Visar 901 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

1 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Sällskapet Stadsbudskårens arkiv
Sällskapet Stadsbudskårens arkiv
Notifikationer : Tillkännagivanden av dödsfall och begravningar, inbjudningar till vigselakter m.m.
Notifikationer : Tillkännagivanden av dödsfall och begravningar, inbjudningar till vigselakter m.m.
August Strindberg: Utopier i verkligheten
August Strindberg: Utopier i verkligheten
Papper rörande Karl Gerhard, Valborg Geyron och Per Gerhard
Papper rörande Karl Gerhard, Valborg Geyron och Per Gerhard
August Strindbergs böcker
August Strindbergs böcker
August Strindberg: Memorandum till Medlemmarne af Intima Teatern
August Strindberg: Memorandum till Medlemmarne af Intima Teatern
Emilia Ugglas papper
Emilia Ugglas papper
Swahn, Waldemar: minnesalbum relaterade till bemärkelsedagar
Swahn, Waldemar: minnesalbum relaterade till bemärkelsedagar
Torsten Renqvists samling
Torsten Renqvists samling
Hamberg, Lars:Duggregn från scenerna
Hamberg, Lars:Duggregn från scenerna
Emil Sjögrens samling
Emil Sjögrens samling
Alexandra Kollontaj: Autograf
Alexandra Kollontaj: Autograf
Luzian Verborgen: Memento religionis : Wahrheit - Religion - Verkündung
Luzian Verborgen: Memento religionis : Wahrheit - Religion - Verkündung
Anna Thiels papper
Anna Thiels papper
August Strindberg: Brev till min dotter Kerstin
August Strindberg: Brev till min dotter Kerstin
Släkten Thyselius samling
Släkten Thyselius samling
Lars Friman: Norbergsstrejken och myterna
Lars Friman: Norbergsstrejken och myterna
E. H. Thörnbergs efterlämnade papper
E. H. Thörnbergs efterlämnade papper
August Strindberg: Gustaf Adolf
August Strindberg: Gustaf Adolf
Hjalmar Hjorths efterlämnade papper. Tillägg
Hjalmar Hjorths efterlämnade papper. Tillägg
Abraham Tabachovitz samling
Abraham Tabachovitz samling
Handlingar efter Gösta Nyström
Handlingar efter Gösta Nyström
Margareta Ekarv: arbetsmaterial till pjäser
Margareta Ekarv: arbetsmaterial till pjäser
Släkten Rudbeck: Släktanteckningar m.m.
Släkten Rudbeck: Släktanteckningar m.m.
Rolf Zandéns papper, tillägg
Rolf Zandéns papper, tillägg
Gartenlaube Kalender
Gartenlaube Kalender
Erik Vendelfelts samling
Erik Vendelfelts samling
Handlingar rörande Köplagen och Wienkonventionen om internationella köp (CISG)
Handlingar rörande Köplagen och Wienkonventionen om internationella köp (CISG)
Svenska humanistiska förbundet: skrifter m.m.
Svenska humanistiska förbundet: skrifter m.m.
Släkten von Fieandts samling
Släkten von Fieandts samling
Grisbådatvisten
Grisbådatvisten
Dikter av Nelly Sachs, särtryck
Dikter av Nelly Sachs, särtryck
Annakarin Svedbergs arkiv
Annakarin Svedbergs arkiv
Nils Chesnecopherus: Fulkommelige skäl och rättmätige orsaker, så och sanfärdige berättelser, hwarföre samptlige Sweriges rijkes ständer hafwe medh all fogh och rätt afsagdt konung Sigismundum ...
Nils Chesnecopherus: Fulkommelige skäl och rättmätige orsaker, så och sanfärdige berättelser, hwarföre samptlige Sweriges rijkes ständer hafwe medh all fogh och rätt afsagdt konung Sigismundum ...
Göthe Ericssons papper
Göthe Ericssons papper
August Strindberg: Tschandala
August Strindberg: Tschandala
Jascha Golowanjuks samling, tillägg
Jascha Golowanjuks samling, tillägg
Strindbergsminnen
Strindbergsminnen
Ur August Strindbergs skrivbordslådor
Ur August Strindbergs skrivbordslådor
August Strindberg: Inferno
August Strindberg: Inferno
Fredrik Lange: Grekiska språkets grammatik till skolungdomens tjänst
Fredrik Lange: Grekiska språkets grammatik till skolungdomens tjänst
Släkten Malmberg-Calamnius : Ernst och Folke Malmberg
Släkten Malmberg-Calamnius : Ernst och Folke Malmberg
August Strindberg: Tjänstekvinnans son
August Strindberg: Tjänstekvinnans son
Föreningen Norden: Protokoll och publikationer
Föreningen Norden: Protokoll och publikationer
Adam Heymowskis papper
Adam Heymowskis papper
Patrik Reuterswärds efterlämnade papper
Patrik Reuterswärds efterlämnade papper
Funckska släktarkivet
Funckska släktarkivet
Wängsjöbergsarkivet
Wängsjöbergsarkivet
Rietz släktarkiv
Rietz släktarkiv
August Strindberg: Öppna Bref Till Intima Teatern Från A. Strindberg
August Strindberg: Öppna Bref Till Intima Teatern Från A. Strindberg
Bengt Rösiös samling, tillägg : Ndola-haveriet samt DHF (Dag Hammarskjöld Foundation)
Bengt Rösiös samling, tillägg : Ndola-haveriet samt DHF (Dag Hammarskjöld Foundation)
August Strindberg: Shakespeares Macbeth, Othello [---]
August Strindberg: Shakespeares Macbeth, Othello [---]
August Strindberg: Näktergalen i Wittenberg
August Strindberg: Näktergalen i Wittenberg
Intima Teatern: Programblad för Fröken Julie
Intima Teatern: Programblad för Fröken Julie
Skrivelser till August Strindberg från tryckerier, bokhandlare, firmor och organisationer
Skrivelser till August Strindberg från tryckerier, bokhandlare, firmor och organisationer
Kungl. vetenskapsakademien: Katalog : Bertil Lindblads samling
Kungl. vetenskapsakademien: Katalog : Bertil Lindblads samling
Samfundet Pro Fide et Christianismos arkiv
Samfundet Pro Fide et Christianismos arkiv
Lars Friman: En annan uppfattning om Norbergsstrejken
Lars Friman: En annan uppfattning om Norbergsstrejken
Per W. Hanssons och Sven M. Hanssons handskriftssamling
Per W. Hanssons och Sven M. Hanssons handskriftssamling
Ninnan Santesson: tillägg
Ninnan Santesson: tillägg
Allan Andersson: "Fröken får jag betala"! Uppsalas Kaféer & Konditorier 1925-1967
Allan Andersson: "Fröken får jag betala"! Uppsalas Kaféer & Konditorier 1925-1967
Åke Svensson: Sol och vår i verklighet och dikt
Åke Svensson: Sol och vår i verklighet och dikt
Greta Elmströms samling
Greta Elmströms samling
Brevsamling
Brevsamling
Vilhelm Scharp: Tillägg
Vilhelm Scharp: Tillägg
Astrid Bergs samling
Astrid Bergs samling
Lars Gustafsson: Brev och bok
Lars Gustafsson: Brev och bok
Josef Haglunds papper
Josef Haglunds papper
Ragnar Holmström: Tryck m.m.
Ragnar Holmström: Tryck m.m.
Ordenshandlingar m.m.
Ordenshandlingar m.m.
Tor Hedberg, tillägg
Tor Hedberg, tillägg
Nils G. Stenqvists arkiv
Nils G. Stenqvists arkiv
August Perssons brevsamling
August Perssons brevsamling
Rauni Tranesjö: tillägg
Rauni Tranesjö: tillägg
Åke Hodells samling
Åke Hodells samling
Magdalena Engholms papper
Magdalena Engholms papper
Gunhild Engholms papper
Gunhild Engholms papper
Björkmans tryckeriarkiv
Björkmans tryckeriarkiv
Släkten Silows arkiv
Släkten Silows arkiv
Erkki Lappalainens arkiv
Erkki Lappalainens arkiv
Eichhorns samling
Eichhorns samling
Stellan Arvidson: Thorild - Studier i hans ungdomsutveckling
Stellan Arvidson: Thorild - Studier i hans ungdomsutveckling
Olle Hägers samling
Olle Hägers samling
August Strindberg: Sista Riddaren
August Strindberg: Sista Riddaren
Eyvind Johnson: Ett novellmanuskript och ett avsänt brev
Eyvind Johnson: Ett novellmanuskript och ett avsänt brev
Britt Engvalls Dag Hammarskjöld-samling
Britt Engvalls Dag Hammarskjöld-samling
Rune Zetterlund: Strindbergiana
Rune Zetterlund: Strindbergiana
Margit Althins samling: Tillägg
Margit Althins samling: Tillägg
Breitholtz släktarkiv, tillägg
Breitholtz släktarkiv, tillägg
Rolf Zandéns papper, tillägg
Rolf Zandéns papper, tillägg
Ragnar von Holtens arkiv
Ragnar von Holtens arkiv
Eric Ericsons samling
Eric Ericsons samling
Sjögestabro släktarkiv Tillägg
Sjögestabro släktarkiv Tillägg
Tryckt bok undertecknad av Kejsar Leopold I m.fl.
Tryckt bok undertecknad av Kejsar Leopold I m.fl.
Stellan Arvidsons efterlämnade papper
Stellan Arvidsons efterlämnade papper
von Feilitzens släktarkiv, tillägg
von Feilitzens släktarkiv, tillägg
Carl Gustaf Ekmans samling
Carl Gustaf Ekmans samling
Brev från Manfred Hausmann till Heinz Hector
Brev från Manfred Hausmann till Heinz Hector
Kjell Alinges samling
Kjell Alinges samling
Karin Alins efterlämnade papper
Karin Alins efterlämnade papper
Resultat 1 till 100 av 901

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.