Visar 9106 resultat

Arkivbeskrivning
Serie
Förhandsgranska utskrift Visa:

38 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Tidnings- och tidskriftsartiklar

Förteckning över tidnings- och tidskriftsartiklar

Dagens Tyskland. Europas problembarn. (Stockholms Tidningen 28.04.1934)

Skolbarnsutbytet bör ej försummas. 1936

Den tyska kyrkogården. Recension av C. Jäderlunds bok "Hitler stänger kyrkogårdsgrinden". 1945

Vid Goethe-husets ruiner. 1948

Myten om Canaris. (Dagens Nyheter 1950)

Canaris, Abwehr och Sverige. 1950

Ironisk moralist. Erich Kästner. (Dagens Nyheter 1953)

Hermann Göring. (Dagens Nyheter 1953)

Hitler som fredsängel. (Dagens Nyheter 1953)

Gäster hos diktaturen. (Dagens Nyheter 1955)

Från fred till nyordning. (Dagens Nyheter 1955)

Det underminerade riksbygget. (Stockholms-Tidningen 1961)

Storgermansk släktkärlek. (Stockholms Tidningen 1961)

Litteratur om den nationalsocialistiska regimen i Tyskland och Andra världskriget. (Aktuellt från skolöverstyrelsen. 1962:45)

Goebbels dagböcker. (Utrikespolitik. 1948:2)

Schwedens Heldenlied. (Die Woche. 1933:36)

Det tyska ungdomsproblemet. (Tyskland av i dag. 1946:2)

Det tyska ungdomsproblemet. (Fortsättning, Tyskland av i dag. 1946:3)

Jag steg av tåget i Hamburg (Vi 29.9.1947)

En skoldag bland tyska gymnasister. (Vi 04.10.1947)

Den förlorade generationen. (Vi 27.11.1947)

Tyska skolan i Stockholm. (Dagens Nyheter 1944)

De utländska språklektoraten. (Dagens Nyheter 15.07.1958)

De svenska utlandslektorernas konferens i Jena 1931. (Upsala Nya Tidning maj 1931)

Unescos sommarseminarier. (Svensk skoltidning. 1949:41)

Kultur och politik. Kulturpolitik och universitetslektorat. (Dagens Nyheter 29 och 30.08.1944)

Försvarsfrågan i ungdomsskolornas läroböcker (Statens offentliga utredningar 1945:21)

Den tysk-nordiska historiker konferensen i Braunschweig 1960. (Historielärarnas förenings årsskrift 1960/61)

Romantikens tragedi. (Dagens Nyheter 1951)

Ångest inför döden. Efter John Keats "Terror of the death"

Soldatplikt och officersära. (Dagens Nyheter 1943)

Judendomens historia i svenska läroböcker. (Dagens Nyheter 22.04.1952)

Gisbert Klingemann in memoriam. (Dagens Nyheter 15.03.1961)

En svensk utlandspräst. Birger Forell. 18.07.1958

Den praktiska studentskandinavismen. (Stockholms Dagblad 23.10.1918). Med 2 handskrivna bilagor

Ndola 7

KORRESPONDENS m.m. (alfabetiskt ordnat) Bland annat:
• Brev från Helge Björlo
• Brev från Lars Hellström
• Brev från Stig Kernell
• Brev från Åge Röed
• brev från George Ivan-Smith
• Brev från Björn Virving

ÖVRIGT, bl.a.
• Manuskript av Bengt Rösiö
• Manuskript till TV4-programmet “dagar som skakade Sverige”, 1995
• Tryck
• Pressklipp m.m.

Ndola 8

Innehåller framförallt korrespondens etc. i fem ärenden:
1) de Kémoularias uppgifter, vilka låg till grund för George Ivan Smiths insändare i Guardian och därmed Bengt Rösiös uppdrag
2) George Ivan-Smith angående hans skrivelser, baserade på de Kémoularias samtal med några (oidentifierade) personer.
3) Tidskriften Panoramique – betr. artikel av Bengt Rösiö om haveriet
4) David Kimble, utgivare av Journal of Modern African Studies, som publicerat en artikel av David Gibbs, professor i Tucson
5) Martha Treyfusis Paynter, journalist på Ndolatidningen Northern News

Ndola 9

Uppdelad i följande avsnitt:

1) BODIL NÄVDAL (boken “Drömmenes palass”)
• Obduktionsrapporten
• Brev till Kofi Annan, samt ett brev från dennes presschef Shashi Tharoor
• Korrespondens med överläkaren Tor Jacob Eide
• Brev till Ask Rojahn vid kriminalpolisen i Oslo
• Brev till Jan Gelius i norsk TV,
• Brev till journalisten Per Egil Hegge, Aftenposten
• Brev till förre statsministern Kjell Magne Bondevik
• Utskrift av den sydafrikanska nättidning, Electronic Mail and Guardian i Johannesburg
• Bengt Rösiös insändare till Svenska Dagbladet, "Sydafrikanskt fjärrskåderi",
• Artiklar i DN och en rad andra tidningar samt i nätupplagorna av The Times och Atlanta Constitution.

2) LONDON REVIEW OF BOOKS bl.a. betr. en artikel av Matthew Hughes, som gått igenom George Ivan-Smiths anteckningar vilka överlämnats till The Bodleian.

3) HANS-RÜDIGER MINOW (Betr. filmen "Nachtflug in den Tod" och hans bok i anslutning därtill).
Här finns bl.a.
• Bengt Rösiös korrespondens med Hans-Rüdiger Minow (HRM:s frågor, UD:s assistans, texten till Ndolaavsnittet i hans bok "Politische Morde", brev till Ullstein Verlag om saken m.m.)
• Korrespondens med ambassadör Örjan Berner i Paris angående Claude de Kémoularias roll.
• Utskriften av Claude de Kémoularias ursprungliga anteckningar, en särskild kommentar till dessa, samt skrivelser från Bengt Rösiö till UD m.m.

4) DIVERSE KORRESPONDENS, KLIPP m.m.
• Uppgifter om radiofyrar och radiosignaler (av flygaren Jan Winther, f.d. anställd vid Transair)
• En artikel i Sydsvenska dagbladet
• Korrespondens med haveriexperten Åge Röed
• Korrespondens med med Sven-Olle Johansson i föreningen FN-veteranerna i Kongo/Zaïre
• Recension av Ludo de Wittes Lumumbabok (The Assassination of Lumumba)
• Diverse kommentarer till Bengt Rösiös böcker
• Ett brev, obesvarat, till Peter Wallenberg (betr. dennes eventuella opublicerade information om Hammarskjölds död)
• Brev från Claes JB Löfgren på Sveriges television med kommentarer till Bengt Rösiös bok
• Kofi Annans tal i Uppsala (med anledning av 40-årsminnet av Hammarskjölds död)
• Korrespondens med Anne Kaestner (betr. En av henne planerad film om DH, i samarbete med Michael Hammarskjöld)
• Bengt Rösiös artikel i Flygets Årsbok

5) LENNART ELIASSON, chef för Scenic Television, Göteborg: .Betr. planerad en TV-film om Dag Hammarskjöld av (låg till grund för den i TV 4 sända filmen “Mordet på sanningen”).
• Korrespondens med Lennart Eliasson
• Lennart Eliassons första synopsis
• Promemoria om filmen (skriven av Bengt Rösiö)

Manuskript, div. koncept m.m.

Brevkoncept, E. Thulin, odat.
Originalkoncept, V.v. Heidenstam, odat.
E. Thulin: Selma Lagerlöf. La Conteuse des Conteuses (Föreläsning) 1926
E. Thulin: Leendets Wien och brevkopia.
A. Malraux: Rembrandt et nous (Föreläsningsresumé) och inbjudningkort, Nationalmuseum
Knut Kjellbergs föreläsningar, 13 st, 1917-1920
May Fitzgerald: Den levande skölden
Franskt koncept rörande Atlanten
Jean Cocteau: Idolerna, övers. av E. T.
Jean Giraudoux: Amphitryon, övers. av E.T.
Jean Giraudoux: Höga visan, övers. av E.T.
André Gide och J.-L.Barrault: Processen. Pjäs efter Kafkas roman, övers. av E.T.
Paul Raynal: Le Matériel Humain. Franskt originalmanus, E.T:s övers.

Pressklipp.

Strindbergs sommarbrev: "Från det vaknandet Italien".
1884
Anm. Publicerad i Dagens Nyheter i mars 1884

Klipp ur tyska tidningar med anteckningar av Emil Schering.

Övriga klipp.
Anm. Eventuellt härrörande från Carlheim-Gyllensköld (många har samband med hans versamhet i Vetenskapsakademien). Se vidare anteckningar på kuvertet.

Anteckningsböcker

Från skolan, 3 st.
Från universitetet, 4 st.
Litterära försök, 3 st.
Musiknoter, 1 st.
Räkenskapsböcker, 10 st.
Övrigt, 2 st.

Diverse handlingar

Pass och passhandlingar

Diverse ekonomiska handlingar

Sommarbostaden Bedarö, Nynäshamn

Promemorior angående Arvid Sohlmans avvecklande av engagemangen i Aftonbladet

Karlskoga och Bofors skolor samt Rosendals och Loviselunds skolhus

Om Nelly Sachs

Berg, Eva (1904-1980): Den religiösa mystiken i Nelly Sachs diktning. Maskinskrift, 6 sid.

Dinesen, Ruth: Hinübergerettet in die Heimatsprache. Nelly Sachs als Übersetzerin Johannes Edfelts. Fotokopia, 36 sid.

Fritz, Walter Helmut: "besprochen für den Süddeutschen Rundfunk und den Südwestfunk". Maskinskrift, genomslagskopia, 4 sid.

Geissner, Hellmut (1926- ), ty. fil.dr., lektor: Nelly Sachs zum 70. Geburtstag. 15.9. 61. (Wird gedruckt im Dezember-Heft der Zeitschrift Deutschunterricht für Ausländer). Maskinskrift, genomslagskopia, 12 sid.

Geissner, Hellmut (1926- ), ty. fil.dr., lektor: Nelly Sachs. [70 år]. (9.12. 61 im Saarländischen Rundfunk). Maskinskrift, genomslagskopia, 7 sid.

Hansson, Gunnar D.: Om Nelly Sachs.
Anm. Se volym L90c:4:1 Hansson, Gunnar, brev till Bengt och Margaretha Holmqvist, bilaga.

Richard, Lionel: Nelly Sachs entre la tradition et l'experience vecue. Fotokopia, 7 sid.

Tryck om Nelly Sachs

Berendsohn, Walter A.: Nelly Sachs. Ekstatischer Aufstieg und künstlerische Entwicklung.
1965
Anm. Med dedikation till Bengt Holmqvist från författaren.

Dinesen, Ruth: Verehrung und Verwerfung. Nelly Sachs - Kontroverse um eine Dichterin. Särtryck.
Anm. Med dedikation till Margaretha och Bengt Holmqvist från författaren, 1986.

Dischner, Gisela Bezzel-: Poetik des modernen Gedichts zur Lyrik von Nelly Sachs.
1970

Geissner, Hellmut: Nelly Sachs. Deutsche Literatur nach 1945. Särtryck.
1968
Anm. Med dedikation till Nelly Sachs från författaren. Bilaga till brev från Hellmut Geissner till Nelly Sachs 23.12. 68, se L90:1 (Fro-Goe).

Gelber, Mark: Nelly Sachs in den Wohnungen des Todes: Poetic structures for human suffering. Ur Neue Germanistik, vol. 1, 1980. Fotokopior.

Hoffmann, Martha: An die Dichterin Nelly Sachs; Die Gedichte der Nelly Sachs. Literatur + Kritik, März 1972. Särtryck.

Holschuh, Albrecht: Lyrische Mythologeme. Das Exilwerk von Nelly Sachs. Fotokopior.

Kurz, Paul Konrad: Fahrt ins Staublose. Die Lyrik der Nelly Sachs. Sonderabdruck aus den Stimmen der Zeit.
1966

Rosenfeld, Alvin H.: The Poetry of Nelly Sachs. A reprint from Judaism: A Quarterly Journal of Jewish Life and Thought, vol. 20.
1971

Schuhmann, Klaus: om "Nelly Sachs zu Ehren. Zum 75. Geburtstag am 10. Dezember 1966" och "Das Buch der Nelly Sachs. Hrsg. von Bengt Holmqvist 1968". (Deutsche Akademie d. Wissenschaften zu Berlin, 2/70). Fotokopia.

Zagari, Luciano: Realtà e linguaggio nella poesia di Nelly Sachs, 1968. (Estratto da Miscellanea di studi in onore di Bonaventura Tecchi).

Manuskript.

Husesyn på historisk dag.
Liv och hälsa.
Lovlig stig.
Om konst.
Smala gator i Paris.
Två naturens färger.
Uppsala.
Överflöd och masstänkande.
1 manuskript till kåseri av Greta Erhardt.
Oidentifierade manuskript, fragment, övrigt.
Resultat 1 till 100 av 9106

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.