Showing 50 results

Archival description
Kungliga biblioteket
Print preview View:
Gustaf Adolf Vive Sparre: Katalogregler för Kungl. biblioteket
Gustaf Adolf Vive Sparre: Katalogregler för Kungl. biblioteket
Svenska bokbindare
Svenska bokbindare
Fragment (ej tryck) från KB:s samlingar
Fragment (ej tryck) från KB:s samlingar
Kungliga biblioteket: historisk exempelsamling
Kungliga biblioteket: historisk exempelsamling
Koreasamlingen
Koreasamlingen
Okatalogiserat utländskt tryck
Okatalogiserat utländskt tryck
Pappersprover
Pappersprover
Pappersprover: provböcker
Pappersprover: provböcker
Pappersprover: överdragspapper
Pappersprover: överdragspapper
Utländska politiska broschyrer OKAT 1935-
Utländska politiska broschyrer OKAT 1935-
Ryska miniatyrböcker
Ryska miniatyrböcker
Victor von Stedingk: Bokbandsfotografier
Victor von Stedingk: Bokbandsfotografier
Textiltryck
Textiltryck
Tidningsurklippssamlingen
Tidningsurklippssamlingen
Rickard Bergströms papper
Rickard Bergströms papper
Årsunda kyrkskola: uppgifter
Årsunda kyrkskola: uppgifter
Fritiof Nilsson Piraten: kopior av manuskript.
Fritiof Nilsson Piraten: kopior av manuskript.
L. B. Bagge: Katalogregler som följas vid Kongl. Biblioteket
L. B. Bagge: Katalogregler som följas vid Kongl. Biblioteket
Autografsamling
Autografsamling
L. B. Bagge och E. W Dahlgren: Katalogiseringsregler
L. B. Bagge och E. W Dahlgren: Katalogiseringsregler
Erik Wilhelm Dahlgren: Brev
Erik Wilhelm Dahlgren: Brev
Dokument undertecknade av Gustav III och Carl XIV Johan
Dokument undertecknade av Gustav III och Carl XIV Johan
Carl-Magnus Stenbock: katalogregler
Carl-Magnus Stenbock: katalogregler
Gustaf Hilmer Hillmén: Gallerie confidentiell eller olika sätt att fördärva tusch
Gustaf Hilmer Hillmén: Gallerie confidentiell eller olika sätt att fördärva tusch
Diverse pappaer från 1850-talet rörande Kungliga biblioteket, bland annat av Klemming
Diverse pappaer från 1850-talet rörande Kungliga biblioteket, bland annat av Klemming
Kungliga bibliotekets katalogregler
Kungliga bibliotekets katalogregler
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Kvinnor i statens tjänst
Kvinnor i statens tjänst
Sven Rinmans papper
Sven Rinmans papper
Klemming, Gustaf Edvard: Översikt av samlingarnas disposition i Kungl. bibliotekets nya byggnad
Klemming, Gustaf Edvard: Översikt av samlingarnas disposition i Kungl. bibliotekets nya byggnad
Heinrich Böll:Tal
Heinrich Böll:Tal
Peter Beijer: Hyllningsadress
Peter Beijer: Hyllningsadress
Kungliga biblioteket i litteraturen
Kungliga biblioteket i litteraturen
Staffan Dahl: Manuskript
Staffan Dahl: Manuskript
Lars Olssons samling
Lars Olssons samling
Manuskript av Tore Håkansson
Manuskript av Tore Håkansson
Tillägg till noter till G.E. Klemmings bibliografier Sveriges krig respektive Sveriges förhållanden till främmande makter
Tillägg till noter till G.E. Klemmings bibliografier Sveriges krig respektive Sveriges förhållanden till främmande makter
CD-ROM-skivor: Codex Gigas
CD-ROM-skivor: Codex Gigas
Uno Willers, tillägg
Uno Willers, tillägg
Marita Wetterstrands KB-samling
Marita Wetterstrands KB-samling
Karin Lindegrens samling
Karin Lindegrens samling
Margareta Brundins samling
Margareta Brundins samling
Ritningar över Nelly Sachs lägenhet och rum
Ritningar över Nelly Sachs lägenhet och rum
Släkten Fryxell, tillägg till släktarkivet
Släkten Fryxell, tillägg till släktarkivet
August Strindberg: Kina och Japan
August Strindberg: Kina och Japan
Dramatik på svenska scener 1910-1975
Dramatik på svenska scener 1910-1975
August Strindberg: Kvitto på hemlån från KB
August Strindberg: Kvitto på hemlån från KB
Överlåtelsebrev mellan Stockholms stad och Harriet Bosse
Överlåtelsebrev mellan Stockholms stad och Harriet Bosse
Karin Smirnoffs samling
Karin Smirnoffs samling
Arvid Ulrichs strindbergsamling
Arvid Ulrichs strindbergsamling

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.