Visar 14700 resultat

Arkivbeskrivning
Enhet
Förhandsgranska utskrift Visa:

10 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Brev från och till Sven Stolpe

Brev från Sven Stolpe till Magdalena Engholm 1956-1958, 1961, 1965-1988 och odaterade brev. Brev från Magdalena Engholm till Sven Stolpe m.fl. 1956 och odaterade brev

Manuskript

Manuskript: ”Ett aktstycke om kurians polska politik 1596 – efter texter i Rom och London”(nr. 26)u.å.1 häftad vol., maskinskriven kopia, titelblad, s. 1-32Manuskript: ”Det italienska vapenstilleståndet 1943” (nr. 66)19621 häftad vol., maskinskriv...

Bokomslag, A-Ö

Ahlin, Lars, Bark och löv, 1961.Anderberg, Bengt, Sagospel, 1956 (Se även ”Tryck”).Ballinger, Bill S., Tand för tand, 1961.Bjerne, Ulla, Den glada otryggheten, 1958 och Botad oskuld, 1961.Browallius, Irja, Vårbräckning, 1959, Om sommaren sköna, 19...

Från A till Ö, Korrektur, kontrakt och brev

”Det ursprungliga kontraktet”, 1980.1 brev från Per Gedin, Gedins utgivningskatalog och skisser, 1988.”1:a korr”, u.å.”2:a korr”, u.å.”Kerstins 2:a kop., s. 1-85”, 1991.Korrektur med kommentarer av Börje Westlund + hälsningar från Per E. Kjell m.f...

Från A till Ö, Skisser och arbetsexemplar

”Rentryck som jag har skurit i”, 1992.Rentryck och 1 brev från Kristina Langeman, 1993.”Kerstins arbetsex.” med tackkort inuti från Gustaf Bondesson, 1993.”Det som blev kvar av en slaktad bok”, u.å.”Originalsidorna som har kopierats till Konstfack...

Kalligrafiska kretsen

”Spillror av ett stort engagemang”, 8 skisser, 1996-2000.Tidskriften Kalligrafiska kretsen, 10 nr, 1999-2004.6 exemplar av ”Kompletteringssida 1, tillägnad Kalligrafiska kretsens medlemmar” ur Från A till Ö, nyupplaga, 2000.

Skrivskolan, kursmaterial

Kalligrafi, nybörjare, ”Kerstins exemplar”, u.å.Kalligrafi, handstil, u.å.Pennvinklar & Uppmjukningsövningar, u.å.Textningsuppgift, u.å.Trycktyper och symboler, u.å.”Romerska inskriptioner från Kartago” (foton tagna av K.A. i Tunisien, 1959) o...

Skrivskolan, avtal, program, brev m.m.

Program- och informationsblad, 1988-1995.Skisser, logotypen m.m., u.å.Avtal och överenskommelser gällande verksamheten Skrivskolan i Galleri Hålet mellan BIGG Grafisk Studio och Kerstin Anckers, Annika Rücker och Mona Gordon, 1988.Budget, inkomste...

Nobelstiftelsen och Svenska Akademien

Nobelstiftelsens grundstadgar + skisser och anteckningar till Nobelstiftelsens fotoalbum, 1970-1986.Nobelkommittén – Karolinska institutet, ett flertal skisser, manus, brev m.m., 1978-1988.Nobelmonogram, 1979-1986.Svenska Akademien, förteckning öv...

Kurser och konferenser, N-S samt undervisning 1915-1919

XXI Nord. Med. Kongres.Nordisk Kirurgisk Forening, 1919Nordiska Kongressen för fysiologi och experimentell medicin, 1925Nordiske Kongress for intern medicinNordiska Kongressen för invärtes medicinNordiska Lungläkarmötet, 1962Nordiska Neurologkongr...

Kurser och konferenser, A-M

Allmänna Svenska LäkaremötetBlåbandskonferensenBokens vecka, LidingöVIIe Congrès international de Microbiologie, 1958XII Congrès international de Physiologie, 1926Deutsche Gesellschaft für innere Medizin, 1936Dietassistenkursen, 1939-40First Europ...

Bokbandsstilar, urval

Omslag B3:1 Bokbandsstilar med urvalslistor / inga avrivn.Omslag B3:2 Bokbandslitteratur, litteraturlistor / inga avrivn. -Omslag B3:3 Bokbandslitteratur, innehåll i tidskrifter / inga avrivn.Omslag B3:4 Bokvården förr och nu, Manuskript (oavsluta...

Stämpelflora, arbetsmaterial

Omslag B2:1 Bokbandsstilar material (anteckningar, särtryck, kopior, beställningslappar) / inga avrivningar.Omslag B2:2 Om bokbindare (anteckningar, kopior) / inga avrivningar.Omslag B2:3 Bokbandsavrivningar, detaljer (anteckningar, brev, kopior, ...

Resultat 1till100av14700

Kungliga biblioteket
Kontakta oss