Visar 57200 resultat

Arkivbeskrivning
Svenska
Förhandsgranska utskrift Visa:

800 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Ndola 7

KORRESPONDENS m.m. (alfabetiskt ordnat) Bland annat:
• Brev från Helge Björlo
• Brev från Lars Hellström
• Brev från Stig Kernell
• Brev från Åge Röed
• brev från George Ivan-Smith
• Brev från Björn Virving

ÖVRIGT, bl.a.
• Manuskript av Bengt Rösiö
• Manuskript till TV4-programmet “dagar som skakade Sverige”, 1995
• Tryck
• Pressklipp m.m.

Ndola 8

Innehåller framförallt korrespondens etc. i fem ärenden:
1) de Kémoularias uppgifter, vilka låg till grund för George Ivan Smiths insändare i Guardian och därmed Bengt Rösiös uppdrag
2) George Ivan-Smith angående hans skrivelser, baserade på de Kémoularias samtal med några (oidentifierade) personer.
3) Tidskriften Panoramique – betr. artikel av Bengt Rösiö om haveriet
4) David Kimble, utgivare av Journal of Modern African Studies, som publicerat en artikel av David Gibbs, professor i Tucson
5) Martha Treyfusis Paynter, journalist på Ndolatidningen Northern News

Ndola 9

Uppdelad i följande avsnitt:

1) BODIL NÄVDAL (boken “Drömmenes palass”)
• Obduktionsrapporten
• Brev till Kofi Annan, samt ett brev från dennes presschef Shashi Tharoor
• Korrespondens med överläkaren Tor Jacob Eide
• Brev till Ask Rojahn vid kriminalpolisen i Oslo
• Brev till Jan Gelius i norsk TV,
• Brev till journalisten Per Egil Hegge, Aftenposten
• Brev till förre statsministern Kjell Magne Bondevik
• Utskrift av den sydafrikanska nättidning, Electronic Mail and Guardian i Johannesburg
• Bengt Rösiös insändare till Svenska Dagbladet, "Sydafrikanskt fjärrskåderi",
• Artiklar i DN och en rad andra tidningar samt i nätupplagorna av The Times och Atlanta Constitution.

2) LONDON REVIEW OF BOOKS bl.a. betr. en artikel av Matthew Hughes, som gått igenom George Ivan-Smiths anteckningar vilka överlämnats till The Bodleian.

3) HANS-RÜDIGER MINOW (Betr. filmen "Nachtflug in den Tod" och hans bok i anslutning därtill).
Här finns bl.a.
• Bengt Rösiös korrespondens med Hans-Rüdiger Minow (HRM:s frågor, UD:s assistans, texten till Ndolaavsnittet i hans bok "Politische Morde", brev till Ullstein Verlag om saken m.m.)
• Korrespondens med ambassadör Örjan Berner i Paris angående Claude de Kémoularias roll.
• Utskriften av Claude de Kémoularias ursprungliga anteckningar, en särskild kommentar till dessa, samt skrivelser från Bengt Rösiö till UD m.m.

4) DIVERSE KORRESPONDENS, KLIPP m.m.
• Uppgifter om radiofyrar och radiosignaler (av flygaren Jan Winther, f.d. anställd vid Transair)
• En artikel i Sydsvenska dagbladet
• Korrespondens med haveriexperten Åge Röed
• Korrespondens med med Sven-Olle Johansson i föreningen FN-veteranerna i Kongo/Zaïre
• Recension av Ludo de Wittes Lumumbabok (The Assassination of Lumumba)
• Diverse kommentarer till Bengt Rösiös böcker
• Ett brev, obesvarat, till Peter Wallenberg (betr. dennes eventuella opublicerade information om Hammarskjölds död)
• Brev från Claes JB Löfgren på Sveriges television med kommentarer till Bengt Rösiös bok
• Kofi Annans tal i Uppsala (med anledning av 40-årsminnet av Hammarskjölds död)
• Korrespondens med Anne Kaestner (betr. En av henne planerad film om DH, i samarbete med Michael Hammarskjöld)
• Bengt Rösiös artikel i Flygets Årsbok

5) LENNART ELIASSON, chef för Scenic Television, Göteborg: .Betr. planerad en TV-film om Dag Hammarskjöld av (låg till grund för den i TV 4 sända filmen “Mordet på sanningen”).
• Korrespondens med Lennart Eliasson
• Lennart Eliassons första synopsis
• Promemoria om filmen (skriven av Bengt Rösiö)

Brev och släktpapper från Olof Lefflers [Frits Läfflers far] farföräldrar, föräldrar och syskon.

Brev.

1808 -- 1842

[Till Elisabeth Leffler, född Kullman, "Öfver den Jule-Klapp som Elisabet Leffler undfick och sjelf frambar jule-afton 1779". Verser av okänd författare.]

Leffler, Magnus, Antekn. öfw. Begrafningskostn. efter min kära Hustru [Malin Leffler, född Bruhn].

1851

[Hyllningsverser till Olof Leffler från lärjungar, vid höstterminens slut 1850 och 1852]

In den Wohnungen des Todes, tryckt 1947. Maskinskrift (original och genomslagskopia).

Nach der Mitternacht (förarbeten till In den Wohnungen des Todes). 12 blad.:
Chor der Toten.
Chor der Lebenden.
Chor der Geretteten.
Erntelied.
Werdende Mutter.
Ein trauernde Braut.
Wasserschöpferin.
An die Sänger Israels.
Chor der Kaufleute.
Chor der Marktleute; Chor der Kinder.
Chor der Arbeitenden.

Dein Leib im Rauch durch die Luft. 14 blad, maskinskrift (genomslagskopia).:
Rahel, Mutter, der Mütter!
O die Schornsteine.
O, der weinenden Kinder Nacht!
Wer aber leerte den Sand aus euren Schuhen.
Aus der Greise.
Eine totes Kind spricht: Die Mutter hielt mich an der Hand.
Einer war, der blies den Schofar.
Hände der Todesgärtner.
Schon vom Arm des himmlischen Trostes umfangen.
Welche geheimen Wünsche des Blutes.
Lange haben wir das Lauschen verlernt!
Ihr Zuschauenden.
Lange schon fielen die Schatten.

Gebete für den toten Bräutigam. 12 blad, maskinskrift (original och genomslagskopior).:
Die Kerze, die ich für dich entzündet habe.
Nacht, mein Augentrost du, ich habe meinen Geliebten verloren!
Vielleicht aber gebraucht Gott die Sehnsucht, wo sollte sonst sie auch bleiben.
Auch dir, du mein Geliebter.
Meine Arme werden kein Masskrug sein.
Du gedenkst der Fusspur, die sich mit Tod füllte.
Qual, Zeitmesser eines fremden Sterns.
Ich sah eine Stelle, wo ein Herd stand.
Im Morgengrauen, wenn ein Vogel leise das Erwachen übt.
Wenn ich nur wüsste.
Deine Augen, o du mein Geliebter.

Grabschriften in die Luft geschrieben. 5 blad, maskinskrift (original och genomslagskopia).:
Der Ruhelose K.F.; Der junge Prediger H.M.; Die Markthändlerin B.M.
Sie, die ihrem Kinde das Grab grub M.A.; Das Kind; Der Hausierer G.F.
Die Braut A.H.; Die Tänzerin D.H.; Die Abenteuerin A.N.
Die Malerin M.Z.

Die Chöre nach der Mitternach. 6 blad, maskinskrift (genomslagskopia).:
Chor der Tröster.
Chor der Waisen.
Chor der Geretteten.
Chor der Wandernden. (2 ex).
Chor der verlassenen Dinge.

Von Welle und Granit. Übertragungen schwedischer Lyrik. 136 blad, maskinskrift (original och genomslagskopia).

Dan Andersson, 14 blad; Edith Södergran, 14 blad; Karin Boye, 14 blad.
Anders Österling, 19 blad; Hjalmar Gullberg, 17 blad; Johannes Edfelt, 17 blad.
Gunnar Ekelöf, 7 blad; Harry Martinson, 4 blad; Karl Vennberg, 10 blad.
Erik Lindegren, 4 blad; Olof Lagercrantz, 2 blad; Pär Lagerkvist, 4 blad; Bertil Malmberg, 9 blad.
Auszüge aus den Kritiken schwedischer Dichter. 1 blad, maskinskrift.
Resultat 1 till 100 av 57200

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.