Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 115 resultat

Arkivbeskrivning
Karlfeldts samling Enhet
Förhandsgranska utskrift Visa:

Grön förvaringspärm:

"Jag är en röst i bergen... ".

Oration till skalder och kompaner. 11 blad.

Lukt och doft. En sommarpredikan. 32 blad.

Tal vid Riksförbundets för Sveriges försvar årsfest den 15 november 1927: "Hvad är ett ofritt land ?". 9 blad.

Svart anteckningsbok:

"I Dalarne med ryggen vänd... " . Utkast till artikeln I Dalarne, 9 blad.

Tal på Wilhelm Peterson-Bergers 60-årsdag vid banketten på Grand Hotel Royal den 27 februari 1927. Utkast, 2 blad.

Tal under Allmänna gymnasistdagarna den 6 mars 1927. Kortfattat referat (1927, 1932), 6 blad.

Tal vid invigningen av Stiernhielmsmonumentet i Vika den 7 oktober 1928. 13 blad (1928, 1932).

Svart anteckningsbok:

Tal vid invigningen av Stiernhielmsmonumentet i Vika den 7 oktober 1928: "I min barndom läste... ". 12 blad.

Tal vid Sven Södermans jordfästning den 26 april 1930: "Det var för länge sen... ".

Grön förvaringspärm:

För hundra år sedan... . Koncept till tal om J. O. Wallin och J. J. Berzelius i Svenska Akademien 20/12 1929. (1929; 1932). 11 blad.

Sinclair Lewis, tal vid Nobelfesten den 10 december 1930: "Amerika är den nya... ". (1930, 1931). 16 blad.

"Snabbt jagar stormen våra år... ". Koncept, 1 blad. Tryckt under olika titlar: a, Snabbt jagar stormen våra år. b, Vid Svenska akademiens högtidsfest. c, Vid Svenska akademiens högtidssammanträde. d, På svenska akademiens högtidsdag den 20 december 1929 (tryckt i Dagens Nyheter 21/12 1929 m. fl. tidningar). Tryckt i Tankar och tal, 1932 (med titeln "Psaltare och lyra").

Svart anteckningsbok, koncept till Hösthorn

Jag har gått i en svit... . Daterad hösten 1924. 3 blad.

Jag hade ganska roligt... (Gamle drängen). Daterad 26 juni 1927. 2 blad.

Nu är de trötta... (Kornknarr, sänghalm). 2 blad.

Här i kammarn... (Slottstappning). Daterad Sjugare aug. -6 sept. 1924. 1 blad.

Slottstappning, I. Daterad 8-10 oktober 1924. 1 blad.

Sub luna. 1 blad.

Innan den första åskan... (Den långa sommarn). 2 blad.

Sub luna. Daterad juli 1925. 2 blad.

Den långa sommaren. Daterad augusti 1925. 2 blad.

Höstens glädje. Daterad eftersommaren 1925 - 31 juli 1926. 1 blad.

Karl Johan. Dalmålning. Daterad 2 augusti 1926. 2 blad.

Eriksgata. Daterad -9 augusti 1926. 2 blad.

Nu när de trötta... (Kornknarr, sänghalm). Daterad -13 augusti 1926. 2 blad.

Humlor. Daterad 19-20 aug. 1926. 3 blad.

Änklingen. Daterad 29 aug. 1926. 1 blad.

Väverskan. Daterad 12 september 1926. 1 blad.

Kyrkosångarne. Daterad -14 sept. 1926. 2 blad.

Kurbitsmålning. Daterad -2 oktober 1926. 1 blad.

Avskedet. Daterad 4 oktober 1926. 1 blad.

Nattvinden (Om till din bädd). Daterad 2 november 1926.

En höstens kväll... . Daterad omkr. 20 mars 1927. 1 blad.

Låt brusa, barn, låt brusa (Des Knaben Wunderhorn). Daterad Sjugare 6/6, annandag pingst, 1927. 1 blad.

Den gråtande bruden (Des Knaben Wunderhorn). Daterad Sjugare 6-12 juni 1927. 1 blad.

Gamle drängen. Daterad Sjugare den 26 juni 1927. 1 blad.

Första minnet. Daterad Sjugare 9 juli 1927. 1 blad.

En gammal rocksvarvare. Fullbordad 22 augusti 1927. 1 blad.

Plantering. Daterad Sjugare den 25 aug. 1927. 2 blad.

Gammal ramsa. Daterad Sjugare den 27 aug. 1927. 1 blad.

Förteckning över dikter till Hösthorn. 1 blad.

Gul skrivbok, koncept till Hösthorn

Ljusstöperskan. Daterad 21 oktober 1918. 2 blad.

Fogden i Heidelberg. Daterad 13-14 febr. 1919. 1 blad.

Vinterorgel. Daterad 17 aug. 1920. 3 blad.

Vinterorgel. Daterad 17 aug. 1920. 2 blad.

Men som du är ett väsen själv... (Slottstappning, III). 2 blad.

I brasans ljushav... (Slottstappning, III). Daterad 25 okt. 1920. 1 blad.

Fröken Agnes, fröken Agnes... (Slottstappning, V). 1 blad.

Jag är en präst... (Slottstappning, IV). Daterad 16 nov. 1920. 1 blad.

Vårskuggor, I. Daterad 20 mars 1921. 2 blad.

Vårskuggor, II. Daterad april - 16 april 1921. 2 blad.

Blåsippor

Blåsippor. Små Diktförsök af Rolf, I. Dikter: Till aftonstjernan (1878), Vid berget den 15 maj 1879, Månskenssvärmeri (odaterad), m. m. Diktförteckningar: Över villgräs, Kämpande känslor, I vårljus. Häfte, 24 blad varav 8 blanka.

Bok nr 1, skissbok 21/2 1887

Bland rosor.

När häggarna blomma.

Mognad.

En vårdag. Daterad 21/2 1887. Tryckt i Svenska familj-journalen Svea årgång 2, 1887. Sign.: Frank Vinge. Omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning, 1934.

Det ges soaré... .

Senvinter i skogen. Tryckt i Svenska familj-journalen Svea årgång 2, 1887. Sign.: Frank Vinge. Omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning, 1934.

I vårljus.

Sympati. Tryckt i Svenska familj-journalen Svea årgång 2, 1887. Sign.: Frank Vinge. Omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning, 1934.

Nere vid hamnen... .

Jubel.

Resultat 1 till 100 av 115

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.