Visar 1865 resultat

Arkivbeskrivning
Omslag
Förhandsgranska utskrift Visa:

140 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

1. Handlingar rörande skattehemman nr 3 i Sävar och den derifrån avsöndrade jordlägenheten Bergvik nr 1, 1831-1905

Köpebrev rörande skattehemman nr 3, 1/8 mtl i Sävar by och socken upprättat mellan säljarna Olof Nathanaelsson och hh Anna Stina Olofsdotter och köparen Pehr Olofsson Boström. 21/2-1831

Utdrag ur lagfartsprotokoll rörande Pehr Olofsson Boströms ansökan om lagfart för hemman nr 3, 1/8 mtl, i Sävar. 15/10-1831

Syneprotokoll rörande en odlingstrakt "Innanför Bärgviken", för Pehr Boström. 29/5-1832

Utdrag ur dombok rörande häradsrättens utslag om odlingstrakt för Pehr Boström. 13/10-1832

Köpebrev rörande skattehemman nr 3, 1/8 mtl, i Sävar uprättat mellan säljarna Pehr Boström och hans hustru Greta Christina Arvidsotter och köparen Olof Petter Olofsson. 25/9-1837

Syneprotokoll rörande en utmark intill Pehr Boströms gård. 5/10-1837

Utdrag ur dombok rörande lagfart till skattehemman nr 3, 1/8 mtl, i Sävar. 13/4-1842

Köpebrev rörande "Nyvärk" (Bergviken) i Sävar uprättat mellan säljarna Pehr Boström och hans hustru Greta Christina Arvidsdotter och köparen Olof Petter Boström. 16/7-1859

Utdrag ur dombok rörande ovan nämnda köpekontrakt 16/7-1859. 12/10-1859

Utdrag ur häradsrättens inteckningsprotokoll rörande skattehemman nr 3, 1/8 mtl, i Sävar. 13/10-1859.

Utdrag ur inteckningsprotokoll rörande skattehemman nr 3, 1/8 mtl, i Sävar. 4/4-1860

Köpebrev rörande jordlägenhet (Bergvik) under skattehemman nr 3, 1/8 mtl, i Sävar upprättat mellan säljaren Olof Petter Olofsson och köparna Olof Petter Boström och hans hustru Anna Elisabet Lundquist. 23/1-1869

Utdrag ur landskontorets protokoll rörande avsöndring av lägenheten Bergvik nr 1, från skattehemmanet nr 3 i Sävar. 5/3-1869

Landshövdingeembetets utslag rörande avsöndringen av jordlägenheten Bergvik nr 1 från skattehemmanet nr 3 i Sävar. 5/3-1869

Utdrag ur lagfartsprotokoll rörande avsöndringen av jordlägenheten Bergvik nr 1 från skattehemmanet nr 3 i Sävar. 7/4-1869

Häradsrättens kungörelse rörande Olof Petter Boströms köp av Jordlägenheten Bergvik nr 1 i Sävar. 20/7-1870

Olof Petter Boströms ansökan om inteckning, för 500 kr, i jordlägenheten Bergvik nr 1 i Sävar. 13/12-1886.

Utdrag ur inteckningsprotokoll rörande Olof Petter Boströms ansökan om 500 kr inteckning i jordlägenheten Bergvik nr 1 i Sävar. 20/12-1886

Utdrag ur inteckningsprotokoll rörande Olof Petter Boströms begäran om förnyelse av inteckning i lägenheten Bergvik nr 1 i Sävar. 12/10-1896

Köpebrev rörande jordlägenheten Bergvik nr 1 i Sävar upprättat mellan säljaren Olof Petter Boström och köparen Karl Olof Boström. 30/12-1904

Utdrag ur lagfartsprotokoll rörande Karl Olof Boströms köp av jordlägenheten Bergvik nr 1 i Sävar. 17/5-1905

Lagfartsbevis för jordlägenheten Bergvik nr 1 i Sävar utfärdat till Karl Olof Boström. 17/5-1905

Utdrag ur lagfartsprotokoll rörande Karl Olof Boströms begäran om undantagsförmåner. 17/5-1905.

1970-tal, diverse

ABF "Gyllene fritid", presentation av Helge Hagerman
"Gyllene fritid", programförslag till pensionärsträffar 1973
Program, Helge Hagerman (10 s.) 1973-1974

2. Kartor, 1868

Karta öfver Lägenheten Bergvik i Säfvar socken af Westerbottens Län. Upprättad i och för jordafsöndring d.15 Dec 1868 af M. Alsterlund

Karta öfver inrösningsjorden till hemmanet nr 3, 1/8 mtl, i Säfvar by af Westerbottens Län. Upprättad i och för jordafsöndring år 1868 af M. Alsterlund.

3. Handlingar rörande kronoskattehemmanet Sävar nr 16, 1905-1908

Köpebrev rörande kronoskattehemmanet Sävar nr 16 upprättat mellan säljaren Karl Oskar Karlsson och köparen Karl Olof Boström. 8/4-1905

Utdrag ur lagfartsprotokoll rörande Karl Olof Boströms begäran om lagfart för kronoskattehemmanet Sävar nr 16. 14/9-1905

Lagfartsbevis rörande kronoskattehemmanet Sävar nr 16 utfärdat till Karl Olof Boström 14/9-1905

Karl Olof Boströms skuldebrev rörande 300 kr inteckning i kronoskattehemmanet Sävar nr 16. 7/1-1908

Utdrag ur inteckningsprotokoll rörande Karl Olof Boströms begäran om 300 kr inteckning kronoskattehemmanet Sävar nr 16. 23/1-1908

Taxeringsvärde på Sävar 16. 11/4-1908

Gravationsbevis rörande Sävar nr 16. 26/5-1908

5. Handlingar rörande kronoskattehemmanen Sävar nr 1, Sävar nr 16, Bergvik nr 1, 1935-1937

Köpebrev rörande:
- kronoskattehemmanet Sävar nr 1
- kronoskattehemmanet Sävar nr 16
- jordlägenheten Bergvik 1
upprättat mellan säljarna Karl Olof och Emma Boström och köparen Henry Boström 24/4-1935

Lagfartsbevis rörande:
- kronoskattehemmanet Sävar nr 1
- kronoskattehemmanet Sävar nr 16
- jordlägenheten Bergvik 1
utfärdat till Henry Boström. 14/4-1937

7. Övriga handlingar, 1863-1959, uå

Stämningsmemorial rörande kreatursbete 3/10-1863

Räkning 11/12-1917

Åldersbetyg utfärdat till Emma Boström 12/4-1926

Tillståndsbevis att framföra lättviktsmotorcykel. Utfärdat till Henry Boström 14/9-1935

Korrespondens till Henry Boström i Sävar rörande "utbyte av släktkunskap" 2/9-1959

Handling med olika historiska anteckningar bland annat om grekiska krig. u.å.

Äldre handskrifter och tryck

Äldre handskrifter
Skrivelse rörande postgången mellan Nätra, Vibyggerå och Ullånger, 1809-02-03. undertecknad av Carl von Nieroth, landshövding i Västernorrland. 1809
Räkning rörande timmeranskaffning och byggnad undertecknad Nils Nylander, Dal 1845-04-16. 1845
”Synbetyg” (?) rörande hemman nr 2 i Berg (Vibyggerå?) 1850-10-11. 1850
Utdrag ur dombok Lagtima ting med Nordingrå tingsrätt rörande hemman nr 2 i Berg (Vibyggerå?) 1860-09-18 . 1860

Äldre tryck
Kongl. Majt:s nådiga Lego-Stadga för husbönder och tjenstehion. Giwen Stockholms Slott den 15 Maji 1805 1805
Kongl. Maj:ts befallningshafvandes öfver Västernorrlands län till Kongl. Maj.T år 1828 afgifne Fem-års-Berättelse 1829
Kongl. Maj:ts befallningshafvandes uti Westernorrlands Län till Kongl. Maj:t i underdånighet afgivne Femårs-berättelse för åren 1834, 1835, 1836, 1837 och 1838 1840
Hernösands Segelsällskap 1902 1902
Hernösands Segelsällskaps seglingsprogram sommaren 1903 1903

Alvar Söderbergs efterlämnade papper

Anmärkningsbok och terminsbetyg för lärljungen Alvar Söderberg Ulvöns skola 1899- 1901. 1899-1901
Anmärkningsbok för lärljungen Alvar Söderberg Ulvöns skola 1902-1905. 1902-1905
Avgångsbetyg för Alvar Söderberg Ulvöns skola 1906. 1906
”Alvar” Ulvöhamn 1916-01-23 verser författade av Artur Lundgren Ulvöhamn. 1916
”Till brudparet Söderberg d. 25/5 1919” bröllopsvers författad av J.N.L. 1919
Misslyckad smuggling - rapport författad av Alvar Söderberg, om smugglingsförsök av cigaretter - kapten J. Nyman, Wasa, motorbåten Rapp och fabrikör Nätterlund, Örnsköldsvik. 1922-10-31, manuskript. 1922
Arvskifte 1924-03-12 efter fiskarhustrun Anna Sofia Öhman i Ulvöhamn. 1924
Arvskifte 1935-10-11 efter änkan Margareta Katarina Söderberg. 1935
Bouppteckning 1941-06-11 efter Johanna Kristina Lindeberg 1941
Lagfartsbevis 1941-09-10 för dödsboet efter Johanna Kristina Lindeberg å Bjästa 6:15 Nätra socken 1941
Gravbrev, 1948-10-15 Nätra församling, Ulvön Alvar Söderberg 1948
Bouppteckning 1949-02-14 efter Annie Kristina Söderberg, född Öhman. 1949
Bouppteckning efter förste tullkontoristen Jonas Alvar Söderberg. 1957

Amelie Posse, grupporträtt

19 fotografier:

:1. Amelie P. förlovad med Andreas Bjerre. [1904]
:2. Amelie P. med maken Andreas Bjerre och sonen Sören Christer Bjerre. [ca 1907]
:3. Amelie P. med sonen Sören Christer på Heleneborg. (Strax före uppbrottet från Sverige och äktenskapet). [1911]
:4. Amelie P. med sonen Sören Christer. (Nyss anländ till Rom). [1911]
:5. Amelie P. med maken Oki Brázda efter vigseln på Capitolium, Rom. [1915]. Bilaga: vigselannons
:6. Amelie P. står modell för maken Oki Brázda, Villa Strohl Fern, Rom. [1915].
:7. Amelie P. med maken Oki Brázda, (Lunchrast utanför dennes ateljé, Villa Strohl Fern, Rom). Våren 1915
:8. Amelie P. och maken Oki Brázda med förstfödde sonen Slavo (Bohuslav), Villa Strohl Fern, Rom). [Hösten 1916]
:9. Amelie P. och maken Oki Brázda i inredningstagen, Villa Strohl Fern, Rom). [ca 1915-1916]
:10. Amelie P. målar blindfönster 19 meter över marken, slottet Líčkov, Tjeckoslovakien. [ca 1925?]
:11. Amelie P. tillsammans med sönerna Slavo (Bohuslav) & Jan vid konsul Josephsons villa, Prag. [Hösten 1938]
:12. Amelie P. tillsammans med ”tröstaren” Gustaf Stridsberg. (Kvällssamtal på Heleneborg). [Sommaren 1912]
:13. Amelie P. tillsammans med Gustaf Stridsberg och Anna Thiel på Langelinies paviljong, Köpenhamn. [Sommaren 1914]
:14. Amelie P. tillsammans med Emil Rasmussens dotter Eva, Frascati, Rom. [Våren 1914]
:15. Amelie P. med vännen Vladimir Vanek, på besök i Villa Strohl Fern, Rom. [Hösten 1916]
:16. Amelie P. med vännen Shahid Suhrawardy, Villa d’Este, Rom. [Våren 1922]
:17. Amelie P. tillsammans med militärer och anställda på slottet Líčkov, Tjeckoslovakien. [September 1938]
:18. Amelie P. tillsammans med Alois och Leopoldine Knorek, anställda på slottet Líčkov, Tjeckoslovakien. (Före förvisningen till Tyskland) [ca 1948]
:19. Amelie P. tillsammans med president Edvard Beneš och dennes hustru Hana Benesová. (Första återseendet efter kriget). [ca 1946]

Amelie Posse, porträtt

8 fotografier:

:1. Amelie P. som midsommarbrud. 1904
:2. Amelie P. nygift i Berlin. [1905 alt. 1906]
:3. Amelie P. på sin räcklösa balkong mot väster
:4. Amelie P. i sjuksängen, men i fullt arbete
:5. Amelie P. på terrassen till våningen på Vicolo d-Ascanio, Rom. 1913
:6. Amelie P. solbadande i nattskjorta, Anzio. Januari 1913
:7. Amelie P. firar sin 50-årsdag, Menton. 11 februari 1934
:8. Amelie P. i arbetstagen

Anders Nordström

Intyg beträffande Anders Nordströms köp av gravplats, Sundsvalls församlings Kyrkoråd 13 maj 1855
Utdrag ur förmynderskapsprotokollet Rådstufvurätten i Sundsvall 1 juni 1855

Andra personer, grupporträtt

3 fotografier:

:1. Sören och Sophie Bjerre, Andreas Bjerres föräldrar. (Amelie P:s svärföräldrar). 1870
:2. Renata Borgatti och Het (Helena) Kwiatkowska, Rom. [1924]
:3. Bettan (Elisabeth) och Ragnar Thiel på besök i Rom. (Peterskyrkans kupol t.v. i bild). [1924]

Andra personer, porträtt

6 fotografier:

:1. Andreas Bjerre som beväring i Backamo [1902]
:2. Sören Christer Bjerre. [ca 1917]
:3. Slavo (Bohuslav) Brázda, Amelie P:s son, iklädd RAF:s flygaruniform. [1940-tal]
:4. Edvard Beneš med Amelie P:s yngste son Jan, Rom
:5. Renata Borgatti, italiensk pianist. [Mitten av 1930-talet]
:6. Het (Helena) Kwiatkowska på Rivieran. [Början av 1930-talet]

Andras manuskript

Anteckningar av Ludvig Anselm Nordström (1882-1942), författare
Recensionskoncept av Ernst Ludvig Norlind (1904-1945), författare

Andras manuskript

Enstaka manuskript av bl.a. Tönu Puu, Kjell Kilander, Kjell Th:sson-Wahlström, Olle Ljungbeck och Anders Lindroth 1959-2008, odat

Anshelm Nordström

Avgångsbetyg, Hernösands Högre Elementar-läroverk 8 juni 1868
Inskrivningsintyg, Uppsala universitet 21 september 1868
Tjänstgöringsintyg, Wester Norrlands Läns Landskontor 13 mars 1872
Tjänstgöringsintyg, Södra Ångermanlands Nedra fögderis häradsskrifvare kontor 24 mars 1872
Tjänstgöringsintyg, Hernösands Enskilda Bank 11 november 1876
Gravbrev, Härnösands Domkyrkoförsamlings Kyrkoråd 19 maj 1879
Anställningsintyg, Sandö Glasbruks Aktiebolag 30 juli 1879
Tjänstgöringsintyg, Hernösands Enskilda Bank 5 april 1895
Tjänstgöringsintyg, Sandö Glasbruks Aktiebolag 21 januari 1905
Tjänstgöringsintyg, Hernösands Enskilda Bank (avskrift i tryck) 5 april 1895
Tjänstgöringsintyg, Sandö Glasbruks Aktiebolag (avskrift i tryck) 21 januari 1905

Ansökningshandlingar 1969-1977

Ansöknings- och besvärshandlingar till olika akademiska tjänster vid Lunds universitet, Umeå universitet, Tekniska Högskolan i Linköping, Uppsala universitet 1969-1977
Resultat 1 till 100 av 1865

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.