Visar 1416 resultat

Arkivbeskrivning
Omslag
Förhandsgranska utskrift Visa:

2 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Brev till tidskriften Idun 1900-1913 samt odaterat

Adrian-Nilsson, Gösta (1884-1965) förf., konstnär 1 st., 1911
Agrell, Alfhild, f. Martin (1849-1928) förf:a 1 odat.
Ahnfelt, Astrid (1876- ) förf:a 1 st., 1909
Almqvist, Gertrud, g. Brogren (1875- ) förf:a 1 st., 1909
Berg, Henrik (1858-1936) med. dr, fil.dr, red., förf. 1 st., 1910
Bergh, Richard (1858-1919) konstnär 1 st., 1909
Bernardini-Sjöstedt, Léonie, fr. förf:a 1 st., 1911
Beskow, Elsa (1874-1953) konstnär:a, förf:a 1 st., 1909
Bülow, Waldemar (1864-1954) red. 1 st., 1913
Bååth-Holmberg, Cecilia (1857-1920) förf:a 1 st., 1907
Böving-Söderberg, Hilma (1881- ) förf:a 2 st., 1908 & u. å.
Böök, Fredrik (1883-1961) litt.-hist., kritiker, förf. 2st., 1911 & odat.
Didring, Ernst (1868-1931) förf., teaterkrit. 1 st., 1913
Eldh, Carl (1873-1954) skulptör, prof. 1 st., 1907
Erastow, Georg, förf. 2 st., 1908, 1910 (med
olika handstilar)
Grignard, Victor (1871-1935) fr. kemist, Nobelpriset 1912 1 st., 1912
Hagelstam, Wentzel (1863-1932) fi. förf. 1 st., 1911
Hedman, Pelle (1861-1933) tecknare 1 st., 1910
Heidenstam, Verner von (1859-1940) förf. 1 odat. visitkort
Hesselbom, Otto (1848-1913) landskapsmålare 1st., 1908
Hildebrand, Hans (1842-1913) museiman 1 st., 1910
Hillgren, Bror (1881-1955) konstnär, förf. 1 st., 1908 med
självbiografiska uppgifter
Holmberg, Teodor (1853-1935) folkhögskoleman 2 st., 1908
Holmgren, Ann Margret (1850-1940) skriftst:a, rösträttskämpe 1 tackkort 1911
Hägg (i England Haig), Axel Herman (1835-1921) konstnär 1 st., 1905
Jonason, Aron (1838-1914) förf. 1 visitkort 1913
Karadja, Mary (1868-1943) prinsessa, förf:a 1 st. u. å.
Kronberg, Julius (1850-1921) konstnär 1 st., 1908
Larsson, Hans (1862-1944) filosof 1 st., 1913
Laurin, Carl G. (1868-1940) fil. dr 1 st., 1909
Lengquist, Lago (1882- ) journalist 1 tackkort 1910
Lindberg, August (1846-1916) teaterchef 1 st., 1900
Lindgren, Hellen (1857-1904) litt.-krit. 1 st., 1903
Lundh, Wilhelm (1879-1953) förf. 1 st., 1908
Margueritte, Paul, fr. förf. 1 st., 1909
Möller, Artur (1883-1940) förf. 1 st., 1913
Negri, Ada (1870- ) it. förf:a 1 st., 1909
Nennes, Ester (1871- ) skolförest:a, förf:a, föreläsare 2 st., 1911
Nordin, Gustaf (”Kanotfararen”) 1 st., 1913
Norström, Vitalis (1856-1916) filosof 2 st., 1912-13
+ 2 manus till Carl Larssons 50-dag samt 1 manus om Ellen Key, odat.
Nyblom, Helena (1843-1926) förf:a 1 st., 1909
Ossiannilsson, Karl Gustav (1875-1970) förf. 1 st., 1911
Pauli, Georg (1855-1935) konstnär 1 st., 1910
Prydz, Alvilde (1848-1922) no. förf:a 2 st., 1909& odat.
Reuter, Jonatan (1859- ) fi. förf., lektor, prof. 1 st., 1900
Ruhe, Algot (1867-1944) tandl., förf. 1 st., 1911
Sabatier, Paul, fr. förf. 1 st., 1912
Sjödin, Birger (1887-1911) förf. 1 st., 1910
Sjöstedt, Erik (1866-1929) tidningsman 1 st., 1911
Steffen, Gustaf F. (1864-1929) sociolog, pol. 2 st.1912
+ 1 manus, 1909, om Ellen Key
Stiernstedt, Marika (1875-1954) förf:a 1 st., 1909
Strandman, Otto (1871-1960) bildhuggare 1 st., 1907
Svensén, Emil (1850-1921) skriftst. 1 st., 1911
Tenow, Elna, f. Ros (1862-1944) skriftst:a 1 st., 1907
Warming, Eugenius (1841-1924) da. botanist, prof. 1 st., 1909
Wrangel, Ewert (1863-1940) prof. 2 st., 1913

Övriga brev 1848-1950

Adler, Victor (1848-1910) arkitekt, skolman
brev till Conny Burman 1 st., 1889
Andersson, Oscar (1813-1866) skådesp., teaterled. 1 st., 1861
…brev till Eric Torsslow
Berg, Ruben G:son (1876-1948) fil.dr, skriftst.
brev till Dr Rothenburg 1 st., 1908
Beskow, Natanael (1865-1953) teolog, skriftst., pedagog
brev till ”Käre Vän” 1 st., 1907
Bildt, Carl (1850-1931) diplomat, förf.
brev till Svenska främlingsbyrån, Stockholm 1 st., 1893
Dahm, Oscar (1812-1883) läroboksförf., rektor
brev till Konungens befallningshafvande + lagmannen Runeberg 2 st., 1855 (om koleran)
o. 1861 + 1 foto)
Darin, Theodor (1812- ) läkare
brev till Hrr Tomson et Wallin 1 st., 1862
Essen, G. (Helsingborg)
brev till ”Högvälborne Herr Grefve” 1 st., 1848
Fridegård, Jan (1897-1968) förf.
brev till bokh. Hed, Äppelviken 1 st., 1950
Lidman, Sven (1882-1960) förf.
brev till ”Käre broder i Kristus” 1 st., 1921
Lindblad, Adolf Fredrik (1801-1878) kompositör 1 meddelande 1853
Ljunggren, Gustaf (1823-1905) litt.-hist., prof.
brev till ”Herr Justitie Råd Kommendör m. m.” 1 st., 1868
Nyström, Alfred (1844-1897) skulptör
brev till Skånes banks afdelningskontor, Stockholm 1 st., 1887
Sköldebrand (Skjöldebrand), Knut (1807-1874) landshövding
brev till Kongl. Sundhets Collegium 1 st., 1857
rapport ang. koleran
Snoilsky, Carl (1841-1903) skald 1 namnteckning
Sparre, G. A.
brev till Kongl. sekr. N. Becker 1 st. u. å.
Stålberg, Wilhelmina (1803-1872) förf:a
brev till Magister Feilitzen 1 st., 1865
Wiemer, Anders (1819- ) lektor, fil. dr
brev till Hrr Samson et Wallin 2 st., 1862
Ödman, Nils Petrus (Pelle) (1838-1911) skolman, förf. 1 st., 1892
brev till Broder Burman

Tryck:

Fredrika Bremers spinnrock af Stanislas. Malmö 1866. (3 ex.)

Minnesblad från sekelfesten till Fredrika Bremers minne den 31.10.1901. Göteborg 1901.

Munch-Petersen, Valfrid Palmgren, Fredrika Bremer i Amerika. Särtryck ur Biblis 1958.

Fredrika Bremers reskarta över Egypten och Palestina.

Tryckt bönbok enl. påskrift given till Amanda Måhrbeck av F. B.

Fotografier

A. Lärare vid Kungsholmens Realskola:" (amatörfotografier, ca 7 x 4,5 cm): Kylén, Tage Bergh, Eimir Björkström, Sjöborg och Hannerz, kollegierummet i Kungsholmens Realskola.

B. Fotografier av lärare, professorer m.fl. i visitkortsformat. (1 kuvert, C5).

Tryck

Hyllningsadress till Ruben G:son Berg (1876-1948), fil.dr., litteraturhistoriker. 11 maj 1926

Andras manuskript

Anteckningar av Ludvig Anselm Nordström (1882-1942), författare
Recensionskoncept av Ernst Ludvig Norlind (1904-1945), författare

Brev till Leo Holmgren

Brev till Holmgren, Leo (son till Holmgren, Vilhelm och Jeanne)
Behé-Cadun 1 st., odat.
Christenssen, Carl Chr. skulptör 1 st., 1943
Lépius, Victor dr. 1 st., 1957
Rask, Greta 1 st., 1975
H. Elna 2 st., 1952-1962
John 1 st., odat.

Tryck, pressklipp

"Från konstutst. i Sthlm" 1894
"En dålig förlorare", om striden mellan Isaac Grünewald och Sven Erixson 1904
Om ett av Vilhelm Holmgrens verk
Om Vilhelm Holmgrens lärare Ferdinand Humbert
Konst i Rom
Recension av Holmgrens utställning, Salong Joël, Stockholm 1912
Kastellholms resa till Ryssland
Dödsannonser med bilagor
Klippbok
Leo Holmgrens geografiska atlas
Diverse 1904 -- 1927, odaterat

Brev till Maria Carolina Löwstädt.

Chadwick, Louise, systerdotter 1 st., 1921
Kanadja, Mary, (oident.) 1 st., 1910
Löwstädt-Chadwick, Emma Hilma Amalia, syster 1 st., 1887
Löwstädt, Eva Mathilda (g. Åström), syster, 1 st., 1916
Wirzén C.D af, (oident.) 1 st., odat.
Selma, (oident.) 1 st., odat
Okänd, (oident.) 1 st., odat.

Diverse

Foto av Ida Bäckmann 1934
Pressklipp om Ida Bäckmann 1934 -- 1935

Diverse

Förlagsavtal mellan Albert Bonniers Förlag AB och Salomon Kraft 1963
Kontrakt mellan Vetenskapssocieteten i Lund och Salomon Kraft 1961
Betygsunderlag skrivet av Salomon Kraft 1933
Redogörelse för förhandlingarna vid möte för bildande av municipalsamhälle 1923
Resultat 1 till 100 av 1416

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.