Showing 1342 results

Archival description
Part
Print preview View:

2 results with digital objects Show results with digital objects

Brev till Edvard Johansson

Från Bägert, Barbro
1972
1 omslag (1 brev)

Från Carlsson, Gunnar
1926
1 omslag (1 brev)

Från Lundin, Harry
1931
1 omslag (1 Brev)

Från Thorsrud, Olav (1902-1975) förf.
1934-1971
3 omslag (39 brev)

Från Waldau, Georg
1933
1 omslag (1 brev)

Handlingar rörande Föreningen Norden, Nordens institut och Biskops-Arnö

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet i föreningen Nordens centralstyrelse 1950
P.M. rörande kostnader för utbyggnad av folkhögskolan på Biskops-Arnö 1957
P.M. rörande kursverksamheten vid Föreningen Nordens institut 1957
Balans- och vinst- och förlusträkningar för Stiftelsen Nordens institut 1960-1961
Protokoll förda vid sammanträden med styrelsen för Stiftelsen för Föreningen Nordens institut 1960-1961
Styrelseberättelse från stiftelsen för Föreningen Nordens institut 1960
Kallelse till sammanträde av ledamöterna av styrelsen Stiftelsen för Föreningen Nordens institut 1961
Angående kursverksamheten under arbetsåret 1959-1960
Beräkning av totala kostnader för inventarier och utrustning till Biskops-Arnö
Lista över Nordens instituts styrelse

Manuskript och tal av andra

Ano Nym Se: Brev till Gjöres, okänd brevskrivare (Smedjebacken) 1948
Forsslund, Karl-Erik: Bullerormen. Dikt.
Hansson, Per Albin: Utkast till regeringsförklaring 1945
Moberg, Vilhelm: Sexton vandringsår: 1948-1964. Korrektur med Mobergs ändringar. 1964
Restad, Einar: Anförande vid Sparbankernas Banks bolagsstämma den 29 mars 1962
Sverige-Amerikadagen på Skansen
Ett Klagomål

Övriga skrivelser

Utdrag ur statsrådsprotokollet 1936
G. H. von Kock: Diktamen 1939
Folkhushållningsärenden att fördragas inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott 1941
V.P.M. angående regleringen av handel med och förbrukning av salt 1944
V.P.M. angående resultaten av de prov som utförts med ersättningsringar 1944
V.P.M. angående ett eventuellt slopande av ransoneringen på hästkött 1945 Anm. bil. brev från Konsumentföreningen Stockholm till Statens livsmedelskommission, 1945, brev från Sveriges Charkuteri- och slakteriidkares riksförbund till Statens livsmedelskommission, 1945, samt brev från Sveriges slakteriförbund till Gunnar Lund och G.G. Widell 1945
Rika och fattiga länder, IV: Skall Sverige börja? Debattreferat 1958

Tryck av Axel Gjöres

Aktuella folkförsörjningsfrågor 1942. Anm. Skriven tillsammans med Per Albin Hansson och Fritiof Domö.
Aktuella utrikeshandelsfrågor. Föredrag vid Exportföreningens årsstämma 1948.
Arbetsbörserna och Rochdale 1930
Bohagshandelns kvalitetshöjning 1933. Anm. Skriven tillsammans med Gregor Paulsson.
Din frihet blir större 1936
Ekonomi grannländer emellan 1949
En bok om Vanbo. En hyllningsskrift till Anny Wernström 1954. Anm. Redaktör Ria Wägner.
Krigshotet och den ekonomiska nationalismen 1938
Trollhättans arbetareförening 1867-1917. En minnesskrift. 1917
Uppstigande nationer 1958
Vårt dagliga bröd 1942

Biographica

Avgångsbetyg från folkskolan i Norrbärke 1903
Studieintyg från Brunnsviks folkhögskola 1909
Rekommendationsbrev från Karl-Erik Forslund, Brunnsviks folkhögskola (Sörvik) 1909
Två betyg från Hermods korrespondensinstitut (Malmö) 1909-1913
Rekommendationsbrev från Smedjebackens valsverks aktiebolag 1910
Frisedel 1910
Anställningsbesked, provanställning på Kooperatörens redaktion 1913
Anställningsbesked, tillsvidareanställning på Kooperatörens redaktion 1913
Rekommendationsbrev från G. J. Björklund, Konsumtionsföreningen Progress 1913
Beslut om löneförhöjning från Kooperativa förbundet (Stockholm) 1914
Tre intyg för extra elev från Handelshögskolan i Stockholm 1917-1918
Anställningsbesked, utnämning till redaktör för Kooperatören 1920
Beslut om pension från Kooperativa Förbundet (Stockholm) 1924
Besked om medlemskap i Frisinnade klubben (Stockholm) 1938
Anställningsbesked som ledamot av riksdagen första kammare 1942

Övrigt tryck

Alkohol förvildning och brott av Knut Kjellberg. Goodtemplarordens agitationsvecka. 1906
Alkohol och arbete av Knut Kjellberg. Goodtemplarordens agitationsvecka. 1906
Alkoholens inflytande på släktets utveckling av A. E. Lidström. Goodtemplarordens agitationsvecka. 1906
Avskedshyllning för generaldirektör Gjöres. Kommerskollegium. 1955
Danskeren. Tidskrift för danske i Sverige. 1944
Handbok för Nykterhets-Orden Verdandi. 1904
Kamrater! Smedjebackens Socialdemokratiska Kvinnoklubb. 1908
Programbok för Dalarnes distriktloge juli-sept. Nykterhets-Orden Verdandi. 1909
Programbok för Dalarnes distriktloge okt.-dec. Nykterhets-Orden Verdandi. 1909
Spårvägsmännens studiekurs. Lista över föreläsningar. 1921
Ungdomsberedskapens rikstävling. Program och lista över bidragsgivare. 1945
Upplysning och nykterhet. Goodtemplarordens agitationsvecka. 1906
Är du nöjd med din ställning? av K.G. Ossian-Nilsson. Socialdemokratiska Ungdomsförbundets agitationsskrift nr. 1. Odat.

Diverse

Foto av Ida Bäckmann 1934
Pressklipp om Ida Bäckmann 1934 -- 1935

Diverse

Förlagsavtal mellan Albert Bonniers Förlag AB och Salomon Kraft 1963
Kontrakt mellan Vetenskapssocieteten i Lund och Salomon Kraft 1961
Betygsunderlag skrivet av Salomon Kraft 1933
Redogörelse för förhandlingarna vid möte för bildande av municipalsamhälle 1923

Diverse

Ekonomi
Sveriges Dramatikerförbund; kallelse till årsmöte 1951 och årsberättelse 1951
Kontrakt m.m.
Förteckning över Fredrik Bööks arbeten

Diverse tryck

Knut Kjellbergs föreläsningar. Särtryck, 1917-1910.
Jean Giraudoux: Cantique des Cantiques. Ofullständig.
André Malraux: La Condition Humaine. 2 ex.
Results 1 to 100 of 1342

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.