Showing 42693 results

Archival description
Print preview View:

206 results with digital objects Show results with digital objects

Lars Englunds samling

 • 288 En 6
 • Fonds
 • 1930-1950-talet
Böcker och litterära tidskrifter

Ettbladstryck och fragment

 • 288 Et 1
 • Fonds
 • 1400-1500-talet
Ettbladstryck och fragment av tryck från 1400- och 1500-talen

Val 2018

 • SE S-HI VL18
 • Fonds
Innehållet består av flera olika materialkategorier. Insamlingen pågår mellan 2018-04-01 till och med 2 veckor efter en regeringsförklaring är på plats.

Twitter

 • SE S-HI VL18:1:1-1
 • File
 • 2018-04-01 - 2019-02-04
 • Part of Val 2018

Rådata

YouTube

 • SE S-HI VL18:1:1-4
 • File
 • 2018-04-01 - 2019-02-04
 • Part of Val 2018

Filmer och metadata hämtat från YouTube

Tryckt Material (320 Statsvetenskap)

 • SE S-HI VL18:2
 • Subfonds
 • 2018-04-01 - 2019-02-04
 • Part of Val 2018

Diverse vardagstryck och handskrifter som insamlats under valet 2018. (Affischer, informationsblad m.m.)

Ivan Sajkovics efterlämnade papper

 • SE S-HS ACC1958/4
 • Fonds
 • 1889--1947
Accessionen innehåller Ivan Sajkovics efterlämnade manuskript, samt brev och pressklipp

Kopior av material av Olof von Dalin och Carl Gustaf Tessin

 • SE S-HS ACC1964/12
 • Fonds
Olof von Dahlin: dikter och prosa. Kopior av avskrifter och original. Carl Gustaf Tessin: dikter och tal. Kopior av avskrifter och original. Xeroxkopior efter material på Christineholm (greve Arvid Wachtmester), som inlånats av Nils Afzelius

Material rörande Sven Låstbom

 • SE S-HS ACC1964/14
 • Fonds
 • 1800-tal
Början och grunden till violinspelande. Handskrift med namnteckning Sven Låstbom 1802. Almanacka från 1832 och 1836 med anteckningar av Sven Engelbrekt Låstbom. Städernas arministration, Stockholm den 20 december 1619. Gustavus Adolpf. Avskrift

Rickard Bergströms papper

 • SE S-HS ACC1964/24
 • Fonds
 • 1800-tal
Handlingar och tryck rörande biblioteksmannen vid KB Richard Bergström och hans far v. häradshövding Fr. Sev. Bergström

Personregister till tre titlar av Georg Wittrock

 • SE S-HS ACC1965/1
 • Fonds
 • 1908-1917
Personregister till Georg Wittrocks Carl X Gustafs testamente (1908), Karl XI:s förmyndares finanspolitik (1914) Karl XI:s förmyndares finanspolitik från Blå boken till franska förbundet 1668-1672 (1917). Ur professor Bengt Hildebrands bibliotek.

Sven Adolf Hedins papper

 • SE S-HS ACC1965/28
 • Fonds
 • 1800-tal, 1900-1905
Innehåller brev, pressklipp, manuskript mm.

Alexandra Kollontaj: Autograf

 • SE S-HS ACC1965/32
 • Fonds
 • 1935-1936
En autograf av Alexandra Kollontaj daterad 4 augusti 1936. Medföljer Isak Dinesens [Karen Blixens] Syv fantastiske fortellingen, 1935, med dedikation från författaren till Madame Kollontaj, Geneve, september 1935.

Alfred Lindbergs papper

 • SE S-HS ACC1965/34
 • Fonds
 • 1800-tal
Innehåller anteckningar, noter och program. Materialet är en rest efter Alfred Lindbergs brevsamling med signum Ep L 32:1-18.

Log of a voyage to the Baltic in the Year 1855

 • SE S-HS ACC1965/38
 • Fonds
 • 1855
1 volym Log of a voyage to the Baltic in the Year 1855. Cruise of the Yacht Pandora. Manuskriptet innehåller även ett smärre antal teckningar.

Juridiska arbeten som tillhört professor Karl Benckert

 • SE S-HS ACC1965/39
 • Fonds
Tre juridiska arbeten som tillhört professor Benckert: Ett anonymt rörande straffprocessen, ett utgörande föreläsningar vid Stockholms högskola den 16 - 17 september 1931 (besittningsskyddet i romersk rätt) samt P. Hj. Fagerholm, Svensk arbetsrätt (lic.-avhandling 1942), dessutom ett interfolierat exemplar av ett tryckt arbete, kompendium i svensk förmögenhetsrätt, anteckningar efter ett av professor A. O. Winroth hållet enskillt kollegium i Lund 1900.

Grisbådatvisten

 • SE S-HS ACC1965/4
 • Fonds
 • 1897-1909
Material rörande Grisbådatvisten mellan Sverige och Norge. Defférence entre la Suède et la Norvège concernant la frontière maritime. Bibliographie. Kopia.

Thorsten Quennerstedt: Bergslaget och Söderfors 1907

 • SE S-HS ACC1965/40
 • Fonds
 • 1907
Historiska anteckningar angående Stora Kopparbergs Bergsslags Aktiebolags förvärv av aktierna i Söderfors Bruks Aktiebolag. Stencilerat exemplar, 1956, med författarens dedikation till professor Gösta Bodman. Ett brev, daterat den 9 december 1956, från författaren till Bodman medföljer

R. Prytz: Brev "till information"

 • SE S-HS ACC1965/47
 • Fonds
 • 1930-1940-tal
Stencilerat brev "til information" av den danske landsretssagförer R. Prytz i Köpenhamn, januari 1963 ang. en tvist mellan Ragna Norström och Alexander Thomsen. Innehållet i brevet utspelade sig under Andra världskriget.

Anna-Maria Lenngrenutställningen

 • SE S-HS ACC1965/50
 • Fonds
 • 1954
Material från Ann-Maria Lenngrenutställningen 1954. innehåller brev, pressklipp, fotografier. Även kopior av Anna-Maria Lenngrens och hennes man, Carl Peter Lenngrens, bouppteckningar.

Johan G. R. Banér: Ragnarök

 • SE S-HS ACC1965/6
 • Fonds
 • 1917
Avskrift av Johan G. R. Banérs Ragnarök. Speciellt gjord för fröken Estrid Linder i Tokyo.

Förteckning över utförda roller

 • SE S-HS ACC1965/65
 • Fonds
 • 1800-tal--1900-tal
En samling listor rörande skådespelare verksamma senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet.

Louis Zettersten: City Street Names

 • SE S-HS ACC1965/7
 • Fonds
 • 1925
Louis Zetterstens City Streets Names. The names of the Streets, Lanes, Alleys and Courts of the City of London. 2:a upplagan, 1925. Författarens eget exemplar med talrika tillägg och rättelser i marginalen och på lappar, inklistrade och lösa.

Historiska hemligheter om hofvet och cabinettet i St Cloud

 • SE S-HS ACC1965/80
 • Fonds
 • 1805
Historiska hemligheter om hovet och cabinettet i St. Cloud i bref från en ståndsperson i Paris till en engelsk adelsman, skrivna i augusti, september och oktober 1805. 3 volymer. Anonym översättare.

Nils O:son Gadde: Island 1857

 • SE S-HS ACC1965/81
 • Fonds
 • 1857
Brev och anteckningar. Från originalen ordagrant avskrivna jämte kommentarer med mera av Nils Gadde. Handskrivet (hektografererat) manuskript.

Per Lindblads familjekrönika

 • SE S-HS ACC1965/85
 • Fonds
Per Lindblads familjekrönika påbörjad 1796. Stencilerat maskinskrivet manuskript.

Erik Gunnar Hallbergs manuskript

 • SE S-HS ACC1965/86
 • Fonds
Författaren Erik Gunnar Hallbergs efterlämnade manuskript, varv en del opublicerade romaner och skådespel, dikter etc. Materialet förvaras i 4 kapslar och 1 låda.

Minnenas bok

 • SE S-HS ACC1965/89
 • Fonds
En volym "Minnenas bok" innehållande material rörande släkterna Beskow och Montgomery. I kapseln ligger även kopior av brev från Bernhard Beskow till Gustaf Montgomery. 8 st, 1819-1820.

Albert Engström: Demonstration [II] : Strix

 • SE S-HS ACC1966/16
 • Fonds
Tryckmanuskript till artikeln Demonstration [II]. Artikeln trycktes i Strix, 1902:19. [Demonstration I i Strix 1902:17] Kopia av original i LO:s arkiv.

Avskrifter av nyheter ur olika tidningar

 • SE S-HS ACC1966/18
 • Fonds
 • ca 1770
1 volym med avskrifter av nyheter ur olika tidningar åren omkring 1770. Utgör en lös del av en större svit (börjar s. 2855, slutar s. 3467).

Jan W Morthenson: Coloratura III

 • SE S-HS ACC1966/21
 • Fonds
 • 1963
Jan W. Morthensons Coloratura III, Composition for chamber orchestra Nr 18. To Bruno Madema. Kopia.

Drottning Kristina: autograf

 • SE S-HS ACC1966/22
 • Fonds
1 autograf av drottning Kristina (1645), ett brev från Haquin Spegel (1693) och Wijsa av Christopher Ulffwegren[?] (1637). Kopior.

Brev till Augusta Westerberg

 • SE S-HS ACC1966/27
 • Fonds
1 brev och 1 kort till Augusta Westerberg från Valborg Olander och 1 kort från Matilda Widegren.

Årsunda kyrkskola: uppgifter

 • SE S-HS ACC1966/31
 • Fonds
1 kuvert med arbetsuppgifter för elever i årskurs 8 Årsunda kyrkskola, vid ett besök på Kungliga biblioteket.

Esias Tegnér: 4 brev

 • SE S-HS ACC1966/72
 • Fonds
4 brev från Eisas Tegnér till bröderna Myhrman.

Magnus Erikssons landslag

 • SE S-HS ACC1966/76
 • Fonds
Kopia av Magnus Erikssons landslag. Original i Edinburgh University Library.

Carl Larsson: 3 brev

 • SE S-HS ACC1966/77
 • Fonds
 • 1896--1904
3 brev från Carl Larsson. 1 brev är daterat 1896, 1 är daterat 1904 och 1 är odaterat.

Lev Trotskij: brev

 • SE S-HS ACC1966/78
 • Fonds
 • 1917
1 brev, rörande hjälpverksamhet, från Lev Trotskij till Victor Landegren, daterat 1917.
Results 1 to 100 of 42693

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.