Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 356 resultat

Arkivbeskrivning
Delarkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

6 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Brev, manuskript, handlingar rörande utställningar m.m.
Brev, manuskript, handlingar rörande utställningar m.m.
Manuskript, brev, tryck och fotografier
Manuskript, brev, tryck och fotografier
Brev, manuskript, biographica och verksförteckningar
Brev, manuskript, biographica och verksförteckningar
Bernhard Karlgrens efterlämnade papper, tillägg
Bernhard Karlgrens efterlämnade papper, tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Sundelin, Johan August Immanuel
Sundelin, Johan August Immanuel
Larsson-Thunborg, Mårten
Larsson-Thunborg, Mårten
Morén, Ove
Morén, Ove
Sundelin, Ferdinand
Sundelin, Ferdinand
Westman, Arne
Westman, Arne
Andersson, Gunnar
Andersson, Gunnar
Persson, Richard
Persson, Richard
Markgren, Richard
Markgren, Richard
Wallmark, Lennart
Wallmark, Lennart
Ådén, Anton
Ådén, Anton
Unaeus, Johan Herman
Unaeus, Johan Herman
Bergman, Isak Johan
Bergman, Isak Johan
Widman, Karl
Widman, Karl
Björnegård, Manfred
Björnegård, Manfred
Dahlstedt, Lars
Dahlstedt, Lars
Berlin, Hugo
Berlin, Hugo
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Märta Dahlbergs receptsamling
Märta Dahlbergs receptsamling
Frostman, Otto (1907-1977)
Frostman, Otto (1907-1977)
Digitalt material
Digitalt material
Disa och Elsa Beijers brevsamling
Disa och Elsa Beijers brevsamling
Lars Rumar: "Lappskolläraren från Vilhelmina"
Lars Rumar: "Lappskolläraren från Vilhelmina"
Aktuellt och Landet runt, filminslag från Umeå universitetsbibliotek 1968
Aktuellt och Landet runt, filminslag från Umeå universitetsbibliotek 1968
Magica incantatrix
Magica incantatrix
Diplomatarium Norrlandicum
Diplomatarium Norrlandicum
Korrespondens lappfogden Erik Bergström och prästen Vitalis Karnell
Korrespondens lappfogden Erik Bergström och prästen Vitalis Karnell
Medicinalstyrelsen. Generaldirektören Hellströms Norrlandsundersökning 1929
Medicinalstyrelsen. Generaldirektören Hellströms Norrlandsundersökning 1929
Umeå stads nödhjälpskommitté
Umeå stads nödhjälpskommitté
Handelsräkningen 1964
Handelsräkningen 1964
Utredningar Fiskerinämnden i Västerbottens län 1919-1940
Utredningar Fiskerinämnden i Västerbottens län 1919-1940
Karta över Kyrkobordet nr 1-3, Umeå socken, Västerbottens län 1714
Karta över Kyrkobordet nr 1-3, Umeå socken, Västerbottens län 1714
Tegs byarkiv
Tegs byarkiv
Kammarkollegiets arkiv Jordeböcker för Västerbottens län 1882
Kammarkollegiets arkiv Jordeböcker för Västerbottens län 1882
Historiska källor rörande samer
Historiska källor rörande samer
Sandåkerns Sportklubb: protokoll och tidningsklipp
Sandåkerns Sportklubb: protokoll och tidningsklipp
Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701
Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701
Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin - innovationer och termspridning
Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin - innovationer och termspridning
Per Engdahls och Nysvenska rörelsens arkiv
Per Engdahls och Nysvenska rörelsens arkiv
Register till Leonard Bygdéns Hernösands stifts herdaminne
Register till Leonard Bygdéns Hernösands stifts herdaminne
Skellefteå sockens arkiv: skolhandlingar
Skellefteå sockens arkiv: skolhandlingar
Sävar distrikts länsmans-landsfiskalsarkiv
Sävar distrikts länsmans-landsfiskalsarkiv
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv: skolstyrelse- och skolrådsprotokoll
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv: skolstyrelse- och skolrådsprotokoll
Röstlängder och fyrktalslängder: Piteå, Skellefteå, Attmar
Röstlängder och fyrktalslängder: Piteå, Skellefteå, Attmar
Svenska församlingens i Paris arkiv
Svenska församlingens i Paris arkiv
PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm
PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm
Register till landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Majt.
Register till landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Majt.
Umeå Lazarett och Kurhus : Journal 1844-1855
Umeå Lazarett och Kurhus : Journal 1844-1855
The Book of Jalãl and Jamãl
The Book of Jalãl and Jamãl
Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns byakista
Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns byakista
Förste provinsialläkarens i Västernorrlands arkiv; Barnmorskedagböcker
Förste provinsialläkarens i Västernorrlands arkiv; Barnmorskedagböcker
Lycksele tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
Lycksele tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
Arvidsjaurs tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
Arvidsjaurs tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
Umeå stad. Rådhusrätten och Magistratens arkiv; Saköreslängder
Umeå stad. Rådhusrätten och Magistratens arkiv; Saköreslängder
Kustbana genom Västerbottens län, utredning 1924
Kustbana genom Västerbottens län, utredning 1924
Krigshandlingar 1808-1809
Krigshandlingar 1808-1809
Gävleborgs läns landskansli: Protokoll 1641-1820
Gävleborgs läns landskansli: Protokoll 1641-1820
Vadstenadiariet Diarium Vadstenense
Vadstenadiariet Diarium Vadstenense
Topografiska kårens arkiv 1808-1811
Topografiska kårens arkiv 1808-1811
Eddan av Snorre Sturlasson
Eddan av Snorre Sturlasson
Krigsarkivets kart- och ritningssamling, valda delar
Krigsarkivets kart- och ritningssamling, valda delar
Sammanställning av avskrifter från Domböcker för Nordmalings socken 1547-1803
Sammanställning av avskrifter från Domböcker för Nordmalings socken 1547-1803
Arjeplogs tingslags häradsrätts arkiv , protokoll vid urtima ting och extra förrättningar 1803
Arjeplogs tingslags häradsrätts arkiv , protokoll vid urtima ting och extra förrättningar 1803
1919 års lappkommitté
1919 års lappkommitté
Prof Göran Wahlenberg (1780 - 1851), Uppsala
Prof Göran Wahlenberg (1780 - 1851), Uppsala
Astrid Odstedts arkiv, Kirunaminnen
Astrid Odstedts arkiv, Kirunaminnen
Övertorneå tingslags häradsrätts arkiv
Övertorneå tingslags häradsrätts arkiv
Södra Ångermanlands domsaga: Saköreslängder 1736-1770
Södra Ångermanlands domsaga: Saköreslängder 1736-1770
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv: Kyrkorådsprotokoll 1831-1895
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv: Kyrkorådsprotokoll 1831-1895
Svenska missionssällskapets arkiv (kopior)
Svenska missionssällskapets arkiv (kopior)
Mantalslängder för Arvidsjaurs socken 1869 och 1870
Mantalslängder för Arvidsjaurs socken 1869 och 1870
Summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna i Västerbottens län 1860 - 1864
Summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna i Västerbottens län 1860 - 1864
Vattenmålen, Sourvas regleringar: 1919, 1937, 1943, 1953, 1964
Vattenmålen, Sourvas regleringar: 1919, 1937, 1943, 1953, 1964
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöten 1950 - 1962
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöten 1950 - 1962
Markgren, Albert, kyrkoherde i Bygdeå (1855-1940): Minnen
Markgren, Albert, kyrkoherde i Bygdeå (1855-1940): Minnen
Kopior av konseljakter rörande samer
Kopior av konseljakter rörande samer
Brev från Lars Levi Laestadius till professor Göran Wahlenberg, Uppsala 1807 - 1843 spridda år
Brev från Lars Levi Laestadius till professor Göran Wahlenberg, Uppsala 1807 - 1843 spridda år
RäkenskapsBok för Scholorna i Lappmarken 1847-1861
RäkenskapsBok för Scholorna i Lappmarken 1847-1861
Handlingar ang läseriet
Handlingar ang läseriet
Utskrift av pag 417-432 av Variantsamlingen till Arwidssons Sv Fornsånger pt 3..
Utskrift av pag 417-432 av Variantsamlingen till Arwidssons Sv Fornsånger pt 3..
Grundström, Harald, komminister i Jokkmokk (1885-1960)
Grundström, Harald, komminister i Jokkmokk (1885-1960)
Brev från Johan Anders Linder till förste exp. secr. L A Ekman Stockholm ang manuskript till Lappmarksbeskrivningen
Brev från Johan Anders Linder till förste exp. secr. L A Ekman Stockholm ang manuskript till Lappmarksbeskrivningen
Furberg, August, komminister (1893-1987): Minnen
Furberg, August, komminister (1893-1987): Minnen
1812 års uppfostringskommitté: Uppgifter från Konsistorierna
1812 års uppfostringskommitté: Uppgifter från Konsistorierna
Soldatkontrakt: Västerbotten, 1875
Soldatkontrakt: Västerbotten, 1875
Haparanda: Skolrådsprotokoll 1903-1904
Haparanda: Skolrådsprotokoll 1903-1904
Kempe, Frans (1847-1924): Brev till Henrik Hesselman m.m.
Kempe, Frans (1847-1924): Brev till Henrik Hesselman m.m.
Krafft, David von (1655-1724): Förteckning på mine giorde tienster och resor
Krafft, David von (1655-1724): Förteckning på mine giorde tienster och resor
Bergström, Karl, landshövding (1858-1937): Brev från FD Paul Hellström
Bergström, Karl, landshövding (1858-1937): Brev från FD Paul Hellström
Sundevall, Carl Jacob, (1801-1875): Brev från Nils Johan Sundelin i Lycksele 1840-1850
Sundevall, Carl Jacob, (1801-1875): Brev från Nils Johan Sundelin i Lycksele 1840-1850
Östersjöprovinsernas tull- och licenträkenskaper: Tullen i Novgorod 1583-1707
Östersjöprovinsernas tull- och licenträkenskaper: Tullen i Novgorod 1583-1707
Lannavaara-arkivet
Lannavaara-arkivet
Alenius, König, klockare i Lycksele (1761-1854), 47 brev till J. A. Linder åren 1835-1854
Alenius, König, klockare i Lycksele (1761-1854), 47 brev till J. A. Linder åren 1835-1854
Resultat 1 till 100 av 356

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.