Print preview Close

Showing 50 results

Archival description
Kungliga biblioteket
Print preview View:
CD-ROM-skivor: Codex Gigas
CD-ROM-skivor: Codex Gigas
Fragment (ej tryck) från KB:s samlingar
Fragment (ej tryck) från KB:s samlingar
Kungliga biblioteket: historisk exempelsamling
Kungliga biblioteket: historisk exempelsamling
Staffan Dahl: Manuskript
Staffan Dahl: Manuskript
Utländska politiska broschyrer OKAT 1935-
Utländska politiska broschyrer OKAT 1935-
Ryska miniatyrböcker
Ryska miniatyrböcker
Släkten Fryxell, tillägg till släktarkivet
Släkten Fryxell, tillägg till släktarkivet
Uno Willers, tillägg
Uno Willers, tillägg
Dramatik på svenska scener 1910-1975
Dramatik på svenska scener 1910-1975
Victor von Stedingk: Bokbandsfotografier
Victor von Stedingk: Bokbandsfotografier
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Arvid Ulrichs strindbergsamling
Arvid Ulrichs strindbergsamling
Okatalogiserat utländskt tryck
Okatalogiserat utländskt tryck
Svenska bokbindare
Svenska bokbindare
Tidningsurklippssamlingen
Tidningsurklippssamlingen
Pappersprover: provböcker
Pappersprover: provböcker
Diverse pappaer från 1850-talet rörande Kungliga biblioteket, bland annat av Klemming
Diverse pappaer från 1850-talet rörande Kungliga biblioteket, bland annat av Klemming
Pappersprover
Pappersprover
August Strindberg: Kvitto på hemlån från KB
August Strindberg: Kvitto på hemlån från KB
Peter Beijer: Hyllningsadress
Peter Beijer: Hyllningsadress
Margareta Brundins samling
Margareta Brundins samling
August Strindberg: Kina och Japan
August Strindberg: Kina och Japan
Dokument undertecknade av Gustav III och Carl XIV Johan
Dokument undertecknade av Gustav III och Carl XIV Johan
Textiltryck
Textiltryck
Kungliga biblioteket i litteraturen
Kungliga biblioteket i litteraturen
Kvinnor i statens tjänst
Kvinnor i statens tjänst
Karin Smirnoffs samling
Karin Smirnoffs samling
Heinrich Böll:Tal
Heinrich Böll:Tal
Autografsamling
Autografsamling
Koreasamlingen
Koreasamlingen
Marita Wetterstrands KB-samling
Marita Wetterstrands KB-samling
Årsunda kyrkskola: uppgifter
Årsunda kyrkskola: uppgifter
Carl-Magnus Stenbock: katalogregler
Carl-Magnus Stenbock: katalogregler
Klemming, Gustaf Edvard: Översikt av samlingarnas disposition i Kungl. bibliotekets nya byggnad
Klemming, Gustaf Edvard: Översikt av samlingarnas disposition i Kungl. bibliotekets nya byggnad
Fritiof Nilsson Piraten: kopior av manuskript.
Fritiof Nilsson Piraten: kopior av manuskript.
L. B. Bagge och E. W Dahlgren: Katalogiseringsregler
L. B. Bagge och E. W Dahlgren: Katalogiseringsregler
Gustaf Hilmer Hillmén: Gallerie confidentiell eller olika sätt att fördärva tusch
Gustaf Hilmer Hillmén: Gallerie confidentiell eller olika sätt att fördärva tusch
L. B. Bagge: Katalogregler som följas vid Kongl. Biblioteket
L. B. Bagge: Katalogregler som följas vid Kongl. Biblioteket
Tillägg till noter till G.E. Klemmings bibliografier Sveriges krig respektive Sveriges förhållanden till främmande makter
Tillägg till noter till G.E. Klemmings bibliografier Sveriges krig respektive Sveriges förhållanden till främmande makter
Överlåtelsebrev mellan Stockholms stad och Harriet Bosse
Överlåtelsebrev mellan Stockholms stad och Harriet Bosse
Kungliga bibliotekets katalogregler
Kungliga bibliotekets katalogregler
Pappersprover: överdragspapper
Pappersprover: överdragspapper
Sven Rinmans papper
Sven Rinmans papper
Erik Wilhelm Dahlgren: Brev
Erik Wilhelm Dahlgren: Brev
Ritningar över Nelly Sachs lägenhet och rum
Ritningar över Nelly Sachs lägenhet och rum
Manuskript av Tore Håkansson
Manuskript av Tore Håkansson
Rickard Bergströms papper
Rickard Bergströms papper
Lars Olssons samling
Lars Olssons samling
Gustaf Adolf Vive Sparre: Katalogregler för Kungl. biblioteket
Gustaf Adolf Vive Sparre: Katalogregler för Kungl. biblioteket
Karin Lindegrens samling
Karin Lindegrens samling

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.