Showing 50 results

Archival description
Kungliga biblioteket
Print preview View:
CD-ROM-skivor: Codex Gigas
CD-ROM-skivor: Codex Gigas
Fragment (ej tryck) från KB:s samlingar
Fragment (ej tryck) från KB:s samlingar
Kungliga biblioteket: historisk exempelsamling
Kungliga biblioteket: historisk exempelsamling
Staffan Dahl: Manuskript
Staffan Dahl: Manuskript
Utländska politiska broschyrer OKAT 1935-
Utländska politiska broschyrer OKAT 1935-
Ryska miniatyrböcker
Ryska miniatyrböcker
Släkten Fryxell, tillägg till släktarkivet
Släkten Fryxell, tillägg till släktarkivet
Uno Willers, tillägg
Uno Willers, tillägg
Dramatik på svenska scener 1910-1975
Dramatik på svenska scener 1910-1975
Victor von Stedingk: Bokbandsfotografier
Victor von Stedingk: Bokbandsfotografier
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Arvid Ulrichs strindbergsamling
Arvid Ulrichs strindbergsamling
Okatalogiserat utländskt tryck
Okatalogiserat utländskt tryck
Svenska bokbindare
Svenska bokbindare
Pappersprover: provböcker
Pappersprover: provböcker
Tidningsurklippssamlingen
Tidningsurklippssamlingen
Diverse pappaer från 1850-talet rörande Kungliga biblioteket, bland annat av Klemming
Diverse pappaer från 1850-talet rörande Kungliga biblioteket, bland annat av Klemming
Pappersprover
Pappersprover
Textiltryck
Textiltryck
Dokument undertecknade av Gustav III och Carl XIV Johan
Dokument undertecknade av Gustav III och Carl XIV Johan
Peter Beijer: Hyllningsadress
Peter Beijer: Hyllningsadress
August Strindberg: Kina och Japan
August Strindberg: Kina och Japan
Margareta Brundins samling
Margareta Brundins samling
August Strindberg: Kvitto på hemlån från KB
August Strindberg: Kvitto på hemlån från KB
Koreasamlingen
Koreasamlingen
Heinrich Böll:Tal
Heinrich Böll:Tal
Autografsamling
Autografsamling
Kvinnor i statens tjänst
Kvinnor i statens tjänst
Karin Smirnoffs samling
Karin Smirnoffs samling
Kungliga biblioteket i litteraturen
Kungliga biblioteket i litteraturen
Pappersprover: överdragspapper
Pappersprover: överdragspapper
Överlåtelsebrev mellan Stockholms stad och Harriet Bosse
Överlåtelsebrev mellan Stockholms stad och Harriet Bosse
Årsunda kyrkskola: uppgifter
Årsunda kyrkskola: uppgifter
Gustaf Hilmer Hillmén: Gallerie confidentiell eller olika sätt att fördärva tusch
Gustaf Hilmer Hillmén: Gallerie confidentiell eller olika sätt att fördärva tusch
Tillägg till noter till G.E. Klemmings bibliografier Sveriges krig respektive Sveriges förhållanden till främmande makter
Tillägg till noter till G.E. Klemmings bibliografier Sveriges krig respektive Sveriges förhållanden till främmande makter
Carl-Magnus Stenbock: katalogregler
Carl-Magnus Stenbock: katalogregler
Klemming, Gustaf Edvard: Översikt av samlingarnas disposition i Kungl. bibliotekets nya byggnad
Klemming, Gustaf Edvard: Översikt av samlingarnas disposition i Kungl. bibliotekets nya byggnad
Marita Wetterstrands KB-samling
Marita Wetterstrands KB-samling
L. B. Bagge: Katalogregler som följas vid Kongl. Biblioteket
L. B. Bagge: Katalogregler som följas vid Kongl. Biblioteket
L. B. Bagge och E. W Dahlgren: Katalogiseringsregler
L. B. Bagge och E. W Dahlgren: Katalogiseringsregler
Fritiof Nilsson Piraten: kopior av manuskript.
Fritiof Nilsson Piraten: kopior av manuskript.
Kungliga bibliotekets katalogregler
Kungliga bibliotekets katalogregler
Rickard Bergströms papper
Rickard Bergströms papper
Manuskript av Tore Håkansson
Manuskript av Tore Håkansson
Ritningar över Nelly Sachs lägenhet och rum
Ritningar över Nelly Sachs lägenhet och rum
Erik Wilhelm Dahlgren: Brev
Erik Wilhelm Dahlgren: Brev
Sven Rinmans papper
Sven Rinmans papper
Lars Olssons samling
Lars Olssons samling
Gustaf Adolf Vive Sparre: Katalogregler för Kungl. biblioteket
Gustaf Adolf Vive Sparre: Katalogregler för Kungl. biblioteket
Karin Lindegrens samling
Karin Lindegrens samling

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.