Showing 614 results

Archival description
Swedish
Print preview View:
K.G.G. Norlings efterlämnade papper
K.G.G. Norlings efterlämnade papper
Anne-Marie Petersens efterlämnade papper
Anne-Marie Petersens efterlämnade papper
Pehr Reinhold Bergmans samling
Pehr Reinhold Bergmans samling
Samtal mellan Kerstin Nordwall och dottern Inga
Samtal mellan Kerstin Nordwall och dottern Inga
Margit Althins samling
Margit Althins samling
Charlotta Winnbergs resedagbok år 1853
Charlotta Winnbergs resedagbok år 1853
August Blanche: Brev till Johan Gabriel Carlén och Emilie Flygare-Carlén
August Blanche: Brev till Johan Gabriel Carlén och Emilie Flygare-Carlén
Törnemans samling
Törnemans samling
Thorsten Jonsson: Dyningens långsamma klocka (pressklipp)
Thorsten Jonsson: Dyningens långsamma klocka (pressklipp)
Ellen Key: 2 brevkort m.m.
Ellen Key: 2 brevkort m.m.
Släkten Malmberg-Calamnius: brev m. m.
Släkten Malmberg-Calamnius: brev m. m.
Brev till Georg Branting : samt 2 brev från denne
Brev till Georg Branting : samt 2 brev från denne
Key-Åberg, Sandro
Key-Åberg, Sandro
Släktpapper rörande familjerna Isaacsson och Valter. Tillägg
Släktpapper rörande familjerna Isaacsson och Valter. Tillägg
Ven Nybergs samling
Ven Nybergs samling
Bertil Malmbergs papper: Tillägg
Bertil Malmbergs papper: Tillägg
Kerstin Thorvalls samling, tillägg
Kerstin Thorvalls samling, tillägg
Diabilder från Erik Axel Karlfeldt-utställning
Diabilder från Erik Axel Karlfeldt-utställning
Poul Bjerre: Brev och fotografier
Poul Bjerre: Brev och fotografier
Gerda Ahlgrens arkiv
Gerda Ahlgrens arkiv
Anna-Maria Lenngrenutställningen
Anna-Maria Lenngrenutställningen
Rare Manuscripts and Books in the Libraries of the Romanian Peoples Republic
Rare Manuscripts and Books in the Libraries of the Romanian Peoples Republic
Gustaf Abraham Granströms samling
Gustaf Abraham Granströms samling
Körlingska notsamlingen
Körlingska notsamlingen
Hilda Carlings papper
Hilda Carlings papper
Birger Lynes papper
Birger Lynes papper
Föreningen 1891 års män
Föreningen 1891 års män
Axel Mante: Ein niederdeuches Gebetbuch
Axel Mante: Ein niederdeuches Gebetbuch
Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna
Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna
Sohlman, släkten. Tillägg
Sohlman, släkten. Tillägg
Konstnärsringen
Konstnärsringen
Arnold Ljungdals samling
Arnold Ljungdals samling
Perups autografsamling
Perups autografsamling
Andreas Bjerres samling, tillägg
Andreas Bjerres samling, tillägg
Pär Lagerkvist: Fotografi
Pär Lagerkvist: Fotografi
August och Célie Brunius samling
August och Célie Brunius samling
Jascha Golowanjuks samling
Jascha Golowanjuks samling
Gunnar Tilanders arkiv
Gunnar Tilanders arkiv
Pär Lagerkvists samling. Tillägg
Pär Lagerkvists samling. Tillägg
Anna Breitholtz papper
Anna Breitholtz papper
Hans Byströms samling
Hans Byströms samling
Gustaf Dahls samling
Gustaf Dahls samling
Thora Dardel Hamilton: Brevsamling
Thora Dardel Hamilton: Brevsamling
Margit Althins samling: Tillägg
Margit Althins samling: Tillägg
Anna Lamberg-Wåhlins samling
Anna Lamberg-Wåhlins samling
Viveka Holmén: Brev från Frans G. Bengtsson
Viveka Holmén: Brev från Frans G. Bengtsson
Wollinska släktarkivet
Wollinska släktarkivet
Arne Ebers samling
Arne Ebers samling
Tidskriften Ord och Bild: Brevsamling
Tidskriften Ord och Bild: Brevsamling
Filippa Rolfs efterlämnade papper
Filippa Rolfs efterlämnade papper
Sigrid och Johannes Elmblad: Efterlämnade papper
Sigrid och Johannes Elmblad: Efterlämnade papper
Karl Jäder: Brev rörande biografin över E. H. Thörnberg
Karl Jäder: Brev rörande biografin över E. H. Thörnberg
Brita Mannerheim: Fotografier och material rörande Lydia Wahlström
Brita Mannerheim: Fotografier och material rörande Lydia Wahlström
Greta Elmströms samling
Greta Elmströms samling
Harald Fröderström: Tillägg
Harald Fröderström: Tillägg
Tore Nilsson: Artikel "En okänd Bonnier"
Tore Nilsson: Artikel "En okänd Bonnier"
Verner von Heidenstam: Brev till Hjalmar Falk, fotografi och diktmanus
Verner von Heidenstam: Brev till Hjalmar Falk, fotografi och diktmanus
Lissie von Rosens samling
Lissie von Rosens samling
Olallo Morales samling
Olallo Morales samling
Papper efter Thord, Gunnar och Signe Hallström
Papper efter Thord, Gunnar och Signe Hallström
Föreningen Klasskamraterna
Föreningen Klasskamraterna
Anna och Pelle Malmborgs papper
Anna och Pelle Malmborgs papper
Släkten Adams-Ray: Brev, manuskript m.m.
Släkten Adams-Ray: Brev, manuskript m.m.
Eva Malmquist: Efterlämnade papper
Eva Malmquist: Efterlämnade papper
Daniel Brick: Efterlämnade papper
Daniel Brick: Efterlämnade papper
Madeleine Hallenborg: Efterlämnade papper
Madeleine Hallenborg: Efterlämnade papper
Erik och Per-Erik Lindorm: Efterlämnade papper
Erik och Per-Erik Lindorm: Efterlämnade papper
Jane Gernandt-Claine: Pressklipp och fotografier
Jane Gernandt-Claine: Pressklipp och fotografier
Anders Henschen: Tillägg
Anders Henschen: Tillägg
Skämttidningen Kurres arkiv
Skämttidningen Kurres arkiv
Britt Engvalls Dag Hammarskjöld-samling
Britt Engvalls Dag Hammarskjöld-samling
Felix Körling : brev m.m.
Felix Körling : brev m.m.
Claes Hooglands papper
Claes Hooglands papper
Hyllningsadresser från Svenska bokbindareförbundet : till David Eriksson 1931, 1939
Hyllningsadresser från Svenska bokbindareförbundet : till David Eriksson 1931, 1939
Wilhelm Reslow: Oktobersnö - minnen och anteckningar
Wilhelm Reslow: Oktobersnö - minnen och anteckningar
Raming, Josef: Vägen till Alweg
Raming, Josef: Vägen till Alweg
Harald Fröderströms papper
Harald Fröderströms papper
Sven Rinmans papper
Sven Rinmans papper
Judisk matrikel
Judisk matrikel
Gunnar Jacobssons efterlämnade papper
Gunnar Jacobssons efterlämnade papper
Axel Raphaels papper
Axel Raphaels papper
Släkten von Heijne: Anteckningar om släktens historia
Släkten von Heijne: Anteckningar om släktens historia
Sällskapet De sjuttons papper
Sällskapet De sjuttons papper
John Johansson: Notblad
John Johansson: Notblad
Emilia Ugglas papper
Emilia Ugglas papper
Ur Johannes Rudbecks efterlämnade papper
Ur Johannes Rudbecks efterlämnade papper
Jannina Hector: Arbeitslose : Etsning
Jannina Hector: Arbeitslose : Etsning
Erik Axel Karlfeldt: Dedikation i Vildmarks- och kärleksvisor
Erik Axel Karlfeldt: Dedikation i Vildmarks- och kärleksvisor
Bengt Ramfelts autografsamling
Bengt Ramfelts autografsamling
Anton Sjögrens papper
Anton Sjögrens papper
Julia Kjellberg-von Vollmers papper
Julia Kjellberg-von Vollmers papper
William Fleetwood: Efterlämnade papper
William Fleetwood: Efterlämnade papper
Nationalsocialistiska arbetarepartiet
Nationalsocialistiska arbetarepartiet
Hildegard Uhlmann: Brev
Hildegard Uhlmann: Brev
Brevsamling
Brevsamling
Lagerlöfska släktarkivet
Lagerlöfska släktarkivet
Håkan Unsgaards arkiv
Håkan Unsgaards arkiv
Sällskapet De sjuttons papper : Material till "Huvudaccession" Acc. 1993/185
Sällskapet De sjuttons papper : Material till "Huvudaccession" Acc. 1993/185
Sällskapet De sjuttons papper : Material till "Huvudaccession" Acc. 1993/185
Sällskapet De sjuttons papper : Material till "Huvudaccession" Acc. 1993/185
John Valters arkiv
John Valters arkiv
Results 1 to 100 of 614

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.