Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 1414 resultat

Arkivbeskrivning
Omslag
Förhandsgranska utskrift Visa:

2 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Brev till tidskriften Idun 1900-1913 samt odaterat

Adrian-Nilsson, Gösta (1884-1965) förf., konstnär 1 st., 1911
Agrell, Alfhild, f. Martin (1849-1928) förf:a 1 odat.
Ahnfelt, Astrid (1876- ) förf:a 1 st., 1909
Almqvist, Gertrud, g. Brogren (1875- ) förf:a 1 st., 1909
Berg, Henrik (1858-1936) med. dr, fil.dr, red., förf. 1 st., 1910
Bergh, Richard (1858-1919) konstnär 1 st., 1909
Bernardini-Sjöstedt, Léonie, fr. förf:a 1 st., 1911
Beskow, Elsa (1874-1953) konstnär:a, förf:a 1 st., 1909
Bülow, Waldemar (1864-1954) red. 1 st., 1913
Bååth-Holmberg, Cecilia (1857-1920) förf:a 1 st., 1907
Böving-Söderberg, Hilma (1881- ) förf:a 2 st., 1908 & u. å.
Böök, Fredrik (1883-1961) litt.-hist., kritiker, förf. 2st., 1911 & odat.
Didring, Ernst (1868-1931) förf., teaterkrit. 1 st., 1913
Eldh, Carl (1873-1954) skulptör, prof. 1 st., 1907
Erastow, Georg, förf. 2 st., 1908, 1910 (med
olika handstilar)
Grignard, Victor (1871-1935) fr. kemist, Nobelpriset 1912 1 st., 1912
Hagelstam, Wentzel (1863-1932) fi. förf. 1 st., 1911
Hedman, Pelle (1861-1933) tecknare 1 st., 1910
Heidenstam, Verner von (1859-1940) förf. 1 odat. visitkort
Hesselbom, Otto (1848-1913) landskapsmålare 1st., 1908
Hildebrand, Hans (1842-1913) museiman 1 st., 1910
Hillgren, Bror (1881-1955) konstnär, förf. 1 st., 1908 med
självbiografiska uppgifter
Holmberg, Teodor (1853-1935) folkhögskoleman 2 st., 1908
Holmgren, Ann Margret (1850-1940) skriftst:a, rösträttskämpe 1 tackkort 1911
Hägg (i England Haig), Axel Herman (1835-1921) konstnär 1 st., 1905
Jonason, Aron (1838-1914) förf. 1 visitkort 1913
Karadja, Mary (1868-1943) prinsessa, förf:a 1 st. u. å.
Kronberg, Julius (1850-1921) konstnär 1 st., 1908
Larsson, Hans (1862-1944) filosof 1 st., 1913
Laurin, Carl G. (1868-1940) fil. dr 1 st., 1909
Lengquist, Lago (1882- ) journalist 1 tackkort 1910
Lindberg, August (1846-1916) teaterchef 1 st., 1900
Lindgren, Hellen (1857-1904) litt.-krit. 1 st., 1903
Lundh, Wilhelm (1879-1953) förf. 1 st., 1908
Margueritte, Paul, fr. förf. 1 st., 1909
Möller, Artur (1883-1940) förf. 1 st., 1913
Negri, Ada (1870- ) it. förf:a 1 st., 1909
Nennes, Ester (1871- ) skolförest:a, förf:a, föreläsare 2 st., 1911
Nordin, Gustaf (”Kanotfararen”) 1 st., 1913
Norström, Vitalis (1856-1916) filosof 2 st., 1912-13
+ 2 manus till Carl Larssons 50-dag samt 1 manus om Ellen Key, odat.
Nyblom, Helena (1843-1926) förf:a 1 st., 1909
Ossiannilsson, Karl Gustav (1875-1970) förf. 1 st., 1911
Pauli, Georg (1855-1935) konstnär 1 st., 1910
Prydz, Alvilde (1848-1922) no. förf:a 2 st., 1909& odat.
Reuter, Jonatan (1859- ) fi. förf., lektor, prof. 1 st., 1900
Ruhe, Algot (1867-1944) tandl., förf. 1 st., 1911
Sabatier, Paul, fr. förf. 1 st., 1912
Sjödin, Birger (1887-1911) förf. 1 st., 1910
Sjöstedt, Erik (1866-1929) tidningsman 1 st., 1911
Steffen, Gustaf F. (1864-1929) sociolog, pol. 2 st.1912
+ 1 manus, 1909, om Ellen Key
Stiernstedt, Marika (1875-1954) förf:a 1 st., 1909
Strandman, Otto (1871-1960) bildhuggare 1 st., 1907
Svensén, Emil (1850-1921) skriftst. 1 st., 1911
Tenow, Elna, f. Ros (1862-1944) skriftst:a 1 st., 1907
Warming, Eugenius (1841-1924) da. botanist, prof. 1 st., 1909
Wrangel, Ewert (1863-1940) prof. 2 st., 1913

Korrespondens

-Korrespondens med förlag och författare, Sverige.
1979-1983

-Korrespondens m.m., Rabén och Sjögren bokförlag AB.
1966-1992
Brev, 14 st.
1966-1991

Förlagsavtal. Dessutom information och tryckerisedel rörande "Utrest".
1966-1984

Royaltyredovisningar, 8 st.
1981-1992

-Korrespondens m.m., "Sista dikter", samt "Tjänsteresan".
1989-1992

Carl Rudolf Löwstädt.

Verser (oident. förf.). Odat. 4 st. 
Gratulationer på 80-årsdagen 1900, 4 st. 
Gesällbrev 1820, 1846; 2 st. 
Respass, hotellräkning 1876--1891, 3 st. 
Tidningsklipp rörande C. R. Löwstädts död samt tryckta kort, tillkännagivande om dödsfall 1905; 6 st. 
C. R. Löwstädts anteckningar, hårlock m.m.
Pressklipp 1885--1903 samt odat. 24 st. 

Brev till Fritz Sjöström

Avsändare: Almqvist, Bertil Mottagare: Sjöström, Fritz (1923-1996), konstnär, tonsättare, författare

Avsändare: Bergström, Solveig Mottagare: Sjöström, Fritz (1923-1996), konstnär, tonsättare, författare

Avsändare: Bonsdorff, Bengt von Mottagare: Sjöström, Fritz (1923-1996), konstnär, tonsättare, författare

Avsändare: Borenius, Lars Mottagare: Sjöström, Fritz (1923-1996), konstnär, tonsättare, författare

Avsändare: Bäck, Sven Erik Mottagare: Sjöström, Fritz (1923-1996), konstnär, tonsättare, författare

Avsändare: Christensen, Grete Mottagare: Sjöström, Fritz (1923-1996), konstnär, tonsättare, författare

Avsändare: Dahlèn, Ingmari och Olle Mottagare: Sjöström, Fritz (1923-1996), konstnär, tonsättare, författare

Avsändare: Grate, Eric, 1896-1983 Mottagare: Sjöström, Fritz (1923-1996), konstnär, tonsättare, författare

Avsändare: Grate, Pontus, 1922- Mottagare: Sjöström, Fritz (1923-1996), konstnär, tonsättare, författare

Avsändare: Hallerdt, Björn och Masse Mottagare: Sjöström, Fritz (1923-1996), konstnär, tonsättare, författare

Avsändare: Hallingberg, Gunnar Mottagare: Sjöström, Fritz (1923-1996), konstnär, tonsättare, författare

Avsändare: Lagerbielke, Gunilla Avsändare: Jansson, Björn Mottagare: Sjöström, Fritz (1923-1996), konstnär, tonsättare, författare

Avsändare: Lagerkvist, Bengt Mottagare: Sjöström, Fritz (1923-1996), konstnär, tonsättare, författare

Avsändare: Liffner, Axel, 1919-1994 Mottagare: Sjöström, Fritz (1923-1996), konstnär, tonsättare, författare

Avsändare: Lindström, Harry Mottagare: Sjöström, Fritz (1923-1996), konstnär, tonsättare, författare

Avsändare: Madsén, Lars, radioman Mottagare: Sjöström, Fritz (1923-1996), konstnär, tonsättare, författare

Avsändare: Malmberg, Charlie Mottagare: Sjöström, Fritz (1923-1996), konstnär, tonsättare, författare

Avsändare: Olrog, Ulf Peder, 1919-1972 Mottagare: Sjöström, Fritz (1923-1996), konstnär, tonsättare, författare

Avsändare: Pagès, Gunilla Mottagare: Sjöström, Fritz (1923-1996), konstnär, tonsättare, författare

Avsändare: Riedel, Gudrun Mottagare: Sjöström, Fritz (1923-1996), konstnär, tonsättare, författare

Avsändare: Sundblad, Bo Avsändare: Oredsson, Hans Birger Mottagare: Sjöström, Fritz (1923-1996), konstnär, tonsättare, författare

Avsändare: Sjöström, barn Mottagare: Sjöström, Fritz (1923-1996), konstnär, tonsättare, författare

Avsändare: Thorsén, Ingemar Mottagare: Sjöström, Fritz (1923-1996), konstnär, tonsättare, författare

Avsändare: Thunberg, Ann-Marie Mottagare: Sjöström, Fritz (1923-1996), konstnär, tonsättare, författare

Avsändare: Östlund, Kenneth Mottagare: Sjöström, Fritz (1923-1996), konstnär, tonsättare, författare

Avsändare: Oidentifierade Mottagare: Sjöström, Fritz (1923-1996), konstnär, tonsättare, författare

Romarblod

Egenhändigt manuskript med bläck.
(Med anvisningar i blyerts beträffande illustrationer)

Brev till och från Ruth Andersson

  • SE S-HS Acc2005/72:1
  • Omslag
  • 1938 - 1947
  • Del avBrevsamling

Brev till Ruth Andersson från Hugo Lantz, 10 st., 1938-1939 samt från oidentifierad Ulla, 1 st., 1940.
Brev till Ruth och Hugo Lantz, 2 st., 1947samt till Hugo Lantz från Ruth Andersson, 1 st., 1937.

Brev till Rolf och Zina Sohlman från olika brevskrivare

2011/16:1:1-3
Brev från släktingarna Artur, Stig resp. Severay Bendixson
1918-1953
3 omsl.

2011/16:1:4
Brev till Zina Sohlman från Violet Broms, f. Warburg
1931-1952
1 omsl.
Anm. Inkl. 1 brev från Zina S. till Violet B.

2011/16:1:5-8
Övriga brev till Rolf resp. Zina Sohlman från olika brevskrivare (inkl. oidentifierade)
1933-1968
4 omsl.

Carl Rudolf Löwstädt.

Handlingar rörande C. R. Löwstädts verksamhet 1879--1881, 3 st. 
Brodern Georg Sigismund Löwstädts dödförklaring 1859, 1 st. 
Testamenten samt bouppteckning med bilagor 1854--1906, 13 st. 

Brev till Carl Rudolf Löwstädt.

Chadwick, Carl (-1916), dotterson 1 st., odat.
Götrek, Charlotte. (oident.) 1 st., 1853
Hedström, Elisabeth Maria, (oident.) 2 st., 1865 (1 odat)
Löwstädt-Chadwick, Emma Hilda Amalia, dotter 26 st., 1882-1903 (19 odat)
Löwstädt, Eva Mathilda (g. Åström), dotter 2 st., 1903
Löwstädt, Hilma, dotterdotter 1 st., 1903
Löwstädt, John, son 8 st., 1882-1887
Sundvall, Carl Anders, svåger 5 st., 1867-1868 (1 odat.)
Trägårdh, Sv, (oident.) 1 st., 1868

Anders Nordström

Intyg beträffande Anders Nordströms köp av gravplats, Sundsvalls församlings Kyrkoråd 13 maj 1855
Utdrag ur förmynderskapsprotokollet Rådstufvurätten i Sundsvall 1 juni 1855

Brev, Leif Björks kopiering av brevväxling mellan Adolf och Eva Björk m.m.

BREV TILL BJÖRK, ADOLF (1885-1919)
Från
Björk, Eva (1882-1981) f. Jancke

Diverse personer

BREV TILL BJÖRK, EVA (1882-1981) F. JANCKE
Från
Björk, Adolf (1885-1919)

Diverse personer

BREV MELLAN ANDRA/
BETRÄFFANDE EMMANUEL FRANZÉN/
PRIVAT SKRIVELSE TILL MEDICINALRÅDET R. STENBECK, 15/9 1915 (UTKAST)

BREV FRÅN LINDBERG, STIG (1916-1982), illustratör, keramiker, formgivare
Till

Björk, Eva
3 st., 1978 & odat. (2)

Björk, Leif
2 st., 1972 & odat. (2)
(Även riktat till LB:s hustru Siv)

Vykort

14 vykort (1900?) från Hjalmar och Ester Hjorts resa i Schweiz: Chillon, Eiger, Mönch och Jungfrau, Genève, [Montreuxtrakten], Rosenlaui, S:t Gingolph och Vevey. Dessutom 2 tecknade brevkort. (1 kuvert, C6).

Brev till Jeanne Holmgren

Andon, Antoinette 1 st., 1923
Arnell, Josette 8 st., 1927-1941 (3 odat.)
Bergenstråhle, Nana 10 st., 1919-1921 (5 odat.)
Bernard, Berthe 2 st., 1926-1927
Björkman, Ernestine (Estine) (f. Ver Haage) 1 st., odat.
Blondeau, L 1 st., 1927
Boudt, Francoise 1 st., odat.
Brion, Gaby 24 st., 1927-1957 (6 odat.)
Carbonél, Angele 5 st., 1928-1943 (1 odat.)
Carlstén, Nils 1 st., 1947
Carlsund, G 3 st., 1927-1929 (1 odat.)
Catzeflis, M 1 st., odat.
Cervin, Gertrud 4 st., 1915-1920 (1 odat.)
Chauvin-Collin, Jeanne 2 st., 1926-1927
Chauvin-Collin, Mireille 3 st., 1927-1929
Chauvin-Collin, Robert 6 st., 1927-1929 (4 odat.)
Chauvin-Collin, Th. 1 st., 1927
Dejay, Marie Adele 1 st., 1939
Delcourt, E 1 st., odat.
d´Este, È 2 st., 1912
Dyrssen, Anna 2 st., 1948 (1 odat.)
Ferrand, Claudius 7 st., 1903-1915 (1 odat.)
Goddard, Julienne 1 odat.
Golowanjuk, Jura 4 st., 1948-1957 (2 odat.)
Gondret, J. överste 1 st., odat.
Gousset, J 1 st., 1931
Holmgren, Leo skulptör, medaljgravör 35 st., 1911-1914 (9 odat.)
49 st., 1922-1960 (7 odat.)
Isler-Göransson, Gabby 1 st., 1935
Julin, Magda (f.Mauroy) konståkerska 3 st., 1915-1957
Karling, Elleke 6 st., 1949-1955 (1 odat.)
Karnell, Henrik, dir. 1 st., odat.
Küller, Albin 1 st., 1943
Lager, Olly 2 st., odat.
Lager, Selma 2 st., 1920 (1 odat.)
Larsson, Louise 2 st., 1928-1933
Lindman, Beatrice 1 st., 1943
Lundberg, Odile 1 st., 1928
Mattsson, Marguerite 4 st., 1926-1928 (1 odat.)
Numers von, Cecile 4 st., 1951-1953 (2 odat.)
Pacon, L 1 st., 1937
Rollet, L 3 st., 1908
Rosander, Nils 1 st., 1943
Rosén, Anita 1 st., 1957
Rouiller, J 1 st., 1935
Schneidler, M 1 st., 1943
Stenquist, Cassie 6 st., 1928-1935 (3 odat.)
T - Å + oident.
Talpomba, Jean 1 st., 1919
Tamm, Gull 1 st., odat.
Thorén, Anna 3 st., 1927-1943
Åhlén, Ragnar 1 st., 1949
Anna 1 st., 1922
Blanche 2 st., odat.
Elna 3 st., 1948-1953
Elsa 1 st., 1954
Genevieve 3 st., 1947 (2 odat.)
Jacqueline 2 st., 1957 (1 odat.)
Jean 1 st., 1956
Karin 1 st., 1943
Lili 1 st., odat.
Lisa, Alfred, Olle, Stina 1 st., 1915
Magda och Per 1 st., 1920
Marguerite 1 st., 1953
Müller 1 st., 1955
Ninette, Lisa 1 st., 1920
Pauline 1 st., odat.
Signe 1 st., odat.
Svea 4 st., 1946-1950
Sven 1 st., odat.
Ulla 4 st., 1951-1954
Oident. 37 st., 1893-1957 (14 odat.)
Ej sign. 12 st., 1914-1954 (7 odat.)
Resultat 1 till 100 av 1414

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.