Visar 1 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

Dokument undertecknade av Gustav III och Carl XIV Johan

  • SE S-HS ACC1969/137
  • Arkiv
  • 1700 - 1800-tal

Överstefullmakt för Carl Axell[!] Ridderboll undertecknat av Gustav III. Samt beviljan om tjänstledighet för amanuensen vid Kungl. biblioteket Johan Erik Rydqvist undertecknad av Carl XIV Johan.


Kungliga biblioteket
Kontakta oss