Showing 10728 results

Archival description
Subseries
Print preview View:

106 results with digital objects Show results with digital objects

Brev till Edmund Jungbeck
Brev till Edmund Jungbeck
Tal vid kyrkoherden Carl Olof Fribergs (1853-1930) grav
Tal vid kyrkoherden Carl Olof Fribergs (1853-1930) grav
Verser av Henrik Jungbeck jämte (fragmentariskt) register till desamma av brorsonen, bokhandlaren i Borås, Edmund Jungbeck
Verser av Henrik Jungbeck jämte (fragmentariskt) register till desamma av brorsonen, bokhandlaren i Borås, Edmund Jungbeck
Handlingar angående Cronholmska bokhandeln i Malmö
Handlingar angående Cronholmska bokhandeln i Malmö
Notifikationer, verser vid dödsfallet
Notifikationer, verser vid dödsfallet
Bäckgren, Christian Fredrik (1813-1893), smed, skådespelare
Bäckgren, Christian Fredrik (1813-1893), smed, skådespelare
Fanny och jag.
Fanny och jag.
Fysionomi av Sten Frödin.
Fysionomi av Sten Frödin.
Några Frödin-minnen.
Några Frödin-minnen.
Frödin och "fängelsepastorn".
Frödin och "fängelsepastorn".
Klippbok.
Klippbok.
Skioptikonbilder och glasnegativ
Skioptikonbilder och glasnegativ
Dikter
Dikter
Sånger och sagor.
Sånger och sagor.
Jugendbewegung, m.fl. tyskrelaterade manuskript
Jugendbewegung, m.fl. tyskrelaterade manuskript
Intervjuer med Erich Maria Remarque, m.fl. manuskript
Intervjuer med Erich Maria Remarque, m.fl. manuskript
Avskedsblick från fyrtornet. Berlin (augusti 1936?), m.fl. manuskript
Avskedsblick från fyrtornet. Berlin (augusti 1936?), m.fl. manuskript
Politiska frågor: Tredje riket med mera
Politiska frågor: Tredje riket med mera
Punktidéer: Utkast, fragment
Punktidéer: Utkast, fragment
Varia. Anteckningar
Varia. Anteckningar
Material om antisemitismen i 3:e riket. 1-2
Material om antisemitismen i 3:e riket. 1-2
Genomgång och undersökning av diverse tyska tidskrifter 1920-1945. Medarbetare: G. Brück och W. Schirren.
Genomgång och undersökning av diverse tyska tidskrifter 1920-1945. Medarbetare: G. Brück och W. Schirren.
A. Hitler et consortes. Diverse material
A. Hitler et consortes. Diverse material
Friedrich-Wilhelms-Universität. Vorlesungen. Personal. 1930 -- 1936
Friedrich-Wilhelms-Universität. Vorlesungen. Personal. 1930 -- 1936
Tyska tidskrifter och broschyrer. 1920 till 1940-tal. A-Z
Tyska tidskrifter och broschyrer. 1920 till 1940-tal. A-Z
Excerpter ur tyska tidningar och tidskrifter. Kapsel 1-5. Medarbetare Helene Wachtel-Svendsen.
Excerpter ur tyska tidningar och tidskrifter. Kapsel 1-5. Medarbetare Helene Wachtel-Svendsen.
Tyskland-hjälpen under efterkrigstiden, Tysk återuppbyggnad. Diverse material
Tyskland-hjälpen under efterkrigstiden, Tysk återuppbyggnad. Diverse material
Militärdiskussionerna 1943 / Utredning om försvarfrågan i svenska läroböcker. Anteckningar av Vilhelm Scharp / Om propaganda. Diverse material
Militärdiskussionerna 1943 / Utredning om försvarfrågan i svenska läroböcker. Anteckningar av Vilhelm Scharp / Om propaganda. Diverse material
Tyska tidningar 1928-1947. Spridda nummer, Kapsel 1-3. A-Z.
Tyska tidningar 1928-1947. Spridda nummer, Kapsel 1-3. A-Z.
Tyska förlagskataloger och tysk bokreklam 1930 till 1940-tal. Kapsel 1-2.
Tyska förlagskataloger och tysk bokreklam 1930 till 1940-tal. Kapsel 1-2.
Anteckningar från föreläsningar i historia 1913, 1919-1920 / Anteckningar från föreläsningar i Nordiska språk 1915.
Anteckningar från föreläsningar i historia 1913, 1919-1920 / Anteckningar från föreläsningar i Nordiska språk 1915.
Svensk-tyska sällskapet. Diverse material. Kapsel 1-2.
Svensk-tyska sällskapet. Diverse material. Kapsel 1-2.
Ebba Högberg ( född 1908), läroverksadjunkt f. d. flickläroverket Sveaplan, kollega till V. Scharp. Skrifter: Dikter, prosastycken, aforismer, uppsatser, morgonböner, anteckningar
Ebba Högberg ( född 1908), läroverksadjunkt f. d. flickläroverket Sveaplan, kollega till V. Scharp. Skrifter: Dikter, prosastycken, aforismer, uppsatser, morgonböner, anteckningar
Trots allt. Spridda nummer 1942, 1944, 1946 / Nordens frihet. Spridda nummer 1942, 1943 / Norges Nytt. Spridda nummer 1942, 1944, 1945 / Håndslag 1942:23 aug. / Evakueringen av Nord-Norge. flygblad 1943.
Trots allt. Spridda nummer 1942, 1944, 1946 / Nordens frihet. Spridda nummer 1942, 1943 / Norges Nytt. Spridda nummer 1942, 1944, 1945 / Håndslag 1942:23 aug. / Evakueringen av Nord-Norge. flygblad 1943.
SDU. Organisation. Protokoll och annat material.
SDU. Organisation. Protokoll och annat material.
SDU. Diverse material - Sektionerna.
SDU. Diverse material - Sektionerna.
SDU. Brev till och från Einar Tegen (i samband med SDU-verksamheten)
SDU. Brev till och från Einar Tegen (i samband med SDU-verksamheten)
Svensk-Tyska kontakter. Diverse material
Svensk-Tyska kontakter. Diverse material
Bothmer von, Hermann: Dienstbegriff und Rechtfertigungsgedanke. Eine Untersuchung der Satzungen des deutschen Ritterordens. Dissertation 1941 / Das Thun als Wesen der Wirklicheit. u.å.
Bothmer von, Hermann: Dienstbegriff und Rechtfertigungsgedanke. Eine Untersuchung der Satzungen des deutschen Ritterordens. Dissertation 1941 / Das Thun als Wesen der Wirklicheit. u.å.
Diverse material om Flandern, Schleswig-Holstein.
Diverse material om Flandern, Schleswig-Holstein.
Lysolja.
Lysolja.
Reparationer och underhåll.
Reparationer och underhåll.
Noch feiert Tod das Leben. 13 sid., maskinskrift (genomslagskopia).
Noch feiert Tod das Leben. 13 sid., maskinskrift (genomslagskopia).
Von Welle und Granit. Übertragungen schwedischer Lyrik. 136 blad, maskinskrift (original och genomslagskopia).
Von Welle und Granit. Übertragungen schwedischer Lyrik. 136 blad, maskinskrift (original och genomslagskopia).
Nelly Sachs 75 år 10 december 1966. Inbjudan att plantera träd i Israel som hyllning till Nelly Sachs. Dikt ur "Fahrt in Staublose", svensk tolkning av Erik Lindegren. Tryck.
Nelly Sachs 75 år 10 december 1966. Inbjudan att plantera träd i Israel som hyllning till Nelly Sachs. Dikt ur "Fahrt in Staublose", svensk tolkning av Erik Lindegren. Tryck.
Pressklipp
Pressklipp
Poemen Snödroppar av August Sohlman och till denne av G. Sohlman och Björnstierne Björnson
Poemen Snödroppar av August Sohlman och till denne av G. Sohlman och Björnstierne Björnson
Ragnar Sohlmans brev till Hulda Sohlman I (delvis kulturhistoriskt intressanta brev från Kazanj, Tiflis, Baku 1888. Enstaka brev till brodern Arvid Sohlman).
Ragnar Sohlmans brev till Hulda Sohlman I (delvis kulturhistoriskt intressanta brev från Kazanj, Tiflis, Baku 1888. Enstaka brev till brodern Arvid Sohlman).
Sonen Rolf Sohlman och hans hustru Zinaidas korrespondens med Ragnar och Ragnhild Sohlman.
Sonen Rolf Sohlman och hans hustru Zinaidas korrespondens med Ragnar och Ragnhild Sohlman.
Släkten i Norge, brev till Ragnar och Ragnhild Sohlman
Släkten i Norge, brev till Ragnar och Ragnhild Sohlman
Brev från utlänningar.
Brev från utlänningar.
Carl von Platen: Biographica
Carl von Platen: Biographica
Bjudningskort
Bjudningskort
Stéphanie von Wedel. 30 st.
Stéphanie von Wedel. 30 st.
Carl von Wedel. 2 st.
Carl von Wedel. 2 st.
Gruppbilder. 12 st.
Gruppbilder. 12 st.
Diverse. 14 st.
Diverse. 14 st.
Inredning. Blå tornet. Något även Karlavägen.
Inredning. Blå tornet. Något även Karlavägen.
Elekticitet.
Elekticitet.
Brev till Bengt och Margaretha Holmqvist.
Brev till Bengt och Margaretha Holmqvist.
Brev till och från Margaretha Holmqvist.
Brev till och från Margaretha Holmqvist.
Brev till Bengt och Margaretha Holmqvist.
Brev till Bengt och Margaretha Holmqvist.
Telefonbok med lösa lappar och visitkort. 1 volym (spiralblock och telefonblock).
Telefonbok med lösa lappar och visitkort. 1 volym (spiralblock och telefonblock).
Anteckningar av Nelly Sachs.
Anteckningar av Nelly Sachs.
Transporter av Nobelpristagarinnan Nelly Sachs 9-12/12 1966. Blankett (för ansökan om tillägg, ändring eller strykning av förnamn), Patent- och registreringsverket (ej ifylld).
Transporter av Nobelpristagarinnan Nelly Sachs 9-12/12 1966. Blankett (för ansökan om tillägg, ändring eller strykning av förnamn), Patent- och registreringsverket (ej ifylld).
Knöppel, Irmgard: Nelly Sachs. Einiges über die Kinder in ihren lyrischen Arbeiten: "In den Wohnungen des Todes" und "Sternverdunkelung". Trebetygsuppsats, Stockholms universitet.
Knöppel, Irmgard: Nelly Sachs. Einiges über die Kinder in ihren lyrischen Arbeiten: "In den Wohnungen des Todes" und "Sternverdunkelung". Trebetygsuppsats, Stockholms universitet.
Evangelische Akademie von Kurhessen - Waldek. Biographie und Theologie. Programm. Oktober 1979 (Lorenz-Lindemann, K: Jüdisches Selbstverständnis im literarischen Werk von Nelly Sachs).
Evangelische Akademie von Kurhessen - Waldek. Biographie und Theologie. Programm. Oktober 1979 (Lorenz-Lindemann, K: Jüdisches Selbstverständnis im literarischen Werk von Nelly Sachs).
Foto av manuskrip i privat ägo.
Foto av manuskrip i privat ägo.
Palmqvist, Fredrik Georg (1801-1861)
Palmqvist, Fredrik Georg (1801-1861)
Sylvander, Carl Johan F. (1803-1882)
Sylvander, Carl Johan F. (1803-1882)
Brandt, Ebba Charlotta (1827-1899), född Mörner
Brandt, Ebba Charlotta (1827-1899), född Mörner
Mörner, Matilda Lovisa Napoleona (1841-1920), född Palmqvist
Mörner, Matilda Lovisa Napoleona (1841-1920), född Palmqvist
Diverse handlingar, mest brev, rörande successionstvister under tiden 1832-1868
Diverse handlingar, mest brev, rörande successionstvister under tiden 1832-1868
Handlingar rörande Sya gård.
Handlingar rörande Sya gård.
Släkthistoria
Släkthistoria
Övningsbok i latin, med namnet "And. (?) Lillienberg 1724" på försättsblad
Övningsbok i latin, med namnet "And. (?) Lillienberg 1724" på försättsblad
Manuskript "Tokiga Inga", undertecknat: Iris 26 juli 1871 (oidentifierad)
Manuskript "Tokiga Inga", undertecknat: Iris 26 juli 1871 (oidentifierad)
Övriga släktporträtt
Övriga släktporträtt
Oeuvres / de J. La Fontaine. Fables T. 1-2. - Paris: Castel de Courval, 1825
Oeuvres / de J. La Fontaine. Fables T. 1-2. - Paris: Castel de Courval, 1825
Köpekontrakt mellan Fabian Wrede, säljaren, och Johan Tobias Sergel, köparen, på jordegendom. 1793
Köpekontrakt mellan Fabian Wrede, säljaren, och Johan Tobias Sergel, köparen, på jordegendom. 1793
Arfskiftes Handlingar uti framlidne Hofintendenten och Riddaren Johan Tobias Sergells Sterbhus
Arfskiftes Handlingar uti framlidne Hofintendenten och Riddaren Johan Tobias Sergells Sterbhus
Betjänten Lars Renströms och hushållerskan Christina Stenbergs utkvitteringar av arv efter Johan Tobias Sergel
Betjänten Lars Renströms och hushållerskan Christina Stenbergs utkvitteringar av arv efter Johan Tobias Sergel
Räkningar mellan lagmannen C. F. Landberg med flera och Johan Gustaf Sergel.
Räkningar mellan lagmannen C. F. Landberg med flera och Johan Gustaf Sergel.
Testamentariskt gåvobrev från P. Tham till Johan Gustaf Sergel avseende tavlor
Testamentariskt gåvobrev från P. Tham till Johan Gustaf Sergel avseende tavlor
Anna Breitholtz: brev från modern Adolfina
Anna Breitholtz: brev från modern Adolfina
Brev till hustrun Anna Helga Maria Gödecke vid makens död 1890
Brev till hustrun Anna Helga Maria Gödecke vid makens död 1890
Öfversigt af de gamles statsförfattning (efter Heeren, Niebuhr m.fl.)
Öfversigt af de gamles statsförfattning (efter Heeren, Niebuhr m.fl.)
Bevisen för Idealismen och Guds existens
Bevisen för Idealismen och Guds existens
Anteckningar från professor Säves Föreläsningar hösten 1865, Olof Tryggvasons saga
Anteckningar från professor Säves Föreläsningar hösten 1865, Olof Tryggvasons saga
[Anteckningar i nordisk litteraturhistoria]
[Anteckningar i nordisk litteraturhistoria]
Tvenne skeppsbrott. Ett ukast af Finn
Tvenne skeppsbrott. Ett ukast af Finn
Sju stycken utkast och fragment, i olika ämnen, utan titlar
Sju stycken utkast och fragment, i olika ämnen, utan titlar
C. J. Brock, Kongariget Norge og det norske folk, 1876
C. J. Brock, Kongariget Norge og det norske folk, 1876
Sånger och bilder af C. D. af Wirsén
Sånger och bilder af C. D. af Wirsén
Carl Ludvig Östergren [pseudnoym: Fjalar]. [Minnesteckning]
Carl Ludvig Östergren [pseudnoym: Fjalar]. [Minnesteckning]
Jörgen Ingebrigtsen Moe. 1881
Jörgen Ingebrigtsen Moe. 1881
[Föredrag om en resa i Norge]
[Föredrag om en resa i Norge]
[Edda-översättningen]. Ark 14-17 = s. 209-272, interfolierat med anteckningar
[Edda-översättningen]. Ark 14-17 = s. 209-272, interfolierat med anteckningar
Sagan om Sigrid den fagra... (Böcker för barn... 2)
Sagan om Sigrid den fagra... (Böcker för barn... 2)
[Förslag till skolhusbyggnad vid Sjögesta]
[Förslag till skolhusbyggnad vid Sjögesta]
Results 1 to 100 of 10728

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.