Visar 257 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

2 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Tora Dahls och Knut Jaenssons samling

Tora Dahls och Knut Jaenssons samling

Rosa och Laura Fitinghoffs papper

Rosa och Laura Fitinghoffs papper

Ingegerd Granlunds samling. Tillägg

Ingegerd Granlunds samling. Tillägg

Ingegerd Granlunds brev- och manuskriptsamling

Ingegerd Granlunds brev- och manuskriptsamling

Erik och Eva Hedéns efterlämnade papper

Erik och Eva Hedéns efterlämnade papper

Elsa Knibergs samling

Elsa Knibergs samling

Py Sörmans papper

Py Sörmans papper

Maria Gripes arkiv

Maria Gripes arkiv

Mia Leche Löfgrens papper

Mia Leche Löfgrens papper

Anne Charlotte Lefflers papper

Anne Charlotte Lefflers papper

Agnes von Krusenstjernas samling

Agnes von Krusenstjernas samling

Gunnar Olof Hyltén-Cavallius samling

Gunnar Olof Hyltén-Cavallius samling

Anders Elgqvist: Tillägg

Anders Elgqvist: Tillägg

Karl Gerhards samling

Karl Gerhards samling

Amelie Posses samling

Amelie Posses samling

Lotten von Kraemers samling

Lotten von Kraemers samling

Hjalmar Bergman: almanackor

Hjalmar Bergman: almanackor

Hjalmar Bergman: almanacka 1930

Hjalmar Bergman: almanacka 1930

Göran Palms samling

Göran Palms samling

Ellen Keys samling

Ellen Keys samling

Adolf Fredrik Lindblads papper

Adolf Fredrik Lindblads papper

Sven Lidmans papper

Sven Lidmans papper

Fritz Sjöströms arkiv

Fritz Sjöströms arkiv

Johan Erik Wilhelm Sjöholm: Missionsdagbok från Kongo, No. 2. 1889

Johan Erik Wilhelm Sjöholm: Missionsdagbok från Kongo, No. 2. 1889

Leffler, släkten

Leffler, släkten

Hodell, Åke: Accession till L 283

Hodell, Åke: Accession till L 283

Gustaf Abraham Granströms arkiv. Tillägg

Gustaf Abraham Granströms arkiv. Tillägg

Poul Bjerres arkiv

Poul Bjerres arkiv

Almanacka 1866 med anteckningar

Almanacka 1866 med anteckningar

Arne Ebers samling. Tillägg

Arne Ebers samling. Tillägg

Kajsa Barck-Lagergren: Dagbok från resan till Italien

Kajsa Barck-Lagergren: Dagbok från resan till Italien

J.A.G. Ackes samling

J.A.G. Ackes samling

Annie och Helge Åkerhielms samling

Annie och Helge Åkerhielms samling

Augusta Heap-Åbergs dagbok

Augusta Heap-Åbergs dagbok

Gustaf Abraham Granströms arkiv. Tillägg

Gustaf Abraham Granströms arkiv. Tillägg

Dagbok från 1814 : "Dag Journal öfver 1814 Års Tåg, till och ifrån Stock...

Dagbok från 1814 : "Dag Journal öfver 1814 Års Tåg, till och ifrån Stockholm och Noriges Gräntz"

Nils Holmbergs samling

Nils Holmbergs samling

Carl Gustaf Hellquists samling av släkthandlingar

Carl Gustaf Hellquists samling av släkthandlingar

Gösta Gustaf-Janssons arkiv

Gösta Gustaf-Janssons arkiv

Elvin Enqvists arkiv

Elvin Enqvists arkiv

Alexander Wetterlings resedagbok

Alexander Wetterlings resedagbok

Helge Werner: Dagbok för åren 1910-1915

Helge Werner: Dagbok för åren 1910-1915

Nils Strindbergs samling

Nils Strindbergs samling

Agnes Hammarskjölds dagbok samt två psalmböcker

Agnes Hammarskjölds dagbok samt två psalmböcker

Augusta Dardel: Resedagböcker, en annotationsbok och ett tryck

Augusta Dardel: Resedagböcker, en annotationsbok och ett tryck

Karl Petanders arkiv

Karl Petanders arkiv

Ellen Sofia Westers papper

Ellen Sofia Westers papper

Lagerbergska släktarkivet

Lagerbergska släktarkivet

Breitholtz släktarkiv

Breitholtz släktarkiv

Signe Henschens samling

Signe Henschens samling

Karl Nordströms papper

Karl Nordströms papper

Sigfrid Siwertz papper

Sigfrid Siwertz papper

Släkten von Saltzas samling

Släkten von Saltzas samling

Gösta Oswalds papper

Gösta Oswalds papper

Carl Gustaf Tessins samling

Carl Gustaf Tessins samling

Gustaf Lilliehööks papper

Gustaf Lilliehööks papper

Charlotta Winnbergs resedagbok år 1853

Charlotta Winnbergs resedagbok år 1853

Düben, Lotten von: Dagboksanteckningar

Düben, Lotten von: Dagboksanteckningar

Harald Fröderströms papper

Harald Fröderströms papper

Rose Brauns dagböcker

Rose Brauns dagböcker

Sophie Adlersparres Almanack 1849

Sophie Adlersparres Almanack 1849

Anne-Marie Petersens efterlämnade papper

Anne-Marie Petersens efterlämnade papper

Släkten Malmberg-Calamnius : Sonja Malmberg

Släkten Malmberg-Calamnius : Sonja Malmberg

Cecile Kock: Memoirer

Cecile Kock: Memoirer

Mathilda Foys papper : Mathilda Foys journal i avskrift och sammandrag

Mathilda Foys papper : Mathilda Foys journal i avskrift och sammandrag

Hugo Ludvig Öbergs papper

Hugo Ludvig Öbergs papper

August Strindberg: Ockulta Dagbokens bilagor

August Strindberg: Ockulta Dagbokens bilagor
August Strindberg: Franska resan
August Strindberg: Franska resan

Fredrik Vult von Steijerns efterlämnade papper

Fredrik Vult von Steijerns efterlämnade papper

Poul Bjerres Krönikeböcker : (dagböcker)

Poul Bjerres Krönikeböcker : (dagböcker)

Odencrantska släktarkivet

Odencrantska släktarkivet

Oscar och Ida Carlheim-Gyllenskölds arkiv

Oscar och Ida Carlheim-Gyllenskölds arkiv

Rydbergska samlingen

Rydbergska samlingen

Släkten Jungbeck: Brev och handlingar

Släkten Jungbeck: Brev och handlingar

Släkten Carlanders arkiv

Släkten Carlanders arkiv

Gustaf Cederströms efterlämnade papper

Gustaf Cederströms efterlämnade papper

Wolmar Henrik Sylvanders papper

Wolmar Henrik Sylvanders papper

Gerda Wiltons samling

Gerda Wiltons samling

Svea Samuelsson-Leijon: Dagböcker

Svea Samuelsson-Leijon: Dagböcker

Roland Fjellmans samling

Roland Fjellmans samling

Sven Richard Erhardts papper

Sven Richard Erhardts papper

Mörnerska samlingen

Mörnerska samlingen

Harald Fröderströms papper

Harald Fröderströms papper

Arne Ebers samling

Arne Ebers samling

Nordenfeltska arkivet : Björneborgsarkivet

Nordenfeltska arkivet : Björneborgsarkivet

Hans Byströms samling

Hans Byströms samling

Lars August Ekmarcks samling

Lars August Ekmarcks samling

Peter August Gödeckes efterlämnade papper

Peter August Gödeckes efterlämnade papper

Engelhardtska familjearkivet

Engelhardtska familjearkivet

Fredrik August Dahlgrens efterlämnade papper

Fredrik August Dahlgrens efterlämnade papper

Gustaf Åman-Nilssons efterlämnade papper

Gustaf Åman-Nilssons efterlämnade papper

Arthur Thesleffs papper

Arthur Thesleffs papper

Nils Fredrik Sander, efterlämnade papper

Nils Fredrik Sander, efterlämnade papper

Otto Hoppes samling

Otto Hoppes samling

Erik Vendelfelts samling

Erik Vendelfelts samling

Walter A. Berendsohns arkiv

Walter A. Berendsohns arkiv

Natanael Bergs donation

Natanael Bergs donation

Victor Hugo Wickströms papper

Victor Hugo Wickströms papper

Släkten af Ugglas papper

Släkten af Ugglas papper

Claes Hooglands papper

Claes Hooglands papper
Resultat 101till200av257

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.