Visar 726 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

3 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Recept osv från August Strindbergs sista sjukdom.

Recept osv från August Strindbergs sista sjukdom.

Lagerbergska släktarkivet

Lagerbergska släktarkivet

Vilhelm Mobergs samling

Vilhelm Mobergs samling

Verser vid Erik Gabriel Poppus födelse samt förordnande vid begravning

Verser vid Erik Gabriel Poppus födelse samt förordnande vid begravning

August Strindberg: Kinesiska språkets härkomst

August Strindberg: Kinesiska språkets härkomst

HC Ericsons arkiv

HC Ericsons arkiv

Handlingar rörande Vilhelm Moberg

Handlingar rörande Vilhelm Moberg

Paul Anderssons arkiv

Paul Anderssons arkiv

Dramatik Planer. Utkast

Dramatik Planer. Utkast

Pär Lagerkvist: Brev

Pär Lagerkvist: Brev

Anteckningar av Allan Vannérus

Anteckningar av Allan Vannérus

Berta och Carl Wilhelmsons arkiv

Berta och Carl Wilhelmsons arkiv

Torsten Måtte Schmidt: Madame Charlotte i Paris - Strindbergs okända väninna

Torsten Måtte Schmidt: Madame Charlotte i Paris - Strindbergs okända väninna

Emy Eks efterlämnade papper

Emy Eks efterlämnade papper

Gunhild Bjerre: Dikter och diverse

Gunhild Bjerre: Dikter och diverse

Breitholtz : Tillskott till släktarkivet

Breitholtz : Tillskott till släktarkivet

Världsspråkens rötter

Världsspråkens rötter

Matematik, Kosmiska tal, Senes, Kemiska tal

Matematik, Kosmiska tal, Senes, Kemiska tal

Hedblom, Lars : Anteckningar av Lars Hedblom rörande baltiska flyktingar

Hedblom, Lars : Anteckningar av Lars Hedblom rörande baltiska flyktingar

Cornelius Nepos: De vita exellentium imperatorum

Cornelius Nepos: De vita exellentium imperatorum

Poetik och litteraturhistoria

Poetik och litteraturhistoria

Kemi. S. Ph. Iod. Indigo. Berlin. B.

Kemi. S. Ph. Iod. Indigo. Berlin. B.

Lars Gustaf Teodor Tidanders papper

Lars Gustaf Teodor Tidanders papper

Margareta Blombergs släktpapper

Margareta Blombergs släktpapper

Peter August Gödeckes efterlämnade papper

Peter August Gödeckes efterlämnade papper

Riber Hanssons samling

Riber Hanssons samling

Dissertationes Svecorum. Extra sveciam qvotqvot in vestigare potui

Dissertationes Svecorum. Extra sveciam qvotqvot in vestigare potui

Släkten von Saltzas samling

Släkten von Saltzas samling

Nils Johan Andersons arkiv

Nils Johan Andersons arkiv

Vilhelm Scharps efterlämnade papper, tillägg.

Vilhelm Scharps efterlämnade papper, tillägg.

Manuskript till tidningsartiklar, smärre uppsatser etc

Manuskript till tidningsartiklar, smärre uppsatser etc

Gösta Mittag-Lefflers papper

Gösta Mittag-Lefflers papper

Handlingar efter Ulla Olsson

Handlingar efter Ulla Olsson

Hugo Valentin: Förarbeten till hans bok om judarnas historia i Sverige

Hugo Valentin: Förarbeten till hans bok om judarnas historia i Sverige

Renskrifter av dokument från 1600-talet

Renskrifter av dokument från 1600-talet

Ester Blenda Nordströms autograf

Ester Blenda Nordströms autograf

Geologi: grottor, Kinekulle, Pyramid, Katedral. Geografi: Kinesiska muren med...

Geologi: grottor, Kinekulle, Pyramid, Katedral. Geografi: Kinesiska muren med mera

Anna Levertins samling

Anna Levertins samling

Augusta Dardel: Resedagböcker, en annotationsbok och ett tryck

Augusta Dardel: Resedagböcker, en annotationsbok och ett tryck

Janne Bergquist efterlämnade papper

Janne Bergquist efterlämnade papper

Sophie Adlersparres samling

Sophie Adlersparres samling

Carl-Rudolf Cramérs papper

Carl-Rudolf Cramérs papper

Fredrik Vult von Steijerns dagböcker

Fredrik Vult von Steijerns dagböcker

Sparre af Söfdeborg, Pehr Georg: manuskript m.m.

Sparre af Söfdeborg, Pehr Georg: manuskript m.m.

Annakarin Svedbergs arkiv

Annakarin Svedbergs arkiv

Göthe Ericssons papper, tillägg

Göthe Ericssons papper, tillägg

Robert Marc: Die Physikalisch Chemischen Eigenschaften des metallischen Selens

Robert Marc: Die Physikalisch Chemischen Eigenschaften des metallischen Selens

Karl Gerhards samling, tillägg

Karl Gerhards samling, tillägg

Henrik Wilhelm Bredbergs almanackor

Henrik Wilhelm Bredbergs almanackor

Svensk historia. Anteckningar till de Historiska dramerna 2. Erik XIV

Svensk historia. Anteckningar till de Historiska dramerna 2. Erik XIV

Bibelns Egennamn, Bibeltolkning, hebr. Ordfränder

Bibelns Egennamn, Bibeltolkning, hebr. Ordfränder

Sven Bring (adlad Lagerbring): Ars heraldica eller Wapnkonsten : utgifwen av ...

Sven Bring (adlad Lagerbring): Ars heraldica eller Wapnkonsten : utgifwen av professor Sven Bring, afskrifwen i Lund den 1. Oct. A:o 1749

August Strindberg: Ockulta Dagbokens bilagor

August Strindberg: Ockulta Dagbokens bilagor

Hammarskjöld, Sten: Brev, anteckningar och pressklipp

Hammarskjöld, Sten: Brev, anteckningar och pressklipp

Söderberg, Lasse: Dikter, anteckningar och brev

Söderberg, Lasse: Dikter, anteckningar och brev

Akke Kumliens samling

Akke Kumliens samling

Sven Scholanders papper

Sven Scholanders papper

Bot. Fysiol. Biol. Jard.de Pl. Introduktion m.m.

Bot. Fysiol. Biol. Jard.de Pl. Introduktion m.m.

Carl Samuel Graffmans handlingar

Carl Samuel Graffmans handlingar

Eva Mattssons samling

Eva Mattssons samling

"Svenskt författarelif 16"

"Svenskt författarelif 16"

Nils C. Mörners handlingar

Nils C. Mörners handlingar

Carl Julius Lénström: "Försök till lärobok i Ästhetiken"

Carl Julius Lénström: "Försök till lärobok i Ästhetiken"

Ove Ekström: Skolböcker

Ove Ekström: Skolböcker

John Landquist samling

John Landquist samling

Adolf och Eva Björks samling

Adolf och Eva Björks samling

Adolf och Eva Björks samling: material efter Leif Björk

Adolf och Eva Björks samling: material efter Leif Björk

Minnesanteckningar nedskrivna 1984

Minnesanteckningar nedskrivna 1984

August Isaacssons samling, tillägg

August Isaacssons samling, tillägg

Barbro Lindgrens samling

Barbro Lindgrens samling

Robert Murrays samling: tillägg

Robert Murrays samling: tillägg

Paul Britten Austin: Manuskript

Paul Britten Austin: Manuskript

Nils Hellberg: handlingar rörande manuskriptet till Gösta Berlings saga

Nils Hellberg: handlingar rörande manuskriptet till Gösta Berlings saga

Rauni Tranesjö: tillägg

Rauni Tranesjö: tillägg

Gösta Kallner: Manuskript m.m.

Gösta Kallner: Manuskript m.m.

Gösta Wrede, tillägg

Gösta Wrede, tillägg

Egil Holmsens efterlämnade papper

Egil Holmsens efterlämnade papper

Akademiska avhandlingar

Akademiska avhandlingar

Manne Dahlstedts samling

Manne Dahlstedts samling

Anders Andersson: Handskriven volym med titeln "Obstretik, Obstretisk op...

Anders Andersson: Handskriven volym med titeln "Obstretik, Obstretisk operationslära"

Magdalena Engholms papper

Magdalena Engholms papper

Material rörande Anna maria Lenngren

Material rörande Anna maria Lenngren

Kornej Čukovskijs efterlämnade papper

Kornej Čukovskijs efterlämnade papper

Wilho Ollikainen: Dikter och anteckningar

Wilho Ollikainen: Dikter och anteckningar

Harry Martinson: Kopia av dedikation till ett exemplar av Nässlorna blomma

Harry Martinson: Kopia av dedikation till ett exemplar av Nässlorna blomma

Greta Elmströms samling

Greta Elmströms samling

Föreläsningar i juridik utgivna av Juridiska föreningen i Uppsala

Föreläsningar i juridik utgivna av Juridiska föreningen i Uppsala

Dag Hammarskjölds samling : Dag Hammarskjöld Collection

Dag Hammarskjölds samling : Dag Hammarskjöld Collection
August Strindberg: Ockulta Dagboken
August Strindberg: Ockulta Dagboken

Papper efter Thord, Gunnar och Signe Hallström

Papper efter Thord, Gunnar och Signe Hallström

Hedbergs bokbinderi

Hedbergs bokbinderi

Axel Gjöres samling

Axel Gjöres samling

Roland Persson: Kommentarer till Som om och Midhem

Roland Persson: Kommentarer till Som om och Midhem

Nils Fredrik Sander, efterlämnade papper

Nils Fredrik Sander, efterlämnade papper

Lisa Berg Ortmans arkiv

Lisa Berg Ortmans arkiv

Arvid Ulrichs strindbergssamling

Arvid Ulrichs strindbergssamling

Aleksij Aleksandrovic Skorochodov: Anteckningsbok

Aleksij Aleksandrovic Skorochodov: Anteckningsbok

Dramatik Planer. Utkast

Dramatik Planer. Utkast

Louis Zettersten: City Street Names

Louis Zettersten: City Street Names

Bo Setterlinds arkiv

Bo Setterlinds arkiv
Resultat 101till200av726

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.