Print preview Close

Showing 31 results

Archival description
Lagerkvist, Pär
Print preview View:

Elin Lagerkvists papper : - pressklipp om Pär Lagerkvist

 • SE S-HS ACC1991/38
 • Fonds
 • Ca 1940--1985
* Huvudsakligen tidningsurklipp om Pär Lagerkvist.
* Acc. 1991/38:1
* Tidningsurklipp
* Avskrift av Pär Lagerkvists dikt "Till Farmor på 90-årsdagen" (1910), 2 ex.
* - 1 kapsel
* Acc. 1991/38:2
* 7 brev till Elin Lagerkvist fr. olika avsändare (1980, 1985)
* Maskinskrivna blad "Vid en järnvägsstation" ur "Gäst hos verkligheten". Odat.
* Tidningsurklipp
* Några smärre tryck och tidskriftsnummer
* - 1 kapsel

Lagerkvist, Elin

Pär Lagerkvist: Fotografi

 • SE S-HS Acc1980/83
 • Fonds
Innehåller ett fotografi från inspelningen av filmen Barabbas (regi Alf Sjöberg, 1953) i Israel 1952.

Lagerkvist, Pär

Pär Lagerkvist: Brev

 • SE S-HS Acc1999/10
 • Fonds
Innehåller brev m. m. till Pär Lagerkvist angående affärsmässiga förbindelser med Bonniers och andra förlag i utlandet, bl. a. beträffande ekonomiska redogörelser och upplagor. Innehåller även några böcker med anteckningar av Pär Lagerkvist.

Lagerkvist, Pär

Pär Lagerkvist: Brev och översättningar

 • SE S-HS Acc1970/40
 • Fonds
Innehåller prosa översatt till franska av Liana Fredbärj, samt brev (original) från Pär Lagerkvist respektive Lucien Maury till Liana Fredbärj.

Lagerkvist, Pär

Pär Lagerkvists samling. Tillägg

 • SE S-HS Acc2009/51
 • Fonds
 • 1920-talet--1965
Brev mellan Pär Lagerkvist och hans dotter Elin, samt ytterligare några brev inom familjen. Ett outgivet tryckkorrektur "Myten om människorna" (1922) samt Lagerkvists nobelprisdiplom.

Lagerkvist, Pär

Pär Lagerkvist: Kopior av manuskript

 • SE S-HS Acc1978/82
 • Fonds
En portfölj med kopior av manuskript som finns i Lunds Universitetsbibliotek. Manuskripten innehåller dikter och diktutkast, teaterstycken samt anteckningar om konst och litteratur.

Lagerkvist, Pär

Pär Lagerkvist: Dikter 2

 • SE S-HS Acc1993/296
 • Fonds
En inbunden kopia av Dikter 2 (som innehåller: Vid lägereld, Genius, Sång och strid). Med annotationer av Pär Lagerkvist om var och när dikterna skrevs.

Lagerkvist, Pär

Pär Lagerkvist: Brev till Victor Ek

 • SE S-HS Acc1978/23
 • Fonds
Ett brev från Pär Lagerkvist till Victor Ek 7/4 1936. Samt
dikten "Den röda tiden" (pressklipp med ändringar).

Lagerkvist, Pär

Raffaella Daini: Avhandling om Pär Lagerkvist

 • SE S-HS Acc1964/33
 • Fonds
Innehåller en italiensk avhandling av Raffaella Daini med titel: La ricerca di Dio in Pär Lagerkvist [Diss. Napoli 1963]. Maskinskrift (genomslagskopia).

Lagerkvist, Pär

Valfrid Palmgren Munch-Petersens brevsamling

 • SE S-HS EpP9
 • Fonds

Brev till Valfrid Palmgren Munch-Petersen (66 st.& bilagor) från:

• ENGSTRÖM, Carl Johan (1861-1936), publicist, 4 st.,1925-31
• HALLSTRÖM, Per August Leonard (1866-1960), författare, 1 st., 1916
• HEDIN, Abraham Karl Erik (1873-1925), skriftställare, 3 st., 1922
• HOLMSTRÖM, Arvid Ragnar (1894-), författare, 9 st., 1928-39
• LAGERKVIST, Pär Fabian (1891-), författare, 1 st., 1945 &bil.
• LAGERLÖF, Selma Ottilia Lovisa (1858-1940), författare, 9 st., 1920-27 & odat.,1 telegram, samt bil.
• LILJA, Gertrud Linnea, g. Johansson (1899-), författare, 30 st., 1941-61, samt 10 bil.
• NISSEN, Nils Harald (1910-), lektor, 1 st.,1962, jämte avskrift av brev med kommentar från Vallfrid P M-P till H. Nissen
• SJÖBERG, Birger (1885-1929), författare, 7 st., 1923-25 & odat., samt 2 bil.
• WÄGNER, Elin Mathilda Elisabeth (1882-1949), författare, 5 st., 1916-44

Munch-Petersen, Valfrid Palmgren

Amelie Posses samling

 • SE S-HS Acc2002/32
 • Fonds
Samlingen innehåller en stor mängd brev, biographica, manuskript, ämnesordnade handlingar (bl.a. rörande Tisdagsklubben, Tjeckoslovakien, flyktingar m.m.), fotografier, pressklipp m.m. Det ingår även en hel del brev mellan andra personer i samlingen.

Posse, Amelie

Carl Gustaf Bjurströms arkiv

 • SE S-HS L281
 • Fonds
 • 1917--2001
Arkivet innehåller korrespondens med olika brevskrivare, författare, konstnärer, teaterfolk samt tidskrifter, förlag, litterära agenter och översättare. Arkivet innehåller dessutom manuskript till översättningar, artiklar, föredrag samt intervjuer, symposier, tryck, pressklipp och fotografier.

Bjurström, Carl Gustaf

Pär Lagerkvists samling. Tillägg

 • SE S-HS Acc1983/5
 • Fonds
Innehåller ett brev med bilagor från dr. Zéki al Mahassini i Damaskus, Syrien (1969), ett korrekturexemplar av "Mannen utan själ" (1936) med rättelser, ett fotografi av Raffaella Daini (1964), tryck från Dag Hammarskjölds begravning (1961), samt diverse brev m. m. utplockade 1983 ur Lagerkvists samling av duplettböcker.

Lagerkvist, Pär

Pär Lagerkvist: "Järn och människor"

 • SE S-HS Acc1988/85
 • Fonds
Anteckningar och förstrykningar i ett exemplar av Pär Lagerkvists egen "Järn och människor", Sthlm 1915.

Lagerkvist, Pär

Nils Gunnar Nilsson: dikter samt brev från Pär Lagerkvist

 • SE S-HS Acc2019/92
 • Fonds
 • 1931
Accessionen innehåller ett brev från Pär Lagerkvist, dikter av Nils Gunnar Nilsson samt ett tryckt häfte med biografisk information om Nils Gunnar Nilsson och hans dikter

Nilsson, Nils Gunnar

Pär Lagerkvists samling

 • SE S-HS L120
 • Fonds
 • ca 1903--1978
Pär Lagerkvists samling innehåller brev, manuskript, dag- och anteckningsböcker, skoluppsatser, förlagshandlingar, biographica m.m. Många olika accessioner med Lagerkvist-material har tillkommit under en lång tidsperiod, se nedan under relaterat material. Observera att brev finns på flera ställen i samlingen. Samlingen innefattar även handlingar efter Pär Lagerkvists bror Gunnar Lagerkvist (1887-1972) samt hans far Anders J. Lagerkvist (1853- ).

Lagerkvist, Pär

Pär Lagerkvist: Recensioner

 • SE S-HS Acc1979/87
 • Fonds
Innehåller en stor mängd osorterade recensioner av Pär Lagerkvists böcker i amerikanska tidningar (tidningsurklipp samt kopior av artiklar).

Lagerkvist, Pär

Linder, släkten

 • SE S-HS L285
 • Fonds
 • 1870--1970

Linder (släkt)

Pär Lagerkvist: Dikter

 • SE S-HS Acc1973/56
 • Fonds
Innehåller en kopia av ett dedikationsexemplar av Pär Lagerkvists Dikter (1941), till brodern Gunnar och hans hustru Margit Lagerkvist, med författarens anteckningar om var och när dikterna tillkommit. Kopieringen skedde i samband med KB:s inlån av volymen. Dikterna inbundna i tre små volymer (onumrerad, nr 1, nr 2).

Lagerkvist, Pär

Pär Lagerkvists samling. Tillägg

 • SE S-HS Acc1978/12
 • Fonds
Innehåller en uppsatsbok, skolbetyg (1898-1907), skolkatalog från Växjö Högre Allmänna Läroverk ht 1908, ekonomiska redovisningar, ett antal brev till Pär Lagerkvist från Olof Molander (Dramaten, 1924), ett brev från Olle Sköld, särtryck ur BLM med tal vid Nobelpriset, diverse utkast till manuskript samt Lagerkvists tal vid faderns begravning.

Lagerkvist, Pär

Pär Lagerkvists samling. Tillägg

 • SE S-HS L120a
 • Fonds
Innehåller kopior av manuskript (original i familjens ägo). Består av accession 1976/36.

Lagerkvist, Pär

Per Lindberg : anteckningar om Pär Lagerkvist

 • SE S-HS ACC2004/30
 • Fonds
 • 1940
Innehåller anteckningar av regissör Per Lindberg efter telefonsamtal med Pär Lagerkvist dagen efter dennes inval i Svenska Akademien 1940.

Lindberg, Per

Pär Lagerkvist: Brev till Peter Tennant

 • SE S-HS Acc1998/78
 • Fonds
Innehåller brev från Pär Lagerkvist till Peter Tennant. Bifogat är även manuskript och översättningar.

Lagerkvist, Pär

Pär Lagerkvists samling. Tillägg

 • SE S-HS Acc1981/40
 • Fonds
Innehåller brev och diverse ekonomiska handlingar rörande Pär Lagerkvists förlagsaffärer, rättigheter o. dyl.

Lagerkvist, Pär


The National Library of Sweden
Contact us