Visar 10823 resultat

Arkivbeskrivning
Underserie
Förhandsgranska utskrift Visa:

106 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Brev till Amelie Posse från diverse utländska brevskrivare

Brev till Amelie Posse från diverse utländska brevskrivare

BREV FRÅN AMELIE POSSE

BREV FRÅN AMELIE POSSE

Brev till Gunhild Posse från Amelie Posse

Brev till Gunhild Posse från Amelie Posse

Brev till Gunhild Posse från släkt

Brev till Gunhild Posse från släkt

Brev från Gunhild Posse till släkt

Brev från Gunhild Posse till släkt

BREV TILL ANDREAS BJERRE

BREV TILL ANDREAS BJERRE

Brev till Sören Christer Bjerre från Amelie Posse m.fl.

Brev till Sören Christer Bjerre från Amelie Posse m.fl.

BREV TILL OKI BRÁZDA

BREV TILL OKI BRÁZDA

Brev till Oki Brázda från Amelie Posse

Brev till Oki Brázda från Amelie Posse

MANUSKRIPT, AV AMELIE POSSE

MANUSKRIPT, AV AMELIE POSSE

En ammas historia; 73 blad, tryckt 1893

En ammas historia; 73 blad, tryckt 1893

Herren kallar. Dramatisk teckning i tre afdelningar; 3 blad

Herren kallar. Dramatisk teckning i tre afdelningar; 3 blad

[Skådespel utan titel.] 15 blad

[Skådespel utan titel.] 15 blad

Peg Woffington. Akt 1; 10 blad

Peg Woffington. Akt 1; 10 blad

Kapitulation: Drama i 4 akter; 2 exemplar (29 och 32 blad)

Kapitulation: Drama i 4 akter; 2 exemplar (29 och 32 blad)

Hur man gör godt. (Fragment av manuskript och maskinskrivet tillägg.); 22 blad

Hur man gör godt. (Fragment av manuskript och maskinskrivet tillägg.); 22 blad

Kampen för lyckan. (Fragment av manuskript, 1:a och 5:e akterna.); 18 blad

Kampen för lyckan. (Fragment av manuskript, 1:a och 5:e akterna.); 18 blad

Enten - eller? Rudin eller Brandes?; 2 blad

Enten - eller? Rudin eller Brandes?; 2 blad

Något om sanning på scenen [alternativ: på teatern]; 14 blad

Något om sanning på scenen [alternativ: på teatern]; 14 blad

Några tankar om den nyare litteraturen; 17 plus 2 blad

Några tankar om den nyare litteraturen; 17 plus 2 blad

Diverse pressklipp och trycksaker

Diverse pressklipp och trycksaker

Tryckmanuskript till: Sonja Kovalevsky. Hvad jag upplefvat tillsmmans med hen...

Tryckmanuskript till: Sonja Kovalevsky. Hvad jag upplefvat tillsmmans med henne och hvad hon berättat mig om sig själf; 334 blad jämte ett antal brevavskrifter. Tryckt 1892

Bröllopstelegram m.m. till Kristian och Birgithe Setterwalls bröllop 1893.

Bröllopstelegram m.m. till Kristian och Birgithe Setterwalls bröllop 1893.

Meritförteckningar, betyg, gårdshandlingar och andra biographica

Meritförteckningar, betyg, gårdshandlingar och andra biographica

Två anteckningsböcker av Kristian Setterwall och en som tillhört modern Emili...

Två anteckningsböcker av Kristian Setterwall och en som tillhört modern Emilia Christina Setterwall, född Nyblæus

Betyg och andra biographica samt tryck angående fröbelskolan i Arendal m.m.

Betyg och andra biographica samt tryck angående fröbelskolan i Arendal m.m.

Lovén, Henrik Johan (John) (1840-1924)

Lovén, Henrik Johan (John) (1840-1924)

Setterwall, Catharina (Carin) Christina (1794-1859)

Setterwall, Catharina (Carin) Christina (1794-1859)

Setterwall, Henrik Anders (1845- )

Setterwall, Henrik Anders (1845- )

Setterwall, Wilhelm Eric (1842-1862)

Setterwall, Wilhelm Eric (1842-1862)

Räkenskapsbok av okänd hand.

Räkenskapsbok av okänd hand.

Fadren.

Fadren.

Herr Bengts hustru.

Herr Bengts hustru.

Mäster Olof.

Mäster Olof.

Brev från Albert Bonniers förlag till Fritzes förlag.

Brev från Albert Bonniers förlag till Fritzes förlag.

Diverse räkningar rörande Svenska Folket.

Diverse räkningar rörande Svenska Folket.

[Bredberg, Henrik Wilhelm (1819-1877)], Utdrag ur brev och annat material rör...

[Bredberg, Henrik Wilhelm (1819-1877)], Utdrag ur brev och annat material rörande H. W. Bredberg, gjorda av Birger Wedberg

Strindberg: Litterära utkast

Strindberg: Litterära utkast

Förteckning på Kinesiska Böcker i Uppsala universitets bibliotek.

Förteckning på Kinesiska Böcker i Uppsala universitets bibliotek.

Koncept till ansökan om handskriftslån från Linköpings stiftsbibliotek 1 okto...

Koncept till ansökan om handskriftslån från Linköpings stiftsbibliotek 1 oktober 1897 jämte koncept till kvittens av detta lån.

Brev till Tor (samt till Tor och Vera) Bjurström

Brev till Tor (samt till Tor och Vera) Bjurström

Lilliehöök, Gustaf: förteckning över brev och skrivelser i Kungl. Biblioteket...

Lilliehöök, Gustaf: förteckning över brev och skrivelser i Kungl. Biblioteket rörande släkten Lilliehöök. 2 blad, maskinskrift.

Fieandt, Berndt Govert von: utdrag ur brev från Otto Magnus von Fieandt till ...

Fieandt, Berndt Govert von: utdrag ur brev från Otto Magnus von Fieandt till Hedvig Gustava von Fieandt. 114 sid folio, duplic.

Lilliehöökska samlingen, Uppsala Universitetsbibliotek: register över pergame...

Lilliehöökska samlingen, Uppsala Universitetsbibliotek: register över pergamentsbrev i biblioteket som kunna angå familjerna Lilliehöök och Lake, 1421-1475. 1 blad folio, maskinskrift.

Januari - mars 1939.

Januari - mars 1939.

Januari - mars 1940.

Januari - mars 1940.

Gustav Funck, Diverse anteckningar

Gustav Funck, Diverse anteckningar

Beata Funck, gift Mannerheim (1713-1785): "Förteckning på det doter Beat...

Beata Funck, gift Mannerheim (1713-1785): "Förteckning på det doter Beata Funck hafwet bekommit till medgift utur huset d 1 Decemb. 1736". [Uppsatt av Christina Funck, född Cronström.]. Testamente (1775). Brev till Beata Funck, 6 st. (1783).

Biographica IV: Koncept till självbiografiska anteckningar. Anteckningar om f...

Biographica IV: Koncept till självbiografiska anteckningar. Anteckningar om familjen, barnens uppfostran med mera

Brev till Alexander Funck.

Brev till Alexander Funck.

"Annotationer om tyska bergverk och grufvor".

"Annotationer om tyska bergverk och grufvor".

Anteckningar i bergsvetenskapen, om svenska och utländska bergverk och bruk m...

Anteckningar i bergsvetenskapen, om svenska och utländska bergverk och bruk med mera.

"Berättelse om the uthaf thet Norrske Compagniet i Norriget inrättade Tj...

"Berättelse om the uthaf thet Norrske Compagniet i Norriget inrättade Tjäru-, Harpets-, Kimrök etc. Fabriqver efter theras år 1741 befinteliga tilstånd... Upstäld år 1742 och till kongl. May:ts och Riksens Commerce Collegio ingifwen d. 16 decem: samma år af Alexander Funck"

"Register öfver Funckiska mineralsamlingen upsatt i september och oktobe...

"Register öfver Funckiska mineralsamlingen upsatt i september och oktober Månader 1784

"Salberget". [Anteckningar om Sala silvergruva 1740]. Innehåller:

"Salberget". [Anteckningar om Sala silvergruva 1740]. Innehåller:

"A. Funcks utländska resa. 1-2." (Reseberättelse 1748-1752. Häri in...

"A. Funcks utländska resa. 1-2." (Reseberättelse 1748-1752. Häri ingår även självbiografiska anteckningar författade 1767)

Alexander Funcks hustru och barn

Alexander Funcks hustru och barn

Anteckningar efter föreläsningar vid Uppsala universitet 1793-1795 av A. Lund...

Anteckningar efter föreläsningar vid Uppsala universitet 1793-1795 av A. Lundström, C. D. Hierta, A. G. Ekeberg samt L. Regnér.

"Högsta vinsten eller Misstaget". Farce uti en Act, författad år 18...

"Högsta vinsten eller Misstaget". Farce uti en Act, författad år 1826 af Gustaf Johan Funck.

Handlingar rörande av G. J. Funck handhavda förmyndarskap för Beata Ehrenborg...

Handlingar rörande av G. J. Funck handhavda förmyndarskap för Beata Ehrenborg, Petter Forsbergs omyndiga barn, Magnus Mobergs söner, Erik Wilhelm Westerbergs barn

Handlingar härrörande från hans offentliga verksamhet: handlingar rörande rik...

Handlingar härrörande från hans offentliga verksamhet: handlingar rörande riksdags- och hovtjänst, officiella bjudningskort

"Diverse uppsatser inom Landthushållningens och Technologiens område ell...

"Diverse uppsatser inom Landthushållningens och Technologiens område eller Mina Höstaftnar 1837"

"Register öfwer botaniska samlingen 1. Phanerogamer och Filices. 1841"

"Register öfwer botaniska samlingen 1. Phanerogamer och Filices. 1841"

Papper rörande F. A. Funcks förmynderskap för Gustaf Otto Funck (1837-1907): ...

Papper rörande F. A. Funcks förmynderskap för Gustaf Otto Funck (1837-1907): förmyndarräkenskaper 1852-1865 för G. O. Funck jämte avräkningsböcker för dennes egendomar Bjorsäter (Drothems socken) och Kullerstad (Mogata socken)

Papper rörande F. A. Funcks förmynderskap för August Thollander (1841-1930)

Papper rörande F. A. Funcks förmynderskap för August Thollander (1841-1930)

Papper rörande F. A. Funcks förmynderskap för Hedda Gustafva von Yhlen

Papper rörande F. A. Funcks förmynderskap för Hedda Gustafva von Yhlen

Personalia rörande F. A. Funcks söner Carl Johan Fredrik (1846-1857) samt Gus...

Personalia rörande F. A. Funcks söner Carl Johan Fredrik (1846-1857) samt Gustaf Simon (1850-1857)

Funck, Fredrik Jacob (1778-1864): Meritföretckning (1807). Brev (1858-1862) ...

Funck, Fredrik Jacob (1778-1864): Meritföretckning (1807). Brev (1858-1862) från och till Fredrik Jacob Funck.

Tomtaholm (Drothems socken). Egendomen Tomtaholm med underlydande gårdar köpt...

Tomtaholm (Drothems socken). Egendomen Tomtaholm med underlydande gårdar köptes av bergsrådet Alexander Funck 1770. Den bundna volymen inleds med en historisk beskrivning av egendomen gjord av Gustaf Johan Funck. Nr 1 i samma volym är ett brev från Johan Banér (1596-1641) till översten Otto von Sack, 06.07.1637

Anvisning till General-Basen. Avskrift som tillhört Gustaf Johan Funck. Antec...

Anvisning till General-Basen. Avskrift som tillhört Gustaf Johan Funck. Anteckning på sida 1: Upsaliae Anno 1728.

Arithmetica Geodaetica. Troligen föreläsningsanteckningar från slutet av 1600...

Arithmetica Geodaetica. Troligen föreläsningsanteckningar från slutet av 1600-talet. Avskrift som tillhört Johan Funck (1703-1773).

Brev och resolutioner av Kungl. Majestät och av Bergskollegium rörande bergve...

Brev och resolutioner av Kungl. Majestät och av Bergskollegium rörande bergverken 1662-1758

Runstafwens beskrifning. Innhåller dessutom 1 brev (1968) till Olof von Feili...

Runstafwens beskrifning. Innhåller dessutom 1 brev (1968) till Olof von Feilitzen.

Album med pressklipp rörande brevväxlingen Gustaf Fröding - "Astrid Carl...

Album med pressklipp rörande brevväxlingen Gustaf Fröding - "Astrid Carlesohn" (med anledning av bokutgåvorna).

Brev till Eva-Lisa Lennartsson

Brev till Eva-Lisa Lennartsson

Div. småtryck

Div. småtryck

Pressklipp om Nelly Sachs (5 st.)

Pressklipp om Nelly Sachs (5 st.)

Pressklipp rörande medlemmar av familjen Myrberg

Pressklipp rörande medlemmar av familjen Myrberg

Diverse pressklipp

Diverse pressklipp

Kronsmycket. Parabel af Agnes Franz (1794-1843), tysk författarina.

Kronsmycket. Parabel af Agnes Franz (1794-1843), tysk författarina.

Dagboksanteckningar i avskrift; 2 exemplar à 322 blad

Dagboksanteckningar i avskrift; 2 exemplar à 322 blad

Daph och hennes små skyddslingar. Öfversättning från engelskan; 110 s.

Daph och hennes små skyddslingar. Öfversättning från engelskan; 110 s.

Forssätra prestgård af Skuld; 425 s.

Forssätra prestgård af Skuld; 425 s.

Skärgårdsstudier; 15 blad

Skärgårdsstudier; 15 blad

En familj-interiör; 13 blad

En familj-interiör; 13 blad

Det nya hemmet; 28 s.

Det nya hemmet; 28 s.

Fotografier, Axel och Gerda Fougstedt.

Fotografier, Axel och Gerda Fougstedt.

Dagerrotyp av okänd man.

Dagerrotyp av okänd man.

Brev till Gerda Fougstedt från Arvid Fougstedt.

Brev till Gerda Fougstedt från Arvid Fougstedt.

Dagböcker.

Dagböcker.

Brev till Erik Wessel-Fougstedt från Arvid Fougstedt.

Brev till Erik Wessel-Fougstedt från Arvid Fougstedt.

Dagböcker.

Dagböcker.

Övriga handlingar.

Övriga handlingar.

Pressklippsalbum.

Pressklippsalbum.

Pressklippsalbum.

Pressklippsalbum.

Pressklippsalbum.

Pressklippsalbum.

Pressklippsalbum.

Pressklippsalbum.

Pressklipp.

Pressklipp.

Fotografier.

Fotografier.

Vykort.

Vykort.
Resultat 101till200av10823

Kungliga biblioteket
Kontakta oss