Visar 48 resultat

Arkivbeskrivning
Kungliga biblioteket
Förhandsgranska utskrift Visa:
August Strindberg: Kina och Japan
August Strindberg: Kina och Japan
Dokument undertecknade av Gustav III och Carl XIV Johan
Dokument undertecknade av Gustav III och Carl XIV Johan
Margareta Brundins samling
Margareta Brundins samling
Peter Beijer: Hyllningsadress
Peter Beijer: Hyllningsadress
Okatalogiserat utländskt tryck
Okatalogiserat utländskt tryck
Pappersprover
Pappersprover
Utländska politiska broschyrer OKAT 1935-
Utländska politiska broschyrer OKAT 1935-
Textiltryck
Textiltryck
August Strindberg: Kvitto på hemlån från KB
August Strindberg: Kvitto på hemlån från KB
Fragment (ej tryck) från KB:s samlingar
Fragment (ej tryck) från KB:s samlingar
Koreasamlingen
Koreasamlingen
Ryska miniatyrböcker
Ryska miniatyrböcker
Svenska bokbindare
Svenska bokbindare
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
CD-ROM-skivor: Codex Gigas
CD-ROM-skivor: Codex Gigas
Heinrich Böll:Tal
Heinrich Böll:Tal
Kungliga biblioteket i litteraturen
Kungliga biblioteket i litteraturen
Autografsamling
Autografsamling
Karin Smirnoffs samling
Karin Smirnoffs samling
Staffan Dahls manuskript
Staffan Dahls manuskript
Kvinnor i statens tjänst
Kvinnor i statens tjänst
Kungliga bibliotekets katalogregler
Kungliga bibliotekets katalogregler
Överlåtelsebrev mellan Stockholms stad och Harriet Bosse
Överlåtelsebrev mellan Stockholms stad och Harriet Bosse
Gustaf Hilmer Hillmén: Gallerie confidentiell eller olika sätt att fördärva tusch
Gustaf Hilmer Hillmén: Gallerie confidentiell eller olika sätt att fördärva tusch
L. B. Bagge: Katalogregler som följas vid Kongl. Biblioteket
L. B. Bagge: Katalogregler som följas vid Kongl. Biblioteket
Tillägg till noter till G.E. Klemmings bibliografier Sveriges krig respektive Sveriges förhållanden till främmande makter
Tillägg till noter till G.E. Klemmings bibliografier Sveriges krig respektive Sveriges förhållanden till främmande makter
Fritiof Nilsson Piraten: kopior av manuskript.
Fritiof Nilsson Piraten: kopior av manuskript.
L. B. Bagge och E. W Dahlgren: Katalogiseringsregler
L. B. Bagge och E. W Dahlgren: Katalogiseringsregler
Kungliga biblioteket: historisk exempelsamling
Kungliga biblioteket: historisk exempelsamling
Victor von Stedingk: Bokbandsfotografier
Victor von Stedingk: Bokbandsfotografier
Tidningsurklippssamlingen
Tidningsurklippssamlingen
Pappersprover: provböcker
Pappersprover: provböcker
Pappersprover: överdragspapper
Pappersprover: överdragspapper
Marita Wetterstrands KB-samling
Marita Wetterstrands KB-samling
Släkten Fryxell, tillägg till släktarkivet
Släkten Fryxell, tillägg till släktarkivet
Årsunda kyrkskola: uppgifter
Årsunda kyrkskola: uppgifter
Carl-Magnus Stenbock: katalogregler
Carl-Magnus Stenbock: katalogregler
Klemming, Gustaf Edvard: Översikt av samlingarnas disposition i Kungl. bibliotekets nya byggnad
Klemming, Gustaf Edvard: Översikt av samlingarnas disposition i Kungl. bibliotekets nya byggnad
Arvid Ulrichs strindbergsamling
Arvid Ulrichs strindbergsamling
Lars Olssons samling
Lars Olssons samling
Uno Willers, tillägg
Uno Willers, tillägg
Gustaf Adolf Vive Sparre: Katalogregler för Kungl. biblioteket
Gustaf Adolf Vive Sparre: Katalogregler för Kungl. biblioteket
Rickard Bergströms papper
Rickard Bergströms papper
Manuskript av Tore Håkansson
Manuskript av Tore Håkansson
Ritningar över Nelly Sachs lägenhet och rum
Ritningar över Nelly Sachs lägenhet och rum
Erik Wilhelm Dahlgren: Brev
Erik Wilhelm Dahlgren: Brev
Sven Rinmans papper
Sven Rinmans papper
Dramatik på svenska scener 1910-1975
Dramatik på svenska scener 1910-1975

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.