Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 1342 resultat

Arkivbeskrivning
Omslag
Förhandsgranska utskrift Visa:

2 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Fotografier

A. Lärare vid Kungsholmens Realskola:" (amatörfotografier, ca 7 x 4,5 cm): Kylén, Tage Bergh, Eimir Björkström, Sjöborg och Hannerz, kollegierummet i Kungsholmens Realskola.

B. Fotografier av lärare, professorer m.fl. i visitkortsformat. (1 kuvert, C5).

Brev till Maria Carolina Löwstädt.

Chadwick, Louise, systerdotter 1 st., 1921
Kanadja, Mary, (oident.) 1 st., 1910
Löwstädt-Chadwick, Emma Hilma Amalia, syster 1 st., 1887
Löwstädt, Eva Mathilda (g. Åström), syster, 1 st., 1916
Wirzén C.D af, (oident.) 1 st., odat.
Selma, (oident.) 1 st., odat
Okänd, (oident.) 1 st., odat.

Anteckningsböcker och anteckningar

Föreläsningar vid Brunnsviks folkhögskola, from 19/10. 1908 Anteckningsbok med bilagor.
Föreläsningar vid Brunnsviks folkhögskola, 5/1-19/2. 1909 Anteckningsbok med bilagor.
Föreläsningar vid Brunnsviks folkhögskola, from 19/2. 1909 Anteckningsbok med bilagor.
Uppsatser i olika ämnen. Tidig ungdom. Anteckningsbok.
Angående Gjöres släkt och uppväxt. 1934, 1962 och odat.
Angående Axel Ax:son Johnson. 1947
Angående Klas Böök, Torsten Eriksson och ASEA. 1947
Angående Winston Churchill. 1955
Angående August Strindbergs verk.
Angående Per Albin Hansson och Tage Erlander.
Angående studieverksamheten inom Nykterhets-Orden Verdandi.

Minnesböcker

5 st., innehåller tidningsurklipp, enstaka brev till Gjöres, minnesbilder av personer och platser
ur Gjöres liv.

Handlingar rörande Föreningen Norden, Nordens institut och Biskops-Arnö

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet i föreningen Nordens centralstyrelse 1950
P.M. rörande kostnader för utbyggnad av folkhögskolan på Biskops-Arnö 1957
P.M. rörande kursverksamheten vid Föreningen Nordens institut 1957
Balans- och vinst- och förlusträkningar för Stiftelsen Nordens institut 1960-1961
Protokoll förda vid sammanträden med styrelsen för Stiftelsen för Föreningen Nordens institut 1960-1961
Styrelseberättelse från stiftelsen för Föreningen Nordens institut 1960
Kallelse till sammanträde av ledamöterna av styrelsen Stiftelsen för Föreningen Nordens institut 1961
Angående kursverksamheten under arbetsåret 1959-1960
Beräkning av totala kostnader för inventarier och utrustning till Biskops-Arnö
Lista över Nordens instituts styrelse

Diverse

Foto av Ida Bäckmann 1934
Pressklipp om Ida Bäckmann 1934 -- 1935

Brev till Leo Holmgren

Brev till Holmgren, Leo (son till Holmgren, Vilhelm och Jeanne)
Behé-Cadun 1 st., odat.
Christenssen, Carl Chr. skulptör 1 st., 1943
Lépius, Victor dr. 1 st., 1957
Rask, Greta 1 st., 1975
H. Elna 2 st., 1952-1962
John 1 st., odat.

Tryck, pressklipp

"Från konstutst. i Sthlm" 1894
"En dålig förlorare", om striden mellan Isaac Grünewald och Sven Erixson 1904
Om ett av Vilhelm Holmgrens verk
Om Vilhelm Holmgrens lärare Ferdinand Humbert
Konst i Rom
Recension av Holmgrens utställning, Salong Joël, Stockholm 1912
Kastellholms resa till Ryssland
Dödsannonser med bilagor
Klippbok
Leo Holmgrens geografiska atlas
Diverse 1904 -- 1927, odaterat

Brev till tidskriften Idun 1900-1913 samt odaterat

Adrian-Nilsson, Gösta (1884-1965) förf., konstnär 1 st., 1911
Agrell, Alfhild, f. Martin (1849-1928) förf:a 1 odat.
Ahnfelt, Astrid (1876- ) förf:a 1 st., 1909
Almqvist, Gertrud, g. Brogren (1875- ) förf:a 1 st., 1909
Berg, Henrik (1858-1936) med. dr, fil.dr, red., förf. 1 st., 1910
Bergh, Richard (1858-1919) konstnär 1 st., 1909
Bernardini-Sjöstedt, Léonie, fr. förf:a 1 st., 1911
Beskow, Elsa (1874-1953) konstnär:a, förf:a 1 st., 1909
Bülow, Waldemar (1864-1954) red. 1 st., 1913
Bååth-Holmberg, Cecilia (1857-1920) förf:a 1 st., 1907
Böving-Söderberg, Hilma (1881- ) förf:a 2 st., 1908 & u. å.
Böök, Fredrik (1883-1961) litt.-hist., kritiker, förf. 2st., 1911 & odat.
Didring, Ernst (1868-1931) förf., teaterkrit. 1 st., 1913
Eldh, Carl (1873-1954) skulptör, prof. 1 st., 1907
Erastow, Georg, förf. 2 st., 1908, 1910 (med
olika handstilar)
Grignard, Victor (1871-1935) fr. kemist, Nobelpriset 1912 1 st., 1912
Hagelstam, Wentzel (1863-1932) fi. förf. 1 st., 1911
Hedman, Pelle (1861-1933) tecknare 1 st., 1910
Heidenstam, Verner von (1859-1940) förf. 1 odat. visitkort
Hesselbom, Otto (1848-1913) landskapsmålare 1st., 1908
Hildebrand, Hans (1842-1913) museiman 1 st., 1910
Hillgren, Bror (1881-1955) konstnär, förf. 1 st., 1908 med
självbiografiska uppgifter
Holmberg, Teodor (1853-1935) folkhögskoleman 2 st., 1908
Holmgren, Ann Margret (1850-1940) skriftst:a, rösträttskämpe 1 tackkort 1911
Hägg (i England Haig), Axel Herman (1835-1921) konstnär 1 st., 1905
Jonason, Aron (1838-1914) förf. 1 visitkort 1913
Karadja, Mary (1868-1943) prinsessa, förf:a 1 st. u. å.
Kronberg, Julius (1850-1921) konstnär 1 st., 1908
Larsson, Hans (1862-1944) filosof 1 st., 1913
Laurin, Carl G. (1868-1940) fil. dr 1 st., 1909
Lengquist, Lago (1882- ) journalist 1 tackkort 1910
Lindberg, August (1846-1916) teaterchef 1 st., 1900
Lindgren, Hellen (1857-1904) litt.-krit. 1 st., 1903
Lundh, Wilhelm (1879-1953) förf. 1 st., 1908
Margueritte, Paul, fr. förf. 1 st., 1909
Möller, Artur (1883-1940) förf. 1 st., 1913
Negri, Ada (1870- ) it. förf:a 1 st., 1909
Nennes, Ester (1871- ) skolförest:a, förf:a, föreläsare 2 st., 1911
Nordin, Gustaf (”Kanotfararen”) 1 st., 1913
Norström, Vitalis (1856-1916) filosof 2 st., 1912-13
+ 2 manus till Carl Larssons 50-dag samt 1 manus om Ellen Key, odat.
Nyblom, Helena (1843-1926) förf:a 1 st., 1909
Ossiannilsson, Karl Gustav (1875-1970) förf. 1 st., 1911
Pauli, Georg (1855-1935) konstnär 1 st., 1910
Prydz, Alvilde (1848-1922) no. förf:a 2 st., 1909& odat.
Reuter, Jonatan (1859- ) fi. förf., lektor, prof. 1 st., 1900
Ruhe, Algot (1867-1944) tandl., förf. 1 st., 1911
Sabatier, Paul, fr. förf. 1 st., 1912
Sjödin, Birger (1887-1911) förf. 1 st., 1910
Sjöstedt, Erik (1866-1929) tidningsman 1 st., 1911
Steffen, Gustaf F. (1864-1929) sociolog, pol. 2 st.1912
+ 1 manus, 1909, om Ellen Key
Stiernstedt, Marika (1875-1954) förf:a 1 st., 1909
Strandman, Otto (1871-1960) bildhuggare 1 st., 1907
Svensén, Emil (1850-1921) skriftst. 1 st., 1911
Tenow, Elna, f. Ros (1862-1944) skriftst:a 1 st., 1907
Warming, Eugenius (1841-1924) da. botanist, prof. 1 st., 1909
Wrangel, Ewert (1863-1940) prof. 2 st., 1913

Övriga brev 1848-1950

Adler, Victor (1848-1910) arkitekt, skolman
brev till Conny Burman 1 st., 1889
Andersson, Oscar (1813-1866) skådesp., teaterled. 1 st., 1861
…brev till Eric Torsslow
Berg, Ruben G:son (1876-1948) fil.dr, skriftst.
brev till Dr Rothenburg 1 st., 1908
Beskow, Natanael (1865-1953) teolog, skriftst., pedagog
brev till ”Käre Vän” 1 st., 1907
Bildt, Carl (1850-1931) diplomat, förf.
brev till Svenska främlingsbyrån, Stockholm 1 st., 1893
Dahm, Oscar (1812-1883) läroboksförf., rektor
brev till Konungens befallningshafvande + lagmannen Runeberg 2 st., 1855 (om koleran)
o. 1861 + 1 foto)
Darin, Theodor (1812- ) läkare
brev till Hrr Tomson et Wallin 1 st., 1862
Essen, G. (Helsingborg)
brev till ”Högvälborne Herr Grefve” 1 st., 1848
Fridegård, Jan (1897-1968) förf.
brev till bokh. Hed, Äppelviken 1 st., 1950
Lidman, Sven (1882-1960) förf.
brev till ”Käre broder i Kristus” 1 st., 1921
Lindblad, Adolf Fredrik (1801-1878) kompositör 1 meddelande 1853
Ljunggren, Gustaf (1823-1905) litt.-hist., prof.
brev till ”Herr Justitie Råd Kommendör m. m.” 1 st., 1868
Nyström, Alfred (1844-1897) skulptör
brev till Skånes banks afdelningskontor, Stockholm 1 st., 1887
Sköldebrand (Skjöldebrand), Knut (1807-1874) landshövding
brev till Kongl. Sundhets Collegium 1 st., 1857
rapport ang. koleran
Snoilsky, Carl (1841-1903) skald 1 namnteckning
Sparre, G. A.
brev till Kongl. sekr. N. Becker 1 st. u. å.
Stålberg, Wilhelmina (1803-1872) förf:a
brev till Magister Feilitzen 1 st., 1865
Wiemer, Anders (1819- ) lektor, fil. dr
brev till Hrr Samson et Wallin 2 st., 1862
Ödman, Nils Petrus (Pelle) (1838-1911) skolman, förf. 1 st., 1892
brev till Broder Burman

Manuskript av Helge Hagerman

Hagerman, Helge: "Skärgårdsvår. Bilder från Blidö".
"En roslagsgård i april" (kortfilm av Helge Hagerman).
Hagerman, Helge: "Genom gluggen". Tävlingsbidrag nr 349 till Cabaret, 2 ex: scenanvisningar m.m. Brev till H Hagerman från Palle Brunius, Radiotjänst 1946, se L218:8:1
Hagerman, Helge (?): "Vägskälet".
Evreinoff: "Lyckans komedi". Översättning av Helge och Susanne Hagerman; Roller.
Evreinoff: "La Comédie du bonheur, Paris 1928" (La petite illustration, jan 1928). Med anteckningar av Helge Hagerman.

Manuskript av andra personer

Adolphson, Olle: Originalen från stan tillägnad Skärgårdsstiftelsen, (kopior). Utö 11 juni 1979.
Moberg, Ulla: (Sammanfattning av olika författares uppfattning om fundamentala begrepp inom sångpedagogiken) 1966

Biographica m.m.

Fyra st introduktionsbrev (bl.a. undertecknade av Alf Sjöberg och Carl-Axel Branner) 1936-1938
Instruktion för bärarna vid Gösta Ekmans jordfästning 18 januari 1938. Pressklipp DN 1955: Bildkavalkaden, Gösta Ekmans jordfästning.
Avtal med direktör Harry Bergvall 16/1 1940
Kontrakt angående medverkan i teaterpjäsen "Det sker saker...", mellan Radiotjänst (undertecknat av Hjalmar Gullberg) och Helge Hagerman 2/9 1942
Sällskapet Idun, Helge Hagerman vald till medlem 5/12 1942
Handlingar rörande uppskov från militärtjänst. Juni-sept 1943.
Konstnärsklubben, inbjudan, föredrag av Helge Hagerman 1945
Long Leg Club: telegram (1945), pressklipp (1952-1954).
Hagermanproduktion: registreringsbevis (1953). Hag Film AB: registreringsbevis m.m. (1958-1962).
Ansökningshandling (rörande befattning vid Sveriges Radio) 1962
PM angående Helge Hagermans filmproduktion (1971). Helge Hagerman, Filmer (odaterat).
Stockholms kommuns konstnärsstipendier 1971, lista på stipendiater. Meritstipendium till Helge Hagerman.
Stiftelsen Höstsol: Gratifikation för konstnärlig gärning ur Anna-Lisa och Gösta Cederlunds Minne. Inbjudningar och bordsplaceringar (1989-1991). Brev från H Hagerman till Stiftelsen Höstsol se L218:8:2.
Rundskrivelse: Till alla som deltagit i insamlingen av "Teaterminnen" 1990, från Teaterförbundet / Tjänstemannarörelsens arkiv och museum / Nordiska museet. (3:e pris till Helge Hagerman i tävlingen om bästa bidrag).
Föreningen för filmregissörer (FFF) inom Svenska Teaterförbundet, medlemsförteckning 1971

Fotografier 1941-1942: scenbilder, rollporträtt mm

Grevenius, Herbert: "Förtrogeliga band". Ingrid Johansson, Karl Erik Flens 1941
Grevenius, Herbert: "Tåg 56". Erland Colliander, Helge Hagerman, Stina Ståhle, Ivar Wahlgren 1941
Moberg, Vilhelm: "Femtioårsdagen". David Eriksson, Hugo Tranberg 1941
Moberg, Vilhelm: "Marknadsafton". Helge Hagerman, Ivar Wahlgren, Stina Ståhle 1941
Oljelund, Ivar: "Luther i Wartburg". Gunnar Sjöberg 1941
Sjöberg, Gösta: "Förmiddagsvisit". Helge Hagerman, Susanne Lindström 1941
Moberg, Vilhelm: "Marknadsafton". Stina Ståhle, Helge Hagerman 1942
Moberg, Vilhelm: "Änkeman Jarl". Helge Hagerman, Stina Ståhle, Karl Erik Flens, Rune Stylander, Bo Lindström, Ingrid Luterkort 1942

Program, pressklipp, fotografier m.m. 1941-1942

Grevenius, Herbert: "Tåg 56". Gauffin, Axel: "Batavernas sammansvärjning". 1941
Sandström, Carl Ivar: "Ringen slutes". 1941
Boye, Karin: "Hon som bär templet". Oljelund, Ivan: "Luther i Wartburg". 1941
Sjöberg, Gösta: "Förmiddagsvisit". Grevenius, Herbert: "Förtrogeliga band". Moberg, Vilhelm: "Femtioårsdagen". 1941
Grevenius, Herbert: "Tåg 56". Moberg, Vilhelm: "Marknadsafton". 1941
Värnlund, Rudolf: "Modern och stjärnan". 1941
Grevenius, Herbert: "Sonja". 1941
Övriga pressklipp. 1941
Moberg, Vilhelm: "Änkeman Jarl". 1941
Samarbetet med Riksteatern. 1941-1942
Fotografier: ensemblen i snöväder. 1942
Fotografi: "Autentisk bild från Packvagnens (?) jungfrufärd och ändalykt", skickat som vykort från Kerstin Berger-Olsson till Helge Hagerman 1946

Kungl. Dramatiska Teatern 1937-1938 och 1965-1968

Egner, Thorbjörn: "Klas Klättermus". Fotografi: Maja Hagerman.
Rollporträtt av Helge Hagerman: Bamsefar i "Klas Klättermus", Domprosten i "Markurells i Wadköping", Hoffmann i "Rannsakningen", Walenty i "Yvonne, prinsessa av Bourgogne".
Turnéer; Woulijoki, Hella: "Kvinnorna på Niskavouri" (1937), pressklipp. Rolland, Romain: "Spelet om kärleken och döden", program, pressklipp.
Eliot, T.S.: "Mordet i katedralen". Pressklipp 1939.
Pressklipp 1966
Program 1965-1968

Komediteatern 1930-tal, pressklipp

Hostrup, Jens Christian: "Äventyr på fotvandringen" 1934
Chaine, Pierre: "Timmen H" 1937
Thomas, Brandon: "Charleys tant", skolteater 1937
Cody, William F: "Buffalo Bill", skolteater. Odaterat.
Davis, Owen: "Robin Hood", skolteater. Även program, 1938

Konserthuset 1931

Lehár, Franz: "Leendets land". Två fotografier: Helge Hagerman i kören, scenfoto (skotsk balett) 1931

Skansen 1936

Topelius, Zacharias: "Regina von Emmeritz".
Fotografi: Birgit Kronström, Helge Hagerman 1936

Stockholms stadsteater 1972

Brecht, Bertolt: "Den goda människan i Sezuan".
Program, fotografier: bilder från föreställningen bl.a. Lena Granhagen, Leif Liljeroth, Manne Grünberger, Per Myrberg, Helge Hagerman, sminkning till föreställningen, 1971-1972

Sällskapet Iduns teaterscen 1944

Grevenius, Herbert: "Tåg 56". Föreställning på Iduns teaterscen
Brev (kopia) från Helge Hagerman till Sällskapet Idun, Nils Forssell, angående utgifter för föreställningen 1944
Kvitton m.m. angående rekvisita och löner
Brev från Nils Forssell, Sällskapet Idun, till Helge Hagerman 1944. Se L218:8:1

Parkteatern spridda år

Pressklipp 1977-1987
Föreställningar: program, fotografier, pressklipp m.m. 1940-tal - 1980-tal
Brev till H Hagerman från Stockholms Parkteater (Marianne Högmark och Lars Göran Carlson) 1992. Se L218:8:1

Filmer, 1930-tal - 1956

Svensk Filmindustri 1930-tal. Foto Helge Hagerman (som stafettlöpare), Gösta Holmér, Riksidrottsförbundet
"Pettersson o Bendel". Fotografier: Helge Hagerman, Adolf Jahr, Isa Quensel 1933
"Flickor på fabrik". Fotografier: Helge Hagerman, Karin Ekelund 1935
"Raggen - det är jag". Fotografier: Helge Hagerman, Solveig Hedengren, Isa Quensel 1936
"Johan Ulfstjerna". Fotografier: bl.a. Helge Hagerman, Georg Fant, Björn Berglund, Ernst Eklund 1936
"Kvartetten som sprängdes". Program, fotografier: Carl Barcklind, Åke Engfelt, Gösta Gustafsson, Helge Hagerman, Gideon Wahlberg 1936
"Sol över Sverige". Fotografier: Hugo Björne, Greta Ericsson, Nils Ericsson, Helge Hagerman, Inga-Bodil Vetterlund 1938
Lista över företag, institutioner m.m. för vilka Helge Hagerman producerat informations- och reklamfilmer mm
"Barnen från Frostmofjället", S Bauman-Produktion. Helge Hagerman som Oskar Niva. Pressklipp 1945
AB Svensk Filmindustri. Fotografi: "Villan på Lidingö hade försetts med ström för filmning och användes emellanåt för inspeln. 1946-55"
AB Svensk Filmindustri. "Ett med banken", Stockholms enskilda bank. Regi Helge Hagerman. Manuskript 1946
Anm. Brev till Helge Hagerman från Svensk Filmindustri, Christian Tenow se L218:8:1
AB Svensk Filmindustri. Skolfilm om Stockholms läns landsting. Pressklipp 1946
Anm. Brev till Helge Hagerman från Sven Nyberg se L218:8:1
AB Svensk Filmindustri. Industribrandskydd; brandrisker i hemmen. Inbjudningskort, pressklipp, fotografier: Helge Hagerman, Susanne Hagerman, Folke Hamrin 1946-1947
AB Svensk Filmindustri. "Ny tid över tegarna". Film om jordbrukets mekanisering beställd av Jordbruksnämnden. Program, inbjudningar, pressklipp, fotografier 1948. Tio st brev till Helge Hagerman från konsulent Göran Knutsson, 1948-1952, se L218:8:1
AB Svensk Filmindustri. Barnfilmstävling arrangerad av SF och Målsmännens riksförbund. Pressklipp 1948-1949
AB Svensk Filmindustri. Beställningsfilm för Åhlén o Holm AB 1949
Anm. Se L218:8:1 Svensk Filmindustri, brev till Helge Hagerman från Christian Tenow och Åhlén o Holm
AB Svensk filmindustri. Stora Kopparbergs bergslags AB. Besök för filminspelning, Falu gruva. Fotografi: bl.a. Alvar Silow, K-G Hildebrand, Helge Hagerman. Odaterat
AB Svensk Filmindustri. Filmer 1949-1950: "Törst", "Bara en mor", "Sånt händer inte här", "Kvartetten som sprängdes", "Biffen och Bananen". Pressklipp, fotografier: bl.a. Helge Hagerman, Åke Grönberg, Åke Söderblom. Brev till Helge Hagerman från Signe Hasso se L 218:8:1
AB Svensk filmindustri. Husmorsfilmer. Pressklipp, fotografier 1951-1955
Dokumentärfilm om svensk lanthandel, producerad av SSLF: "Hos Åbergs". Pressklipp 1954
Film om porslin och keramik producerad av AB Rörstrand och SSLF: "Porslinet, kunden och vi". Pressklipp, fotografi: fil.lic. Bo Gunnar Lindgren (konstnärlig rådgivare) 1956

Filmer för TV

"Skärgårdsvår". Manus, produktion, regi och foto: Helge Hagerman. Pressklipp. Fotografier: Helge Hagerman, Tor Hagerman, skeppare Sven Andersson, Blidö, Norrpada, Rödlöga, Rödlöga-Storskär, Svartlöga-Rödlöga. 1962
"I tidernas morgon". En film av Gösta Kriland, Edward Lindahl, Alf Henrikson, Bengt Hambraeus och Helge Hagerman. Pressklipp, fotografier: Gösta Kriland, Edward Lindahl. 1964. Se även L218:8:1, brev till H Hagerman från Edward Lindahl
Siwertz, Sigfrid: "Selambs". Fotografier: Helge Hagerman, Marit Olsson. 1978
Pressklipp. 1956-1973

Lv3 Norrtälje 1943-1952

"Ett julspel". Pressklipp (1952). Fotografi (1943): H Hagerman, Gaby Stenberg, John Petri, Gunnar Sjöberg
Kamratförening, styrelseprotokoll 24 oktober 1945
Luftvärnets dag. Jönsson, R W: "Prolog vid luftvärnets dag i Norrtälje den 3 och 4 augusti 1946". Lindwall, Nisse: "Hans Majestät Konung Oscar II landstiger för besök i Norrtälje", ett försök till rekonstruktion av en sann händelse ur stadens hävder. Program, pressklipp 1946
Bokgåva till Lv3 i Norrtälje, pressklipp 1952. Se även L218:8:1, brev till H Hagerman från Gunnar Holmén, 1948

Riksteatern, Rikskonserter, Regionmusiken - turnéer

Länsbildningsförbundet i Kalmar Län, bekräftelse på föreställningar med H Hagerman 1974
Turné med Helge Hagerman och Regionmusikavdelningen, Falun 1975
Örebro läns teaterförening, bekräftelse på föreställningar med H Hagerman 1976
Skådebanan, betr. "Författarporträtt i Ord och Ton" / skådespelare Helge Hagerman 1978
Internprogramblad (med information om H Hagermans turnéprogram) 1974-1976
Hotell-, turné- och gagelistor, turnéplaner m.m. 1974-1978
Hagerman, Helge, diverse program: Dan Andersson, Bellman, Gustaf Fröding, Lyrikern August Strindberg, 50 år med Birger Sjöberg.
Hagerman, Helge: Rapport ang Birger Sjöbergprogram januari 1974. H Hagerman med sextett från Stockholms Regionmusik.
Författarporträtt på bibliotek. Fotografi: Helge Hagerman.
Pressklipp 1973-1976
Affischer. Se även L218:8:1, brev till H Hagerman från Bildningsförbundet i Värmlands län (med bil. Ekonomisk redovisning: Hel turné i Värmland 10/3-16/3 1974), Blekinge läns bildningsförbund, Rikskonserter, Studieförbundet Vuxenskolan Borlänge samt Vimmerby Folkhögskola

USA-turnén 1977

Berglöf, Arild (Svenska Institutet), intyg för Helge Hagerman rörande turnén
Rapport ang. Helge Hagermans USA-turné hösten 1977
Fotografier: H Hagerman i Monterey California, H Hagerman på visit i svenska kyrkan New York
Program, vistexter på engelska
Pressklipp 1977-1978
Reprofilm (förlaga till affisch)
Affisch, 1 st. Förvaras separat i L218:27a . Se även L218:8:3 Övriga brev (korrespondens rörande turnén)

Tryck

Hyllningsadress till Ruben G:son Berg (1876-1948), fil.dr., litteraturhistoriker. 11 maj 1926
Resultat 1 till 100 av 1342

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.