Visar 15086 resultat

Arkivbeskrivning
Enhet
Förhandsgranska utskrift Visa:

10 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Staden och människorna.

Staden och människorna.

Oident.

Oident.

Det blir bättre i vår

Det blir bättre i vår

Bibliografi Åke Hodell.

Bibliografi Åke Hodell.

"Släkten Hodell-Jäderström". Pärm sammanställd av Åke Hodell med bi...

"Släkten Hodell-Jäderström". Pärm sammanställd av Åke Hodell med biografiskt material: släkttavla, pressklipp, tryck, anteckningar, fotografier, brev och vykort.

Brev till Patrik Reuterswärd, G-L

Brev till Patrik Reuterswärd, G-L

Brev till Patrik Reuterswärd, M-S

Brev till Patrik Reuterswärd, M-S

Brev från Patrik Reuterswärd till föräldrarna, samt till diverse personer, A-Z

Brev från Patrik Reuterswärd till föräldrarna, samt till diverse personer, A-Z

Kortkatalog med egenhändiga anteckningar

Kortkatalog med egenhändiga anteckningar

Wertmüller. III:e led , 7-9.

Wertmüller. III:e led , 7-9.

Album 2 (olim nr I).

Album 2 (olim nr I).

Album 4 (olim nr IV).

Album 4 (olim nr IV).

Ämnesordnade handlingar - Begravningstal och verser för Magnus Olof Beronius ...

Ämnesordnade handlingar - Begravningstal och verser för Magnus Olof Beronius Björnstjerna död och begravning

Brev/Biographica - Familjehandlingar

Brev/Biographica - Familjehandlingar

Samlade skrifter- Om Indelta armé befälets lönereglering

Samlade skrifter- Om Indelta armé befälets lönereglering

Samlade skrifter– (Politiskt) Militaira Avhandlingar på Franska

Samlade skrifter– (Politiskt) Militaira Avhandlingar på Franska

Biographica- Fullmakter och förordnanden

Biographica- Fullmakter och förordnanden

Biographica/Diverse

Biographica/Diverse

Brev/Biographica - Familjehandlingar

Brev/Biographica - Familjehandlingar

Brev - Brev till Carl Magnus Ludvig

Brev - Brev till Carl Magnus Ludvig

Utkast - Anföranden

Utkast - Anföranden

Dagböcker - Resejournaler

Dagböcker - Resejournaler

Anteckningsböcker

Anteckningsböcker

Brev - Brev från Ellen Björnstjerna (f.Jonzon)

Brev - Brev från Ellen Björnstjerna (f.Jonzon)

Brev - Brev från släkt 1853-1940

Brev - Brev från släkt 1853-1940

Brev - Brev från övriga

Brev - Brev från övriga

Manuskript/koncept – militärhistoriska och försvarspolitiska anteckningar

Manuskript/koncept – militärhistoriska och försvarspolitiska anteckningar

Brev - Brev från familj

Brev - Brev från familj

Biographica/Diverse

Biographica/Diverse

Övrigt - Kokbok

Övrigt - Kokbok

Brev - Brev till och från Marie Björnstjerna

Brev - Brev till och från Marie Björnstjerna

Kopior/avskrifter – diverse kopior på historiska dokument

Kopior/avskrifter – diverse kopior på historiska dokument

Diverse handlingar rörande Almare Stäket

Diverse handlingar rörande Almare Stäket

Arvskiften, testamenten och bouppteckningar – Diverse

Arvskiften, testamenten och bouppteckningar – Diverse

Kassaböcker och hushållsböcker

Kassaböcker och hushållsböcker

Kassaböcker och hushållsböcker

Kassaböcker och hushållsböcker

Köpekontrakt och handlingar rörande avstyckning av fastigheten Almare Stäket

Köpekontrakt och handlingar rörande avstyckning av fastigheten Almare Stäket

Manuskript - Svärdsliljor av Adolph Björnstjerna

Manuskript - Svärdsliljor av Adolph Björnstjerna

Fotografier – På släkten

Fotografier – På släkten

Föremål - Ask med div. lösa föremål

Föremål - Ask med div. lösa föremål

Tryck – Diverse tryck rörande O.M. Björnstjerna

Tryck – Diverse tryck rörande O.M. Björnstjerna

Tryck – Utrikesdepartementets protokoll

Tryck – Utrikesdepartementets protokoll

Ämnesordnade handlingar – Diverse handlingar rörande Inrikes- och utrikespoli...

Ämnesordnade handlingar – Diverse handlingar rörande Inrikes- och utrikespolitisk verksamhet – Svensk/Norska Unionen

Brev – Brev till Carl Magnus

Brev – Brev till Carl Magnus

Brev -Brev till Carl Magnus

Brev -Brev till Carl Magnus

Brev - Brev till Carl Magnus

Brev - Brev till Carl Magnus

Brev - Brev till Carl Magnus - Familj och släkt

Brev - Brev till Carl Magnus - Familj och släkt

Minnesböcker - Sverige, Ryssland, Danmark, Schweiz, Tyskland

Minnesböcker - Sverige, Ryssland, Danmark, Schweiz, Tyskland

Minnesböcker - Norge, Sverige, England, Finland

Minnesböcker - Norge, Sverige, England, Finland

Tryck - Svenska Gillet i Finland genom ett halvt sekel

Tryck - Svenska Gillet i Finland genom ett halvt sekel

Korrespondens

Korrespondens

Korrespondens

Korrespondens

Korrespondens

Korrespondens

Korrespondens

Korrespondens

Korrespondens

Korrespondens

Faxutskrifter

Faxutskrifter

Extract utur bergmästarnes relationer öfwer alla orter i Sahlbergs grufwa.

Extract utur bergmästarnes relationer öfwer alla orter i Sahlbergs grufwa.

Elvius, Per, Extract af P. Elvii annotationer vid Sahlberget anno 1735

Elvius, Per, Extract af P. Elvii annotationer vid Sahlberget anno 1735

Moberg, Mobergs försök åfwan Gudmundstorpet på stadsens utmark

Moberg, Mobergs försök åfwan Gudmundstorpet på stadsens utmark

Brev till Amelie Posse från Slávo Brázda.

Brev till Amelie Posse från Slávo Brázda.

Brev till Amelie Posse från Jan och Luci Brázda, 1951-1952. Några brev mellan...

Brev till Amelie Posse från Jan och Luci Brázda, 1951-1952. Några brev mellan Jan och Luci Brázda, 1953. Ett par brev till Jan och Luci Brázda från Amelie Posse, 1953 (vattenskadade).

Brev till Amelie Posse från Sören Bjerre, 1903-1912. Brev till Amelie Posse f...

Brev till Amelie Posse från Sören Bjerre, 1903-1912. Brev till Amelie Posse från Sophie Bjerre, 1902-1915. Brev till Amelie Posse från Ellen Fallenius, Einar Fallenius, Maria Leffler samt "moster Ferdinandine", 1906-1911. Innehåller även ett brev på tyska till Amelie Posse 1916 (adresserat till Dr. Bjerre) underskrivet "Pater und Mutter" (eventuellt Oki Brázdas föräldrar).

Brev till Amelie Posse från Hedda och Gunnar Wennerberg. Brev till Gunnar och...

Brev till Amelie Posse från Hedda och Gunnar Wennerberg. Brev till Gunnar och Hedda Wennerberg från Amelie Posse. Brev till Amelie Posse från Gunnar G:son Wennerberg. Brev till Gunnar G:son Wennerberg från Amelie Posse.

Brev till Amelie Posse från Arvid Posse (samt några från hans väninna Gjertru...

Brev till Amelie Posse från Arvid Posse (samt några från hans väninna Gjertrud) och Mauritz Posse.

Brev till Amelie Posse från Sophie Barth ("Louisson") och Susie Barth.

Brev till Amelie Posse från Sophie Barth ("Louisson") och Susie Barth.

Brev till Amelie Posse från Hedvig af Petersens.

Brev till Amelie Posse från Hedvig af Petersens.

Brev till Amelie Posse från Hedvig af Petersens.

Brev till Amelie Posse från Hedvig af Petersens.

Brev till Amelie Posse från Gustaf Stridsberg samt några från systern Laura S...

Brev till Amelie Posse från Gustaf Stridsberg samt några från systern Laura Stridsberg, m.m.

Brev till Amelie Posse från Henri Amic.

Brev till Amelie Posse från Henri Amic.

Brev till Amelie Posse från: Holger och Valborg Nyblom, Helena Nyblom (f. Roe...

Brev till Amelie Posse från: Holger och Valborg Nyblom, Helena Nyblom (f. Roed), Ellen Lundberg Nyblom.

Brev till Amelie Posse från Hugo Alfvén, samt ett brev från Marie Kröyer Alfvén.

Brev till Amelie Posse från Hugo Alfvén, samt ett brev från Marie Kröyer Alfvén.

Brev till Amelie Posse från: flyktingar efter en föreläsning i Glumslöv, nors...

Brev till Amelie Posse från: flyktingar efter en föreläsning i Glumslöv, norska och danska inbjudningar till begivenheter under kriget, svenskar och tjecker i Prag på nyåret 1939, legationstjänsteman i Prag (1939), syster Ellen (Gunhild Posse Bjerres sjuksköterska), Gjertrud (troligen Arvid Posses väninna), Greta, syster Ingeborg, Ester, Lis, Anna, syster Elisabeth i Rom, Karen (Als ?), Gudrun, Kukke, Ester (Hanngren ?), en läsare i Finland, Mallinks, Eva, Inez, anonyma avsändare, oidentifierade avständare, ofullständiga brev och fragment.

Brev till Amelie Posse från: Elsa Carlberg, Edit Cederström, Richard Conrady,...

Brev till Amelie Posse från: Elsa Carlberg, Edit Cederström, Richard Conrady, Barbro Cramér, Madeleine Croneberg, Sigurd Curman, Anna Carell, Eva Carell, Margareta Carell, Elsa Cedergren (samt ett brev till Emilia Fogelklou från E. Cedergren), Henriette Coyet, Thomasine Coyet. Agnes Dalström, Ingrid De Geer, Gudrun Dolezelová, Archie Douglas, Iwa Bennet Dahlin, Harald Dahlin, Fanny Dahlström, Thomasine ("Tomta") De Geer.

Brev till Amelie Posse från: Ivar Harrie (varav en del tillsammans med Carl L...

Brev till Amelie Posse från: Ivar Harrie (varav en del tillsammans med Carl Laurin, "privata omdömen av kritici"), Lisa Harrie, Nora Harring, Ole Haslund Sr. respektive Jr., Jeanna Heijkensköld, Mauritz Hellberg, Elisabeth Hermansen, Gurli Hertzman-Ericsson, Olle Holmberg (samt kopia av brev till Olle Holmberg från Amelie Posse), Israel Holmgren, Alfhild Hovdan, Bittan Hultkrantz, Margarete Husvogl.

Brev till Amelie Posse från: Anna Malmgren (?), Gertrud Malmer, Elsa Malmquis...

Brev till Amelie Posse från: Anna Malmgren (?), Gertrud Malmer, Elsa Malmquist, Ida Malmström, Xiane Manicus, Gerda Marcus, Frank Martin, Ellen Methling, Maggie Meurling, Anna Mohr Branzell, Peter Motzfeldt, Gustaf Munthe, Hedvig Mörner, Bertil Malmberg, Carin Malmberg, Aina Mannerheim, Brita Mannerheim, Ingeborg Möller (samt en anteckningsbok som tillhört henne).

Brev till Amelie Posse från: Nils Rappe, Emil Rasmussen, Birgitta Regnéll, Ma...

Brev till Amelie Posse från: Nils Rappe, Emil Rasmussen, Birgitta Regnéll, Maria Ribbing, Allan Ringheim, Johnny Roosval, Gillis Rosberg (?), Carl Rosenblad d.y., Kajsa Rothman, Anna Rundbäck, Walter Runeberg, Ellen Rydelius, Hanna Rydh, Lännart Ribbing, Carl Rosenblad, Eberhard Rosenblad, Gerda Ryberg.

Brev till Amelie Posse från läsare och beundrare (bland annat rörande "D...

Brev till Amelie Posse från läsare och beundrare (bland annat rörande "Den oförlikneliga fångenskapen", hösten 1931). Vidare beundrarbrev ställda till Jan Brázda efter Amelie Posses död. Dessutom ett antal visitkort.

Brev till Amelie Posse från Renata Borgatti.

Brev till Amelie Posse från Renata Borgatti.

Brev till Amelie Posse från flyktingar under krigsåren. Alfabetiskt ordnade, ...

Brev till Amelie Posse från flyktingar under krigsåren. Alfabetiskt ordnade, A-G samt flera avsändare.

Brev till Amelie Posse från Bozena Obrovská (f. Skorpilová, g. m. Jakub Obrov...

Brev till Amelie Posse från Bozena Obrovská (f. Skorpilová, g. m. Jakub Obrovský) samt några från brodern Ladislav Skorpil (1900-1945).

Brev till Amelie Posse från Julia Marsálková, samt några brev till Julia Mars...

Brev till Amelie Posse från Julia Marsálková, samt några brev till Julia Marsálková från tjeckiska avsändare.

Brev till Amelie Posse från tjeckoslovakiska avsändare: R. Papousková, Stino ...

Brev till Amelie Posse från tjeckoslovakiska avsändare: R. Papousková, Stino Paukert, Helena Poliková, Jan Pollák (De fria tjeckoslovakernas förening i Sverige), Frantisek Pospisil, (?) Procházka, K.J. Prochazka, Ruzena Purkynová, Betka Papanek (varav några för Women's Center of the National Council of Women of the United States), Marie Poliková-Jensen, Bohumil (Theofil) Prusik, Jelena Rennerová, Jaroslav Révych, Vladimir Rott, Rozalie (Ruzka) Rottová (samt ett brev till Ruzka Rottová från Amelie Posse, kopia), Myska Ruditsky, Karel Rypácek, familjen Salátková, Anna Schustlerová-Matousková, Helena Sedláková, Jaromir Smutný, V.V. Steich (via Václav Nebesky), Roman Svata, Viktor Synek, Jan Seba, Ladislav Skorpil, Bedrich Svoboda.

Brev till Amelie Posse från Het Kwiatkowska. Telegram och utkast till Het Kwi...

Brev till Amelie Posse från Het Kwiatkowska. Telegram och utkast till Het Kwiatkowska från Amelie Posse.

Brev till Amelie Posse från tyska och tyskspråkiga avsändare: Edith Adler, He...

Brev till Amelie Posse från tyska och tyskspråkiga avsändare: Edith Adler, Herbert Bachmann, Peter Blachstein, Hilda von Born-Pilsach, Gusti Bretter, Fritz und Tommelise Buchberger, Helene Eisler, Sylvia Eltz, Edith Fischer, Albert A. Friedmann, Alex Goldbaum, Rudolf Robert Hinner, Josef Hofbauer, Vica Hopfen (med tillägg av Jan Brázda), Else Jarl ("Peter"), Norbert Kaman, Leonie P. Karlsson, Erich Kohn, Ernst Paul, Bertl Schleicher, Hans Schürer, Otto Schütz, Ruth und Max Seydewitz, Marie Sichert, Gusti Stridsberg, Johannes Velden, Ingrid (Inga) Waern (svensk-tysk flykting från Prag, korrespondens om och med henne), Felix Stössinger (samt ett brev från Felix Stössinger till hustrun Gerda, troligen), oidentifierade avsändare. Dessutom ett reklambrev rörande astrologisk och psykologisk analys, 1928.

Brev till Amelie Posse från diverse utländska avsändare: Costanza Sgambati (s...

Brev till Amelie Posse från diverse utländska avsändare: Costanza Sgambati (samt ett brev till C. Sgambati från Ville Heise, troligen), Oreste Sgambati, Peter Tennant (samt ett brev till Alice Lyttkens från Peter Tennant, ett brev till Peter Tennant från någon i England (J. Hollyer ?) med meddelande till Amelie Posse), Urbano Zanotti Bianco.

Brev till Amelie Posse från: "Tiddy" (barnsköterska) rörande Sören ...

Brev till Amelie Posse från: "Tiddy" (barnsköterska) rörande Sören Christer Bjerre, Jan Brázdas skola La Clairiére i Schweiz (1928-1934), Slávo Brázdas rektor i Zatec m.m. (1930-1931). Brev till Amelie Posse rörande Sören Christer Bjerre, bland annat om hans omyndighet och Amelie Posses förmyndarskap. Telegram till och från Amelie Posse rörande Sören Christer Bjerre i Lissabon.

Brev till Madeleine Bennet (Bjerre) från Amelie Posse (samt ett kort till Mad...

Brev till Madeleine Bennet (Bjerre) från Amelie Posse (samt ett kort till Madeleine Bennet från Herman Wildenvey), 1910-1911. Brev till Amelie Posse från Madeleine Bennet (Bjerre), 1925-1926.

Brev till Amelie Posse från Bettan Thiel : 1938-1939, 1941-1943, 1947-1951, 1...

Brev till Amelie Posse från Bettan Thiel : 1938-1939, 1941-1943, 1947-1951, 1953, 1955 samt odaterade. Brev till Bettan Thiel från Amelie Posse: 1919, 1921.

Brev till Anna Kockum från Amelie Posse, några med tillägg av Oki Brázda. Sam...

Brev till Anna Kockum från Amelie Posse, några med tillägg av Oki Brázda. Samt avskrift av brev till Bettan Thiel från Amelie Posse, 2 brev till Anna Kockum från Hedvig Wennerholm respektive Bozena Obrovská, "donationsbrev" 1962 till Luci och Jan Brázda från Anna Kockum, ett brev till Anna kockum från Jan Brázda, ett brev till Anna Kockum från Oki Brázda, ett från Yvonne (Ivy) Wolf tillsammans med Oki Brázda och Julia Marsálková, ett brev till Anna Kockum från Bohumil Prusik.

Brev till Bettan Thiel från Amelie Posse.

Brev till Bettan Thiel från Amelie Posse.

Brevkort och vykort till Gunhild Posse (Bjerre) från Amelie Posse.

Brevkort och vykort till Gunhild Posse (Bjerre) från Amelie Posse.

Brev till Gunhild Posse (Bjerre) från Amelie Posse.

Brev till Gunhild Posse (Bjerre) från Amelie Posse.

Brev till Gunhild Posse (Bjerre), Bettan Thiel, Signe Taube, Madeleine Bjerre...

Brev till Gunhild Posse (Bjerre), Bettan Thiel, Signe Taube, Madeleine Bjerre, Louise Bennet samt fragment av brev, från Amelie Posse.

Brev till Amelie Posse från Gunhild Posse (Bjerre).

Brev till Amelie Posse från Gunhild Posse (Bjerre).

Brev till Amelie Posse från Andreas Bjerre.

Brev till Amelie Posse från Andreas Bjerre.

Brev till Andreas Bjerre från Amelie Posse.

Brev till Andreas Bjerre från Amelie Posse.

Brev till Andreas Bjerre från Amelie Posse.

Brev till Andreas Bjerre från Amelie Posse.

Brev till Andreas Bjerre från Amelie Posse.

Brev till Andreas Bjerre från Amelie Posse.

Brev till Andreas Bjerre från Amelie Posse.

Brev till Andreas Bjerre från Amelie Posse.

Brev till Andreas Bjerre från Amelie Posse.

Brev till Andreas Bjerre från Amelie Posse.
Resultat 1till100av15086

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.