Visar 42693 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

206 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Viktor Rydberg: 4 brev

 • SE S-HS Acc1991/34
 • Arkiv
2 brev till Birger Schöldström (odaterade), 1 brev till Albert Bonnier (1887) och 1 brev till kompositören Ch. Grelinger (1892)

August Strindberg: Näktergalen i Wittenberg

 • SE S-HS SgKB1988/25:3
 • Arkiv
 • 1903
1 volym 4:o. Näktergalen i Wittenberg, Geber, Stockholm 1903. Slaktat exemplar av Samlade dramatiska arbeten 2:2, sidorna 451-524. Strykningar och ändringar av Strindberg, bearbetning för kammarspel. Exemplaret har tillhört August Falck

August Strindberg: Sagor

 • SE S-HS SgKB1986/107:2
 • Arkiv
 • 1909
1 volym 8:o. Sagor, 3:e upplagan. Geber, Stockholm 1909. Dedikationsexemplar till dottern Anne-Marie

August Strindberg: Gustaf Adolf

 • SE S-HS SgKB1981/76:1
 • Arkiv
 • 1903
Gustaf Adolf. Skådespel i fem akter. Slaktat exemplar av Samlade dramatiska arbeten II:2. Stockholm 1903. Strykningar och ändringar. Aptering för scenbruk

Gösta Klemmings folkmusiksamling : tillägg

 • SE S-HS Acc1991/16
 • Arkiv
4 handskrivna notböcker, från 1800-talet eller början av 1900-talet, med folkmusik, högreståndsdanser och även en del utdrag ur konstmusikaliska verk. Volymerna har tillhört kantorn Martin Rohdin, Getterum, Hjorted, vilken spelade och samlade folkmusik. Dessutom ca 10 fotokopior av nutida notblad med uppteckningar av Gösta Klemming. - 1 kapsel

August Strindberg: Näktergalen i Wittenberg

 • SE S-HS SgKB1981/24
 • Arkiv
 • 1903
1 volym 8:o. Näktergalen i Wittenberg. Skådespel i fem akter. Sidorna 433-522 i Samlade dramatiska arbeten II:2. Gebers förlag, Stockholm 1903. Rött halvfranskt band. Detta exemplar utgöres av ett korrekturavdrag från Strindberg till Emil Schering. På titelbladet inskrift av Schering och på sista bladets baksida inklistrad adressidan av Strindbergs brev till Schering.

Greta Strindberg

4 dagböcker från 22 august 1905 till 1906. Greta Strindbergs dagböcker i avskrift av Karin Smirnoff

Brev och brevkoncept från Siri von Essen

- Brevkoncept till August Strindberg. Anm. Daterat i november 1890. Ur accession 1974/26
- Brevkoncept till Albert Bonnier. Anm. Daterat 4 mars 1890. Ur accession 1974/26
- Brevkoncept till "Högädle Herr W.S.". Anm. Ur accession 1974/26
- Brev till Axel Strindberg. 1885-1888. Anm. 5 st. Ur accession 1978/131
- Svarsbrev från Axel Strindberg. 1885. Anm. 2 st. Avskrifter av Karin Smirnoff av Axel Strindbergs koncept. Ur accession 1978/131
- Brevkoncept till August Strindberg. Anm. 2 st. Daterade mars-april 1893. Avskrifter. Ur accession 1978/131
- Avskrifter av brev från August Strindberg. Anm. 2 st. Daterade mars-april 1893. Avskifter. Ur accession 1978/131
- Brevkoncept till Oscar Strindberg. Anm. Odaterat svar på Oscar Strindbergs brev den 13 juli 1893. Avskrift. Ur accession 1976/46
- Brev till Oscar Strindberg. Anm. Daterat 8 november 1895 (det sista). Avskrift. Ur accession 1976/46
Resultat 101 till 200 av 42693

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.