Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 35 resultat

Arkivbeskrivning
Historia Svenska
Förhandsgranska utskrift Visa:
Olle Hägers samling
Olle Hägers samling
Uno Willers boksamling
Uno Willers boksamling
Sven Bring (adlad Lagerbring): Ars heraldica eller Wapnkonsten : utgifwen av professor Sven Bring, afskrifwen i Lund den 1. Oct. A:o 1749
Sven Bring (adlad Lagerbring): Ars heraldica eller Wapnkonsten : utgifwen av professor Sven Bring, afskrifwen i Lund den 1. Oct. A:o 1749
Om danske krigsfången lieutnanten frih. H. O. Lützovs försvärjelse till djefvulen
Om danske krigsfången lieutnanten frih. H. O. Lützovs försvärjelse till djefvulen
Zeitung aus Italia : Von der Spanischen Reputation unversehener todlicher Abgang
Zeitung aus Italia : Von der Spanischen Reputation unversehener todlicher Abgang
Girod de l ´Ain: Bernadotte
Girod de l ´Ain: Bernadotte
Gustaf Stridsbergs efterlämnade papper
Gustaf Stridsbergs efterlämnade papper
Konung Gustaf den förstes bedrifter
Konung Gustaf den förstes bedrifter
Hertig Carls slacktarebänck
Hertig Carls slacktarebänck
Nils Henrik Vult von Steyerns papper
Nils Henrik Vult von Steyerns papper
Bengt-Åke Bengs: Begäran om undersökning av det svenska deltagandet i utredningen av Ndola-haveriet
Bengt-Åke Bengs: Begäran om undersökning av det svenska deltagandet i utredningen av Ndola-haveriet
Lenindokument från Zürich
Lenindokument från Zürich
Angelo Cornaro: Relatione della Corte di Roma
Angelo Cornaro: Relatione della Corte di Roma
Drottning Kristina: autograf
Drottning Kristina: autograf
Gustav III:s bibliotek på Haga
Gustav III:s bibliotek på Haga
Isbergs biografikasamling
Isbergs biografikasamling
Olof Swebilius: Likpredikan över Karl XI
Olof Swebilius: Likpredikan över Karl XI
Barbro Crapon de Caprona: Bibliography on "Food in Antiquity"
Barbro Crapon de Caprona: Bibliography on "Food in Antiquity"
Konung Carl XI:s syn
Konung Carl XI:s syn
Artur Mahraun: Im Waffendienst für Deutschland
Artur Mahraun: Im Waffendienst für Deutschland
Nils Ahnlunds efterlämnade papper
Nils Ahnlunds efterlämnade papper
Isak Collijns samling av Olaus Magnuslitteratur
Isak Collijns samling av Olaus Magnuslitteratur
Leland Bryce Sather: Manuskript The Prince of Scandinavia
Leland Bryce Sather: Manuskript The Prince of Scandinavia
Drottning Kristina: marginalanteckningar
Drottning Kristina: marginalanteckningar
Eli Heckschers efterlämnade papper
Eli Heckschers efterlämnade papper
Jon Olof Åberg: Spåqvinnan, samt anteckningar
Jon Olof Åberg: Spåqvinnan, samt anteckningar
John Rohnström: Manuskript, skisser och fotografier
John Rohnström: Manuskript, skisser och fotografier
Hattmakarnas låda i Stockholm 1650-1750
Hattmakarnas låda i Stockholm 1650-1750
Sven Billingson: Den svenska kronodomänens uppkomst : Uppsalaödena. Ursprung och etymologi
Sven Billingson: Den svenska kronodomänens uppkomst : Uppsalaödena. Ursprung och etymologi
E. H. Thörnberg : En valvaka i september 1893
E. H. Thörnberg : En valvaka i september 1893
Skyddspass för János Székely
Skyddspass för János Székely
Adolf Fredrik Munck: Berättelse om Gustav III och drottning Sofia Magdalena
Adolf Fredrik Munck: Berättelse om Gustav III och drottning Sofia Magdalena
Stig Bendixon: Brev till greve Adam Lewenhaupt
Stig Bendixon: Brev till greve Adam Lewenhaupt
Christianus Rosbeck: Dissertation
Christianus Rosbeck: Dissertation
Per Albin Hansson: Tal vid frukostmiddag i Arboga 27 maj 1935.
Per Albin Hansson: Tal vid frukostmiddag i Arboga 27 maj 1935.

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.