Showing 3 results

Archival description
Kungliga biblioteket Strindbergsrummet
Print preview View:

Karin Smirnoffs samling

  • SE S-HS SgKB_Smirnoff
  • Fonds
Samlingen har kommit till KB i olika omgångar och har donerats av Karin Smirnoff (1880-1973) och hennes dotter Karin Smirnoff Strindberg (1914-1993). Accessionerna är delvis uppdelade i ett dossiesystem där varje dossie rör en familjemedlem. Ur vilken accession materialet kommer framgår under varje post i förteckningen

Överlåtelsebrev mellan Stockholms stad och Harriet Bosse

  • SE S-HS SgKB2007/119pf
  • Fonds
  • 1950
3 st. överlåtelsebrev mellan Stockholms stad och Harriet Bosse rörande den materiella ägaderätten av de hos Kungl biblioteket i Stockholm 223 deponerade Strindbergsbrev och manuskript. Överlåtelsebreven är tecknade i januari och februari 1950. Breven som överlåtelsen gäller förvaras i Ep S 53 i Strindbergsrummet

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.