Print preview Close

Showing 48 results

Archival description
Kungliga biblioteket
Print preview View:
Fragment (ej tryck) från KB:s samlingar
Fragment (ej tryck) från KB:s samlingar
Pappersprover
Pappersprover
Textiltryck
Textiltryck
Kungliga biblioteket: historisk exempelsamling
Kungliga biblioteket: historisk exempelsamling
Okatalogiserat utländskt tryck
Okatalogiserat utländskt tryck
Svenska bokbindare
Svenska bokbindare
Tidningsurklippssamlingen
Tidningsurklippssamlingen
Arvid Ulrichs strindbergsamling
Arvid Ulrichs strindbergsamling
Dramatik på svenska scener 1910-1975
Dramatik på svenska scener 1910-1975
Pappersprover: provböcker
Pappersprover: provböcker
Släkten Fryxell, tillägg till släktarkivet
Släkten Fryxell, tillägg till släktarkivet
Utländska politiska broschyrer OKAT 1935-
Utländska politiska broschyrer OKAT 1935-
Uno Willers, tillägg
Uno Willers, tillägg
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Ryska miniatyrböcker
Ryska miniatyrböcker
Victor von Stedingk: Bokbandsfotografier
Victor von Stedingk: Bokbandsfotografier
Staffan Dahls manuskript
Staffan Dahls manuskript
CD-ROM-skivor: Codex Gigas
CD-ROM-skivor: Codex Gigas
August Strindberg: Kina och Japan
August Strindberg: Kina och Japan
Dokument undertecknade av Gustav III och Carl XIV Johan
Dokument undertecknade av Gustav III och Carl XIV Johan
Margareta Brundins samling
Margareta Brundins samling
Peter Beijer: Hyllningsadress
Peter Beijer: Hyllningsadress
August Strindberg: Kvitto på hemlån från KB
August Strindberg: Kvitto på hemlån från KB
Koreasamlingen
Koreasamlingen
Heinrich Böll:Tal
Heinrich Böll:Tal
Kungliga biblioteket i litteraturen
Kungliga biblioteket i litteraturen
Autografsamling
Autografsamling
Karin Smirnoffs samling
Karin Smirnoffs samling
Kvinnor i statens tjänst
Kvinnor i statens tjänst
Kungliga bibliotekets katalogregler
Kungliga bibliotekets katalogregler
Överlåtelsebrev mellan Stockholms stad och Harriet Bosse
Överlåtelsebrev mellan Stockholms stad och Harriet Bosse
Gustaf Hilmer Hillmén: Gallerie confidentiell eller olika sätt att fördärva tusch
Gustaf Hilmer Hillmén: Gallerie confidentiell eller olika sätt att fördärva tusch
L. B. Bagge: Katalogregler som följas vid Kongl. Biblioteket
L. B. Bagge: Katalogregler som följas vid Kongl. Biblioteket
Tillägg till noter till G.E. Klemmings bibliografier Sveriges krig respektive Sveriges förhållanden till främmande makter
Tillägg till noter till G.E. Klemmings bibliografier Sveriges krig respektive Sveriges förhållanden till främmande makter
Fritiof Nilsson Piraten: kopior av manuskript.
Fritiof Nilsson Piraten: kopior av manuskript.
L. B. Bagge och E. W Dahlgren: Katalogiseringsregler
L. B. Bagge och E. W Dahlgren: Katalogiseringsregler
Pappersprover: överdragspapper
Pappersprover: överdragspapper
Marita Wetterstrands KB-samling
Marita Wetterstrands KB-samling
Årsunda kyrkskola: uppgifter
Årsunda kyrkskola: uppgifter
Carl-Magnus Stenbock: katalogregler
Carl-Magnus Stenbock: katalogregler
Klemming, Gustaf Edvard: Översikt av samlingarnas disposition i Kungl. bibliotekets nya byggnad
Klemming, Gustaf Edvard: Översikt av samlingarnas disposition i Kungl. bibliotekets nya byggnad
Lars Olssons samling
Lars Olssons samling
Gustaf Adolf Vive Sparre: Katalogregler för Kungl. biblioteket
Gustaf Adolf Vive Sparre: Katalogregler för Kungl. biblioteket
Rickard Bergströms papper
Rickard Bergströms papper
Manuskript av Tore Håkansson
Manuskript av Tore Håkansson
Ritningar över Nelly Sachs lägenhet och rum
Ritningar över Nelly Sachs lägenhet och rum
Erik Wilhelm Dahlgren: Brev
Erik Wilhelm Dahlgren: Brev
Sven Rinmans papper
Sven Rinmans papper

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.