Visar 765 resultat

Arkivbeskrivning
Engelska
Förhandsgranska utskrift Visa:

Letters to Dag Hammarskjöld: U - W

Letters from (not a complete list of correspondents): James Jeremiah Wadsworth; Humphrey Waldock; Thomas John Watson Sr. (1874 - 1956), Axel Wenner-Gren (1881 - 1961), Uno Willers; Hugo Wistrand (1895 - 1983)

Letters from Dag Hammarskjöld: K - L

Letters to (not a complete list): Joseph Kasavubu; Danny Kaye; Urho Kekkonen; Nikita Khrushchev (eg. Chruscev); Mordechai Kidron; Eelco Nicolaas van Kleffens; Jens Otto Krag; V.V. Kuznetsov, sovjetisk politiker, diplomat; Henry Richardson Labouisse (1904 - 1987), amerikansk jurist, diplomat; Pär Lagerkvist (1891 - 1974), författare; Arthur Samuel Lall; Halvard Manthey Lange (1902 - 1970), norsk politiker, diplomat, statsman; Byron V. Leary (1916 - 2016), amerikansk general, chef för UNTSO; Magnus Lindahl; Walter Lippman; Selwyn Lloyd; Henry Cabot Lodge Jr., Ivar Lo-Johansson; Walter Loridan; Patrice Lumumba

Letters from Dag Hammarskjöld: Pe - Sp

Letters to (not a complete list): Lester Bowles Pearson; Giuseppe Pella; Adriaan Pelt; Max Petitpierre; Christian Pineau; Pius XII; Dragoslav Protitch (1902 - 1974), jugoslavisk diplomat, FN-medarbetare; Sarvepalli Radhakrishnan; Michael Redgrave; Herbert B:son Ribbing; Samir al-Rifai; (1901 - 1965), jordansk politiker, premiärminister; John Davison Rockefeller Jr.; Eleanor Roosevelt; Olof Rydbeck (1913-1995), radiochef, FN-ambassadör; Agda Rössel; Rickard Sandler; Haile Selassie; Upton Sinclair; Mongi Slim; Rolf Sohlman; Paul Henry Spaak

Diverse brev 1950-1991 – M-N

Några svarsbrev från PAF.
Brevskrivare:Stig Malm, Gösta Malm, Moa Martinsson (vidarebefordrat brev från Sonja Törling till Moa), Lisa Matthias, Hjalmar Mehr, Otmar Meisel, Helene Aperia-Meurling, Anders Michanek, Folke Millqvist, Thomas Millroth, Eva Moberg, Vilhelm Moberg, Åke Mokvist, Bertil Molde, Edita Morris, Ingalill Mosander, Peter Mosskin, INgalisa Munck, Malcolm Murray, Alva Myrdal, Jan Myrdal, Bert Mårald, Sigvard Mårtensson (SR), Magnus Mörner, Namnberedningen, Namnboken, Ernst Nathorst-Böös, Nationalmuseum (Ulf G. Johnsson), Ture Nerman, Disa Netterström Jonsson, Gun Nihlén, John Nihlén, Anna-Greta Nilsson Hoadley, Hans V. Nilsson, Ingemar E. Nilsson, Torsten Nilsson (Utrikesminister), Harald Norbelie, Eva Norberg-Hagberg, Nils Nordberg, Tord Nordberg, Per J. Nordenfelt, Clara Nordenson, Nordiska Museet, Nils Brage Nordlander, Malvi Nordqvist, Karin Nordström, Arne Norlin, Birger Norman, Marianne Nyström, Sten Nyström, Erik Näslund (Dansmuseet),

Awards, honours

Här i original eller kopia dokument om belöningar och utmärkelser som Astrid Lindgren mottagit. Endast sådana utmärkelser som det funnits skriftlig dokumentation om i arkivet har förtecknats.

Audio- and video recordings

Materialet överfört till AVM april 2010

Kompaktkassetter 87
Bilagor till brev från vuxna
Kompaktkassetter 34
Bilagor till brev från barn, även skolklasser
Videokassetter (VHS) 24
CD-skivor 5
Magnetband 1
LP (grammofonskiva) 4
OBS! ryska inspelningar av Lindgren-verk
EP (grammofonskivor) 8

Kommentar :
Materialet består av kompaktkassetter, VHS, cd och äldre grammofoninspelningar (LP och EP) samt ett magnetband.
Huvuddelen utgörs av bilagor till brev eller ljudbrev adresserade till Astrid Lindgren. Där så varit möjligt bifogas kopior av pappersbreven med respektive inspelning för att möjliggöra identifiering av avsändare.
Endast undantagsvis rör det sig om professionella inspelningar (några tyska tv-program, norskt radioprogram, professionella musikinspelningar mm).
Fyra ryska LP-skivor innehåller verk av Astrid Lindgren - Karlsson på taket samt ”I Skymningslandet” ur Nils Karlsson-Pyssling.
Två EP-skivor hör accessions-och innehållsmässigt till Dossié: Münchenbryggeriet
Kompaktkassetterna har ordnats i två grupper: a) från vuxna och b) från barn/skolor. Detta för att motsvara indelningen i arkivets svit av mottagna brev, där vuxenbreven (de flesta) katalogiserats medan barnbreven endast sorteras årsvis.
Motsvarande uppdelning av VHS-banden har ej gjorts.
Totalt 2 lådor, 2 kapslar
2010-04-28 /LT/ rev. 10-06-09/lt

Resultat 1 till 100 av 765

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.