Print preview Close

Showing 77 results

Archival description
Bellman, Carl Michael
Print preview View:

35 results with digital objects Show results with digital objects

Carl Michael Bellman: Åtskilliga visor, samt en del af dess Fredmans epistlar
Carl Michael Bellman: Åtskilliga visor, samt en del af dess Fredmans epistlar
Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”
Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”
Visbok
Visbok
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Diverse autografer som tillhört Cecilia Beselin von Brauns boksamling
Diverse autografer som tillhört Cecilia Beselin von Brauns boksamling
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Carl Michael Bellman: Brev till Johan Fredrik Granschoug
Carl Michael Bellman: Brev till Johan Fredrik Granschoug
Carl Michael Bellman: Skrifter. Afskrifna af C.M. Völschow
Carl Michael Bellman: Skrifter. Afskrifna af C.M. Völschow
Carl Michael Bellman: Tillfällige verser och rim skrifne och hopsamlade innom ett hus, där Auctor...
Carl Michael Bellman: Tillfällige verser och rim skrifne och hopsamlade innom ett hus, där Auctor finner sig älskad och wälkommen
Carl Michael Bellman: Ansökan om konfirmationsfullmakt på sekreterarebeställningen i Nummerlotteriet
Carl Michael Bellman: Ansökan om konfirmationsfullmakt på sekreterarebeställningen i Nummerlotteriet
Carl Michael Bellman: Ceremonielle vid Parentation i Riddar-Capittlet af de Två Förgyllta Svinen,...
Carl Michael Bellman: Ceremonielle vid Parentation i Riddar-Capittlet af de Två Förgyllta Svinen, hållen öfver Bränvinsbrännaren och Ridd. Lundholm d.15 Okt.1769 af Ordensparentatorn... Janke Jensen
Carl Michael Bellman: Egenhändiga koncepter
Carl Michael Bellman: Egenhändiga koncepter
Carl Michael Bellman: Fredmans 70:e Epistel. Om landstigningen wid Klubben i Mälarn en höst-afton...
Carl Michael Bellman: Fredmans 70:e Epistel. Om landstigningen wid Klubben i Mälarn en höst-afton 1769
Carl Michael Bellman: Samling av visor och mindre poemer
Carl Michael Bellman: Samling av visor och mindre poemer
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar m.m.
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar m.m.
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [Nechers ex.]. Ep. 1-50
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [Nechers ex.]. Ep. 1-50
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar Del 1-2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar Del 1-2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 1
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 1
Carl Michael Bellman: "Siung fritt Dens Skål wid cyperwin ... "
Carl Michael Bellman: "Siung fritt Dens Skål wid cyperwin ... "
Carl Michael Bellman: Skrivelse till Schröderheim
Carl Michael Bellman: Skrivelse till Schröderheim
Carl Michael Bellman: Brev till Patrik Alströmer
Carl Michael Bellman: Brev till Patrik Alströmer
Carl Michael Bellman: Två brev i samtida avskrift
Carl Michael Bellman: Två brev i samtida avskrift
Carl Michael Bellman: Backi tempel [öpnadt vid corporalen samt ordens-oboistens Fader Movitz död ...
Carl Michael Bellman: Backi tempel [öpnadt vid corporalen samt ordens-oboistens Fader Movitz död 1779]
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar och sånger m.fl. Bellman-texter
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar och sånger m.fl. Bellman-texter
Carl Michael Bellman: ”Tjälvestabreven”. 18 versbrev (1784-1787) från Bellman till Daniel och Gus...
Carl Michael Bellman: ”Tjälvestabreven”. 18 versbrev (1784-1787) från Bellman till Daniel och Gustaviana Kempensköld på Tjälvesta. Illustrationer av Pehr Hilleström, J.T. Sergel och J.G. Bruselle
Carl Michael Bellman: Till Fru Grefvinnan Hårdh på dess Födelse-Dagh den XIII Februarij 1784
Carl Michael Bellman: Till Fru Grefvinnan Hårdh på dess Födelse-Dagh den XIII Februarij 1784
Carl Michael Bellman: Till fru Helena Qviding, N. von Rosenstein m.fl.
Carl Michael Bellman: Till fru Helena Qviding, N. von Rosenstein m.fl.
Carl Michael Bellman: Versar till fru Helena Qviding och medlemmar af hennes familj, 1788-1794
Carl Michael Bellman: Versar till fru Helena Qviding och medlemmar af hennes familj, 1788-1794
Carl Michael Bellman: Brev
Carl Michael Bellman: Brev
Bergska familjearkivet
Bergska familjearkivet
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar och sånger
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar och sånger
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Carl Michael Bellman: Vitterhetsalster
Carl Michael Bellman: Vitterhetsalster
Carl Michael Bellman: Dialogue & Elegi vid fru Anne Charlotta Schröderheims död 1 jan. 1792 (Avsk...
Carl Michael Bellman: Dialogue & Elegi vid fru Anne Charlotta Schröderheims död 1 jan. 1792 (Avskrift)
Carl Michael Bellman: Sju bref 1792, 93, 94 egenhändigt skrifna af B- och försedda med förlagda t...
Carl Michael Bellman: Sju bref 1792, 93, 94 egenhändigt skrifna af B- och försedda med förlagda teckningar + bilagor
Carl Michael Bellman: Häckningen. Dedicerad till fru Gustava Palmstedt och Herr Intendenten Fisch...
Carl Michael Bellman: Häckningen. Dedicerad till fru Gustava Palmstedt och Herr Intendenten Fischerström den 31 Martii 1792
Carl Michael Bellman: Bellmans likprocession
Carl Michael Bellman: Bellmans likprocession
Carl Michael Bellman: Dikt till Henric Brandel 14/9 1793 -  "Hemkommen ädla wän från Barbariets w...
Carl Michael Bellman: Dikt till Henric Brandel 14/9 1793 - "Hemkommen ädla wän från Barbariets wåda..."
Digital kopia av Carl Michael Bellmans egenhändiga levernesbeskrivning (Kopia av original på Finlands Nationalmuseum)
Digital kopia av Carl Michael Bellmans egenhändiga levernesbeskrivning (Kopia av original på Finlands Nationalmuseum)
Visbok från tidigt 1800-tal
Visbok från tidigt 1800-tal
Sällskapet Bellmans Minne: pressklippssamling
Sällskapet Bellmans Minne: pressklippssamling
Register öfver personer som förekomma i Bellmans samlade skrifter utgifna af J. G. Carlén samt Register öfver de krogar och värdshus som förekomma i Bellmans saml. skrifter utgifna af J. G. Carlén. Upprättat av justitierådet J. O. Wedberg
Register öfver personer som förekomma i Bellmans samlade skrifter utgifna af J. G. Carlén samt Register öfver de krogar och värdshus som förekomma i Bellmans saml. skrifter utgifna af J. G. Carlén. Upprättat av justitierådet J. O. Wedberg
Claes Fredrik Laurén: Bellmanska sällskapets procession
Claes Fredrik Laurén: Bellmanska sällskapets procession
Brevväxling mellan Johan Flodmark och Richard Steffen om C. M. Bellman samt anteckningar om Bellman av Flodmark
Brevväxling mellan Johan Flodmark och Richard Steffen om C. M. Bellman samt anteckningar om Bellman av Flodmark
Inventarium öfver Sällskapet Par Bricoles tillhörigheter
Inventarium öfver Sällskapet Par Bricoles tillhörigheter
Bellman på tyska
Bellman på tyska
Kurt Bergengrens samling
Kurt Bergengrens samling
Inventarium för Bellmanhuset/Sällskapet Par Bricole
Inventarium för Bellmanhuset/Sällskapet Par Bricole
Carl Michael Bellman: Supplik till Hedvig Elisabeth Charlotta
Carl Michael Bellman: Supplik till Hedvig Elisabeth Charlotta
Bellmaniana. En blyertsteckning och en insändare av C. M. Bellman i Dagligt Allehanda den 24 april 1783
Bellmaniana. En blyertsteckning och en insändare av C. M. Bellman i Dagligt Allehanda den 24 april 1783
Dikter av Lenngren, Bellman m fl i avskrift.
Dikter av Lenngren, Bellman m fl i avskrift.
Poesibok : poesi och visor från 1700-talet
Poesibok : poesi och visor från 1700-talet
Bellmanssällskapets arkiv
Bellmanssällskapets arkiv
Nils Afzelius: Bellman som folklig författare
Nils Afzelius: Bellman som folklig författare
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar
Per W. Hanssons och Sven M. Hanssons handskriftssamling
Per W. Hanssons och Sven M. Hanssons handskriftssamling
Carl Michael Bellman: Musik till dikter av C.M. Bellman med ord mellan notskriften
Carl Michael Bellman: Musik till dikter av C.M. Bellman med ord mellan notskriften
Bertil Maler: Bellmanöversättningar till jiddisch
Bertil Maler: Bellmanöversättningar till jiddisch
Olof Byströms efterlämnade papper
Olof Byströms efterlämnade papper
d'Argentré-Rask, Monique: Bellman på franska
d'Argentré-Rask, Monique: Bellman på franska
En epistel rörande Brödernas Tillstånd och Lefnad i Hufvudstaden, Sommaren 1774; samt slutligen en öm och trogen förbön för Mag. C.L. Ennes af Michael Bellman och Ett Svar af Elis Schröderheim, avskrift
En epistel rörande Brödernas Tillstånd och Lefnad i Hufvudstaden, Sommaren 1774; samt slutligen en öm och trogen förbön för Mag. C.L. Ennes af Michael Bellman och Ett Svar af Elis Schröderheim, avskrift
Bellmaniana. Bacchi adelsmäns vapen
Bellmaniana. Bacchi adelsmäns vapen
Birger Fredrik Schöldström: 2 brev från Axel Björkman m.m.
Birger Fredrik Schöldström: 2 brev från Axel Björkman m.m.
Bellmanrullen "En stuf rim"
Bellmanrullen "En stuf rim"
Visbok från 1700-talet
Visbok från 1700-talet
Material rörande Carl Michael Bellman
Material rörande Carl Michael Bellman
Avskrifter av dikter av Carl Michael Bellman
Avskrifter av dikter av Carl Michael Bellman
Carl Michael Bellman: Skrifter, dels original, dels afskrifter av Johan O. Schagerström
Carl Michael Bellman: Skrifter, dels original, dels afskrifter av Johan O. Schagerström
Carl Michael Bellman: Bok med dedikation - "Underwisning lemnad af en fader åt sin son, som föret...
Carl Michael Bellman: Bok med dedikation - "Underwisning lemnad af en fader åt sin son, som företager sig en lång resa…"
Carl Michael Bellman: Hören syskon om er lyster
Carl Michael Bellman: Hören syskon om er lyster
Carl Michael Bellman "Då konungen emottog Dahlekarlars ansökning d. 4 junii 1771" (kopia av original i Skara Stifts- och landsbibliotek)
Carl Michael Bellman "Då konungen emottog Dahlekarlars ansökning d. 4 junii 1771" (kopia av original i Skara Stifts- och landsbibliotek)
Christoffer Eichhorns papper
Christoffer Eichhorns papper
Bellmaniana. Olika handlingar undertecknade av personer med anknytning till Bellman
Bellmaniana. Olika handlingar undertecknade av personer med anknytning till Bellman
Carl Michael Bellman: Dikt Fjäriln vingad "urversionen"
Carl Michael Bellman: Dikt Fjäriln vingad "urversionen"

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.