modernen Gedichts zur Lyrik von Nelly Sachs.
1970

Geissner, Hellmut: Nelly Sachs. Deutsche Literatur nach 1945. Särtryck.
1968
Anm. Med dedikation till Nelly Sachs från författaren. Bilaga till brev från Hellmut Geissner till Nelly Sachs 23.12. 68, se L90:1 (Fro-Goe).

Gelber, Mark: Nelly Sachs in den Wohnungen des Todes: Poetic structures for human suffering. Ur Neue Germanistik, vol. 1, 1980. Fotokopior.

Hoffmann, Martha: An die Dichterin Nelly Sachs; Die Gedichte der Nelly Sachs. Literatur + Kritik, März 1972. Särtryck.

Holschuh, Albrecht: Lyrische Mythologeme. Das Exilwerk von Nelly Sachs. Fotokopior.

Kurz, Paul Konrad: Fahrt ins Staublose. Die Lyrik der Nelly Sachs. Sonderabdruck aus den Stimmen der Zeit.
1966

Rosenfeld, Alvin H.: The Poetry of Nelly Sachs. A reprint from Judaism: A Quarterly Journal of Jewish Life and Thought, vol. 20.
1971

Schuhmann, Klaus: om "Nelly Sachs zu Ehren. Zum 75. Geburtstag am 10. Dezember 1966" och "Das Buch der Nelly Sachs. Hrsg. von Bengt Holmqvist 1968". (Deutsche Akademie d. Wissenschaften zu Berlin, 2/70). Fotokopia.

Zagari, Luciano: Realtà e linguaggio nella poesia di Nelly Sachs, 1968. (Estratto da Miscellanea di studi in onore di Bonaventura Tecchi).

Resultat 201 till 300 av 42676

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.