Visar 115 resultat

Arkivbeskrivning
Karlfeldts samling Enhet
Förhandsgranska utskrift Visa:

Bok nr 1, skissbok 21/2 1887

Bland rosor.När häggarna blomma.Mognad.En vårdag. Daterad 21/2 1887. Tryckt i Svenska familj-journalen Svea årgång 2, 1887. Sign.: Frank Vinge. Omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning, 1934.Det ges soaré... .Senvinter i skogen. Tryckt i Svenska fami...

Blåsippor

Blåsippor. Små Diktförsök af Rolf, I. Dikter: Till aftonstjernan (1878), Vid berget den 15 maj 1879, Månskenssvärmeri (odaterad), m. m. Diktförteckningar: Över villgräs, Kämpande känslor, I vårljus. Häfte, 24 blad varav 8 blanka.

Svart anteckningsbok, koncept till Hösthorn

Jag har gått i en svit... . Daterad hösten 1924. 3 blad.Jag hade ganska roligt... (Gamle drängen). Daterad 26 juni 1927. 2 blad.Nu är de trötta... (Kornknarr, sänghalm). 2 blad.Här i kammarn... (Slottstappning). Daterad Sjugare aug. -6 sept. 1924....

Gul skrivbok, koncept till Hösthorn

Ljusstöperskan. Daterad 21 oktober 1918. 2 blad.Fogden i Heidelberg. Daterad 13-14 febr. 1919. 1 blad.Vinterorgel. Daterad 17 aug. 1920. 3 blad.Vinterorgel. Daterad 17 aug. 1920. 2 blad.Men som du är ett väsen själv... (Slottstappning, III). 2 bla...

Svart anteckningsbok:

"I Dalarne med ryggen vänd... " . Utkast till artikeln I Dalarne, 9 blad.Tal på Wilhelm Peterson-Bergers 60-årsdag vid banketten på Grand Hotel Royal den 27 februari 1927. Utkast, 2 blad.Tal under Allmänna gymnasistdagarna den 6 mars 192...

Grön förvaringspärm:

"Jag är en röst i bergen... ".Oration till skalder och kompaner. 11 blad.Lukt och doft. En sommarpredikan. 32 blad.Tal vid Riksförbundets för Sveriges försvar årsfest den 15 november 1927: "Hvad är ett ofritt land ?". 9 blad.

Grön förvaringspärm:

För hundra år sedan... . Koncept till tal om J. O. Wallin och J. J. Berzelius i Svenska Akademien 20/12 1929. (1929; 1932). 11 blad.Sinclair Lewis, tal vid Nobelfesten den 10 december 1930: "Amerika är den nya... ". (1930, 1931). 16 blad...

Svart anteckningsbok:

Tal vid invigningen av Stiernhielmsmonumentet i Vika den 7 oktober 1928: "I min barndom läste... ". 12 blad.Tal vid Sven Södermans jordfästning den 26 april 1930: "Det var för länge sen... ".

Resultat 1till100av115

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.