Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 14693 resultat

Arkivbeskrivning
Enhet
Förhandsgranska utskrift Visa:

10 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Kurser och konferenser, N-S samt undervisning 1915-1919

XXI Nord. Med. Kongres.Nordisk Kirurgisk Forening, 1919Nordiska Kongressen för fysiologi och experimentell medicin, 1925Nordiske Kongress for intern medicinNordiska Kongressen för invärtes medicinNordiska Lungläkarmötet, 1962Nordiska Neurologkongr...

Kurser och konferenser, A-M

Allmänna Svenska LäkaremötetBlåbandskonferensenBokens vecka, LidingöVIIe Congrès international de Microbiologie, 1958XII Congrès international de Physiologie, 1926Deutsche Gesellschaft für innere Medizin, 1936Dietassistenkursen, 1939-40First Europ...

Bokbandsstilar, urval

Omslag B3:1 Bokbandsstilar med urvalslistor / inga avrivn.Omslag B3:2 Bokbandslitteratur, litteraturlistor / inga avrivn. -Omslag B3:3 Bokbandslitteratur, innehåll i tidskrifter / inga avrivn.Omslag B3:4 Bokvården förr och nu, Manuskript (oavsluta...

Stämpelflora, arbetsmaterial

Omslag B2:1 Bokbandsstilar material (anteckningar, särtryck, kopior, beställningslappar) / inga avrivningar.Omslag B2:2 Om bokbindare (anteckningar, kopior) / inga avrivningar.Omslag B2:3 Bokbandsavrivningar, detaljer (anteckningar, brev, kopior, ...

Mönsterböcker, böcker, stil, ornament

Omslag B1:1 Ornamentik: Allmänt, Stil (dekor, klipp), Motiv (index till större planschverk), Tidsperioder, Medeltiden, Spets / inga avrivningar.Omslag B1:2 Ornament: Broschyrer / inga avrivningar.Omslag B1:3 Bandverk: Bandverksmönster, Grolierband...

Brev till Nils Sjöberg, E-L

E h r e n s w ä r d, Augustin (1854-1934), ryttmästare, godsägare1 st., 1902E l d h, Carl (1873-1954), skulptör, professor8 st., 1907-1911 & odat. (3)E l g e n s t i e r n a,Gustaf (1871-1948), registrator, genealog1 st., 1907E r d m a n n, Ax...

Brev till Nils Sjöberg, A-D

A l m g r e n, Oscar (1869-1945), arkeolog, professor25 st., 1900-1905 & odat. (2)A n d e r s s o n, Aksel (1851-1923), överbibliotekarie1 st., 1896A c k e, J.A.G. (1859-1924), konstnär (Andersson, Acke)2 st., 1903A n d e r s s o n, Gunnar (18...

Resultat 1till100av14693

Kungliga biblioteket
Kontakta oss