Visar 10728 resultat

Arkivbeskrivning
Underserie Svenska
Förhandsgranska utskrift Visa:

106 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Sveriges nationallitteratur 1500-1920. Del 23. Stockholm 1925
Sveriges nationallitteratur 1500-1920. Del 23. Stockholm 1925
Sveriges nationallitteratur 1500-1920. Del 23. Selma Lagerlöf. Gustaf Fröding. Stockholm 1925. (Innehåller flera texter - Ur Gösta Berlings saga: Tiggaren, Balen på Ekeby, Auktionen på Björne, Patron Julius, Livets stigar, Lilliecronas hem, Mamsell Marie; Ur Legender: Legenden om fågelboet; Ur Osynliga länkar: Morbor Ruben, Gudsfreden; Ur Antikrists mirakler: Det gamla martyriet; Ur Kristuslegender: Fågel Rödbröst; Ur Jerusalem: Ingmarssönerna, Avresan, Paradisbrunnen.)
Sveriges nationallitteratur 1500-1920. Del 23. Selma Lagerlöf. Gustaf Fröding. Stockholm 1925. (Innehåller flera texter - Ur Gösta Berlings saga: Tiggaren, Balen på Ekeby, Auktionen på Björne, Patron Julius, Livets stigar, Lilliecronas hem, Mamsell Marie; Ur Legender: Legenden om fågelboet; Ur Osynliga länkar: Morbor Ruben, Gudsfreden; Ur Antikrists mirakler: Det gamla martyriet; Ur Kristuslegender: Fågel Rödbröst; Ur Jerusalem: Ingmarssönerna, Avresan, Paradisbrunnen.)
V. O. [signatur]: Selma Lagerlöf
V. O. [signatur]: Selma Lagerlöf
Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forskning. Årgång 35. 1954. Uppsala 1955
Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forskning. Årgång 35. 1954. Uppsala 1955
Karlstads stifts julbok. 1940. Karlstad 1940
Karlstads stifts julbok. 1940. Karlstad 1940
Svenska Turistföreningens årsskrift 1900. Stockholm 1900
Svenska Turistföreningens årsskrift 1900. Stockholm 1900
Bromander, C. V.: Släkten Lidback.
Bromander, C. V.: Släkten Lidback.
Från Gästrikland 1967. Gävle 1967. (Gästriklands Kulturhistoriska förenings meddelanden.)
Från Gästrikland 1967. Gävle 1967. (Gästriklands Kulturhistoriska förenings meddelanden.)
Vår litteratur och dess historia. Läro- och läsebok för gymnasiet utgiven av Rolf Hillman, Nils Hänninger, Einar Lilie, Erik Lindström Ernst Werner. Del 4. Från Srindberg till våra dagar. (Innehåller följande texter: Tösen från Stromyrtorpet [utdrag]; Tal vid nobelfesten 10 december 1909; Skolexamen [ur Kejsarn av Portugallien, 1914].)
Vår litteratur och dess historia. Läro- och läsebok för gymnasiet utgiven av Rolf Hillman, Nils Hänninger, Einar Lilie, Erik Lindström Ernst Werner. Del 4. Från Srindberg till våra dagar. (Innehåller följande texter: Tösen från Stromyrtorpet [utdrag]; Tal vid nobelfesten 10 december 1909; Skolexamen [ur Kejsarn av Portugallien, 1914].)
Ek, Bengt: Selma Lagerlöfs värmländska diktning under 90-talet.
Ek, Bengt: Selma Lagerlöfs värmländska diktning under 90-talet.
Afzelius, Nils: Läsebok blir barnboksklassiker. Nils Holgersson har passerat 50-årsstrecket
Afzelius, Nils: Läsebok blir barnboksklassiker. Nils Holgersson har passerat 50-årsstrecket
Palmborg, Stina. Tre generationers uppfattning av Nils Holgersson.
Palmborg, Stina. Tre generationers uppfattning av Nils Holgersson.
Toijer-Nilsson, Ying: Selma Lagerlöf och värmländs folktro
Toijer-Nilsson, Ying: Selma Lagerlöf och värmländs folktro
Ravn, Jørgen: Hjemme på Mårbacka
Ravn, Jørgen: Hjemme på Mårbacka
Karlstads stifts julbok. 1955. Karlstad 1955
Karlstads stifts julbok. 1955. Karlstad 1955
Värmland förr och nu. Meddelanden från Värmlands Fornminnes- och Museiförening. 1933. Årgång 31. Karlstad 1933
Värmland förr och nu. Meddelanden från Värmlands Fornminnes- och Museiförening. 1933. Årgång 31. Karlstad 1933
Svenska Turistföreningens årsskrift 1904. Stockholm 1904
Svenska Turistföreningens årsskrift 1904. Stockholm 1904
Karlstads stifts julbok. 1932. Karlstad 1932
Karlstads stifts julbok. 1932. Karlstad 1932
Modersmålslärarnas förening. Årsskrift. Göteborg 1944.
Modersmålslärarnas förening. Årsskrift. Göteborg 1944.
Modersmålslärarnas förening. Årsskrift. Göteborg 1951
Modersmålslärarnas förening. Årsskrift. Göteborg 1951
F. E. [Signatur], Selma Lagerlöf 50 år.
F. E. [Signatur], Selma Lagerlöf 50 år.
Hemtrefnad. Praktisk tidning för kvinnan utgiven af Fredrika Bremer-förbundet. Årgång 10. 1908. Stockholm 1908
Hemtrefnad. Praktisk tidning för kvinnan utgiven af Fredrika Bremer-förbundet. Årgång 10. 1908. Stockholm 1908
Namn och bygd. Tidskrift för ortnamnsforskning. Årgång 2. 1914. Häfte 1-5. Uppsala 1914
Namn och bygd. Tidskrift för ortnamnsforskning. Årgång 2. 1914. Häfte 1-5. Uppsala 1914
Svenska Turistföreningens årsskrift 1906. Stockholm 1906
Svenska Turistföreningens årsskrift 1906. Stockholm 1906
Värmland förr och nu. Meddelanden från Värmlands Fornminnes- och Museiförening. 1941. Årgång 39. Karlstad 1942
Värmland förr och nu. Meddelanden från Värmlands Fornminnes- och Museiförening. 1941. Årgång 39. Karlstad 1942
J. A. R-m [signatur]: Selma Lagerlöf. (Ny illustrerad Tidning. Årgång 35. Stockholm 1899.)
J. A. R-m [signatur]: Selma Lagerlöf. (Ny illustrerad Tidning. Årgång 35. Stockholm 1899.)
Ny Illustrerad Tidning. Årgång 35. 1899
Ny Illustrerad Tidning. Årgång 35. 1899
Fataburen. Nordiska museets och Skansens årsbok 1960
Fataburen. Nordiska museets och Skansens årsbok 1960
Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forskning. Årgång 83. 1962
Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forskning. Årgång 83. 1962
Nysvenska studier. Tidskrift för svensk stil- och språkforskning. 2. årgång 1922
Nysvenska studier. Tidskrift för svensk stil- och språkforskning. 2. årgång 1922
Livius, Titus: Roms konungasagor
Livius, Titus: Roms konungasagor
Det nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål, utgiven av Adrian Molin. 14. årgång 1920. Stockholm
Det nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål, utgiven av Adrian Molin. 14. årgång 1920. Stockholm
Lindquist, Gustaf
Lindquist, Gustaf
Edström, Vivi: Episoder och enhet.
Edström, Vivi: Episoder och enhet.
Lindqvist, Sigvard A.: Fru Sorg. En motivstudie
Lindqvist, Sigvard A.: Fru Sorg. En motivstudie
Vessby, H.: "Ingmarssönerna" i litterär belysing
Vessby, H.: "Ingmarssönerna" i litterär belysing
Palmborg, Stina (utgivare): Nils Holgersson flyger över världen. Urval av barnbrev till Selma Lagerlöf
Palmborg, Stina (utgivare): Nils Holgersson flyger över världen. Urval av barnbrev till Selma Lagerlöf
Olsson, Nils Ludvig
Olsson, Nils Ludvig
Ludvig, Nils
Ludvig, Nils
Personhistorisk Tidskrift. 19. årgång 1917. Stockholm 1918
Personhistorisk Tidskrift. 19. årgång 1917. Stockholm 1918
[Cederschiöld, Gustaf]: Svenska studier tillägnade Gustaf Cederschiöld den 25 juni 1914. Lund 1914
[Cederschiöld, Gustaf]: Svenska studier tillägnade Gustaf Cederschiöld den 25 juni 1914. Lund 1914
Oom, Anna: Selma Lagerlöf som kamrat och vän.
Oom, Anna: Selma Lagerlöf som kamrat och vän.
Vinterballaden
Vinterballaden
Knudsen, Poul
Knudsen, Poul
Olander, Valborg [redaktion]
Olander, Valborg [redaktion]
Fredgren, Bernt och Lagerlöf, Selma: Stormyrtösen. Folkskådespel i fyra akter
Fredgren, Bernt och Lagerlöf, Selma: Stormyrtösen. Folkskådespel i fyra akter
Fredgren, Bernt
Fredgren, Bernt
Zachris Topelius: Utveckling och mognad. Av Selma Lagerlöf
Zachris Topelius: Utveckling och mognad. Av Selma Lagerlöf
Erik Tullius Hammargren: Min konfirmationslärare
Erik Tullius Hammargren: Min konfirmationslärare
Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. 1902. Stockholm 1902
Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. 1902. Stockholm 1902
Larsson, Hans Emil: Jerusalem. Två berättelser af Selma Lagerlöf. I. I Dalarne. [Recension.]
Larsson, Hans Emil: Jerusalem. Två berättelser af Selma Lagerlöf. I. I Dalarne. [Recension.]
Bäckmann, Ida: Gralsökaren. Stockholm 1940
Bäckmann, Ida: Gralsökaren. Stockholm 1940
Fröding, Gustaf
Fröding, Gustaf
Ett minne
Ett minne
Dahlman, Axel: En fotvandring från Karlstad till Mårbacka år 1875.
Dahlman, Axel: En fotvandring från Karlstad till Mårbacka år 1875.
Hågkomster och livsintryck. Av svenska män och kvinnor. 5. saml. Uppsala 1924
Hågkomster och livsintryck. Av svenska män och kvinnor. 5. saml. Uppsala 1924
Linder, Gurli: Våra barns fria läsning. Stockholm 1916
Linder, Gurli: Våra barns fria läsning. Stockholm 1916
Jerusalem II.
Jerusalem II.
Söderblom, Nathan: Kristenhetens möte i Stockholm augusti nittonhundratjugufem. Stockholm 1926
Söderblom, Nathan: Kristenhetens möte i Stockholm augusti nittonhundratjugufem. Stockholm 1926
Söderblom, Nathan: Kristenhetens möte i Stockholm augusti nittonhundratjugufem. Stockholm 1926
Söderblom, Nathan: Kristenhetens möte i Stockholm augusti nittonhundratjugufem. Stockholm 1926
Klippbok.
Klippbok.
Nelly Sachs 75 år 10 december 1966. Inbjudan att plantera träd i Israel som hyllning till Nelly Sachs. Dikt ur "Fahrt in Staublose", svensk tolkning av Erik Lindegren. Tryck.
Nelly Sachs 75 år 10 december 1966. Inbjudan att plantera träd i Israel som hyllning till Nelly Sachs. Dikt ur "Fahrt in Staublose", svensk tolkning av Erik Lindegren. Tryck.
Inredning. Blå tornet. Något även Karlavägen.
Inredning. Blå tornet. Något även Karlavägen.
Knöppel, Irmgard: Nelly Sachs. Einiges über die Kinder in ihren lyrischen Arbeiten: "In den Wohnungen des Todes" und "Sternverdunkelung". Trebetygsuppsats, Stockholms universitet.
Knöppel, Irmgard: Nelly Sachs. Einiges über die Kinder in ihren lyrischen Arbeiten: "In den Wohnungen des Todes" und "Sternverdunkelung". Trebetygsuppsats, Stockholms universitet.
Övningsbok i latin, med namnet "And. (?) Lillienberg 1724" på försättsblad
Övningsbok i latin, med namnet "And. (?) Lillienberg 1724" på försättsblad
Räkningar mellan lagmannen C. F. Landberg med flera och Johan Gustaf Sergel.
Räkningar mellan lagmannen C. F. Landberg med flera och Johan Gustaf Sergel.
Brev från Gustaf af Ugglas, 1 st.
Brev från Gustaf af Ugglas, 1 st.
Brev till C. J. v. Hermansson, 10 st.
Brev till C. J. v. Hermansson, 10 st.
Brev till A. von Hermansson, 1 st.
Brev till A. von Hermansson, 1 st.
Wiedergutmachung (Grundstück), Briefwechsel m.m.
Wiedergutmachung (Grundstück), Briefwechsel m.m.
Brev till Herbert Grevenius
Brev till Herbert Grevenius
Den frihet väl kan bära. Radiopjäs av Kelvin Lindemann och Herbert Grevenius-
Den frihet väl kan bära. Radiopjäs av Kelvin Lindemann och Herbert Grevenius-
Visitkort
Visitkort
Diverse illustrationer, ungdomsteckningar m.m.
Diverse illustrationer, ungdomsteckningar m.m.
Brev från B. v. Beskow till J. O. Wallin (1834-1838)
Brev från B. v. Beskow till J. O. Wallin (1834-1838)
Fortsättning på volym 8 (s. 236-330)
Fortsättning på volym 8 (s. 236-330)
Brev från Beskow till okänd korrespondent
Brev från Beskow till okänd korrespondent
Brev från Beskow till Molbech
Brev från Beskow till Molbech
Årsberättelser m.m.
Årsberättelser m.m.
Brev till Mats Paulson
Brev till Mats Paulson
Bolin, Jacob (1785-1844), Tal vid tre bondbröllopp.
Bolin, Jacob (1785-1844), Tal vid tre bondbröllopp.
Brev till Arvid Fougstedt. A-E.
Brev till Arvid Fougstedt. A-E.
Papper rörande F. A. Funcks förmynderskap för Svante Banér
Papper rörande F. A. Funcks förmynderskap för Svante Banér
Bolltorp (Skönberga socken, Östergötland). Köpt 1815 av Gustaf Johan Funck. Köpebrev, inteckningar.
Bolltorp (Skönberga socken, Östergötland). Köpt 1815 av Gustaf Johan Funck. Köpebrev, inteckningar.
Oidentifierade manus
Oidentifierade manus
Brev till/från Erik Dahlgren (1 vol.)
Brev till/från Erik Dahlgren (1 vol.)
Margareta Brita Lagercrona, gift Wrangel
Margareta Brita Lagercrona, gift Wrangel
Betyg, kallelsebrev, pass, kontraktshandlingar m.m. angående August Sohlman
Betyg, kallelsebrev, pass, kontraktshandlingar m.m. angående August Sohlman
Brev, vykort och kort till Olle Häger från identifierade avsändare
Brev, vykort och kort till Olle Häger från identifierade avsändare
Dossiéer och arbetsmaterial
Dossiéer och arbetsmaterial
Brev till Ellen Hagen.
Brev till Ellen Hagen.
Rom: pressklipp samt Mussolinis välkomsttal.
Rom: pressklipp samt Mussolinis välkomsttal.
Titulerade omslag
Titulerade omslag
Ruth Lovéns handlingar
Ruth Lovéns handlingar
Brev till PAF
Brev till PAF
Manus/utkast
Manus/utkast
Handlingar rörande verksamheter i Sofia
Handlingar rörande verksamheter i Sofia
Inkomna skrivelser (övervägande affärsbrev)
Inkomna skrivelser (övervägande affärsbrev)
Äldre tid [t.o.m. 1600-talet]
Äldre tid [t.o.m. 1600-talet]
Släktföreningsfoton med mera
Släktföreningsfoton med mera
Resultat 1 till 100 av 10728

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.