Visar 76 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:
Sjögestabro släktarkiv
Sjögestabro släktarkiv
Margaretha Holmqvist: Tillägg till samlingen av Nelly Sachs-material
Margaretha Holmqvist: Tillägg till samlingen av Nelly Sachs-material
Strindbergsminnen
Strindbergsminnen
Nelly Sachs. Tillägg
Nelly Sachs. Tillägg
Esther Levertins samling
Esther Levertins samling
Wallinska släktarkivet
Wallinska släktarkivet
Jascha Golowanjuk: Medalj och två fotografier
Jascha Golowanjuk: Medalj och två fotografier
Åke Hodells samling
Åke Hodells samling
Magdalena Engholms papper
Magdalena Engholms papper
Ragnar von Holtens arkiv
Ragnar von Holtens arkiv
Hodell, Åke: Accession till L 283
Hodell, Åke: Accession till L 283
Kjell Alinges samling
Kjell Alinges samling
Carlheim-Gyllenskölds samling
Carlheim-Gyllenskölds samling
Carin Mannheimers samling
Carin Mannheimers samling
August Blanches papper
August Blanches papper
Eric Oxenstiernas samling
Eric Oxenstiernas samling
Martin Kochs papper
Martin Kochs papper
Karl August Nicanders papper
Karl August Nicanders papper
August Strindberg: Självporträtt av Strindberg som bonde
August Strindberg: Självporträtt av Strindberg som bonde
Kerstin Thorvalls samling
Kerstin Thorvalls samling
Sten Frödins samling
Sten Frödins samling
HC Ericsons arkiv
HC Ericsons arkiv
Fritz Boltensterns samling
Fritz Boltensterns samling
Lars H Ericson: Brev från Birgit Nilsson m.m.
Lars H Ericson: Brev från Birgit Nilsson m.m.
Handlingar efter släkten Lidströmer
Handlingar efter släkten Lidströmer
Hilda Carlings papper
Hilda Carlings papper
Karin Smirnoffs samling
Karin Smirnoffs samling
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Walter Ljungquists samling: Tillägg
Walter Ljungquists samling: Tillägg
Carl och Calla Curmans samling
Carl och Calla Curmans samling
Släkten Mankells samling
Släkten Mankells samling
Vilhelm Holmgrens samling
Vilhelm Holmgrens samling
Arthur Thesleffs papper
Arthur Thesleffs papper
Alice Tegnérs samling
Alice Tegnérs samling
Astrid Lindgrens arkiv
Astrid Lindgrens arkiv
Hans Leygrafs arkiv
Hans Leygrafs arkiv
Rauni Tranesjös samling
Rauni Tranesjös samling
Marianne Ehrenströms papper
Marianne Ehrenströms papper
Sällskapet Februarigubbarnas arkiv
Sällskapet Februarigubbarnas arkiv
Nelly Sachs, tillägg
Nelly Sachs, tillägg
Sven Scholanders papper
Sven Scholanders papper
Hans Vikstens samling, tillägg
Hans Vikstens samling, tillägg
Släkten Löwenadlers samling
Släkten Löwenadlers samling
Arne Lindenbaums samling
Arne Lindenbaums samling
Sven Rinman: Klippböcker m.m.
Sven Rinman: Klippböcker m.m.
Stig Dagermans skrivmaskin
Stig Dagermans skrivmaskin
August Strindberg: Teckning av bondstuga
August Strindberg: Teckning av bondstuga
Öyvind Fahlströms papper
Öyvind Fahlströms papper
Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna
Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna
Patrik och Michaëla Reuterswärds samling: tillägg
Patrik och Michaëla Reuterswärds samling: tillägg
Gustaf Abraham Granströms arkiv
Gustaf Abraham Granströms arkiv
Fritz Sjöströms arkiv
Fritz Sjöströms arkiv
Sun Axelssons samling
Sun Axelssons samling
Stig Claessons arkiv
Stig Claessons arkiv
Brev rörande släkten von Dardel
Brev rörande släkten von Dardel
Ragnar Sohlmans papper, tillägg
Ragnar Sohlmans papper, tillägg
Amelie Posses samling
Amelie Posses samling
Karin Kocks papper
Karin Kocks papper
Gerda Ahlgrens arkiv
Gerda Ahlgrens arkiv
David och Rosa Katz samling
David och Rosa Katz samling
Kerstin Thorvalls samling, tillägg
Kerstin Thorvalls samling, tillägg
Hugo Lindbergs papper
Hugo Lindbergs papper
Rolf Sohlmans papper
Rolf Sohlmans papper
Per Anders Fogelströms samling
Per Anders Fogelströms samling
Elsa Forsgrens samling
Elsa Forsgrens samling
Nelly Sachs samling
Nelly Sachs samling
"Sidendaler"
"Sidendaler"
Hammarskjöldska arkivet
Hammarskjöldska arkivet
Svensk Fotohistorisk Förening
Svensk Fotohistorisk Förening
Bodil Malmstens samling
Bodil Malmstens samling
Sivar Arnérs samling
Sivar Arnérs samling
Molanderska släktarkivet : Harald och Olof Molanders släktarkiv
Molanderska släktarkivet : Harald och Olof Molanders släktarkiv
Göran Palms samling
Göran Palms samling
Erik Wettergren och Gertrud Pålson-Wettergren
Erik Wettergren och Gertrud Pålson-Wettergren
Eva-Lisa Lennartssons efterlämnade papper. Tillägg
Eva-Lisa Lennartssons efterlämnade papper. Tillägg
Ferdinand Bobergs samling
Ferdinand Bobergs samling

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.