Visar 53 resultat

Arkivbeskrivning
Kungliga biblioteket
Förhandsgranska utskrift Visa:
Tidningsurklippssamlingen
Tidningsurklippssamlingen
Textiltryck
Textiltryck
Victor von Stedingk: Bokbandsfotografier
Victor von Stedingk: Bokbandsfotografier
Ryska miniatyrböcker
Ryska miniatyrböcker
Provenienssamlingen
Provenienssamlingen
Utländska politiska broschyrer OKAT 1935-
Utländska politiska broschyrer OKAT 1935-
Pappersprover: överdragspapper
Pappersprover: överdragspapper
Pappersprover: provböcker
Pappersprover: provböcker
Pappersprover
Pappersprover
Okatalogiserat utländskt tryck
Okatalogiserat utländskt tryck
Miniatyrböcker
Miniatyrböcker
Koreasamlingen
Koreasamlingen
Kungliga biblioteket: historisk exempelsamling
Kungliga biblioteket: historisk exempelsamling
Fragment (ej tryck) från KB:s samlingar
Fragment (ej tryck) från KB:s samlingar
Dedikationsexemplarssamlingen
Dedikationsexemplarssamlingen
Svenska bokbindare
Svenska bokbindare
Arvid Ulrichs strindbergsamling
Arvid Ulrichs strindbergsamling
Karin Smirnoffs samling
Karin Smirnoffs samling
Överlåtelsebrev mellan Stockholms stad och Harriet Bosse
Överlåtelsebrev mellan Stockholms stad och Harriet Bosse
August Strindberg: Kvitto på hemlån från KB
August Strindberg: Kvitto på hemlån från KB
August Strindberg: Kina och Japan
August Strindberg: Kina och Japan
Gustaf Adolf Vive Sparre: Katalogregler för Kungl. biblioteket
Gustaf Adolf Vive Sparre: Katalogregler för Kungl. biblioteket
Släkten Fryxell, tillägg till släktarkivet
Släkten Fryxell, tillägg till släktarkivet
Ritningar över Nelly Sachs lägenhet och rum
Ritningar över Nelly Sachs lägenhet och rum
Margareta Brundins samling
Margareta Brundins samling
Karin Lindegrens samling
Karin Lindegrens samling
Marita Wetterstrands KB-samling
Marita Wetterstrands KB-samling
Uno Willers, tillägg
Uno Willers, tillägg
CD-skivor: Codex Gigas
CD-skivor: Codex Gigas
Tillägg till noter till G.E. Klemmings bibliografier Sveriges krig respektive Sveriges förhållanden till främmande makter
Tillägg till noter till G.E. Klemmings bibliografier Sveriges krig respektive Sveriges förhållanden till främmande makter
Manuskript av Tore Håkansson
Manuskript av Tore Håkansson
Lars Olssons samling
Lars Olssons samling
Staffan Dahl: Manuskript
Staffan Dahl: Manuskript
Kungliga biblioteket i litteraturen
Kungliga biblioteket i litteraturen
Peter Beijer: Hyllningsadress
Peter Beijer: Hyllningsadress
Heinrich Böll:Tal
Heinrich Böll:Tal
Klemming, Gustaf Edvard: Översikt av samlingarnas disposition i Kungl. bibliotekets nya byggnad
Klemming, Gustaf Edvard: Översikt av samlingarnas disposition i Kungl. bibliotekets nya byggnad
Sven Rinmans papper
Sven Rinmans papper
Kvinnor i statens tjänst
Kvinnor i statens tjänst
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Kungliga bibliotekets katalogregler
Kungliga bibliotekets katalogregler
Diverse pappaer från 1850-talet rörande Kungliga biblioteket, bland annat av Klemming
Diverse pappaer från 1850-talet rörande Kungliga biblioteket, bland annat av Klemming
Gustaf Hilmer Hillmén: Gallerie confidentiell eller olika sätt att fördärva tusch
Gustaf Hilmer Hillmén: Gallerie confidentiell eller olika sätt att fördärva tusch
Carl-Magnus Stenbock: katalogregler
Carl-Magnus Stenbock: katalogregler
Dokument undertecknade av Gustav III och Carl XIV Johan
Dokument undertecknade av Gustav III och Carl XIV Johan
Erik Wilhelm Dahlgren: Brev
Erik Wilhelm Dahlgren: Brev
L. B. Bagge och E. W Dahlgren: Katalogiseringsregler
L. B. Bagge och E. W Dahlgren: Katalogiseringsregler
Autografsamling
Autografsamling
L. B. Bagge: Katalogregler som följas vid Kongl. Biblioteket
L. B. Bagge: Katalogregler som följas vid Kongl. Biblioteket
Fritiof Nilsson Piraten: kopior av manuskript.
Fritiof Nilsson Piraten: kopior av manuskript.
Årsunda kyrkskola: uppgifter
Årsunda kyrkskola: uppgifter
Rickard Bergströms papper
Rickard Bergströms papper
Dramatik på svenska scener 1910-1975
Dramatik på svenska scener 1910-1975

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.